top of page

MOJI  ČETVRTACI  I  NASTAVA

Ovde ćete saznati šta ćemo učiti u toku nastavne nedelje i šta će vam biti potrebno od knjiga, svezaka i ostalog materijala.


6. nedelja - 2.-6.oktobra - Dečja nedelja

 SVAKODNEVNO NOSITI ČASOPIS "MALI VITEZ"

U toku vikenda dovršiti zadatke  iz matematike (listić u svesci) i odgovoriti na pitanja u Radnoj svesci iz srpskog jezika. Ponoviti gradivo iz prirode i društva i naučiti lekciju vezanu za reke Srbije. Koristite geografsku kartu Srbije dok učite.

Baš je lepo kad IV/4 putuje do reka Srbije - igrica
U utorak nas očekuje Lukino i Aleksino predavanje o Novom Sadu i Miličino i Nikolinino o Čačku.
PONEDELJAK, 2.10.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25
Srpski jezik: Upravni i neupravni govor (
Gramatika, Radna sveska, sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Veliko dečje srce na sportskom polju (sportska oprema)
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Matematika: Pismeno sabiranje višecifrenih brojeva (udžbenik, sveska)
Muzička kultura:"Polazak u školu"; Tročetvrtinski takt (udžbenik, notna sveska, metalofon)

UTORAK, 3.10.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25
Srpski jezik: Navodnici
(Gramatika, Radna sveska, sveska)
Matematika: Pismeno oduzimanje višecifrenih brojeva (udžbenik, sveska)
Priroda i društvo: Vode Srbije - jezera i banje (udžbenik, sveska, geografska karta Srbije)
Likovna kultura: Crtamo rečima - Veliko srce dece IV/4 (blok, flomasteri, drvene bojice) 
Sekcija "Sa decom po Srbiji": Novi Sad, Čačak - predavanja učenika (sveska)

SREDA, 4.10.2023. Nastava traje od 14.00 do 18.25
Engleski jezik: 
udžbenički komplet, sveska
Građansko v./Verska n.: Negovanje kulture i tradicije/
Fizičko i zdravstveno vaspitanje:
sportska oprema
Matematika: Pismeno oduzimanje višecifrenih brojeva (udžbenik, sveska)
Srpski jezik: Upravni i neupravni govor, navodnici (Gramatika, Radna sveska, sveska)

ČETVRTAK, 5.10.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Razmena igračaka -
doneti po jednu igračku koju želimo da razmenimo na nekoliko dana sa drugarima. Igračke ćemo držati u školi do kraja naredne nedelje tako da ćete moći da se igrate njima.

Dodatna nastava iz matematike (pretčas, 13.15)
Srpski jezik: "Vetar i Sunce", narodna priča
(Čitanka, Radna sveska, sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje:  sportska oprema
Matematika: Pismeno sabiranje i oduzimanje višecifrenih brojeva (udžbenik, sveska)
Priroda i društvo: Srbija -moja domovina, simboli, reljef, vode (udžbenik, Radna sveska, sveska, geografska karta)
 
PETAK, 6.10.2023. Nastava traje od 14.00 do 17.35

Dopunska nastava (pretčas, 13.15)
Matematika: Sabiranje i oduzimanje višecifrenih brojeva
(udžbenik, sveska)
Srpski jezik: Pisanje imena ljudi, životinja i likova iz umetničkih dela (Gramatika, Radna sveska, sveska)
Digitalni svet: Umetanje slike u tekst (sveska)
ČOS: Jačanje vršnjačke i međugeneracijske solidarnosti
5.nedelja - 25.-29.septembar

SVAKODNEVNO NOSITI ČASOPIS "MALI VITEZ"

U toku vikenda dovršiti preostali domaći zadatak iz srpskog jezika (Radna sveska, časopis - važi za one koji nisu) i matematike (udžbenik - važi za one koji nisu).
Pročitajte tekstove iz čitanke,str.46-48. ("Upoznajte Srbiju") kako bi se pripremili za čas srpskog jezika u ponedeljak.
Obnovite lekcije iz prirode i društva (Srbija - moja domovina, simboli Srbije i reljef Srbije). Pokušajte da ih ispričate kao priču, obavezno koristeći geografsku kartu pri učenju.

Srbija moja domovina - pitanja za pomoć pri učenju

Napomena: Provera znanja iz matematike očekuje nas u četvrtak. 

PONEDELJAK, 25.9.2023 (Nastava traje od 8.00 do 12.25)
Srpski jezik: Upoznajte Srbiju
(Čitanka, Radna sveska,sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Matematika: Skup prirodnih brojeva (N) i skup prirodnih brojeva sa nulom (N0); Svojstva skupa prirodnih brojeva sa nulom (udžbenik 4a, sveska)
Muzička kultura: "Banaćansko kolo", pevanje, Tročetvrtinski takt, taktiranje i brojanje na tri (udžbenik, notna sveska, sveska)

UTORAK, 26.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 12.25)
Srpski jezik: Upoznajte Srbiju 
(Čitanka, Radna sveska,sveska, geografska karta Srbije)  Spomenici prirode - zanimljivosti
Matematika: Upoređivanje prirodnih brojeva; brojevna prava (udžbenik 4a, sveska)
Priroda i društvo: Srbija - moja domovina, simboli, reljef - usmeno i pismeno obnavljanje (udžbenik, Radna sveska, sveska, geografska karta Srbije)
BAŠ JE LEPO POZNAVATI SRBIJU - igrica za učenje
Likovna kultura: ocenjivanje radova, Komponovanje oblika - grupni rad (papir u boji, kolaž papir, makaze, lepak, flomasteri)

SREDA, 27.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 12.25)
Engleski jezik:
udžbenički komplet, sveska
Građansko v./Verska n.: Kulturno nasleđe Srbije /
Fizičko i zdravstveno vaspitanje:
sportska oprema
Matematika: Upoređivanje prirodnih brojeva; brojevna prava - priprema za proveru znanja (udžbenik 4a, sveska)
Srpski jezik: Domovina se brani... (Čitanka, Radna sveska, sveska)

ČETVRTAK, 28.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 11.35)
Srpski jezik: "Sa decom oko sveta", T. Rodić
(Čitanka, sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Matematika: Skup prirodnih brojeva - provera znanja (sveska)
Priroda i društvo: Vode Srbije - reke (udžbenik, Radna sveska, sveska, geografska karta)
BAŠ JE LEPO BITI DETE KOJE POZNAJE REKE SRBIJE - igrica za učenje
Dodatna nastava iz matematike: sveska

PETAK, 29.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 11.35)
Matematika: Pismeno sabiranje višecifrenih brojeva
(udžbenik 4a, sveska)
Srpski jezik: Zanimljivosti iz sveta (Radna sveska,Čitanka, sveska)
Digitalni svet: Uređivanje teksta (sveska)
ČOS: Kako prepoznati nasilje i ponašati se u takvim situacijama
Dopunska nastava iz matematike: Analiza zadataka sa provere znanja


4.nedelja - 18.-22.septembar

SVAKODNEVNO NOSITI ČASOPIS "MALI VITEZ".
U toku vikenda:
Za ponedeljak:
Matematika: udžbenik 4a, str.20
Srpski jezik: Radni listovi, str.16 (promenljive reči), dovršiti čitalački dnevnik; OBAVEZNO VRATITI LISTIĆ (INICIJALNI TEST)
Muzička kultura: Naučiti pesmu
"Drugarska" napamet
(udžbenik,str.13.) i vežbati izgovaranje pesme "Pozdravna pesma" uz izvođenje ritma (udžbenik,str.12)
Za utorak:
Priroda i društvo: Naučiti lekciju "Srbija - moja domovina" (udžbenik,str.8.-12., sveska). Dok učite, koristite geografsku kartu za pokazivanje susednih država, prirodnih granica. Odgovoriti na zadatke u Radnoj svesci,str.8.-9.
Sekcija: Razmislite koji grad bi želeli da predstavljate u narednom periodu. Možete se dogovoriti da radite u paru ili grupi od najviše tri učenika. U utorak ćemo zajedno sastaviti listu vaših predloga i dogovoriti se ko će kada predstavljati.

Likovna kultura: Proverite da li ste završili oba crteža koje ste crtali na prethodnim časovima.
Za četvrtak:
Srpski jezik:
Nauči da izražajno recituješ pesmu "Kad bi meni dali jedan dan" (za one koji još nisu odgovarali) i jednu pesmu Dragana Lukića, po izboru (koristi pesme iz Čitanke ili Radnih listova).
Za petak:
Digitalni svet: Vežbati obradu teksta (Word) na računaru (kucanje rečenica, selektovanje, podvlačenje, bojenje slova, menjanje veličine slova i fonta i sl.). Koristi tekst iz časopisa "Mali vitez" za lakši rad.


Napomena: Podsećam vas da lektiru "Bela Griva" treba pročitati u naredne dve nedelje. Bilo bi dobro da sebi, na papiru, napišete beleške (kratko prepričavanje poglavlja, kako bi se pripremili za časove kada ćemo govoriti o knjizi.

PONEDELJAK, 18.9.2023. (Nastava traje od 14.00 do 17.35)
Srpski jezik: Nepromenljive vrste reči
(Gramatika, Radna sveska, sveska, čitalački dnevnik)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Matematika: Čitanje i pisanje brojeva do milion - vežbanje (udžbenik4a, sveska)
Muzička kultura: Trajanje nota i pauza (obnavljanje), "Banaćansko kolo"-pevanje pesme (udžbenik, notna sveska)

UTORAK, 19.9.2023. (Nastava traje od 14.00 do 17.35)
Srpski jezik: Promenljive i nepromenljive vrste reči
(sveska, Radna sveska)
Matematika: Mesna vrednost cifara (udžbenik 4a, sveska)
Priroda  i društvo: Srbija-moja domovina-obnavljanje, Simboli Srbije (udžbenik, Radna sveska, sveska, geografska karta)
Likovna kultura: Oblik (kolaž papir/papir u boji, blok, lepak, makaze, zaštita za sto)

SREDA, 20.9.2023. (Nastava traje 14.00 do 17.35)
Dopunska nastava iz srpskog jezika (pretčas, 13.15)- Uočavanje promenljivih i nepromenljivih reči

Srpski jezik: Pisanje imena stanovnika država i naselja (Gramatika, Radna sveska, sveska)
Građansko v./Verska n.: RASTEMO I MENJAMO SE/
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Matematika: Mesna vrednost cifara-vežbanje
(udžbenik 4a, sveska)


ČETVRTAK, 21.9.2023. (Nastava traje od 14.00 do 17.35)
Dodatna nastava iz matematike (pretčas, 13.15-13.55)
Srpski jzik: Izražajno recitovanje obrađenih pesama
(Čitanka, Radna sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: sportska oprema
Matematika: Čitanje i pisanje brojeva većih od milion (udžbenik 4a, sveska)
Priroda i društvo: Srbija (susedne države, granice, glavni grad, simboli)-obnavljanje, Reljef Srbije (udžbenik, Radna sveska, sveska, geografska karta)

PETAK, 22.9.2023. (Nastava traje od 11.00 do 14.30)
Matematika: Čitanje i pisanje brojeva većih od milion-vežbanje
(udžbenik 4a, sveska)
Srpski jezik: Pisanje naziva ulica  i trgova (Gramatika, Radna sveska, sveska)
Digitalni svet: Uređivanje teksta (sveska, časopis "Mali vitez")
ČOS: Odnos učenika prema obavezama i učenju


3.nedelja - 11.-15.septembar
U toku vikenda:
- prelistati zadatke koje smo rešavali u toku nedelje kao pripremu za inicijalni test iz matematike.
- Odgovoriti na zadatke u Radnoj svesci iz srpskog jezika kao pripremu za inicijalni test iz srpskog jezika (do četvrtka).
Napomena: Inicijalni testovi služe da utvrdimo koje oblasti smo savladali, a na čemu treba još malo raditi.
- Zapis vezan za priče iz knjige "Kaži teti dobar dan", Jasminke Petrović
(kao što smo započeli na času) dovršite i možete doneti do petka, a najkasnije do ponedeljka, 18.9.2023.
- Pesmicu "Kad bi meni dali jedan dan" naučiti napamet do 21.9.2023. (četvrtak) Ukoliko naučite ranije, možete da odgovarate.


PONEDELJAK, 11.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 12.25)
Srpski jezik: Pesme Dragana Lukića
(Čitanka, Radna sveska, sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Dodavanje i hvatanje lopte u mestu i kretanju - timske igre (sportska oprema)
Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska
Matematika: INICIJALNI TEST (sveska) (Sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje, merenje i mere, geometrija, jednačine)
Muzička kultura: Muzički lanac znanja, pevanje pesme "Drugarska" (udžbenik, sveska)

UTORAK,12.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 12.25)
Srpski jezik: Pesme Dragana Lukića
(Radna sveska, sveska)
Matematika: Čitanje i pisanje brojeva do 10 000 (knjiga 4a, sveska)
Priroda i društvo: INICIJALNI TEST (proizvodne i neproizvodne delatnosti, agregatna stanja vode, istorijski izvori, kretanje tela, izvori svetlosti, svojstva materijala, oblici reljefa)
Likovna kultura: Linija (blok, grafitna olovka, crna voštana bojica, zaštita za sto)
Sekcija "Sa decom po Srbiji": Zašto putovati po Srbiji (predstavljanje zanimljivih mesta u Srbiji - učenici koji do sada nisu predstavljali)

SREDA,13.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 12.25)
Engleski jezik:
udžbenički komplet, sveska
Građansko v./Verska n.: Rastemo i menjamo se /
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Naskok na klupu i različiti oblici kretanja
(sportska oprema)
Matematika: Čitanje i pisanje brojeva do 100 000 (knjiga 4a, sveska)
Srpski jezik: "Zavičaju", Dobrica Erić
(Čitanka, sveska)

ČETVRTAK, 14.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 11.35)
Srpski jezik: INICIJALNI TEST
(sveska) (vrste i podvrste reči, upotreba velikog slova, navodnici, upravni govor, uočavanje vrste teksta, oblika kazivanja (opis, dijalog, pripovedanje) na primerima, uočavanje poređenja u književnim tekstovima)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Pravilno trčanje sa podizanjem kolena (sportska oprema)
Matematika: Čitanje i pisanje brojeva do 100 000 (knjiga 4a, sveska)
Priroda i društvo: Srbija - moja domovina (udžbenik, sveska, geografska karta Srbije)
Dodatna nastava iz matematike: Dogovor o radu i kratak osvrt na sadržaje iz trećeg razreda (sveska za dodatnu nastavu)

PETAK, 15.9.2023. (Nastava traje od 8.00 do 11.35)
Matematika: Čitanje i pisanje brojeva do milion
(knjiga 4a, sveska)
Srpski jezik: Promenljive reči (Gramatika, Radna sveska, sveska)
Digitalni svet: Oblikovanje i podvlačenje teksta (sveska)
ČOS: Empatija i mi smo tim
Dopunska nastava iz srpskog jezika: Pravopis


2.nedelja - 4.-8.septembar 
PONEDELJAK, 4.9.2023. ( Nastava traje od 14.00 do 17.25 )
Tematski dan: PONOVO U ŠKOLI

Srpski jezik: Ponovo u školi - govorna vežba (sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Elementarne igre sa trčanjem (sportska oprema)
Engleski jezik:
Matematika: Sabiranje i oduzimanje - par iz klupe (udžbenik, sveska)
Muzička kultura: "Drugarska" - pevanje pesme (udžbenik)

UTORAK, 5.9.2023. (Nastava traje od 14.00 do 17.35)
Tematski dan: U CARSTVU DRUGARSTVA

Srpski jezik: U carstvu gramatike i pravopisa sa drugarima (Gramatika, Radna sveska), sveska)
Matematika: Merenje i mere - Ljubav je mera za drugarstvo (udžbenik 4a, sveska)
Priroda i društvo: U carstvu drugarstva - uvodni čas (udžbenik, sveska)
Likovna kultura/Sekcija"Sa decom po Srbiji": Deca u svetu likovnih elemenata (blok, drvene bojice, flomasteri)

SREDA, 6.9.2023. (Nastava traje od 13.30 do 17.35)
Tematski dan: MI SMO DECA JEDNOG SVETA

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Trčanje kroz naš svet - elementarne igre sa trčanjem (sportska oprema)
Engleski jezik:
Građansko v./Verska n. Mi smo deca jednog sveta
Matematika: Delimo tugu, množimo sreću - množenje i deljenje (udbenik 4a, sveska)
Srpski jezik: "Kad bi meni dali jedan dan", Branislav Crnčević (Čitanka, sveska)

ČETVRTAK, 7.9.2023. (Nastava traje od 14.00 do 17.35)
Tematski dan: BOGATSTVO RAZLIČITOSTI

Srpski jezik: Naučili smo iz književnosti o bogatstvu različitosti (Čitanka za 3.razred, sveska)
Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Dodavanje i hvatanje lopte u mestu i kretanju (sportska oprema)

Matematika: Geometrija različita, a ista (udžbenik 4b, sveska)
Priroda i društvo: Saznao/la sam o svojoj zemlji - bogatstvo različitosti (plakat o nekom zanimljivom mestu u Srbiji) 

PETAK, 8.9.2023. (Nastava traje od 14.00 do 17.35)
Tematski dan: KAD SE MALE RUKE SLOŽE

Matematika: Jednačine - timski rad  (sveska)
Srpski jezik: "Kaži teti dobar dan", Jasmin
ka Petrović (čitalačka sveska, knjiga)
Digitalni svet: Kad se male ruke slože - Putovanje kroz digitalni svet
ČOS: Empatija

Napomena: MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI obeležićemo na časovima srpskog jezika, digitalnog sveta i ČOS-a.

1.nedelja - 1.septembar

 

 

 

 

 

 

 

 


bottom of page