top of page

MOJI  ČETVRTACI  I  NASTAVA

Ovde ćete saznati šta ćemo učiti u toku nastavne nedelje i šta će vam biti potrebno od knjiga, svezaka i ostalog materijala.

RASPORED ČASOVA2.JPG
Kalendar 2023 24.JPG

31.nedelja, 15.-19.4.2024.

U toku vikenda:

Muzičko vaspitanje (za ponedeljak): Pripremiti se za usmenu i pismenu proveru iz muzičke kulture (sadržaji zapisani u notnoj svesci)

Matematika (za ponedeljak): Provežbati zadatke vezane za razlomke (različite tipove zadataka smo vežbali u školi - sveska), udžbenik,str.257

Priroda i društvo (za utorak): Obnoviti naučeno o ustancima i Prvom svetskom ratu (pitanja za pomoć pri učenju ste zapisali u svesci), Radna sveska, str.87.-91.

PONEDELJAK, 15.4.2024. Nastava traje od 13.15 do 17.35

Srpski jezik: "Ružno pače", H.K. Andersen (Čitanka, sveska)

Engleski jezik: udžbenički komplet i sveska

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Jednaki razlomci (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Provera znanja - usmena/pismena (notna sveska, udžbenik)

UTORAK, 16.4.2024. Nastava traje od 13.15 do 17.35

Sekcija "Sa decom po Srbiji": Predstavljanje Zaječara

Srpski jezik: "Ružno pače", H.K. Andersen (Čitanka, Radna sveska, sveska)

Digitalni svet: Programiranje - vežbanje

Matematika: Sabiranje i oduzimanje  (udžbenik, sveska)

Priroda i društvo: Ustanci i Prvi svetski rat - provera

 

SREDA, 17.4.2024.

ČETVRTAK, 18.4.2024.

PETAK, 19.4.2024.

30.nedelja, 8.-12.4.2024.

Ponedeljak, 8.4.2024. Nastava traje od 8.00 do 12.25.

Utorak, 9.4.2024. Nastava traje od 8.00 do 12.25.

Srpski jezik: Pišemo stihove na zadatu temu (sveska, Radna sveska-domaći zadatak)
1. Tetka mi je čarobna
2. Pobedilo je dobro
3. Čarobna tabla
4. Smeha, smeha deci
5. Ne diraj mi snove


Digitalni svet: sveska
Matematika: Ispravak trećeg školskog pismenog zadatka
Priroda i društvo: Oslobađanje od turske vlasti i Srbija kao nezavisna država - petominutna vežba, Prvi svetski rat
(udžbenik, Radna sveska, sveska)
Prilog:
Srbija u Prvom svetskom ratu       
Prvi svetski rat, učenik Đ. Jovanović
Sekcija "Sa decom po Srbiji": 

Sreda, 10.4.2024. Nastava traje od 8.00 do 12.25.
Engleski jezik:
Građansko v./Verska n.:
Fizičko vaspitanje:
sportska oprema
Matematika: Razlomci (udžbenik, sveska)
Srpski jezik: "Pepeljuga", Aleksandar Popović (Čitanka, sveska)


Četvrtak, 8.4.2024. Nastava traje od 8.00 do 11.35.
Srpski jezik: "Pepeljuga", Aleksandar Popović (Čitanka, sveska)
Fizičko vaspitanje: sportska oprema
Matematika: Upoređivanje razlomaka (udžbenik, sveska)
Priroda i društvo: Stvaranje nove jugoslovenske države

Dopunska nastava iz matematike: Razlomci

Petak, 8.4.2024. Nastava traje od 8.00 do 11.35.
Srpski jezik:"Pepeljuga", Aleksandar Popović - dramatizacija (Čitanka, sveska)
Matematika: Upoređivanje razlomaka (udžbenik, sveska)
Likovna kultura (dva časa): Prolećna ukrasna tegla (tegla, kolaž papir, stikeri, tračice (ukrasi po želji), lepak, makaze, zaštita za sto


29.nedelja, 1.-5.4.2024.

U toku vikenda:
Za ponedeljak:
Srpski jezik : Pročitati tekst "Staklareva ljubav", Grozdana Olujić (Čitanka)
Matematika: Obnoviti jednačine i nejednačine sa množenjem i deljenjem u skupu No
Muzička kultura: Uvežbati sviranje pesme "Dobro veče komšinice", na metalofonu.
Za utorak:
Priroda i društvo: Naučiti lekcije Prvi i Drugi srpski ustanak, odgovoriti na pitanja u Radnoj svesci,str.84.-86. i pripremati pametnu fasciklu (završiti do ponedeljka, 8.april 2024.)
Prilog:
Prvi srpski ustanak 
       Drugi srpski ustanak
       Kneževina Srbija (Košutnjak film)

PONEDELJAK, 1.4.2024. Nastava traje od 13.15 do 17.35
Srpski jezik: "Staklareva ljubav", Grozdana Olujić
(Čitanka, sveska)
Fizičko vaspitanje: sportska oprema
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Matematika: Jednačine sa množenjem i deljenjem - obnavljanje (priprema za pismeni zadatak) (sveska)
Muzička kultura: "Dobro veče komšinice"-sviranje na metalofonu, Brzina izvođenja - tempo (udžbenik, notna sveska)

UTORAK, 2.4.2024. Nastava traje od 13.15 do 17.35
Srpski jezik: "Staklareva ljubav", Grozdana Olujić
(Čitanka, Radna sveska, sveska)
Matematika: Nejednačine sa množenjem i deljenjem - obnavljanje (priprema za pismeni zadatak)  (sveska)
Digitalni svet: Programiranje (sveska)
Priroda i društvo: Prvi i Drugi srpski ustanak - kratka provera, Oslobađanje od turske vlasti i Srbija kao nezavisna država (Radna sveska, udžbenik, sveska)
Sekcija "Sa decom po Srbiji": Predstavljanje gradova - Smederevo, Novi Pazar, Prokuplje

SREDA, 3.4.2024. Nastava traje od 13.15 do 17.35
Srpski jezik: Vrsta i služba reči u rečenici - provera
(sveska)
Prilog:
Vrste reči u službi subjekta 1
         Vrste reči u službi subjekta 2
          Baš znam o vrstama predikata


Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Građansko v./Verska n.:
Matematika: Svojstva kocke i kvadra - obnavljanje (priprema za pismeni zadatak) 
(sveska, lenjir i trougaonik)
Priroda i društvo: Prvi svetski rat (udžbenik, sveska)
Prilog:
Srbija u Prvom svetskom ratu
        Prvi svetski rat, učenik Đ. Jovanović
ČETVRTAK, 4.4.2024. Nastava traje od 12.45 do 15.15
Srpski jezik: "Pepeljuga", narodna bajka
(Čitanka, sveska)
Matematika: Svojstva kocke i kvadra - obnavljanje (sveska, lenjir i trougaonik)
Fizičko vaspitanje: sportska oprema

PETAK, 5.4.2024. Nastava traje od 12.45 do 15.15
Srpski jezik: "Pepeljuga", narodna bajka
(Čitanka, Radna sveska, sveska)
Matematika: Mreža kocke i kvadra - obnavljanje (priprema za pismeni zadatak) (sveska, lenjir, trougaonik)
Likovna kultura: Prolećni dan (blok, drvene ili voštane bojice, flomasteri)


28.nedelja, 25./29.3.2024.

Ponedeljak, 25.3.2024.
Srpski jezik: "Pesma o cvetu", Branko Miljković (Čitanka, sveska)
Napomena: Čas će održati kandidatkinja za polaganje ispita za licencu.
Fizičko vaspitanje: sportska oprema, vijače (poneti, ko ima)
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Matematika: Svojstva kvadra i kocke - vežbanje (sveska, udžbenik, lenjir, trougao)
Muzička kultura: "Dobro veče komšinice", "Magarac i kukavica" (udžbenik, sveska, notna sveska, metalofon)


Utorak, 26.3.2024.
Srpski jezik: DRUGI ŠKOLSKI PISMENI ZADATAK (sveske za pismene zadatke - u školi)
Digitalni svet: sveska
Matematika: Mreža za model kocke (sveska, udžbenik, lenjir, trougao, makaze, lepak)
Prilog:
Kako napraviti mrežu za model kocke
Priroda i društvo: Prvi srpski ustanak (udžbenik, sveska, Radna sveska)
Sekcija "Sa decom po Srbiji": Predstavljanje gradova - Užice, Novi Pazar, Smederevo


Sreda, 27.3.2024.
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Građansko v./Verska n.:
Fizičko vaspitanje: 
sportska oprema, vijače (poneti, ko ima)
Matematika: Mreža za model kocke (sveska, udžbenik, lenjir, trougao, makaze, lepak)
Srpski jezik: Vrste reči i služba u rečenici - obnavljanje (sveska, časopis)


Četvrtak, 28.3.2024.
Srpski jezik: Usmena ispravka drugog školskog pismenog zadatka (sveska)
Fizičko vaspitanje: sportska oprema, vijače (poneti, ko ima)
Matematika:Mreža za model kvadra (sveska, udžbenik, lenjir, trougao, makaze, lepak)
Prilog:
Kako napraviti mrežu za model kvadra
Priroda i društvo: Drugi srpski ustanak (udžbenik, sveska, Radna sveska)
Dopunska nastava iz matematike: Svojstva kvadra i kocke

Petak, 29.3.2024.
Matematika: Mreža za model kvadra (sveska, udžbenik, lenjir, trougao, makaze, lepak)
Srpski jezik: Vrsta i služba reči u rečenici (sveska, časopis)
Likovna kultura (dva časa): Ukrasne kutije - rad u grupi (manja kutija za cipele ili sl., testenine različitog oblika, lepak OHO ili sl.-tečni, makaze.
27.nedelja, 18.-22.3.2024.

Ponedeljak, 18.3.2024. Nastava traje od 13.15 do 17.35
Matematika: Jednačine i nejednačine sa množenjem i deljenjem u skupu No (sveska, udžbenik)
Srpski jezik: "Detektivsko srce", Vesna Aleksić (Čitanka, sveska)
Fizičko vaspitanje: sportska oprema
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Muzička kultura: udžbenik, notna sveska, metalofon


Utorak, 19.3.2024. Nastava traje od 13.15 do 17.35
Sekcija "Sa decom oko sveta":
Srpski jezik: Pesme - Milovan Danojlić
(Čitanka, sveska)
Digitalni svet: sveska
Matematika: Jednačine i nejednačine sa množenjem i deljenjem u skupu No - PROVERA (sveska)

Priroda i društvo: Srbi i država od 7. do 17.veka - obnavljanje (udžbenik, sveska, Radna sveska)


Sreda, 20.3.2024. Nastava traje od 15.30 do 18.00
Matematika: Pravougaonik i kvadrat (udžbenik, sveska, lenjir i trougao)
Engleski jezik: 
Građansko v./Verska n:

Srpski jezik: Pesme - Milovan Danojlić (Radna sveska, sveska)

Četvrtak, 21.3.2024. Nastava traje od 13.15 do 16.40
KENGUR BEZ GRANICA 2024 - od 10 do 11.15 (doći u školu oko 9.40) - Važi za učenike koji idu na takmičenje
Naponema: Deca koja idu na takmičenje nisu u obavezi da dođu na pretčas.
Fizičko vaspitanje (pretčas): sportska oprema
Srpski jezik: Jezička kultura (Gramatika, Radna sveska, sveska)
Matematika: Svojstva kvadra (udžbenik 4b, sveska, lenjir, trougaonik)
Priroda i društvo: Srbi i srpska država od 7. do 17.veka - KONTROLNA VEŽBA


Petak, 22.3.2024. Nastav traje od 14.00 do 17.35
Srpski jezik: Moja porodica - govorna vežba (priprema za pismeni zadatak) (sveska)
Matematika: Svojstva kocke (udžbenik 4b, sveska, lenjir, trougaonik)
Likovna kultura (dva časa): ČESTITKE ZA BUDUĆE PRVAKE ( deblji papir A4 u boji - dve boje, kolaž papir, lepak, makaze, sličice sa motivima škole i sl., zaštita za sto25.nedelja, 4.-8.3.2024.

Matematika: Rešiti zadatke u udžbeniku; Pripremiti se za proveru znanja - Jednačine sa množenjem i deljenjem u skupu No, složene jednačine
Priroda i društvo: Zalepiti u svesku listić sa petnaestominutnom proverom i staviti u svesku (ne lepiti) listi sa pitanjima za pomoć pri učenju. Ponovite naučeno o prošlosti, vladarima iz dinastije Nemanjića i životu u doba Nemanjića (sve lekcije iz istorijske oblasti).  Do četvrtka pripremiti "pametne fascikle" na temu: Život u vreme vladavine dinastije Nemanjića i jedan od vladara (po izboru čl
anova grupe)
Likovna kultura (za četvrtak): Nabaviti drvene 
štapiće za ražnjiće (nekoliko), bele, zelene i crvene salvete (po 2-3 od svake boje), lepak, makaze.
Predlog za likovnu kulturu: Dogovorite se međusobno da zajedno nabavite salvete i podelite među sobom.

PONEDELJAK, 4.3.2024. Nastava počinje u 11.30 i traje do 15.30
Srpski jezik: ČITALAČKA ZNAČKA - polaganje
Matematika: Jednačine sa množenjem i deljenjem u skupu No; složene jednačine (sveska, udžbenik)
Likovna kultura: Dovršavanje radova sa prethodnog časa (čestitke, lepak, makaze)

Matematika: Zavisnost proizvoda od promene činilaca (udžbenik, sveska)
Prilog: Zavisnost proizvoda od promene činilaca-video čas
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

UTORAK, 5.3.2024. Nastava počinje u 13.15 i traje do 17.35

Matematika: Zavisnost količnika od promene deljenika i delioca (udžbenik, sveska)
Sekcija "Sa decom po Srbiji": Predstavljanje gradova - Valjevo i Ivanjica
Srpski jezik:"Pesme o majci", Branko V. Radičević
(Čitanka,str. 182.-185., sveska)

Priroda i društvo (dva časa): Turska osvajanja srpskih zemalja (udžbenik, Radna sveska, sveska)

SREDA, 6.3.2024. Nastava počinje u 13.15 i traje do 17.35
Priroda i društvo: Srbi pod turskom vlašću (udžbenik, Radna sveska, sveska)
Prilog:
"Janičar", Predrag Cune Gojković         Tekst pesme
Engleski jezik:udžbenički komplet, sveska
Građansko v./Verska n.:
Matematika: Zavisnost proizvoda od promene činilaca i količnika od promene deljenika i delioca
(udžbenik, sveska)
Srpski jezik: "Pesme o majci", Branko V. Radičević (Radna sveska,str.162.-164., sveska)


ČETVRTAK, 7.3.2024. Nastava počinje u 13.15 i traje do 16.40
Likovna kultura (dva časa): Štapići za ražnjiće, bele, zelene i crvene salvete (po 3-4 od svake boje), lepak
Predlog za likovnu kulturu: Dogovorite se međusobno da zajedno nabavite salvete i podelite među sobom.
Matematika: Nejednačine sa množenjem i deljenjem u skupu No (sveska, udžbenik)
Priroda i društvo: Turska osvajanja srpskih zemalja (udžbenik, Radna sveska, sveska
, pametna fascikla)

Dopunska nastava iz matematike(od 16.40 do 17.10): Nejednačine sa množenjem i deljenjem

PETAK, 8.3.2024. Nastava počinje u 13.15 i traje do 16.40

Matematika: Nejednačine sa množenjem i deljenjem u skupu No (sveska, udžbenik)
Srpski jezik: Osoba kojoj se divim - čitanje sastava (sveska)
Matematika: 
Nejednačine sa množenjem i deljenjem u skupu No (sveska, udžbenik)
Srpski jezik: "Čija je moja majka", Branko V. Radičević (Radna sveska)24.nedelja, 26.2.-1.3.2024.

Srpski jezik: Pregledati sve pravopisne vežbe koje smo radili ovih dana (sveska), sa posebnim osvrtom na primere kod kojih ste pravili greške. 
Matematika: Dovršiti zadatke u udžbeniku i naučiti pravila kod izračunavanja epoznatog činioca, deljenika i delioca (sveska).

Muzička kultura: Uvežbati sviranje pesme "Lestvica" (udžbenik,str.47) na metalofonu.
Priroda i društvo: Naučiti lekcije vezane za vladare iz dinastije Nemanjića (udžbenik, sveska, listić sa tekstom o vladarima iz dinastije Nemanjića)


Napomena:
- Z
a učenike koji žele da učestvuju na takmičenju "Kengur bez granica" - u ponedeljak doneti novac za kotizaciju (250 din.)
- Učenici koji nisu u petak doneli saglasnost
, to treba da urade u ponedeljak, kako bi mogli da idu u Halu sportova.


Ponedeljak, 26.2.2024. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Srpski jezik: Utvrđivanje znanja iz pravopisa (sveska, Radna sveska)
Fizičko vaspi
tanje: sportska oprema
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Matematika: Jednačine sa množenjem i deljenjem u skupu No (sveska, udžbenik)
Muzička kultura: Sviranje pesme "Lestvica", stupanj, stepen, polustepen (udžbenik, notna sveska, metalofon)


Utorak, 27.2.2024. Nastava počinje u 8.00

U školu poneti manji ranac, pernicu, dve užine i vodu.
Srpski jezik: PRAVOPIS - KONTROLNA VEŽBA
Odlazak u Halu sportova "Ranko Žeravica"
(povratak očekujemo oko 13h)


Sreda, 28.2.2024. Nastava traje od 8.00 do 12.25
 

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA - DAN RUŽIČASTIH MAJICA
Pozivam vas da u cilju obeležavanja ovog dana, obučete gornji deo odevnog predmeta (majica, duks i sl.) u roze ili ružičastoj  (ljubičastoj) boji.

Prilog: Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja 2023. - Centar za nestalu i zlostavljanu decu
 
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Građansko v./Verska n.:
Fizičko vaspitanje: 
sportska oprema
Matematika: Složene jednačine sa množenjem i deljenjem u skupu No (udžbenik, sveska)
Srpski jezik: Reči istog oblika, a različitog značenja (Gramatika, Radna sveska, sveska)


Četvrtak, 29.2.2024. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Srpski jezik: Reči istog značenja, a različitog oblika (Gramatika, Radna sveska, sveska) 
Fizičko vaspitanje: sportska oprema
Matematika: Složene jednačine sa množenjem i deljenjem u skupu No (sveska, udžbenik)
Priroda i društvo: Srbija u doba Nemanjica-obnavljanje prethodnih lekcija o vladarima iz dinastije Nemanjića-kratka provera, Život u doba Nemanjića (udžbenik, sveska, Radna sveska)

Dodatna nastava iz matematike: Rešavanje zadataka sa okružnih takmičenja


Petak, 1.3.2024. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Matematika: Jednačine sa množenjem i deljenjem (sveska)
Srpski jezik: Čitalačka značka - priprema pred polaganje (4.3.2024.) (čitalački dnevnik)
Likovna kultura (dva časa): Doneti dva deblja papira u boji A4, testenine različitih oblika, lepak, makaze, tempere, četkica, paleta, čaša, zaštita za sto.

Dopunska nastava iz matematike: Rešavanje složenih jednačina

23.nedelja, 19./23.2.2024.
 
Ponedeljak, 19.2.2024. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Srpski jezik: Pisanje imena istorijskih ličnosti i istorijskih događaja (Gramatika, Radna sveska, sveska)
Fizičko vaspitanje: sportska oprema
Engleski jezik:
Matematika: Nejednačine u skupu No - provera znanja (sveska)
Muzička kultura: C-dur lestvica (udžbenik, notna sveska)
 
 
Utorak, 20.2.2024. Nastava traje od 13.15 do 17.35

Sekcija "Sa decom po Srbiji": Predstavljanje gradova "Kragujevac", "Sremska Mitrovica" i "Gornji Milanovac".
Srpski jezik: "Jetrvica adamsko koleno", narodna pesma (Čitanka, sveska)
Digitalni svet:
Matematika: Jednačine sa množenjem i deljenjem u skupu No (udžbenik, sveska)
Priroda i društvo: Srpska država za vreme vladavine dinastije Nemanjića (udžbenik, sveska)

Sreda, 21.2.2024. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Engleski jezik: udžbenički komplet i sveska
Građansko v./Verska n.: 
PREDAVANJE PREDSTAVNIKA MUP-A
Matematika: Jednačine sa množenjem i deljenjem u skupu No (udžbenik, sveska)
Srpski jezik: Izražajno čitanje narodnih pesama, pravopis -vežbanje (Čitanka, sveska)
 
 
Četvrtak, 22.2.2024. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dodatna nastava iz matematike:
Srpski jezik: "Kosmonautska pesma", Miroslav Antić (Čitanka, sveska)
Fizičko vaspitanje: sportska oprema
Matematika: Jednačine sa množenjem i deljenjem u skupu No (udžbenik, sveska)
Priroda i društvo: Srpska država za vreme vladavine dinastije Nemanjića (udžbenik, sveska)

Petak, 23.2.2024. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dopunska nastava:
Srpski jezik: Razumevanje pročitanog (Radna sveska, sveska)
Matematika: Jednačine sa množenjem i deljenjem u skupu No (udžbenik, sveska)
Likovna kultura (dva časa): 

 
22.nedelja, 12.-14.2.2024.


Bezbednost na internetu - zadaci za grupe


PONEDELJAK, 12.2.204.

Srpski jezik: Vrsta i služba reči u rečenici - provera (sveska)

Matematika: Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem (sveska)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Odlazak u pozorište


UTORAK, 13.2.2024.

Srpski jezik: "Miloš u Latinima", narodna pesma (Čitanka, sveska)
 
Prilog: Srpski junaci srednjeg veka - Miloš Obilić

Digitalni svet: Budimo odgovorni i bezbedni na internetu - grupni rad na projektu (pripremljeni materijal za grupni rad)

Bezbednost na internetu - zadaci za grupe

Matematika: Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem (sveska)

Priroda i društvo: Život i proučavanje daleke prošlosti - obnavljanje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Prilog:
Kako upoznajemo prošlost - pitanja za pomoć pri učenju

Sekcija "Sa decom po Srbiji": Kragujevac , Sremska Mitrovica - predstavljanje gradova


SREDA, 14.2.2024.

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Građansko v./Verska n.: Neodgovorno ponašanje prema životnoj sredini

Matematika: Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem (sveska)

Srpski jezik: "Zadužbine i njihovi ktitori" (Radna sveska)


NERADNI DANI SU 15. I 16. FEBRUAR 2024.


 
21.nedelja, 5.-9.2.2024.

U toku vikenda uvežbavati sviranje pesme "U Milice" na metalofonu. Razmisliti i pripremiti se za pisanje sastava "Zimske čarolije".

PONEDELJAK, 5.3.2024. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Srpski jezik:Priloške odredbe za mesto, vreme i način (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema

Engleski jezik: udžbenički komplet i sveska

Matematika: Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem u skupu N0 (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: "U Milice"-sviranje na metalofonu, pesma "Zavičaju moj" - slušanje i analiza (metalofon, notna sveska, udžbenik)
UTORAK, 6.2.2024. Nastava traje od 13.15 do 17.35

Srpski jezik: Zimske čarolije - čitanje pisanih sastava (sveska)

Digitalni svet: Budimo odgovorni i bezbedni na internetu - projekat (sveske)

Matematika:Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem u skupu N
0 (udžbenik, sveska)

Priroda i društvo: Proučavanje prošlosti (udžbenik, Radna sveska, sveska)

 
Prilog: Kako upoznajemo prošlost

ČOS: Kako postići bolji uspeh na kontrolnim vežbamaSREDA, 7.2.2024. Nastava traje od 13.15 do 17.35

Srpski jezik: Red rečeničnih članova u rečenici (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik: udžbenički komplet i sveska

Građansko v./Verska n.:

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: 
sportska oprema

Matematika: Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem u skupu N0 
(udžbenik, sveska)ČETVRTAK, 8.2.2024. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dodatna nastava iz matematike (pretčas): Priprema za Opštinsko takmičenje
Srpski jezik: "Vrabac i laste", Lav Nikolajevič Tolstoj (Čitanka, sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Matematika: Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem u skupu N0
 (udžbenik, sveska)
Priroda i društvo: Život u dalekoj prošlosti (udžbenik, Radna sveska, sveska)PETAK, 9.2.2024. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dopunska nastava 

Matematika: Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem u skupu N0 (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Vrsta i služba rečiu rečenici - vežbanje (Radna sveska, sveska)

Likovna kultura (dva časa):


20.nedelja, 29.1.-2.2.2024.

U toku vikenda obnoviti:
 
- srpski jezik: služba reči u rečenici (subjekat, predikat, objekat);

-muzička kultura: naučiti pesmu "U Milice"-pevanje po sluhu, kao i zapisivanje nota i pauza;

-matematika: naučiti pravila rešavanja jednačina sa sabiranjem i oduzimanjem
 
nepoznati sabirak = zbir - poznati sabirak

nepoznati umanjenik = razlika + umanjilac

nepoznati umanjilac = umanjenik - razlika

-priroda i društvo: obnoviti naučeno iz oblasti "Čovek, prirodno i društveno biće". U radu koristiti pitanja iz udžbenika, posle lekcija, zapise iz sveska; Provera znanja je u četvrtak, 1.2.2024.


Ponedeljak, 29.1.2024. Nastava traje od 8.00 do 12.25.


Srpski jezik: Atribut (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Matematika: Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem u skupu N
0 (udžbenik, sveska)

Muzička kultura:"U Milice"-pevanje pesme, Znaci za ponavljanje - prima i sekunda volta (udžbenik, notna sveska, metalofon)
Utorak, 30.1.2024. Nastava traje od 8.00 do 12.25.


Srpski jezik: Atribut (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Digitalni svet: Oprezno i pametno u digitalnom svetu (sveska)

Matematika: Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem u skupu N
0 (udžbenik, sveska)

Priroda i društvo: Sistematizacija gradiva (Čovek-prirodno i društveno biće, Spoznaj sebe - pubertet, Digitalna bezbednost) (udžbenik, Radna sveska, sveska)

ČOS/Sekcija: Različite tehnike učenja/dogovor o gradovima koje ćemo predstavljati u drugom polugodištu
Sreda, 31.1.2024. Nastava traje od 8.00 do 12.25.


Engleski jezik:

Građansko v./Verska n.: Šta nam mogu poručivati reklame/

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: 
sportska oprema

Matematika: Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem u skupu N
0 - složene jednačine (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "Najbolje zadužbine", narodna priča (Čitanka, sveska)Četvrtak, 1.2.2024. Nastava traje od 8.00 do 11.35.


Srpski jezik: "Kulturna istorija Srba"(odlomak), Jovan Deretić (Čitanka, sveska)

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem u skupu N
0 (udžbenik, sveska)

Priroda i  društvo: Čovek, prirodno i društveno biće - provera znanja (udžbenik, sveska)


Dodatna nastava iz matematike: Priprema za Opštinsko takmičenje iz matematike
Petak, 2.2.2024. Nastava traje od 8.00 do 11.35.


Matematika:  Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem u skupu N0 (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Zanimljivo mesto ili spomenik koji sam obišao/la-govorna
vežba (sveska)

Likovna kultura (dva časa): tempere, četkice,čaša, paleta, zaštita za sto


Dopunska nastava iz matematike: Rešavanje zadataka pomoću jednačina
19.nedelja, 22.-26.1.2024.


Ponedeljak, 22.1.2024. Nastava traje od 14.00 do 18.25
 
Srpski jezik: Obnavljanje naučenog u prvom polugodištu (sveska, Radna sveska, časopis)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Matematika: Polugodišnje ponavljanje gradiva (sveska, udžbenik 4a)
Muzička kultura: Ton i nota DO 2 (udžbenik, notna sveska)

Utorak, 23.1.2024. Nastava traje od 13.15 do 17.35
 
ČOS: U susret Savindanu - Lik i delo Svetog Save
Srpski jezik: Objekat (Gramatika, sveska, Radna sveska)
Digitalni svet: Spoznaj sebe, Šta je pubertet - rad na projektu (sveska)
Matematika: Jednačine (sveska, udžbenik 4b)
Priroda i društvo: Čovek prirodno i društveno biće; Spoznaj sebe - obnavljanje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Sreda, 24.1.2024. Nastava traje od 14.00 do 18.25
 
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Građansko v./Verska n.:
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Matematika: Jednačine(sveska, udžbenik 4b)
Srpski jezik: Objekat (Gramatika, sveska, Radna sveska)

Četvrtak, 25.1.2024. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dodatna nastava iz matematike: Priprema za Opštinsko takmičenje
Srpski jezik: "Pipi Duga Čarapa", Astrid Lingred (knjiga, čitalački dnevnik)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Matematika: Jednačine (sveska, udžbenik 4b)
Priroda i društvo: Digitalna bezbednost (udžbenik, sveska, Radna sveska)


Petak, 26.1.2024. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dopunska nastava iz srpskog jezika: Rečenični članovi (subjekat, predikat, objekat)
Matematika: Jednačine (sveska, udžbenik 4b)
Srpski jezik: "Pipi Duga Čarapa", Astrid Lingred (knjiga, čitalački dnevnik)
Likovna kultura (dva časa): Sveti Sava viđen našim očima (voštane bojice ili krede u boji, blok, zaštita za sto)
 


18.nedelja, 25.-29.12.2023.

Ponedeljak, 25.12.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Dopunska nastava iz prirode i društva (pretčas): Popravljanje ocena sa kontrolne vežbe

Srpski jezik: "Hajdi", Johana Spiri (Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Engleski jezik: komplet udžbenika, sveska

Matematika: Priprema za pismeni zadatak (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Note i pauze, provera naučenog i zaključivanje ocena (udžbenik, notna sveska)Utorak, 26.12.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Srpski jezik: Naučili iz gramatike i književnosti (sveska, Čitanka)

Digitalni svet: Projekat - gramatika kroz prezentaciju, rad u paru

Matematika: Priprema za pismeni zadatak
(udžbenik, sveska)

Priroda i društvo: Čovek je deo prirode (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Sekcija "Sa decom po Srbiji": Predstavljanje gradovaSreda, 27.12.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Engleski jezik: komplet udžbenika, sveska

Građansko v./Verska n.: Mediji

Fizičko vaspitanje: 
sportska oprema

Matematika: Drugi školski pismeni zadatak (časopis)

Srpski jezik: "Vrteška sa konjićima", Vesna Aleksić-odlomak iz romana "Brbljivo srce" (Radna sveska, sveska)Četvrtak, 28.12.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dodatna nastava iz matematike (pretčas):

Srpski jezik: Kreativne slagalice (Čitanka, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Ispravak drugog školskog pismenog zadatka (sveska)

Priroda i društvo: Spoznaj sebe (udžbenik, Radna sveska, sveska)
Petak, 29.12.2023.

Srpski jezik: Novogodišnje raspoloženje-recitovanje novogodišnjih tekstova (pripremljeni tekstovi, časopis "Mali vitez", pernica)

Matematika: Polugodišnje ponavljanje kroz igru

ČOS: Tajni prijatelj - razmena poklona                                            ZIMSKI RASPUST 30.12.2023. - 21.1.2024.

17.nedelja, 18.-22.12.2023.

Ponedeljak, 18.12.2023. Nastava traje od 8.00 do 13.10

Srpski jezik: Predikat (Gramatika, sveska)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Engleski jezik:

ČOS: Čas sa pedagogom škole

Matematika: Pravougaonik i kvadrat (
udžbenik, sveska, lenjir)

Proba novogodišnje priredbeUtorak, 19.12.203.

Srpski jezik: Predikat ( Radna sveska, sveska)

Digitalni svet: Pravljenje prezentacije - rad u paru (priprema za prezentaciju na papiru)

Matematika: Površina pravougaonika (udžbenik, sveska, lenjir)

Priroda i društvo: Priprema za proveru znanja - stanovništvo, kulturna baština, naselja, delatnosti, izvori energije, prirodna bogatstva
(udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Lazara majka - sviranje, Ton i nota SI (udžbenik, notna sveska, metalofon)Sreda, 20.12.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Engleski jezik:

Građansko v./Verska n.:

Fizičko vaspitanje: 
sportska oprema

Matematika: Površina pravougaonika (udžbenik, sveska, lenjir
)

Srpski jezik: Usmena ispravka prvog školskog pismenog zadatka
(sveska, časopis)Četvrtak, 21.12.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Srpski jezik: Pisana ispravka prvog školskog pismenog zadatka (sveska, časopis)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Površina kvadrata (udžbenik, sveska, lenjir
)

Priroda i društvo: Moja Srbija - provera znanja


Dodatka nastava iz matematike:


Petak, 22.12.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Matematika:  Površina kvadrata (udžbenik, sveska, lenjir)

Srpski jezik: "Hajdi", Johana Spiri
(Čitanka, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Ukrašavanje novogodišnjeg svećnjaka (mala ukrasna sveća, perlice, šljokice i sl. za ukrašavanje, lepak, makaze, zaštita za sto)

Napomena: U toku časa će biti prezentovanje gradova (sekcija)


Dopunska nastava iz srpskog jezika: Subjekat i predikat

:


16.nedelja, 11.-15.12.2023.

U toku vikenda, za:

Ponedeljak:
Srpski jezik - pripremiti se za pisanje sastava - odgledati 
TV čas, kao pomoć i smernicu.Zanemarite poslednji deo časa jer daju primere drugačijih tema. Plan pisanja sastava

Matematika - rešiti zadatke u udžbeniku,str.129.-130.

Utorak:
Priroda i društvo - Naučiti lekciju "
Voda, vazduh, zemljište i rude" (prepisati zapis, odgovoriti na pitanja i napraviti plakat)

Četvrtak:
Srpski jezik - Pročitati roman "O dugmetu i sreći" i pripremiti se za usmenu analizu (tema, likovi, osobine likova, redosled događaja, utisci o romanu)Ponedeljak,11.12.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Srpski jezik: Prvi školski pismeni zadatak 

Fizičko vaspitanje:
 sportska oprema

Engleski jezik:

Matematika: Rešavanje zadataka pomoću izraza
(udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Ton i nota LA (udžbenik, notna sveska, metalofon)Utorak, 12.12.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Srpski jezik: Subjekat (gramatika, sveska)

Digitalni svet: 

Matematika: Jedinice mere za površinu
(udžbenik, sveska)

Priroda i društvo: Biljni i životinjski svet šume; Čuvamo bogatstvo i lepote

Srbije
(plakat, udžbenik, sveska, Radna sveska)

Sekcija "Sa decom po Srbiji": Šabac - predstavljanje grada (sveska)Sreda, 13.12.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Engleski jezik:

Građansko v./Verska n.: Ljudi potrošači; Želim da znam šta kupujem

Fizičko vaspitanje: 
sportska oprema

Matematika:
Jedinice mere za površinu (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Subjekat (Radna sveska, sveska)Četvrtak, 14.12.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dodatna nastava iz matematike (pretčas)

Srpski jezik: "O dugmetu i sreći", Jasminka Petrović (knjiga, sveska)

Fizičko vaspitanje: 
sportska oprema

Matematika: Jedinice mere za površinu (udžbenik, sveska)

Priroda i društvo: Voda, vazduh, zemljište, rude, Biljni i životinjski svet

šume, Čuvamo bogatstvo i lepote Srbije
(Radna sveska, udžbenik, sveska) Petak, 15.12.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dopunska nastava iz matematike (pretčas)

Matematika: Jedinice mere za površinu - provera (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "O dugmetu i sreći", Jasminka Petrović (knjiga, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Novogodišnje čestitke (papir u boji A4 - deblji, materijal po izboru, lepak, makaze, zaštita za sto)


Napomena: U toku časa likovne kulture učenici će predstaviti grad Kraljevo.15.nedelja - 4.-8.12.2023.

U toku vikenda naučiti poslednje tri lekcije iz prirode i društva

(Prirodna 
bogatstva Srbije i njihovo korišćenje; Obnovljivi i neobnovljivi izvori

energije). Rad na zadacima u Radnoj svesci-Izvori energije.


Svakodnevno nositi poslednji broj časopisa "Mali vitez".
Ponedeljak, 4.12.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Matematika: Redosled računskih operacija (sveska, udžbenik)

Srpski jezik:
Rečenice prema obliku i značenju-obnavljanje (Gramatika, Radna sveska, sveska)
Napomena: Času će prisustvovati pedagoškinja škole.

Vrste reči - igrica (obnavljanje)
Baš milionerske rečenice IV/4 - igrica


Engleski jezik: udžbenički komplet i sveska

Muzička kultura: Obnavljanje naučenog o visini i trajanju nota i pauza (udžbenik, notna sveska, metalofon)

Zabavni čas: Društvene igre (doneti igre po izboru)Utorak, 5.12.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Matematika: Prosti i složeni izrazi (sveska, udžbenik)
Napomena: Čas će održati kandidat za polaganje ispita za licencu.

Digitalni svet: sveska

Srpski jezik: Pisanje rečce LI (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Priroda i društvo: Prirodna bogatstva Srbije i njihovo korišćenje; Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije (udžbenik, Radna sveska, sveska)


Dodatna nastava iz matematike: Priprema za školsko takmičenje


Sreda, 6.12.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Engleski jezik: udžbenički komplet i sveska

Građansko v./Verska n.:

Fizičko i zdravstveno vaspitanje:
sportska oprema

Matematika: Množenje i deljenje, redosled računskih operacija-priprema za proveru znanja (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "Druženje, izlasci i zabavljanje", Aleks Dž. Peker (Čitanka, Radna sveska, sveska)Četvrtak, 7.12.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Srpski jezik: Nezaboravni događaj-govorna vežba (kao priprema za prvi školski pismeni zadatak) (Radna sveska, sveska)
 
Plan pisanja

Fizičko i zdravstveno vaspitanje:sportska oprema

Matematika: PROVERA ZNANJA (sveska, časopis "Mali vitez",poslednji broj)

Priroda i društvo: Voda, vazduh, zemljište i rude (udžbenik, sveska)


Zapis za svesku i pitanja za odgovaranje

Dodatna nastava iz matematike: priprema za školsko takmičenje


Petak, 8.12.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.15.

Srpski jezik: Nezaboravni događaj / Bio je to nesporazum - čitanje sastava (kao priprema za prvi školski pismeni zadatak)

Napomena: Sastav napisati na jednu od zadatih tema

Matematika: Redosled obavljanja računskih operacija (udžbenik, sveska)

ČOS: Međunarodni dan ljudskih pravaŠKOLSKO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE ( 12.00 - 14.00)
14.nedelja - 27.11.-1.12.2023.


U toku vikenda vežbati množenje i deljenje brojeva i obnoviti naučeno o vrstama reči.

Vrste reči

Vrste reči - podsetnik 

Vrste reči - vežbanje1

Vrste reči - vežbanje


Ko je u kom vagonu


Vrste reči za tebe - reči za mene

Vrste reči - igrice (Nataša Simunović)

Svakodnevno nositi poslednja dva broja časopisa "Mali vitez".


Ponedeljak, 27.11.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Srpski jezik: Obnavljanje gradiva iz književnosti (Čitanka, sveska, časopis "Mali vitez")

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Matematika: Deljenje višecifrenih brojeva
(udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Tročetvrtinski i četvoročetvrtinski takt, taktiranje, cela nota i
pauza, pevanje pesme "U livadi"
(udžbenik, notna sveska)Utorak, 28.11.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dopunska nastava iz matematike: Množenje i deljenje dvocifrenih brojeva-ispravka vežbe 

Srpski jezik: Vrste reči (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Matematika: Deljenje višecifrenih brojeva
(udžbenik, sveska)

Priroda i društvo: Obnovljivi izvori energije (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Sekcija "Sa decom po Srbiji": Predstavljanje gradova UB, SOMBOR i ŠABAC (sveska)Sreda, 29.11.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Građansko v./Verska n.:

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: 
sportska oprema

Matematika: Množenje i deljenje višecifrenih brojeva (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Pod budnim okom gramatičara (Gramatika, Radna sveska, sveska)Četvrtak, 30.11.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dodatna nastava iz matematike (pretčas):

Srpski jezik: Vrste reči - provera znanja (sveska, časopis "Mali vitez")

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Množenje i deljenje višecifrenih brojeva, redosled računskih operacija (udžbenik, sveska)

Priroda i društvo: Neobnovljivi izvori energije
(udžbenik, Radna sveska, sveska)


Petak, 1.12.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dopunska nastava iz srpskog jezika/Dodatna nastava iz matematike (pretčas)

Matematika: Množenje i deljenje višecifrenih brojeva, redosled računskih operacija (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Reči i rečenice (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura (dva časa): 
13.nedelja - 20.-24.11.2023.


Ponedeljak, 20.11.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Srpski jezik: Brojevi, vrste i promena brojeva (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Matematika: Množenje i deljenje višecifrenog broja dvocifrenim - provera (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Cela nota i pauza,
"U livadi", narodna pesma (udžbenik, notna sveska)


Utorak, 21.11.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Srpski jezik: "Daj mi krila jedan krug", Vladimir Andrić (Čitanka, sveska)

Matematika: Množenje višecifrenih brojeva (udžbenik, sveska)

Priroda i društvo: Stanovništvo, kulturna baština, naselja i delatnosti ljudi u Srbiji (udžbenik, Radna sveska, sveska)


Pitanja za pomoć pri učenju

ČOS: 


Sreda, 22.11.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Građansko v./Verska n.: 

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: 
sportska oprema

Matematika: Množenje višecifrenih brojeva
(udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Pisanje višečlanih brojeva (Gramatika, Radna sveska, sveska)Četvrtak, 23.11.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Srpski jezik: Obnavljanje znanja iz pravopisa (Radna sveska, sveska)

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Množenje višecifrenih brojeva
(udžbenik, sveska)

Priroda i društvo: Prirodna bogatstva Srbije i njihovo korišćenje (udžbenik, Radna sveska, sveska)Petak, 24.11.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35

Matematika: Deljenje višecifrenih brojeva (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Glagoli, promena glagola (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Lesi se vraća kući iz mog ugla (blok, flomasteri, voštane bojice, drvene bojice - po želji)


Dodatna nastava iz matematike: Sveska za dodatnu (Rešite sve zadatke koje ste do sada dobili)12.nedelja - 13.-17.11.2023.

Ponedeljak, 13.11.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Srpski jezik:Pisanje pisma i razglednice (Gramatika, sveska)

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema

Engleski jezik:komplet udžbenika, sveska

Matematika:Množenje višecifrenog broja dvocifrenim (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Četvoročetvrtinski takt, taktiranje i brojanje do četiri (udžbenik, notna sveska)Utorak, 14.11.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Srpski jezik: Pisanje pisma i razglednica (Radna sveska, sveska)

Matematika: Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim
(udžbenik, sveska)

Priroda i društvo: Naselja u Srbiji (udžbenik, sveska, geografska karta)

ČOS:
 Svetski dan ljubaznosti - plakat (rad u paru) (list iz bloka, flomasteri, drvene bojice)Sreda, 15.11.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25

Engleski jezik: komplet udžbenika, sveska

Građansko v./Verska n.:Šta nas spaja, a šta razdvaja

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: 
sportska oprema

Srpski jezik: "Lesi se vraća kući", Erik Najt (knjiga, čitalački dnevnik)

Matematika: Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim
(udžbenik, sveska)


Četvrtak, 16.11.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Srpski jezik:"Lesi se vraća kući", Erik Najt (knjiga, čitalački dnevnik)

Fizičko vaspitanje: sportska oprema

Matematika:Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim
(udžbenik, sveska)

Priroda i društvo: Delatnost ljudi u različitim krajevima Srbije (udžbenik, sveska, geografska karta)Petak, 17.11.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Pretčas - Dopunska nastava iz matematike:Množenje i deljenje višecifrenog dvocifrenim brojem

Matematika: Množenje i deljenje višecifrenog broja dvocifrenim (udžbenik, sveska)

Srpski jezik:"Lesi se vraća kući", Erik Najt (knjiga, Radna sveska)

Likovna kultura (dva časa): Jesenje drvo (tempere, četkice, čaša, paleta, zaštita za sto)


11.nedelja - 6.-7.11.2023.


U toku vikenda:


Srpski jezik: Radna sveska, str.22.-23.


Matematika: Rešiti zadatke zapisane na nastavnom listiću (sveska). Vežbajte!


Priroda i društvo:
Obnoviti naučeno o stanovništvu Srbije. Pročitati pažljivo lekciju "Kulturna

baština Srbije". U svesku zapisati naslov, pitanja vezana za lekciju i pismeno, penkalom, odgovoriti na njih. Možete koristiti pitanja iz udžbenika i dodati i neka svoja,

kako bi kroz odgovore na njih (pismeno) savladali lekciju. Sigurna sam da ćete uspeti. 


Napomena: Obrada lektire "Lesi se vraća kući" predviđena je za 15.-17.11.2023. (sreda-petak).

Molim vas da u toku i nakon čitanja u čitalački dnevnik zapišete sledeće:


Književna vrsta:

Tema:

Vreme radnje:

Mesto radnje:

Likovi i osobine likova:

Plan prepričavanja:

Kratko prepričavanje najzanimljivijeg dela romana:

Ilustracija.Bilo bi dobro da zapis upotpunite nekom asocijacijom, zagonetkom, pitalicom, ukrštenicom ili

sl. (asociranje na radnju romana) Budite kreativni.

Važno je da pišete uredno i čitko.
PONEDELJAK, 6.11.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35


Matematika: Množenje višecifrenog broja dvocifrenim (
udžbenik, sveska)


Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Srpski jezik:Pisanje reči SA uz zamenice (gramatika, Radna sveska, sveska)
UTORAK, 7.11.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35


Matematika: Množenje višecifrenog broja dvocifrenim (udžbenik, sveska)

Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska

Srpski jezik: Pisanje zamenice Vi
 iz poštovanja (gramatika, Radna sveska,

sveska)


Priroda i društvo: Kulturna baština Srbije (udžbenik, Radna sveska, sveska)
JESENJI RASPUST, 8.-12.11.2023.

 

 

 

 10.nedelja -  30.10.-3.11.2023.

U toku vikenda:

Srpski jezik: Odgovoriti na zadatke zapisane na nastavnom listiću (Pridevi, rod i broj).

Matematika: Rešiti zadatke zapisane na listiću (Množenje višecifrenog i jednocifrenog broja).

Obavezno u ponedeljak doneti čitalačke dnevnike (važi za one koji su u petak zaboravili).

PONEDELJAK, 30.10.2023. Nastava počinje u 14.00 i traje do 18.25.

 

Srpski jezik: Pridevi - vrste, rod, broj i promena prideva (gramatika, Radna

 

sveska, sveska)

 

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema

 

Engleski jezik: udžbenički komplet i sveska

 

Matematika: Svojstva operacije deljenja (udžbenik 4a, sveska)

 

Muzička kultura: Četvrtina sa tačkom (udžbenik, notna sveska)

UTORAK, 31.10.2023. Nastava počinje u 14.00 i traje do 17.35.

Srpski jezik: "Jesen", Vojislav Ilić (Čitanka, sveska)

Digitalni svet: Vežbanje (sveska)

 

Matematika: Deljenje višecifrenog jednocifrenim brojem (udžbenik 4a, sveska)

Priroda i društvo: Klima, biljni i životinjski svet, nacionalni parkovi -

 

upisivanje ocena i popravka (ko želi) - Radna sveska, geografska karta

SREDA, 1.11.2023. Nastava počinje u 14.00 i traje do 18.25.

Engleski jezik: udžbenički komplet i sveska

 

Građansko v./Verska nastava:

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Deljenje višecifrenog jednocifrenim brojem (udžbenik 4a, sveska)

Srpski jezik: Pravopis-obnavljanje (ispravi tekst-10 min.), Poređenje i

personifikacija (Radna sveska, sveska)

ČETVRTAK, 2.11.2023. Nastava počinje u 14.00 i traje do 17.35

Dodatna nastava iz matematike:

Srpski jezik: "Paukovo delo", Desanka Maksimović (Čitanka, Radna sveska,

sveska)

Paukovo delo - igrica

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema

Matematika: Мnoženje i deljenje višecifrenog jednocifrenim brojem (udžbenik 4a, sveska)

Priroda i društvo: Stanovništvo Srbije (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Napomena: Kao pripremu za čas, pažljivo pročitati lekciju i pismeno

 

(penkalom) odgovoriti na pitanja zapisana na listiću. Prvo listić zalepiti u

 

svesku, aonda odgovoriti potpunim rečenicama na osnovu pročitane lekcije

 

iz knjige.

PETAK, 3.11.2023. Nastava počinje u 14.00 i traje do 17.35.

Dopunska nastava:

Matematika: Množenje  višecifrenog i dvocifrenog broja (udžbenik

 

4a, sveska)

Srpski jezik: Zamenice - lične zamenice, promena zamenica (Gramatika, Radna

 

sveska, sveska)  Zamenice - igrica

Likovna kultura: Kontrast boja (voštane bojice, blok, zaštita za sto)

Sekcija "Sa decom po Srbiji":

9.nedelja / 23.-27.oktobar

U toku vikenda:
Srpski jezik: Pravilno prepisati tekst (listić) i obnoviti pravila pravopisa. Za utorak je predviđena pravopisna provera.

Priroda i društvo: Dovršiti nemu kartu, obnoviti poslednje tri lekcije (klima, biljni i životinjski svet Srbije). Možete koristiti pitanja za pomoć pri učenju (sveska). Rad na istraživačkom zadatku (nacionalni park). Zapisati u svesci.
Pomoć za rad na istraživačkom zadatku:

Nacionalni parkovi Srbije - obrazovni film
"5 Veličanstvenih nacionalnih parkova Srbije"   
Nacionalni park "Fruška gora"
Nacionalni park "Đerdap"    

Nacionalni park "Tara"
Nacionalni park "Kopaonik"

Novi promotivni film Nacionalnog parka KOPAONIK
Nacionalni park "Šar-planina"
Muzička kultura: Prepisati notni zapis pesme "Danas" (iz udžbenika u notnu svesku).
Matematika: udžbenik 4a, str.76.-77.
Napomena: U čitalački dnevnik prepiši biografiju pisca romana "Lesi se vraća kući", Erika Najta ( sa listića koji ste dobili).


Podsećam vas da ćemo časove likovne kulture (utorak) premestiti u petak, a digitalni svet i ČOS imati u utorak.

PONEDELJAK, 23.10.2023. Nastava počinje u 8.00 i traje do 12.25
Srpski jezik: Pravopis - vežbanje (sveska, Radna sveska, časopis "Mali vitez"))
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Engleski jezik: udžbenički komplet i sveska
Matematika: Množenje i deljenje višestrukim dekadnim jedinicama (udžbenik 4a, sveska)
Muzičko  vaspitanje: Polovina sa tačkom, luk trajanje (obnavljanje), četvrtina sa tačkom (udžbenik, notna sveska)


UTORAK, 24.10.2023. Nastava traje od 8.00 i traje do 12.25
Srpski jezik: PRAVOPISNA VEŽBA (sveska, časopis "Mali vitez")

Digitalni svet: Pisanje teksta, obrada teksta, umetanje slike - vežbanje (sveska, časopis "Mali vitez")
Matematika:Množenje i deljenje višestrukim dekadnim jedinicama (udžbenik 4a, sveska) (udžbenik 4a, sveska)
Priroda i društvo: Nacionalni parkovi - izveštavanje o iztraživačkim zadacima (sveska, udžbenik, Radna sveska)
ČOS: 


SREDA, 25.10.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25
Engleski jezik:udžbenički komplet i sveska
Građansko v./Verska n.:
Fizičko i zdravstveno vaspitanje:
sportska oprema
Srpski jezik:
"Međed, svinja i lisica", narodna priča (Čitanka, sveska)
Napomena: Čas će održati učiteljica, kandidatkinja za polaganje ispita za licencu.
Matematika: Svojstva operacije množenja (udžbenik 4a, sveska)


ČETVRTAK, 26.10.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35
Srpski jezik: "Međed, svinja i lisica", narodna priča (Čitanka, sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje:sportska oprema
Matematika: Množenje višecifrenog broja jednocifrenim (udžbenik 4a, sveska)
Priroda i društvo: Nacionalni parkovi Srbije (sveska, udžbenik, Radna sveska)

Dodatna nastava iz matematike:

PETAK, 27.10.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35
Matematika:Množenje višecifrenog broja jednocifrenim (udžbenik 4a, sveska)
Srpski jezik: Čitanje dramskih tekstova (Čitanka, časopis "Mali vitez", sveska)
Likovna kultura (dva časa): Nacionalni parkovi - grupni rad na pravljenju plakata (tekstovi, slike i dr. potrebno za pravljenje plakata). Hamer dobijate, ne treba da kupujete.

Dopunska nastava:


8.nedelja / 16.-20.oktobar

U toku vikenda:
Matematika: Rešiti zadatka (listić-sveska)
Srpski jezik: Pročitati tekst "Bosonogi i nebo"
PID: Obojiti nemu kartu, naučiti lekcije (Klima i biljni svet Srbije)
Sekcija "Sa decom po Srbiji": Pronaći i zapisati neku zanimljivost o Novom Sadu i Čačku ili nacrtati ili zalepiti neku sliku zanimljivosti iz ova dva grada.


PONEDELJAK, 16.10.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25
Srpski jezik: "Bosonogi i nebo", Branislav Crnčević (Čitanka, sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Matematika: Skup prirodnih brojeva, sabiranje i oduzimanje - priprema za pismeni zadatak (sveska, udžbenik 4a)
Muzička kultura:


UTORAK, 17.10.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25
Srpski jezik: "Bosonogi i nebo", Branislav Crnčević (Čitanka, Radna sveska,sveska)
Matematika: Skup prirodnih brojeva, sabiranje i oduzimanje - priprema za pismeni zadatak
(sveska, udžbenik)
Priroda i društvo: Životinjski svet Srbije (udžbenik, Radna sveska, sveska, geografska karta Srbije)
Sekcija "Sa decom po Srbiji": Jagodina - Subotica (predavanja učenika)
Sekcija "Sa decom po Srbiji"/Likovna kultura: Rad na nemim kartama Srbije


SREDA, 18.10.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Građansko v./Verska n,:
Fizičko i zdravstveno vaspitanje:
sportska oprema
Matematika: Prvi školski pismeni zadatak iz matematike (vežbanke za pisnemi zadatak)
Srpski jezik: "Podela uloga", Gvido Tartalja (Čitanka, sveska)


ČETVRTAK, 19.10.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35
Dodatna nastava iz matematike (pretčas, 13.15)
Srpski jezik: Imenice (Gramatika, Radna sveska, sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Matematika: Ispravak prvog školskog pismenog zadatka (sveske)
Priroda i društvo: Nacionalni parkovi Srbije (udžbenik, Radna sveska, sveska, geografska karta Srbije)


PETAK, 20.10.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35
Dopunska nastava (pretčas, 13.15)
Matematika: Množenje i deljenje višecifrenog broja dekadnom jedinicom (udžbenik 4a , sveska)
Srpski jezik: "
Podela uloga", Gvido Tartalja-čitanje po ulogama (Čitanka, sveska)
Digitalni svet:
ČOS:
7.nedelja - 9.-13.oktobar

SVAKODNEVNO NOSITI ČASOPIS "MALI VITEZ"

PONEDELJAK, 9.10.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25.
Srpski jezik: "Bela Griva", Rene Gijo (knjiga, sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Matematika: Sabiranje i oduzimanje višecifrenih brojeva (sveska, udžbenik 4a)
Muzička kultura: "Polazak u školu" - sviranje i taktiranje, Polovina sa tačkom, luk trajanja (metalofon, notna sveska, udžbenik)


UTORAK, 10.10.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25.
Srpski jezik: "Bela Griva", Rene Gijo (knjiga, sveska)
Prilog: "Bela Griva", Rene Gijo - prezentacija Dario Mušćet
         "Bela Griva", Rene Gijo - prezentacija Lana Pantelić

Matematika: Svojstva operacija sabiranja i oduzimanja (udžbenik 4a, sveska)
Priroda i društvo: Klima Srbije (udžbenik, sveska, geografska karta)
Likovna kultura (dva časa): Boje jeseni
(blok, listovi različitih oblika i veličina, tempere, četkice, čaša, paleta, zaštita za sto)

SREDA, 11.10.2023. Nastava traje od 8.00 do 12.25.
Engleski jezik:udžbenički komplet, sveska
Građansko v./Verska n.: 
Fizičko i zdravstveno vaspitanje:
sportska oprema
Matematika: Redosled računskih operacija (udžbenik 4a, sveska)
Srpski jezik:
"Bela Griva", Rene Gijo (knjiga, sveska)


ČETVRTAK, 12.10.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35.
Srpski jezik: Pisanje naziva institucija, preduzeća, ustanova i manifestacija (gramatika, Radna sveska, sveska)
Fizičko vaspitanje: sportska oprema
Matematika: Redosled računskih operacija
(udžbenik 4a, sveska)
Priroda i društvo: Biljni svet Srbije (udžbenik, sveska, geografska karta)

Dodatna nastava iz matematike:


PETAK, 13.10.2023. Nastava traje od 8.00 do 11.35.
Matematika: Redosled računskih operacija (udžbenik 4a, sveska)
Srpski jezik: "Ženidba vrapca Podunavca", narodna pesma (Čitanka, sveska,
Digitalni svet: Umetanje slike u tekst
(sveska)
ČOS:  

Dopunska nastava:

6. nedelja - 2.-6.oktobra - Dečja nedelja

 SVAKODNEVNO NOSITI ČASOPIS "MALI VITEZ"

U toku vikenda dovršiti zadatke  iz matematike (listić u svesci) i odgovoriti na pitanja u Radnoj svesci iz srpskog jezika. Ponoviti gradivo iz prirode i društva i naučiti lekciju vezanu za reke Srbije. Koristite geografsku kartu Srbije dok učite.

Baš je lepo kad IV/4 putuje do reka Srbije - igrica
U utorak nas očekuje Lukino i Aleksino predavanje o Novom Sadu i Miličino i Nikolinino o Čačku.

PONEDELJAK, 2.10.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25
Srpski jezik: Upravni i neupravni govor (
Gramatika, Radna sveska, sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Veliko dečje srce na sportskom polju (sportska oprema)
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Matematika: Pismeno sabiranje višecifrenih brojeva (udžbenik, sveska)
Muzička kultura:"Polazak u školu"; Tročetvrtinski takt (udžbenik, notna sveska, metalofon)

UTORAK, 3.10.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25
Srpski jezik: Navodnici
(Gramatika, Radna sveska, sveska)
Matematika: Pismeno oduzimanje višecifrenih brojeva (udžbenik, sveska)
Priroda i društvo: Vode Srbije - jezera i banje (udžbenik, sveska, geografska karta Srbije)
Likovna kultura: Crtamo rečima - Veliko srce dece IV/4 (blok, flomasteri, drvene bojice) 
Sekcija "Sa decom po Srbiji": Novi Sad, Čačak - predavanja učenika (sveska)

SREDA, 4.10.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25
Engleski jezik: 
udžbenički komplet, sveska
Građansko v./Verska n.: Negovanje kulture i tradicije/
Fizičko i zdravstveno vaspitanje:
sportska oprema
Matematika: Pismeno oduzimanje višecifrenih brojeva (udžbenik, sveska)
Srpski jezik: Upravni i neupravni govor, navodnici (Gramatika, Radna sveska, sveska)

ČETVRTAK, 5.10.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Razmena igračaka -
doneti po jednu igračku koju želimo da razmenimo na nekoliko dana sa drugarima. Igračke ćemo držati u školi do kraja naredne nedelje tako da ćete moći da se igrate njima.

Dodatna nastava iz matematike (pretčas, 13.15)
Srpski jezik: "Vetar i Sunce", narodna priča
(Čitanka, Radna sveska, sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje:  sportska oprema
Matematika: Pismeno sabiranje i oduzimanje višecifrenih brojeva (udžbenik, sveska)
Priroda i društvo: Srbija -moja domovina, simboli, reljef, vode (udžbenik, Radna sveska, sveska, geografska karta)
 
PETAK, 6.10.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dopunska nastava (pretčas, 13.15)
Matematika: Sabiranje i oduzimanje višecifrenih brojeva
(udžbenik, sveska)
Srpski jezik: Pisanje imena ljudi, životinja i likova iz umetničkih dela (Gramatika, Radna sveska, sveska)
Digitalni svet: Umetanje slike u tekst (sveska)
ČOS: Jačanje vršnjačke i međugeneracijske solidarnosti
5.nedelja - 25.-29.septembar

SVAKODNEVNO NOSITI ČASOPIS "MALI VITEZ"

U toku vikenda dovršiti preostali domaći zadatak iz srpskog jezika (Radna sveska, časopis - važi za one koji nisu) i matematike (udžbenik - važi za one koji nisu).
Pročitajte tekstove iz čitanke,str.46-48. ("Upoznajte Srbiju") kako bi se pripremili za čas srpskog jezika u ponedeljak.
Obnovite lekcije iz prirode i društva (Srbija - moja domovina, simboli Srbije i reljef Srbije). Pokušajte da ih ispričate kao priču, obavezno koristeći geografsku kartu pri učenju.

Srbija moja domovina - pitanja za pomoć pri učenju

Napomena: Provera znanja iz matematike očekuje nas u četvrtak. 

PONEDELJAK, 25.9.2023 (Nastava traje od 8.00 do 12.25)
Srpski jezik: Upoznajte Srbiju
(Čitanka, Radna sveska,sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Matematika: Skup prirodnih brojeva (N) i skup prirodnih brojeva sa nulom (N0); Svojstva skupa prirodnih brojeva sa nulom (udžbenik 4a, sveska)
Muzička kultura: "Banaćansko kolo", pevanje, Tročetvrtinski takt, taktiranje i brojanje na tri (udžbenik, notna sveska, sveska)

UTORAK, 26.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 12.25)
Srpski jezik: Upoznajte Srbiju 
(Čitanka, Radna sveska,sveska, geografska karta Srbije)  Spomenici prirode - zanimljivosti
Matematika: Upoređivanje prirodnih brojeva; brojevna prava (udžbenik 4a, sveska)
Priroda i društvo: Srbija - moja domovina, simboli, reljef - usmeno i pismeno obnavljanje (udžbenik, Radna sveska, sveska, geografska karta Srbije)
BAŠ JE LEPO POZNAVATI SRBIJU - igrica za učenje
Likovna kultura: ocenjivanje radova, Komponovanje oblika - grupni rad (papir u boji, kolaž papir, makaze, lepak, flomasteri)

SREDA, 27.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 12.25)
Engleski jezik:
udžbenički komplet, sveska
Građansko v./Verska n.: Kulturno nasleđe Srbije /
Fizičko i zdravstveno vaspitanje:
sportska oprema
Matematika: Upoređivanje prirodnih brojeva; brojevna prava - priprema za proveru znanja (udžbenik 4a, sveska)
Srpski jezik: Domovina se brani... (Čitanka, Radna sveska, sveska)

ČETVRTAK, 28.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 11.35)
Srpski jezik: "Sa decom oko sveta", T. Rodić
(Čitanka, sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Matematika: Skup prirodnih brojeva - provera znanja (sveska)
Priroda i društvo: Vode Srbije - reke (udžbenik, Radna sveska, sveska, geografska karta)
BAŠ JE LEPO BITI DETE KOJE POZNAJE REKE SRBIJE - igrica za učenje
Dodatna nastava iz matematike: sveska

PETAK, 29.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 11.35)
Matematika: Pismeno sabiranje višecifrenih brojeva
(udžbenik 4a, sveska)
Srpski jezik: Zanimljivosti iz sveta (Radna sveska,Čitanka, sveska)
Digitalni svet: Uređivanje teksta (sveska)
ČOS: Kako prepoznati nasilje i ponašati se u takvim situacijama
Dopunska nastava iz matematike: Analiza zadataka sa provere znanja


4.nedelja - 18.-22.septembar

SVAKODNEVNO NOSITI ČASOPIS "MALI VITEZ".
U toku vikenda:
Za ponedeljak:
Matematika: udžbenik 4a, str.20
Srpski jezik: Radni listovi, str.16 (promenljive reči), dovršiti čitalački dnevnik; OBAVEZNO VRATITI LISTIĆ (INICIJALNI TEST)
Muzička kultura: Naučiti pesmu
"Drugarska" napamet
(udžbenik,str.13.) i vežbati izgovaranje pesme "Pozdravna pesma" uz izvođenje ritma (udžbenik,str.12)
Za utorak:
Priroda i društvo: Naučiti lekciju "Srbija - moja domovina" (udžbenik,str.8.-12., sveska). Dok učite, koristite geografsku kartu za pokazivanje susednih država, prirodnih granica. Odgovoriti na zadatke u Radnoj svesci,str.8.-9.
Sekcija: Razmislite koji grad bi želeli da predstavljate u narednom periodu. Možete se dogovoriti da radite u paru ili grupi od najviše tri učenika. U utorak ćemo zajedno sastaviti listu vaših predloga i dogovoriti se ko će kada predstavljati.

Likovna kultura: Proverite da li ste završili oba crteža koje ste crtali na prethodnim časovima.
Za četvrtak:
Srpski jezik:
Nauči da izražajno recituješ pesmu "Kad bi meni dali jedan dan" (za one koji još nisu odgovarali) i jednu pesmu Dragana Lukića, po izboru (koristi pesme iz Čitanke ili Radnih listova).
Za petak:
Digitalni svet: Vežbati obradu teksta (Word) na računaru (kucanje rečenica, selektovanje, podvlačenje, bojenje slova, menjanje veličine slova i fonta i sl.). Koristi tekst iz časopisa "Mali vitez" za lakši rad.


Napomena: Podsećam vas da lektiru "Bela Griva" treba pročitati u naredne dve nedelje. Bilo bi dobro da sebi, na papiru, napišete beleške (kratko prepričavanje poglavlja, kako bi se pripremili za časove kada ćemo govoriti o knjizi.

PONEDELJAK, 18.9.2023. (Nastava traje od 14.00 do 17.35)
Srpski jezik: Nepromenljive vrste reči
(Gramatika, Radna sveska, sveska, čitalački dnevnik)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Matematika: Čitanje i pisanje brojeva do milion - vežbanje (udžbenik4a, sveska)
Muzička kultura: Trajanje nota i pauza (obnavljanje), "Banaćansko kolo"-pevanje pesme (udžbenik, notna sveska)

UTORAK, 19.9.2023. (Nastava traje od 14.00 do 17.35)
Srpski jezik: Promenljive i nepromenljive vrste reči
(sveska, Radna sveska)
Matematika: Mesna vrednost cifara (udžbenik 4a, sveska)
Priroda  i društvo: Srbija-moja domovina-obnavljanje, Simboli Srbije (udžbenik, Radna sveska, sveska, geografska karta)
Likovna kultura: Oblik (kolaž papir/papir u boji, blok, lepak, makaze, zaštita za sto)

SREDA, 20.9.2023. (Nastava traje 14.00 do 17.35)
Dopunska nastava iz srpskog jezika (pretčas, 13.15)- Uočavanje promenljivih i nepromenljivih reči

Srpski jezik: Pisanje imena stanovnika država i naselja (Gramatika, Radna sveska, sveska)
Građansko v./Verska n.: RASTEMO I MENJAMO SE/
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Matematika: Mesna vrednost cifara-vežbanje
(udžbenik 4a, sveska)


ČETVRTAK, 21.9.2023. (Nastava traje od 14.00 do 17.35)
Dodatna nastava iz matematike (pretčas, 13.15-13.55)
Srpski jzik: Izražajno recitovanje obrađenih pesama
(Čitanka, Radna sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Matematika: Čitanje i pisanje brojeva većih od milion (udžbenik 4a, sveska)
Priroda i društvo: Srbija (susedne države, granice, glavni grad, simboli)-obnavljanje, Reljef Srbije (udžbenik, Radna sveska, sveska, geografska karta)

PETAK, 22.9.2023. (Nastava traje od 11.00 do 14.30)
Matematika: Čitanje i pisanje brojeva većih od milion-vežbanje
(udžbenik 4a, sveska)
Srpski jezik: Pisanje naziva ulica  i trgova (Gramatika, Radna sveska, sveska)
Digitalni svet: Uređivanje teksta (sveska, časopis "Mali vitez")
ČOS: Odnos učenika prema obavezama i učenju


3.nedelja - 11.-15.septembar
U toku vikenda:
- prelistati zadatke koje smo rešavali u toku nedelje kao pripremu za inicijalni test iz matematike.
- Odgovoriti na zadatke u Radnoj svesci iz srpskog jezika kao pripremu za inicijalni test iz srpskog jezika (do četvrtka).
Napomena: Inicijalni testovi služe da utvrdimo koje oblasti smo savladali, a na čemu treba još malo raditi.
- Zapis vezan za priče iz knjige "Kaži teti dobar dan", Jasminke Petrović
(kao što smo započeli na času) dovršite i možete doneti do petka, a najkasnije do ponedeljka, 18.9.2023.
- Pesmicu "Kad bi meni dali jedan dan" naučiti napamet do 21.9.2023. (četvrtak) Ukoliko naučite ranije, možete da odgovarate.


PONEDELJAK, 11.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 12.25)
Srpski jezik: Pesme Dragana Lukića
(Čitanka, Radna sveska, sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Dodavanje i hvatanje lopte u mestu i kretanju - timske igre (sportska oprema)
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Matematika: INICIJALNI TEST (sveska) (Sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje, merenje i mere, geometrija, jednačine)
Muzička kultura: Muzički lanac znanja, pevanje pesme "Drugarska" (udžbenik, sveska)

UTORAK,12.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 12.25)
Srpski jezik: Pesme Dragana Lukića
(Radna sveska, sveska)
Matematika: Čitanje i pisanje brojeva do 10 000 (knjiga 4a, sveska)
Priroda i društvo: INICIJALNI TEST (proizvodne i neproizvodne delatnosti, agregatna stanja vode, istorijski izvori, kretanje tela, izvori svetlosti, svojstva materijala, oblici reljefa)
Likovna kultura: Linija (blok, grafitna olovka, crna voštana bojica, zaštita za sto)
Sekcija "Sa decom po Srbiji": Zašto putovati po Srbiji (predstavljanje zanimljivih mesta u Srbiji - učenici koji do sada nisu predstavljali)

SREDA,13.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 12.25)
Engleski jezik:
udžbenički komplet, sveska
Građansko v./Verska n.: Rastemo i menjamo se /
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Naskok na klupu i različiti oblici kretanja
(sportska oprema)
Matematika: Čitanje i pisanje brojeva do 100 000 (knjiga 4a, sveska)
Srpski jezik: "Zavičaju", Dobrica Erić
(Čitanka, sveska)

ČETVRTAK, 14.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 11.35)
Srpski jezik: INICIJALNI TEST
(sveska) (vrste i podvrste reči, upotreba velikog slova, navodnici, upravni govor, uočavanje vrste teksta, oblika kazivanja (opis, dijalog, pripovedanje) na primerima, uočavanje poređenja u književnim tekstovima)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Pravilno trčanje sa podizanjem kolena (sportska oprema)
Matematika: Čitanje i pisanje brojeva do 100 000 (knjiga 4a, sveska)
Priroda i društvo: Srbija - moja domovina (udžbenik, sveska, geografska karta Srbije)
Dodatna nastava iz matematike: Dogovor o radu i kratak osvrt na sadržaje iz trećeg razreda (sveska za dodatnu nastavu)

PETAK, 15.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 11.35)
Matematika: Čitanje i pisanje brojeva do milion
(knjiga 4a, sveska)
Srpski jezik: Promenljive reči (Gramatika, Radna sveska, sveska)
Digitalni svet: Oblikovanje i podvlačenje teksta (sveska)
ČOS: Empatija i mi smo tim
Dopunska nastava iz srpskog jezika: Pravopis


2.nedelja - 4.-8.septembar 
PONEDELJAK, 4.9.2023. ( Nastava traje od 14.00 do 17.25 )
Tematski dan: PONOVO U ŠKOLI

Srpski jezik: Ponovo u školi - govorna vežba (sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Elementarne igre sa trčanjem (sportska oprema)
Engleski jezik:
Matematika: Sabiranje i oduzimanje - par iz klupe (udžbenik, sveska)
Muzička kultura: "Drugarska" - pevanje pesme (udžbenik)

UTORAK, 5.9.2023. (Nastava traje od 14.00 do 17.35)
Tematski dan: U CARSTVU DRUGARSTVA

Srpski jezik: U carstvu gramatike i pravopisa sa drugarima (Gramatika, Radna sveska), sveska)
Matematika: Merenje i mere - Ljubav je mera za drugarstvo (udžbenik 4a, sveska)
Priroda i društvo: U carstvu drugarstva - uvodni čas (udžbenik, sveska)
Likovna kultura/Sekcija"Sa decom po Srbiji": Deca u svetu likovnih elemenata (blok, drvene bojice, flomasteri)

SREDA, 6.9.2023. (Nastava traje od 13.30 do 17.35)
Tematski dan: MI SMO DECA JEDNOG SVETA

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Trčanje kroz naš svet - elementarne igre sa trčanjem (sportska oprema)
Engleski jezik:
Građansko v./Verska n. Mi smo deca jednog sveta
Matematika: Delimo tugu, množimo sreću - množenje i deljenje (udbenik 4a, sveska)
Srpski jezik: "Kad bi meni dali jedan dan", Branislav Crnčević (Čitanka, sveska)

ČETVRTAK, 7.9.2023. (Nastava traje od 14.00 do 17.35)
Tematski dan: BOGATSTVO RAZLIČITOSTI

Srpski jezik: Naučili smo iz književnosti o bogatstvu različitosti (Čitanka za 3.razred, sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Dodavanje i hvatanje lopte u mestu i kretanju (sportska oprema)

Matematika: Geometrija različita, a ista (udžbenik 4b, sveska)
Priroda i društvo: Saznao/la sam o svojoj zemlji - bogatstvo različitosti (plakat o nekom zanimljivom mestu u Srbiji) 

PETAK, 8.9.2023. (Nastava traje od 14.00 do 17.35)
Tematski dan: KAD SE MALE RUKE SLOŽE

Matematika: Jednačine - timski rad  (sveska)
Srpski jezik: "Kaži teti dobar dan", Jasmin
ka Petrović (čitalačka sveska, knjiga)
Digitalni svet: Kad se male ruke slože - Putovanje kroz digitalni svet
ČOS: Empatija

Napomena: MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI obeležićemo na časovima srpskog jezika, digitalnog sveta i ČOS-a.

1.nedelja - 1.septembar

 

 

 

 

 

 

 

 


bottom of page