top of page

PRIMERI DOBRE UČITELJSKE PRAKSE

- NAGRAĐIVANI, POHVALJIVANI I PREZENTOVANI NA KONKURSIMA

DRUŠTVA UČITELJA BEOGRADA I SABORIMA UČITELJA SRBIJE -

2020.

NAŠE PRIČE, NAŠA SREĆA JER JE PAMET VEĆA

- Rad nagrađen (konkurs "Dan inteligencije") i prezentovan na stručnom skupu "Rešavanje problema - simulacija intelektualnog razvoja (primeri dobre prakse)

- Pohvaljen rad (DUB), prezentovan na XXXIV Sabor učitelja Srbije

2019.

2018.

SA DECOM II/4 OKO SVETA


I mesto na konkursu (DUB), prezentovan na XXXII Saboru učitelja Srbije

2017.

PUŠENJE ILI ZDRAVLJE - ODLUČITE SAMI (mini projekat u okviru predmeta Čuvari prirode)


- Pohvaljen rad i prezentovan na XXXI Saboru učitelja Srbije

2016.

KUSTOSI DETEKTIVI U AKCIJI


- Rad pohvaljen i prezentovan na XXX Saboru učitelja Srbije

2014.

ZANIMANJA RODITELJA - GOST RODITELJ


- Rad pohvaljen (DUB) i prezentovan na XXVIII Saboru učitelja SrbijeII/4 SLOGOM DO USPEHA


- Rad pohvaljen (DUB) i prezentovan na XXVIII Saboru učitelja Srbije

2011.

SABIRANJE BROJEVA SA PRELASKOM PREKO 10


- 1.mesto na konkursu (DUB)

bottom of page