A MAGICAL INTERCULTURAL FRIEDSHIP NETWORK

Zadatak je:


Napraviti "Knjigu čarobnih reči" (zdravo, doviđenja, hvala, molim, izvoli, izvini, volim te) u konbinaciji jezika kojima smo se bavili na prethodnim zadacima i našeg maternjeg jezika.


Zadatak je:


a) Upoznavanje sa nacionalnom kuhinjom, pravljenje nekog nacionalnog jela, snimanje videa i zapisivanje recepta. 


b) Upoznavanje sa nacionalnom muzikom odabrane zemlje  putem video klipa i izvođenja plesa uz tu muziku.

Naše aktivnosti:

1. Izbor zemalja

2. Upoznavanje sa tradicionalnim jelima, muzikom i plesom

3. Priprema hrane

4. Internacionalna kuhinja kod "Baš je lepo biti dete"Zadatak je da se sa liste finalista Global Teacher Prize odabere jedna od zemalja učesnica, koja nas posebno inspiriše i o čijim ćemo karakteristikama informisati druge drugare iz škole.
Mi smo odabrali Keniju.
Naše aktivnosti:
1. Pravljenje prezentacije o Keniji
2. Pripremanje materijala za odeljenjski plakat
3. Pravljenje odeljenjskog plakata i pripreme pred radionicu "Predstavljamo vam Keniju"
4.. Interaktivno predavanje deca-deci o Keniji

             1. Kenija - prezentacija                                                              2. Pripremanje materijala

3. Pravljenje odeljenjskog plakata i pripreme pred radionicu "Predstavljamo vam Keniju"

4. Interaktivno predavanje deca-deci o Keniji