Cilj projekta je da pomogne učenicima da razumeju i da se pripreme za zanimanja budućnosti.

Projekat se bavi promocijom tri od sedamnaest održivih razvojnih ciljeva UN. Aktivnosti će trajati sedam nedelja i naročito se ističu sledeće kompetencije učenika - komunikacija, saradnja, kritičko razmišljanje i rešavanje problema, kreativnost i inovativnost, kompetencija.


Tema projekta: zanimanja budućnosti koja još uvek ne postoje, uloga tehnologije u svetu promena, industrije budućnosti.

Prvi zadatak - OBEĆAVAJUĆA BUDUĆNOST


Budući poslovi će uključivati stvaranje znanja i inovacija. Oslobađaće nas da istražujemo, eksperimentišemo i pronalazimo rešenja za složene probleme, kao što je zagađivanje. 

Veštine za budućnost su: 

1. Mentalna elastičnost i kompleksno rešavanje problema

2. Kritičko razmišljanje

3. Kreativnost

4. Veštine ljudi

5. STEM (eng. science-nauke, technology-tehnologija, engineering-inžinjering, mathematics-matematika)

6. Interdisciplinarno znanje


PRVA AKTIVNOST - Upoznavanje sa projektom i razgovor o zanimanjima budućnosti

DRUGA AKTIVNOST - Grupni rad na osmišljavanju mapa uma na temu "Zanimanja budućnosti"

Studenti su razgovarali o budućnosti i došli do zaključka da će se pojaviti nova zanimanja. Rad u budućnosti predstavljen je kroz grupni rad. Razgovarali su o važnosti ovih poslova, šta je potrebno da se bave ljudima, koje će alate koristiti, kako će se oblačiti, itd.