MATEMATIČKA  TAKMIČENJA  II  razred

  • KENGUR BEZ GRANICA


2008.    2009.    2010.    2011.    2012.    2013.     2014.     2015.     2016.    2017.  


Tačni odgovori:               


2008.     2009.    2010.   2011.    2012.    2013.     2014.     2015.      2016.    2017.


KODNA LISTA - lista za upisivanje tačnih odgovora


  • MISLIŠA 


 2008.    2009.    2010.    2011.     2012.    2014.                                                  


                          MATEMATIČKA  TAKMIČENJA  III  razred 

ŠKOLSKA TAKMIČENJA
Školsko takmičenje 2007.               Skolsko takmičenje 2008.                          Školsko takmičenje 2009.
Školsko takmičenje 2011.                 Školsko takmičenje 2012.                           Školsko takmičenje 2013. 
Školsko takmičenje 2014.                 Školsko takmičenje 2015.                          Školsko takmičenje 2016.
OPŠTINSKA TAKMIČENJA
Opštinsko takmičenje 2008.           Opštinsko takmičenje 2009.                                 Opštinsko takmičenje 2016. 
Opštinsko takmičenje 2012.            Opštinsko takmičenje 2013.                                    Opštinsko takmičenje 2018. rešenje
                                          


KENGUR  BEZ  GRANICA ZA  III  I  IV   RAZRED


2005.      2006.       2007.       2008.          2009.          2010.         2011.          2012.          2013.          2014.         2015.      2016.    


   R               R               R               R                   R                  R                R               R                 R                 R                R            R2017.        2018.      2018. F


  R                        R

MATEMATIČKA  TAKMIČENJA  IV  razred

ŠKOLSKA  TAKMIČENJA 


 2002.    2003.    2004.     2005.    2006.     2007.      2008.      2009.     2010.      2011.      2012.      2013.      2014.     2015.     


OPŠTINSKA  TAKMIČENJA 


2002.      2003.        2004.           2005.        2006.         2007.          2008.        2009.         2010.         2011.          2012.        2013.         2014.     2015.


2016.     2017.


OKRUŽNA  ( GRADSKA )  TAKMIČENJA


2002.     2003.     2004.      2005.      2006.    2007.     2008.    2009.   2010.      2011.      2012.     2013.    2014.    2015.