A MAGICAL INTERCULTURAL FRIENDSHIP NETWORK (MODUL 4)

DIGITALNI IZAZOVI ZA DECU I NASTAVNIKE

1.ZADATAK - BONTON DIGITALNE KOMUNIKACIJE - EARTHQUARE OF DIGITAL COMMUNICATION


U realizaciji prvog zadatka pomogla nam je Mina Dubak, učenica petog razreda. Istakla je važnost pisane komunikacije na internetu, pravilima i opasnostima.

3.ZADATAK : LIDERI  DOBROTE  I  LJUBAVI -  LEADERS OF GOOD AND LOVE

Pomažući komšijama i deleći im osmeh i pozitivnu energiju, kroz poruke drugarima, ali i poklanjajući odeljenjski kalendar i novogodišnju poruku, zaslužili smo titulu Lidera dobrote i ljubavi.

2.ZADATAK: BANKA INOVATIVNIH VRŠNJAČKIH LEKCIJA -  BANK OF INNOVATIVE PEER TO PEER LEARNING


Kroz aktivnosti kao što su Zdravlje na usta ulazi - poramide ishrane i Nauči da slažeš odeću, prvaci su pokazali o čemu mogu naučiti svoje vršnjake.