OPŠTI STANDARDI POSTIGNUĆA

OBRAZOVNI STANDARDI ZA KRAJ PRVOG CIKLUSA 

OBAVEZNOG OBRAZOVANJA

 ( ČETVRTI RAZRED )


RASPORED  ZVONJENJANASTAVNE  JEDINICE - PREDMETI36.NEDELJA (10.-14.6.2019.) - prepodnevna smena


U toku vikenda vežbati zadatke vezane za crtanje i obim trougla.  U ponedeljak doneti crteže i kontrolne vežbe iz srpskog jezika (važi za one koji nisu predali).


PONEDELJAK, 10.6.2019. Nastava traje do 11.35


Matematika: Crtanje i obim trougla - samostalno rešavanje zadataka (sveska)

Proba priredbe:

Engleski jezik:

Fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK, 11.6.2019. Nastava traje do 11.35


Priroda i društvo: Kultivisane životne zajednice - usmeno odgovarenje i zaključivanje ocene (Radna sveska)

Matematika: Crtanje i obim trougla - samostalno rešavanje zadataka (sveska)

Proba priredbe:

Fizičko vaspitanje: oprema


SREDA, 12.6.2019. Nastava traje do 12.30


Napomena: Za šetnju poneti rančić sa vodom, užinom i rezervnom majicom.


Likovna kultura: Zaključivanje ocena

Proba priredbe

Fizičko vaspitanje (oprema) i srpski jezik u prirodi: ŠETNJA DO SAVE, IGRE U PRIRODI I ČEŠĆENJE PALAČINKAMA I SOKIĆEM


ČETVRTAK, 13.6.2019. Nastava traje do 11.30


Srpski jezik i matematika: Zaključivanje ocena

Proba priredbe

Engleski jezik:

Sekcija: Dogovor o sadržajima koje ćemo obrađivati u 4.razredu (Sa decom po Srbiji-sekcija)


PETAK, 14.6.2019.


Proba priredbe i slobodna igra - od 8 do 10 časova


Završna odeljenjska priredba " Nikad ne boj se, sa tobom neko je!" - 18.40 časova


Napomena: Doći u školu u 18.15 (Ne kasniti!)


35.NEDELJA (3.- 7.6.2019.) - popodnevna smena


U toku vikenda rešiti zadatke iz matematike u udžbeniku i Radnoj svesci (domaći zadatak) i napisati sastav vezan za opis književnog lika. Do četvrtka pripremiti plakate na belom lispu papira A4, za kultivisane životne zajednice (voćnjak i vinograd, povrtnjak, njiva i park). Oni koji ranije završe, neka donesu plakate u utorak.


PONEDELJAK, 3.6.2019., Nastava počinje u 13.15 i završava se u 17.35


Fizičko vaspitanje: Oprema

Srpski jezik: Opis književnog lika - analiza domaćeg zadatka (sveska)

Matematika: Crtanje trougla (udžbenik, Radna sveska, sveska, lenjir, trougaonik, šestar)

Engleski jezik:

Proba priredbe: Poneti rekvizite, instrumente (važi za one učenike kojima su potrebni za predstavu)UTORAK, 4.6.2019. Nastava počinje u 14 i završava se u 17.35


Matematika: Crtanje trougla ( Radna sveska, sveska, lenjir, trougaonik, šestar)

Srpski jezik: Pravopis - obnavljanje (sveska)

Priroda i društvo: Kultivisane životne zajednice (udžbenik, Radna sveska, sveska, pripremljeni plakati)

Proba priredbe:


SREDA, 5.6.2019. Nastava počinje u 14 i završava se u 18.25


Srpski jezik: Glamatika i pravopis - PROVERA (sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Obim trougla (udžbenik, Radna sveska, sveska, lenjir, trougaonik, šestar)

Likovna kultura: Ilustrujem svoju ulogu u priredbi (flomasteri, drvene bojice, voštane bojice - po izboru)

Proba priredbe:


ČETVRTAK, 6.6.2019. Nastava počinje u 14 i završava se u 18.25


Matematika: Obim trougla (Radna sveska, sveska, lenjir, trougaonik, šestar)

Srpski jezik: "Domovina se brani lepotom", Ljubiša Ršumović (Čitanka, sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Kultivisane životne zajednice (udžbenik, Radna sveska, sveska, pripremljeni plakati)

Proba priredbe:


PETAK, 7.6.2019. Nastava počinje u 8 i završava se u 11.


Proba priredbe:

Srpski jezik: Kako želim da provedem raspust - govorna vežba (sveska)

Matematika: Crtanje i obim trouglova - vežbanje (udžbenik, Radna sveska, sveska, lenjir, trougao, šestar)

Priroda i društvo: Kultivisane životne zajednice (udžbenik, Radna sveska,sveske, pripremljeni plakati)


34. NEDELJA (27.-31.5.2019.) - prepodnevna smena


U toku vikenda uraditi domaći zadatak (udžbenik) iz matematike i obnoviti lekcije iz prirode i društva (Reke). Pripremiti materijal za pravljenje ČAMACA ZA NAŠ VESELI SPUST. Kod kuće možete i pripremiti osnovu za čamac, a na časovima likovne kulture ćemo ih samo ukrasiti.

U školi se i ove godine realizuje PROLEĆNI BAZAR ( u sredu, 29.5.2019.). U toku vikenda napraviti prolećnu teglicu. Staklenu teglicu ukrasiti prolećnim detaljima i doneti u sredu.


PONEDELJAK, 27.5.2019.


JEDNODNEVNA EKSKURZIKA - Okupljanje u 7.30  u školskom dvorištu.UTORAK, 28.5.2019. Nastava počinje u 8 časova, a završava se u 12 časova.


Matematika: Razlomci  (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Slavuj i sunce, Dobrica Erić (Čitanka, sveska)

Priroda i društvo: Obnavljanje naučenog o rekama, Bare i jezera - predavanje učenika (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Proba priredbe:


SREDA, 29.5.2019.


Srpski jezik: "Pipi Duga Čarapa", A. Lingen (Čitanka, sveska)

Matematika: Razlomci (Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Likovna kultura (dva časa): ČAMAC ZA VESELI SPUST (materijal za pravljenje i ukrašavanje čamca) i dovršavanje PROLEĆNIH TEGLICA (staklena tegla i materijal za ukrašavanje, makaze, lepak, mušema)

UČEŠĆE NA PROLEĆNOM BAZARU - od 12. do 12.30


ČETVRTAK, 30.5.2019.


Matematika: Trougao - uočavanje i crtanje (udžbenik, Radna sveska, sveska, trougaonik i lenjir)

Srpski jezik: Pipi Duga Čarapa - portret književnog junaka (Čitanka, sveska)

Engleski jezik: PROVERA ZNANJA

Priroda i društvo: Bare, reke i jezera - obnavljanje naučenog (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Sa decom oko sveta: Grčka - grupni rad (pravljenje plakata)


PETAK, 31.5.2019. Nastava traje do 11 časova


Srpski jezik: Naučili smo iz gramatike - obnavljanje (sveska)

Matematika: Trougao  (udžbenik, Radna sveska, sveska, trougaonik, lenjir)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: udžbenik, sveska

Proba priredbe:

33.NEDELJA (20. - 24.5.2019.) - popodnevna smena - skraćeni časovi na 30 min.


U toku vikenda utvrditi gradivo vezano za šume. U utorak nastupaju predavači za sekciju "Livade i pašnjaci", a u sredu "Reke".

Naučiti tekstove za priredbu što bolje. U utokar na dopunski čas iz matematike (pretčas) dolaze oni učenici koji žele da poprave ocene iz oblasti "Zavisnost proizvoda i količnika od članova računskih operacija".


PONEDELJAK, 20.5.2019. Nastava od 14 do 17.15


Srpski jezik: "Bajka o belom konju", Stevan Raičković (Čitanka, sveska)

Matematika: Razlomci 1/2, 1/4 i 1/8 (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik: PROVERA

Fizičko vaspitanje (dva časa): oprema


UTORAK, 21.5.2019. Nastava od 14 do 16.35


Dopunska nastava iz matematike (pretčas): Zavisnost proizvoda i količnika od članova računskih operacija


Matematika: Razlomci 1/2, 1/4 i 1/8 (Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Bajka o belom konju (Čitanka, sveska)

Priroda i društvo (dva časa): Šume - desetominutna vežba, Livade i pašnjaci - predavanja učenika (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema


SREDA, 22.5.2019. Nastava od 14 do 17.15


Srpski jezik: Jezičke vežbe (sveska)

Matematika: Razlomci 1/5 i 1/10 (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje (dva časa): oprema

Proba priredbe: potrebni tekstovi


ČETVRTAK, 23.5.2019. Nastava od 14 do 17.15


Matematika: Razlomci 1/3, 1/6, 1/9 i 1/7 (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Samoća", Branko V. Radičević (Čitanka, sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Livade i pašnjaci - desetominutna vežba, Reke - predavanja učenika (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema


PETAK, 24.5.2019. Nastava od 13.15 do 16.35


Srpski jezik: "Izokrenuta priča", Branko Ćopić (Čitanka, sveska)

Matematika: Razlomci  (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: Slušanje muzike - "Ples Šećerne Vile" i "Valcer cveća", P. I. Čajkovski 

Napomena: Kompozicije možete pronaći u delu Materijal za rad u 3.razredu, Muzička kultura

Proba priredbe: potrebni tekstovi

32.NEDELJA (13.-17.5.2019.) - prepodnevna smena


PONEDELJAK, 13.5.2019.


Srpski  jezik: Provera domaćeg zadatka, "Doživljaji mačka Toše", Branko Ćopić (Čitanka, Radna sveska,sveska)

Matematika: Zavisnost proizvoda od promene činilaca i stalnost proizvoda (Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

OIDR:

Fizičko vaspitanje: opremaUTORAK, 14.5.2019.


Matematika: Zavisnost količnika od deljenika i delioca (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Priča o Raku Krojaču", Desanka Maksimović (Čitanka, sveska)

Priroda i društvo: Petominutna vežba-Lanac ishrane, Šume (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Građansko vaspitanje: Čas sa psihologom škole


Dopunska nastava iz matematike:SREDA, 15.5.2019.


Srpski jezik: Naši stihovi o "Mladosti" ("Mladost moja škola", "Škola večno mlada", "Mladost u Mladosti"), sveska

Matematika: Zavisnost količnika od deljenika i delioca (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Slobodan čas: odeljenjsko fotografisanje

Likovna kultura: Mladost - moja škola (list bloka,drvene bojice, voštane bojice, flomasteri)

Fizičko vaspitanje: društvene igreČETVRTAK,16.5.2019. DAN  ŠKOLE (priredba) - nenastavni dan. Školska priredba u 12 časova.PETAK, 17.5.2019.


Srpski jezik: "Priča o Raku Krojaču" i poređenje (Čitanka,Radna sveska, sveska)

Matematika: Stalnost količnika (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: Izvođenje pesme "Blistaj, blistaj zvezdo mala", solmizacijom i taktiranje (udžbenik, sveska, metalofon)

ČOS:

31.NEDELJA (6.-10.5.2019.) - popodnevna smena


PONEDELJAK, 6.5.2019.


Srpski jezik: "Ženidba vrapca Podunavca", narodna pesma (Čitanka, sveska)

Prilog: Šaljive narodne pesme (maliradoznalac.wordpress.com)

Matematika: Jednačine sa množenjem i deljenjem-vežbanje (Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:


UTORAK, 7.5.2019.


Čitalačka značka (pretčas): Pregled čitalačkih dnevnika. Čas će se realizovati u biblioteci sa bibliotekarkom.


Matematika: Provera domaćeg zadatka, Nejednačine sa množenjem (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka (odgovori na pitanja i ilustracija), "Ženidba vrapca Podunavca", narodna pesma - naši stihovi inspirisani pesmom (Čitanka, sveska)

Priroda i društvo: Životne zajednice (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Građansko vaspitanje: Smišljamo melodiju za Himnu srpskom jeziku


SREDA, 8.5.2019.


Srpski jezik: "Prolećnica", Jovan Jovanović Zmaj (Čitanka, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Nejednačine sa množenjem (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Grupni mozaik od ljuske uskršnjih jaja (ljuske jaja, list bloka, mušema, lepak, tempere, četkice, paleta)


ČETVRTAK, 9.5.2019.


Polaganje za ČITALAČKU ZNAČKU od 13 časova u biblioteci škole. (samo za učenike koji polažu)


Matematika: Jednačine i nejednačine sa množenjem i deljenjem (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Životna  staništa i životne zajednice (blic test), Lanac ishrane (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Sa decom oko sveta: Predstavljanje Italije - grupni rad (pravljenje plakata)


Srpski jezik: Moj Čitalački dnevnik - predstavljanje dve pročitane knjige (samo za učenike koji ne polažu ispit za "Čitalačku značku")


PETAK, 10.5.2019.


ČOS (pretčas)- samo za učenike koji rade zadatke iz matematike.


Srpski jezik: "Mačak otišao u hajduke", Branko Ćopić (Čitanka, sveska)

Matematika:  (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: "Blistaj, blistaj zvezdo mala" (udžbenik, sveska)  Prilog: Frederik Šopen30.NEDELJA (22.-25.4.2019.) - popodnevna smena


U toku vikenda obnoviti naučene lekcije o kretanju ( u utorak je provera znanja iz prirode i društva). Dovršiti zadatke iz matematike (domaći zadatak u udžbeniku). Iz srpskog jezika, u svesci zapisati desetak rečenica o Braći Grim i pročitati bajku "Pčelinja matica".


PONEDELJAK, 22.4.2019.


Srpski jezik: Razgovor o Braći Grim(čitanje biografije), "Pčelinja matica", Braća Grim (Čitanka, sveska)

Matematika: Pravougaonik i kvadrat - crtanje pomoću lenjira i šestara, obim (udžbenik, Radna sveska, sveska, lenjir i šestar)

Engleski jezik:

Od igračke do računara: QR code primeri u upotrebi u svakodnevnom životu (mobilni telefon-ko može)

Fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK, 23.4.2019.


Dopunska nastava iz matematike (pretčas): Priprema za kontrolnu vežbu


Matematika: Pravougaonik i kvadrat - crtanje pomoću lenjira i šestara, obim (sveska)

Srpski jezik: "Bremenski muzikanti", Braća Grim (Čitanka, sveska)

Priroda i društvo: Proveravanje naučenog o kretanju - PROVERA

Građansko vaspitanje: Projekat


Čitalačka značka (peti čas): Poneti Čitalački dnevnik


SREDA, 24.4.2019.


Srpski jezik: Osnovno i preneseno značenje reči (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Matematika: Pravougaonik i kvadrat - PROVERA

Fizičko vaspitanje: oprema

Likovna kultura (dva časa): Pravim FABERŽEOVO JAJE (drveno jaje, postolje za jaje (drveno ili napravljeno od nekog drugog čvrstog materijala, kamenčići, perlice, školjkice, lakovi za nokte, tečni lepak, makaze, mušema)


ČETVRTAK, 25.4.2019.


Matematika: Jednačine sa množenjem i deljenjem (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Priroda i društvo: Životne zajednice (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:                                                                PROLEĆNI RASPUST (26.4. - 5.5.2019.)29.NEDELJA (15.-19.4.2019.) - prepodnevna smenaPONEDELJAK, 15.4.2019.


Srpski jezik: Ispravak drugog pismenog zadatka

Matematika: Crtanje pravougaonika i kvadrata (udžbenik, Radna sveska, sveska, šestar, lenjir, trougaonik)

Engleski jezik:

OIDR: QR kod - pojam i upotreba

fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK,16.4.2019.


Matematika: Crtanje pravougaonika i kvadrata (udžbenik, Radna sveska, sveska, šestar, lenjir, trougaonik)

Srpski jezik: "Cic", Branko Radičević (Čitanka, sveska)

Priroda i društvo: Provera domaćeg zadatka iz Radne sveske, Kretanje može da proizvodi zvuk (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Građansko vaspitanje (projekat): 3.zadatak: PONOS NAŠE ISTORIJE - znamenite ličnosti


SREDA, 17.4.2019.


Srpski jezik: Neočekivani san - govorna i pisana vežba (sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Obim pravougaonika (udžbenik, Radna sveska, sveska, šestar, lenjir, trougaonik)

Likovna kultura (dva časa):ČETVRTAK, 18.4.2019.


Matematika: Obim kvadrata (udžbenik, Radna sveska, sveska, šestar, lenjir, trougaonik)

Srpski jezik: Reči suprotnog značenja (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Naučili smo o materijalima i kretanju - obnavljanje (udžbenik, sveska)

Sa decom oko sveta (sekcija): Predstavljanje Španije - grupni rad (pripremljeni materijal za pravljenje plakata)


PETAK, 19.4.2019.


Srpski jezik: "Čardak ni na nebu, ni na zemlji", narodna bajka (Čitanka, sveska)

Matematika: Obim pravougaonika i kvadrata-vežbanje (Radna sveska, sveska, šestar, lenjir, trougaonik)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: Naučili smo o notama - visina i dužina, pauzama, taktu (PROVERA)

ČOS:

28. NEDELJA (8.-12.4.2019.) - popodnevna smena


U toku vikenda napisati sastav na temu "Proleće je  sviraju, a ostali neka vežbaju na metalofonu).


PONEDELJAK:


Srpski jezik: Proleće je stiglo - analiza domaćeg zadatka i priprema za pismeni zadatak (sveska)

Matematika: Uglovi i prave koje se seku - obnavljanje (udžbenik, Radna sveska, sveska, lenjir, trougaonik, šestar)

Engleski jezik:

Od igračke do računara:

Fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK:


Dopunska nastava-matematika (pretčas): Množenje i deljenje - zadaci


Matematika: Upoređivanje i prenošenje duži šestarom (udžbenik, Radna sveska, sveska, lenjir, trougaonik i šestar)

Srpski jezik: Drugi pismeni zadatak iz srpskog jezika 

Priroda i društvo: Različiti oblici kretanja (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Građansko vaspitanje: projekat


Čitalačka značka (peti čas):


SREDA:


Srpski jezik: "Priča o dobroj rodi", Stojanka Grozdanov Davidović (Čitanka, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Kvadrat i pravougaonik (udžbenik, Radna sveska, sveska, lenjir, trougaonik, šestar)

Likovna kultura (dva časa): Neobična lica inspirisana Pikasovim radovima (list bloka br.4, voštane bojice, flomasteri ili tempere - po želji, mušema, četkice, paleta, čaša (ako izaberete tempere))     prilog1  prilog2


Picasso (prezentacija Milene Rosić)

ČETVRTAK:


Matematika: Kvadrat i pravougaonik (udžbenik, Radna sveska, sveska, lenjir, trougaonik, šestar)

Srpski jezik: "Priča o dobroj rodi", Stojanka Grozdanov Davidović (Čitanka, sveska, Radna sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Padanje, klizanje i kotrljanje tela naniže (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Sa decom oko sveta (sekcija): Predstavljanje Austrije i Nemačke


PETAK:


Srpski jezik: Pisanje datuma (sveska, Gramatika)

Matematika: Crtanje pravougaonika i kvadrata (udžbenik, Radna sveska, sveska, lenjir, trougaonik, šestar)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: Proveravamo znanje o notama-mesto u notnom sistemu, dužini nota i pauza-kako se zapisuju, dužini takta, šta znamo o Mokranjcu i šta je rukovet, Ersko kolo - pevanje i sviranje (udžbenik, notna sveska, sveska, instrument)

ČOS:


27. NEDELJA (1.-5.4.2019.) - prepodnevna smena


U toku vikenda odgovoriti na pitanja zapisana u svesci iz prirode i društva, vezana za lekciju "Magnetna privlačnost". Uvežbavati množenje i deljenje trocifrenih i jednocifrenih brojeva. Obnovite sviranje melodijske vežbe iz udžbenika muzičke kulture (važi za one učenike koji žele da poprave ocenu).


PONEDELJAK, 1.4.2019.


Srpski jezik: "Led se topi", Aleksandar Popović (Čitanka, sveska)

Matematika: Pismeno deljenje - naučeni oblici (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Od igračke do računara: Pravila pisanja elektronske pošte

Domaći zadatak: Poslati dva meila (prema uputstvu koje ste dobili-zapisali) na basjelepobitidete@gmail.com.

Fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK, 2.4.2019.


Matematika: Izrazi sa više operacija (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Led se topi", Aleksandar Popović (Čitanka, sveska)

Priroda i društvo: Reciklaža (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Građansko vaspitanje: Dečijim stihovima do lepšeg života - obeležavamo Međunarodni dan dečje književnosti

Napomena: U toku ovog časa, čitaćemo naše nagrađene pesme, kao i vaše pesme, po izboru. 

Dopunska nastava iz matematike: Množenje i deljenje trocifrenog i jednocifrenog broja - tekstualni zadaci


SREDA, 3.4.2019.


Srpski jezik: Građenje reči (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Tekstualni zadaci - vežbanje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Moj poseban cvet (tempere, list bloka br.4., četkice za tempere, paleta, čaša, mušema) prilog


ČETVRTAK, 4.4.2019.


Matematika: Množenje i deljenje - priprema za proveru znanja (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Građenje reči (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Predstavljanje plakata o reciklaži, na osnovu teksta iz udžbenika, Naučili smo o materijalima, magnetima i reciklaži (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Sa decom oko sveta (sekcija): Predstavljanje Švajcarske i Rusije


PETAK, 5.4.2019.


Srpski jezik: "Led se topi", Aleksandar Popović - dramatizacija (Čitanka, sveska)

Matematika: Množenje i deljenje - PROVERA ZNANJA

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: Obnavljamo naučeno o Stevanu Mokranjcu i pojmu rukovet (udžbenik), "Ersko kolo" (udžbenik, notna sveska, sveska, metalofon)

ČOS: Predstavljanje Švajcarske  (Uroš Stanišić)

26. NEDELJA (25.-29.3.2019.) - popodnevna smena


U toku vikenda obnoviti naučene lekcije o materijalima (stanja, promene i upotreba). Podsetiti se naučenog o vrstama reči, vrstama rečenica i službi reči u rečenicama. Dovršiti radove iz likovne kulture (važi za one koji nisu predali).

Uvežbavati (za petak) izvođenje melodijske vežbe solmizacijom i sviranje na metalofonu.


PONEDELJAK, 25.3.2019.


Srpski jezik: Naučili smo o vrstama reči i rečenica i o službi reči u rečenici - PROVERA (čitanka, sveska)

Matematika: Pismeno deljenje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Od igračke do računara:

Fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK, 26.3.2019.


Dopunska nastava iz srpskog jezika (pretčas)


Matematika: Pismeno deljenje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Šta je otac", Dragan Lukić (Čitanka, sveska)

Priroda i društvo: Naučili smo o materijalima - stanje, promene, upotreba (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Građansko vaspitanje: Tražimo lek za osvetu - iskaži osećanja, ali nemoj povrediti drugog


Dogovor u vezi učešća u manifestaciji "Čitalačka značka" (peti čas) - Važi za sve zainteresovane učenike. Poneti svesku (može i prošlogodišnju u kojoj će pisati čitalački dnevnik)

Napomena: Susret sa komisijom će biti početkom maja, tako da imamo sasvim dovoljno vremena da se spremimo.SREDA, 27.3.2019.


Srpski jezik: "Staklareva ljubav", Grozdana Olujić (Čitanka, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Pismeno deljenje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Prolećno, rascvetalo drvo (tempere, list bola br.4, četkice za tampere, paleta, čaša, mušema, nekoli štapića za uši)


ČETVRTAK, 28.3.2019.


Srpski jezik: "Staklareva ljubav", Grozdana Olujić (Čitanka, sveska)

Matematika: Pismeno deljenje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Fizičko vaspitanje: oprema


PETAK, 29.3.2019.


Sa decom oko sveta (pretčas): Predstavljanje Francuske i Velike Britanije

Srpski jezik: Izražajno recitovanje pesme "Šta je otac", Reči istog oblika, a različitog značenja (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Matematika: Pismeno deljenje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Priroda i društvo: Magnetska privlačnost (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Muzička kultura: Pevanje solmizacijom i sviranje vežbe iz udžbenika, Slušanje kompozicije S.S. Mokranjca "Druga rukovet" (udžbenik, sveska, metalofon)


25. NEDELJA (18.-22.3.2019.) - prepodnevna smena


U toku vikenda, rešavajući domaći zadatak iz matematike uvežbavajte deljenje sa ostatkom. 

Lekciju " Tri stanja materijala" (priroda i društvo) predstaviti zapisom u svesci i naučiti.

 

PONEDELJAK, 18.3.2019.


Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, "Ljubavna pesma", Milovan Danojlić (Radna sveska, čitanka, sveska)

Matematika: Provera domaćeg zadatka, Pismeno deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim sa ostatkom (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Od igračke do računara:

Fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK, 19.3.2019.


Matematika: Veza množenja i deljenja (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Ljubavna priča na osnovu pesme-čitamo napisane priče  (čitanka, sveska)

Priroda i društvo: Desetominutna vežba-Tri stanja materijala, Povratne i nepovratne promene materijala (udžbenik, Radna sveska, sveska)   Tri stanja materijala - igrica

Projekat "Innovate your dreams": 6.zadatak - Dovoljno energije za sve  prilog   NAŠ VETROPARK (lepak, makaze,)

Dopunska nastava iz matematike: Deljenje sa ostatkom


SREDA, 20.3.2019.


Srpski jezik: "Sebični džin", Oskar Vajld (čitanka, sveska)

Napomena: Čas će održati kandidat koji polaže ispit za licencu

Matematika: Pismeno deljenje - 369 : 3 (udžbenik, Radna sveska, svaska)

Likovna kultura (dva časa): Bliže-dalje, manje-veće-Predeo (voštane bojice, list iz bloka) prilog
ČETVRTAK, 21.3.2019. Nastava počinje u 8, a završava se u 9.35 ( za učenike koji učestvuju na takmičenju "Kengur bez granica do 11.15 )


Priroda i društvo: Svojstva materijala određuju njihovu upotrebu (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Sebični džin", Oskar Vajld (čitanka, sveska)


Matematičko takmičenje "Kengur bez granica" - Takmičenje počinje u 10 časova i za učenike 3. razreda traje 75 min.


PETAK, 22.3.2019.


Srpski jezik: Uvežbavamo gramatičke sadržaje kao priprema za proveru znanja (čitanka, Radna sveska, sveska)

Matematika: Pismeno deljenje - 536 : 4 (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: Izvođenje melodijske vežbe iz udžbenika i pesme "Resavo, vodo ladna" (udžbenik, notna sveska, metalofon)SUBOTA, 23.3.2019. Nastavna subota (od 8 do 10 časova)


Srpski jezik:  Izražajno recitovanje pesme "Ljubavna pesma" i uvežbavamo gramatičke sadržaje kao priprema za proveru znanja (sveska)

Matematika: Pismeno deljenje trocifrenog broja jednocifrenim - naučeni oblici (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik: 
24. NEDELJA (11.-15.3.2019.) - popodnevna smena


SREDA, 13.3.2019.


Napomena za roditelje: Individualni razgovori od 18.30 do 19.30. (možete doći i u toku petog časa, ako ne možete u predviđenom terminu)


Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka (ilustracija teksta), "Zaljubljene cipele", Pjer Gripari (Čitanka, sveska) audio zapis

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Provera domaćeg zadatka, Tablica deljenja brojeva do 100, deljenje sa 10 ili 100, kao i deljenje oblika 36:3(desetominutna vežba), Pismeno deljenje - oblika 85 : 5 (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Pravimo naše zaljubljene cipele/papuče, patike i sl. (deblji papir u boji (2 kom.), papiri u boji, perlice, dugmići, trake, pertle i dr. po želji (za ukrašavanje), makaze, lepak)  prilog


ČETVRTAK, 14.3.2019., Nastava počinje u 13.30. i traje do 17.35


Takmičenje "Misliša" - Od 12 časova (doći u školu u 11.40) - Važi za one učenike koji se takmiče.


Srpski jezik: Analiza domaćeg zadatka - Zaljubljene rukavice (sveska-pisani sastav)

Matematika: Pismeno deljenje dvocifrenog i jednocifrenog broja - vežbanje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Tri stanja materijala (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Predstavljanje Holandije i Belgije


PETAK, 15.3.2019.


Srpski jezik: Skraćenice (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Matematika: Pismeno deljenje sa ostatkom (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: Tonovi RE i FA (udžbenik, notna sveska)
Dragi drugari, Elena i Ivona su za nas pripremile prezentaciju fotografija iz Vrnjačke Banje, kako bi nas upoznale sa mestom gde idemo na rekreativnu nastavu. Uživajte! 

Evo i kratkog vodiča kroz Vrnjačku Banju.

22. NEDELJA (25.2.-1.3.2019.) - popodnevna smena

PONEDELJAK, 25.2.2019.


Fizičko vaspitanje (pretčas): oprema

Srpski jezik: Narodne uspavanke (Čitanka, sveska)

Matematika:  Pismeno množenje  (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Množenje brojeva na oblacima III/4 - igrica    

Engleski jezik:

Od igračke do računara: Bezbednost na internetuRODITELJSKI SASTANAK, u ponedeljak, 25.2.2019.godine, u 17.45

UTORAK, 26.2.2019.

Dodatna nastava iz matematike (pretčas): sveska, pripremljeni kompleti zadataka i Matematičarenje (ko ima)

Matematika: Pismeno množenje (udžbenik, Radna sveska, sveska)
Srpski jezik:
Priroda i društvo: Zemljište (udžbenik, Radna sveska, sveska) 
Dogovor u vezi nastave u prirodi

SREDA, 27.2.2019.

Dodatna iz matematike (pretčas)

Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, Običajne lirske narodne pesme (sveska, Radna sveska, Čitanka)
Fizičko vaspitanje: oprema
Matematika: Desetominutna vežba, Množenje brojeva (udžbenik, Radna sveska, sveska)
Likovna kultura (dva časa): Dopunjavanje prostora (ilustrovani časopis, blok  br.4, flomasteri, voštane bojice) primer 1    primer 2     primer 3

ČETVRTAK,28.2.2019.

Matematika: Množenje brojeva - vežbanje (udžbenik, Radna sveska, sveska)
Srpski jezik: Običajne narodne pesme (Čitanka, sveska)
Engleski jezik: 
Priroda i društvo: Zemljište (obnavljanje), Vremenske prilike (udžbenik, Radna sveska, sveska)


PETAK, 1.3.2019.

Srpski jezik: Reči umanjenog i uvećanog značenja (Gramatika, Radna sveska, sveska)
Matematika: Množenje brojeva (udžbenik, Radna sveska, sveska)
Fizičko vaspitanje: oprema

SUBOTA, 2.3.2019. - OPŠTINSKO TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE

Takmičenje počinje u 11 časova i traje do 13 časova, u OŠ "Borisav Pekić". Takmičari dolaze u 10.30 kako bi na vreme pronašli odgovarajuću učionicu i mesto. Sa sobom nose: flašicu sa vodom i kompletan pribor za rad.

Dragi moji takmičari, što se mene tiče, svako od vas je već pobednik jer je vredno i naporno radio i vežbao! Na takmičenje gledajte kao na još jednu zanimljivu igru koja će vam doneti nova znanja, ali pre svega radost otkrivanja! UŽIVAJTE!

NEDELJA, 3.3.2019. POLAZAK NA REKREATIVNU NASTAVU

Okupljanje u školskom dvorištu u 7.30, a polazak u 8 časova. 


21. NEDELJA (28.-31.1.2019.) - popodnevna smena


PONEDELJAK, 28.1.2019. Nastava počinje u 14 časova, a završava se u 18.25.


Srpski jezik: Vrste reči, služba reči u rečenici, vrste rečenica - vežbanje (Radna sveska, sveska)

Matematika: Množenje brojeva (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Od igračke do računara: Uvežbavanje programiranja-čas u kabinetu

Fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK, 29.1.2019. Nastava počinje u 14 časova, a završava se u 17.35.


Pretčas - Dopunska nastava iz matematike (od 13.15)


Matematika: Množenje brojeva (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Vrste reči, služba u rečenici, vrste rečenica - PROVERA (sveska)

Priroda i društvo: Ponavljanje naučenog o vazduhu, Električna provodljivost (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Građansko vaspitanje: Gde i šta mogu da biram i igranje društvenih igrica koje smo sami napravili


Dodatna nastava iz matematike: Poneti komplet zadataka i svesku za dodatnuSREDA, 30.1.2019. Nastava počinje u 13.15 časova, a završava se u 16.40.


Srpski jezik: "Dvije seje brata ne imale",narodna pesma

Matematika: Množenje brojeva 

Likovna kultura ( dva časa): Srpske crkve i manastiri (blok br.4, krede u boji)


Prilog: Naši manastiriČETVRTAK, 31.1.2019. Nastava počinje u 12 časova do 15.15. (skraćeni časovi)


Srpski jezik: Igramo se rečima - bogaćenje rečnika

Matematika: Množenje brojeva

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Vazduh i električna provodljivost 

Sa decom oko sveta (sekcija): Dogovor o daljem radu - istraživački zadaci za drugo polugodište


PODELA ĐAČKIH KNJIŽICA - deci nakon nastave


Z I M S K I    R A S P U S T  (1.2. - 17.2.2019.)


20. NEDELJA (21.-25.1.2019.)-prepodnevna smena


Ponoviti tablicu množenja i deljenja, do četvrtka. Ponovite naučeno o vazduhu i kretanju vazduha.

Za čas srpskog jezika, u sredu, možete se pripremiti tako što ćete razmisliti o tome koji problem u školi, domu, svetu smatrate ozbiljnim. Zbog čega ga smatrate ozbiljnim i velikim i koji posao za ljude ili decu možete izmisliti, kako bi ga rešili. Ovaj čas je ujedno i deo aktivnosti drugog zadatka projekta "Innovate Your Dreams", pod nazivom "Sve što možeš da zamisliš, možeš i da ostvariš".


Za priredbu (petak i nedelja) treba obući košulju ili majicu bele boje (sa što manje aplikacija) i farmerke, felanke ili suknju, teget ili crne boje. Bilo bi poželjno da kosa devojčica bude upletena u pletenice. Bićete  deo predstave (gosti na Svetosavskoj slavi).


PONEDELJAK, 21.1.2019. Nastava traje do 12.25


Srpski jezik: Vrste reči i njihova služba u rečenici -vežbanje (Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Krug, uglovi, paralelne i normalne prave - vežbanje (sveska, pribor za rad)

OIDR (dva časa): Pravimo robota i programiramo ga - radionica


UTORAK, 22.1.2019. Povratak sa koncerta očekujem od 12.30 do 13 časova (biće javljeno na vreme)


Matematika: Krug, uglovi, paralelne i normalne prave - vežbanje (sveska, pribor za rad)

Srpski jezik: Sveti Sava i seljak bez sreće, narodna priča (čitanka, sveska)

Priroda i društvo: Vazduh čuvar toplote (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Muzičko (dva časa): Odlazak na Svetosavski koncert


SREDA, 23.1.2019. 


Srpski jezik: Imamo problem i ovako ga rešavamo - govorna vežba (sveska)

Matematika: Krug, uglovi, paralelne i normalne prave - PROVERA ZNANJA

Likovna kultura (dva časa): Moje novo zanimanje kojim ću rešiti problem (drvene bojice, voštane bojice, flomasteri).

Napomena: Rad treba da prikaže vas kako obavljate svoj izmišljeni posao.

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK, 24.1.2019. Nastava traje do 12.25


Matematika: Množenje brojevima 10 i 100 (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Rečenice prema obliku i značenju (Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Znam o vazduhu-ponavljanje naučenog o vazduhu

Sa decom oko sveta (sekcija): Dovršavanje i prezentovanje kviz pitanja o Danskoj


PETAK, 25.1.2019. Po decu doći u 13 časova


Srpski jezik: Tekstovi o SVETOM SAVI (sveska)

Matematika: Množenje višestrukih desetica (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: Svetosavska himna (sveska, notna sveska, udžbenik)

ČOS: Uvežbavanje pesme za priredbu i dovršavanje društvenih igrica koje smo pravili

Proba priredbe


SUBOTA, 26.1.2019. - Važi za one koji žele lično ispratiti akciju (vreme okupljanja - oko 13 časova)

Odnošenje prikupljene garderobe i pribora na sabirno mesto, za decu marginalizovanih grupa. Obaveštenje o tačnom mestu i terminu (za one koji žele da i lično prisustvuju predaji prikupljenih sredstava) dobićete putem poruke u grupi.


NEDELJA, 27.1.2019. SVETOSAVSKA PRIREDBA


U školu doći oko 11.30, prikladno obučeni. Priredba počinje u 12 časova i traje okvirno do 12.40.Roditelji mogu prisustvovati, ako žele.

19. NEDELJA (14.-18.1.2019.)-popodnevna smena


Draga deco, od ove nedelje, više neću pisati šta treba poneti za čas, kako biste se maksimalno oslonili na sebe, pažljivije slušali i pamtili šta vam je potrebno. Kao i dosad, iz dana u dan ću vas obaveštavati  šta ćemo sutradan raditi. Znam da ćete se odlično snaći jer ste već veliki, odgovorni i verujem u vas!


Provežbajte zadatke vezane za uglove (uočavanje, crtanje, obeležavanje). Možete koristiti zadatke koje smo rešavali u svesci, udžbeniku ili radnoj svesci.


Za utorak, ponovite lekcije iz prirode i društva o kruženju vode i razlozima zbog čega neka tela tonu ili plutaju u vodi.


Učenici koji su dobili odlične ocene za napisane pesme o zimi, neka pošalju tekstove pesama na meil basjelepobitidete@gmail.com, kako bi ih na vreme poslali na literarni konkurs. 


Informacije za roditelje: Individualni razgovori sa roditeljima -  sreda,16.1.2019.godine, od 18.45 do 19.45.PONEDELJAK, 14.1.2019. Nastava počinje u 13.15., a završava se u 16.40.


Fizičko vaspitanje: oprema

Srpski jezik: Subjekat i predikat

Matematika: Uglovi - utvrđivanje usvojenosti gradiva

Engleski jezik:UTORAK, 15.1.2019. Nastava počinje u 14 časova, a završava u 17.35.


Dopunska nastava (pretčas - od 13.15): Uglovi (uočavanje, crtanje, obeležavanje)


Matematika: Prave koje se seku, crtanje normalnih pravih

Srpski jezik: Glavni delovi rečenice-subjekat i predikat

Priroda i društvo: Petnaestominutna vežba (Kretanje vode u prirodi i šta tone, a šta pluta), Vazduh

Građansko vaspitanje: O međunarodnom projektu "Innovate Your Dreams".

Prvi zadatak: Obećavajuća budućnost  (formiranje grupa i dogovor o radu).


Dodatna nastava iz matematike(peti čas - do 18.25): Poneti svesku i pribor za rad.SREDA, 16.1.2019. Nastava počinje u 14 časova, a završava se u 17.35.


Dodatna nastava iz matematike (pretčas, od 13.15)


Srpski jezik: "Prvi sneg", Vojislav Ilić

Matematika: Paralelne prave

Likovna kultura (dva časa): Poslovi budućnosti-pravljenje mapa uma na listu bloka br.5 (grupni rad). U radu je moguće koristiti flomastere,, voštane bojice, drvene bojice. Zadatak je osmisliti zanimanje za koje mislite da će se pojaviti u budućnosti i predstaviti ga pomoću mape uma.    Prezentacija

Napomena: Razgovarajte sa braćom, sestrama, roditeljima i dr. o tome šta oni misle o zanimanjima budućnosti. Možda će vam neka od njihovih ideja biti od koristi.ČETVRTAK, 17.1.2019. Nastava počinje u 14 časova, a završava se u 18.25.


Matematika: Paralelne prave (crtanje)

Srpski jezik: Reči koje označavaju mesto, vreme i način vršenja radnje

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Kretanje vazduha

Sa decom oko sveta (sekcija): Predstavljanje plakata "Švedska" i pripremanje kviz pitanja o Danskoj - rad u paru, na času

Napomena: Za čas se možete pripremiti koristeći tekst "Danska" (iz knjige Sa decom oko sveta 2.deo)PETAK, 18.1.2019. Nastava počinje u 14 časova, a završava se u 17.35.


Muzička kultura: Pevanje i taktiranje, note DO, MI, SOL, polovina note i polovina pauze

Srpski jezik:  

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Normalne i paralelne prave-vežbanje


Napomena: Učenici koji idu na školsko takmičenje iz matematike, dolaze u školu u 11.30. Takmičenje počinje u 12 časova i završava se u 14 časova. Oni koji idu na takmičenje biće oslobođeni 3. i 4. časa.


18. NEDELJA (9.- 12.1.2019.) - nastavna subota (12.1.2019.)


Dragi moji, nadam se da uživate sa svojom porodicom i prijateljima i stvarate divne uspomene za ceo život. Obavezno je grudvanje i kliskanje, ali i pravljenje Sneška Belića. 


Napomena: 

1.Neke sveske iz srpskog jezika su ostale u učionici, da se ne brinete ako ih nemakod kuće. OBAVEZNO JE NOŠENJE PRIBORA ZA GEOMETRIJU (šestar, trougaonik, lenjir)


VAŽI ZA UČENIKE KOJI IDU NA DODATNU IZ MATEMATIKE: Školsko takmičenje iz matematike je predviđeno za petak, 18.1.2019., tako da ćemo ovih dana malo više posvetiti pažnje vežbanju. Važno je da svakodnevno nosite sveske za dodatnu, pribor za geometriju (šestar, trougaonik, lenjir). Oni koji imaju "Matematičarenje" mogu doneti.


SREDA, 9.1.2019.


Srpski jezik: Pisanje brojeva slovima (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Matematika: Prava i poluprava (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Simetrija - Grad u ogledalu (flomasteri, sunđer(može deo kuhinjskog sunđera) ili malo vate, čaša za vodu, mušema)

Fizičko vaspitanje: Igre na snegu (odeća za sneg, klisko-ko ima)


ČETVRTAK,10.1.2019.


Matematika: Provera domaćeg zadatka, Uglovi - vrste (udžbenik, Radna sveska, sveska, šestar, trougaonik, lenjir)

Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, Pisanje brojeva slovima (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Šta pluta, a šta tone (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Čas ćemo realizovati kroz grupni rad, izvođenjem ogleda. Za rad je potrebno da se u okviru grupe dogovorite ko će šta doneti.

PRVA GRUPA (plastična činija, kockica za jamb, kliker, čačkalica, 4 kašike soli, kašičica)

DRUGA GRUPA (plastična činija, šraf, salveta, manja drvena bojica, 4 kašike soli, kašičica)

TREĆA GRUPA (plastična činija, metalni novčić, drveni štapić, dugme, 4 kašike soli, kašičica)

ČETVRTA GRUPA (plastična činija, čep od plute, plastični čep, metalni rezač, 4 kašike soli, kašičica)

PETA GRUPA (plastična činija, komad tkanine, ključ, malo biljnog ulja, 4 kašike soli, kašičica)

ŠESTA GRUPA (plastična činija, gumica za brisanje, kamenčić, parče stiropora, 4 kašike soli, kašičica)

Sa decom oko sveta (sekcija): Švedska


PETAK, 11.1.2019.


Srpski jezik: "Zima", Dušan Vasiljev (Čitanka, sveska)

Matematika: Uglovi - crtanje i obeležavanje (udžbenik, Radna sveska, sveska, šestar, trougaonik, lenjir)

Fizičko vaspitanje: oprema 

Muzička kultura: Note MI i SOL, polovina note i pauze (udžbenik, notna sveska, sveska)

Dodatna iz matematike: sveska za dodatnu nastavu i pribor za geometriju


SUBOTA,12.1.2019. (Nastava počinje u 8 časova, a završava se u 10 časova.)


Srpski jezik: Razumemo pročitano (sveska)

Matematika: Uglovi - vrste, crtanje i obeležavanje (udžbenik, Radna sveska, sveska, šestar, trougaonik, lenjir)

Engleski jezik:


Dodatna iz matematike (od 10 do 11 časova): sveska za dodatnu nastavu i pribor za geometriju

17. NEDELJA (24.-28.12.2018.)


U toku vikenda obnoviti naučeno o tečnostima ( u utorak ćemo imati proveru). U ponedeljak obavezno poneti udžbenik iz matematike (drugi deo).

Samostalno napraviti zapis najbitnijih informacija, u svesci, o promenama pri zagrevanju i hlađenju tečnosti (za utorak).

Poslati na meil prezentaciju na izabranu temu (po želji, od 3 do 5 slajdova) - VAŽI ZA ONE KOJI OVAJ ZADATAK JOŠ NISU URADILI.


PONEDELJAK, 24.12.2018. Nastava počinje u 8 časova, a završava se u 12.25


Muzička radionica "Do,re,mi..." (2 časa)

Engleski jezik:

Matematika: Krug i kružnica (udžbenik, Radna sveska, sveska, trougao, lenjir, šestar(obavezno))

Od igračke do računara: Pravljenje prezentacije- vežbanje


UTORAK, 25.12.2018.Nastava počinje u 8 časova, a završava se u 11.35 (u 12.25 za učenike koji idu na dopunsku ili dodatnu)


Matematika: Crtanje kruga i kružnice (udžbenik, Radna sveska, sveska, trougao, lenjir, šestar)

Srpski jezik: Doživeo/la sam na snegu - govorna vežba (sveska)

Priroda i društvo (2časa): Usmeno i pismeno utvrđivanje naučenog o tečnostima (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Dopunska nastava (matematika) / Dodatna nastava (matematika):


SREDA, 26.12.2018. Nastava počinje u 8 časova, a završava se u 12.25


Srpski jezik: Vrste reči i rečenica - provera (sveska)

Matematika: Krug i kružnica (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Novogodišnje jelke i ukrasi - rad u paru (tempere, četkice, paleta, čaša, mušema)

Novogodišnji turnir "Ne ljuti se čoveče" (poneti društvenu igru "Ne ljuti se čoveče, ko ima)


ČETVRTAK, 27.12.2018. Nastava počinje u 8 časova, a završava se u 10.40


Srpski jezik: "Nestaško i gusari", Aleksandar Stevanović - upoznavanje sa tekstom

Matematika: Obnavljanje geometrije iz drugog razreda (udžbenik, trougao, lenjir, šestar)

Priroda i društvo: Kruženje vode u prirodi (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Za one koji žele da se igraju i uče - ogled "Kruženje vode u prirodi"

PETAK, 28.12.2018. 


Srpski jezik: Naše novogodišnje želje i poruke

Muzička kultura i  fizičko vaspitanje: Muzičke stolice i plesni podijum

ČOS: Razmena novogodišnjih poklona "tajnih prijatelja" i maskenbal


Od 29.12. do 8.1.2019. PRAZNIČNO DRUŽENJE SA PORODICOM I PRIJATELJIMA!16. NEDELJA (17.-21.12.2018.)


U toku vikenda dovršiti domaći zadatak iz srpskog jezika i matematike. Podsetite se naučenog o merama za dužinu, masu, zapreminu i vreme. 

Prilog: Nastavni listići - sa bloga "Vesela družina"

Merenje duži    Merenje mase    Merenje zapremine    Merenje vremena


Obnoviti lekcije iz prirode i društva: Voda i druge tečnosti-sličnosti i razlike i Magija rastvaranja. Dogovorili smo se da na osnovu pročitane lekcije Magija rastvaranja i eksperimenata urađenih na času, samostalno napišete najbitnije, u svojoj svesci. Izgled zapisa možebiti po vašoj želji (važno je da sadrži najvažnije činjenice).

U ponedeljak nastavljamo sa radomna pravljenju prezentacija. Dogovor saprethodnog časa jebio dakodkuće napravite prezentaciju od 3 do 5 slajdova o čemu želite i da mi do 16.12.2018. (nedelja) pošaljete na meil basjelepobitidete@gmail.com.

Doneti potreban materijal za ukrašavanje (kao i za prethodni čas likovne kulture).

Pripremite i donesite u ponedeljak papuče ili čiste patike za učionicu, kako bi vam bilo udobnije.

Podsetite roditelje da je NOVOGODIŠNJI BAZAR U PETAK,21.12.2018., od 17.30. 


PONEDELJAK,17.12.2018.


Srpski jezik: Vrste rečenica i vrste reči - imenice,pridevi (vrste, rod i broj) i glagoli (lice i broj) (Radna sveska, sveska)

Matematika: Merenje vremena (Radna sveska, udžbenik, sveska)

Engleski jezik:

Od igračke do računara: Pravljenje prezentacije - dodavanje slika

Fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK, 18.12.2018.


Dopunska nastava iz srpskog jezika ( pretčas, od 13.15): Imenice, glagoli i pridevikroz primere


Matematika: Mere i merenje-vežbanje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Analiza prvog pismenog zadatka (Radna sveska,sveska)

Priroda i društvo: Naučili smo o svojstvima tečnosti - sličnosti, razlike i rastvorljivost (udžbenik, Radna sveska,sveska)

Likovna kultura: Novogodišnje čestitke (materijal za ukrašavanje, tuferi od vate, kolaž papir, tvrđi papir A4, teget, crvene ili zelene boje, lepak,makaze,mušema)


Dodatna nastava iz matematike (peti čas): Poneti svesku za dodatnu, trougaonik, lenjir i šestar.

Napomena:Ponoviti šta smo govorili o uglovima naprethodnom času.SREDA, 19.12.2018.


Srpski jezik: Ispravak prvog pismenog zadatka

Matematika: Mere i merenje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Ukrasi i svećnjaci (materijal za ukrašavanje)ČETVRTAK,20.12.2018.


Matematika: Mere i merenje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Rečenice prema značenju (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Promene pri zagrevanju i hlađenju tečnosti-predavanje učenika (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Dovršavanje proizvoda za bazar i dogovor oko organizacije


PETAK, 21.12.2018.


Srpski jezik: "Lav i čovek", arapska narodna pripovetka (Čitanka, sveska)

Matematika: Mere i merenje - PROVERA

Muzička kultura: Tonovi SOL i MI (udžbenik, notna sveska, sveska)

Pripremanje učionice za Novogodišnji bazar

NOVOGODIŠNJI BAZAR - početak u 17.30


15.NEDELJA (10.-14.12.2018.)


U toku vikenda obnavljati sadržaje koji će biti obuhvaćeni kontrolnom vežbom iz engleskog jezika. Od filca ili nekog drugog materijala napraviti manju zastavu (npr. 10cm - 5cm ) neke od država sveta, po izboru (napraviti do srede-časa likovne kulture). Probati i podsetiti se  opcija u programu Power Point o kojima smo govorili na času Od igračke do računara.

Obnoviti naučeno o pridevima. Pročitati lekciju iz prirode i društva "Voda i druge tečnosti - razlike", izdvojiti ključne pojmove i predstaviti ih u svesci na način koji smatrate najboljim da brzo i lako naučite. O tome ćemo razgovarati u utorak.

OBAVEZNO doneti svesku za pismeni zadatak iz srpskog jezika (važi za one koji još nisu doneli).


Napomena: Od ponedeljka možete doneti papuče ili patofne za učionicu, kako bi vam bilo udobnije.


PONEDELJAK, 10.12.2018.


Srpski jezik: Opisujemo osobe-priprema za pismeni zadatak (sveska)

Prilog: Primeri dečjih radova

Matematika: Merenje mase-kilogram, gram (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik: Provera znanja

Od igračke do računara: Power Point - vežbanje

Fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK, 11.12.2018.


Matematika: Merenje mase (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik(2 časa): Meni važna osoba-analiza domaćeg zadatka i priprema za pismeni zadatak(sveska)

Priroda i društvo: Voda i druge tečnosti (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Dopunska matematika/Dodatna matematika


Napomena:  Za dodatnu nastavu obavezno poneti trougao, lenjir, šestar i svesku.


SREDA, 12.12.2018.


Srpski jezik: Prvi pismeni zadatak iz srpskog jezika (sveska za pismene zadatke iz srpskog jezika)

Matematika: Merenje zapremine tečnosti (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Predavanje o Milutinu Milankoviću(predavanje starijih učenika za mlađe)

Likovna kultura (2 časa): Jastučići kao srce-(poneti mušemu, makaze, napravljenu zastavu izabrane zemlje, šareni materijali perlice, lepak, )


ČETVRTAK, 13.12.2018.


Matematika: Merenje zapremine (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Marko Kraljević i beg Kostadin", narodna pesma (Čitanka, sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Tečnosti - rastvori - učenici predaju lekciju(udžbenik, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura: Dovršavanje jastučića započetih na prethodnom času likovne kulture (štapići, šljokice, perlice, trake, ...)


PETAK, 14.12.2018.


Srpski jezik: Pisanje rečce ne uz imenice, glagole i prideve (sveska, Radna sveska, Gramatika)

Reči pripadaju vrstama - igrica

Matematika: Merenje mase i zapremine (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: Linijski sistem (udžbenik, notna sveska)

ČOS: Pravimo ukrase od štapića i grančica (perlice, tračice (i drugi materijal za ukrašavanje) , makaze, lepal, mušema)

14.NEDELJA (3.-7.12.2018.) - NEDELJA SPORTA 


U toku vikenda napraviti grafički organizator uzrok-posledica za zavisnost zbira od promene sabiraka i zavisnost razlike od umanjenika i umanjioca, kao što smo započeli u školi. Možete ga napraviti na papiru A4 ili listu bloka br.4. Verujem da ćete kroz rad potpuno usvojiti ova pravila.

Npr. uzrok: sabirak uveća - posledica: zbir uveća. Simbole (sličice) koje koristite mogu biti po vašem izboru, ali moraju biti logički povezani.


Napomena: Ko želi da učestvuje na literarnom konkursu "Smešne priče/pesme" neka svoju pesmu pošalje na basjelepobitidete@gmail.com do petka, 7.12.2018.


PONEDELJAK, 3.12.2018.


Srpski jezik:Opisni i prisvojni pridevi (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Matematika: Provera domaćeg zadatka, Zavisnost zbira i razlike od članova računske operacije (sveska)

Engleski jezik:

Od igračke do računara: Pravljenje prezentacije 

Fizičko vaspitanje: Između dve vatre sa odeljenjem III/5 (oprema)


UTORAK, 4.12.2018.


Matematika: Merenje duži,obnavljanje znanja iz prethodnih godina (udžbenik, Radna sveska, sveska, lenjir)

Srpski jezik: "Svijetu se ne može ugoditi" (Čitanka, sveska)

Priroda i društvo (dva časa): Voda i druge tečnosti-sličnosti (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje : Igre uz korišćenje loptica (oprema)


SREDA, 5.12.2018. Nastava počinje u 14 časova i završava se u 17.15.


Srpski jezik: Prisvojni pridevi (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: Poligon spretnosti (oprema)

Matematika: Merenje duži - milimetar (udžbenik, Radna sveska, sveska, lenjir)

Projekat-Magična interkulturalna mreža prijateljstva (dva časa): Priprema za skajp druženje sa drugarima iz Turske (plakat o znamenitim ličnostima koji ste već napravili i prevod na engleskom)


ČETVRTAK, 6.12.2018. Nastava počinje u 13.30. (Doći u školu oko 13.20 da bi se na vreme presvukli za čas). Nastava se završava u 16.35.


Fizičko vaspitanje: Pokrenimo našu decu da vežbaju (oprema)

Matematika: Provera domaćeg zadatka, Merenje duži - kilometar (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, Rod i broj prideva (Radna sveska, sveska)

Engleski:

Priroda i društvo: Obnovljanje sličnosti među tečnosti,Voda i druge tečnosti-razlika (udžbenik, Radna sveska, sveska)PETAK, 7.12.2018. Nastava počinje u 13.30., a završava u 16.35.


ČOS: Čitamo tekstove o znamenitim ličnostima (na engleskom) i učimo turski jezik (poneti već napravljene plakate tekstove na engleskom)

Srpski jezik: Pisanje rečce NE uz imenice, glagole i prideve (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Matematika: Merenje duži-zadaci (udžbenik, Radna sveska,sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: Izražajno pevanje (udžbenik, notna sveska, sveska)13.NEDELJA (26.-30.11.2018.)


U toku vikenda provežbati zadatke sa sabiranjem i oduzimanjem trocifrenih brojeva (kao priprema za proveru znanja u ponedeljak).

Pripremiti se za predstavljanje odabrane znamenite ličnosti (utorak). U radu možete koristiti informacije sa linkova koje sam pronašla, ali i iz drugih izvora, kao što su enciklopedije, časopisi i dr.

Uvežbati pevanje pesme "Za milion godina".


PONEDELJAK, 26.11.2018.


Srpski jezik: "Pesma o cvetu", Branko Miljković (čitanka, sveska)

Matematika: Pismeno sabiranje i oduzimanje trocifrenih brojeva - PROVERA ZNANJA

Engleski jezik:

Od igračke do računara: Rešavamo DABAR ZADATKE

Fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK, 27.11.2018.


Matematika: Zavisnost zbira od sabiraka (sveska, Radna sveska)

Srpski jezik: "Kornjača i zec", Ezop (čitanka, sveska)

Priroda i društvo: Predstavljamo vam znamenite ličnosti (plakati, pametne fascikle)

Prilog: Znamenite ličnosti - igrica    Istorijski izvori (tragovi prošlosti) - igrica

Građansko vaspitanje: 

Dopunska nastava iz matematike: Pismeno sabiranje i oduzimanje (tekstualni zadaci) / Dodatna nastava iz matematike(sveske za dodatnu nastavu)SREDA,28.11.2018.


Srpski jezik: "Roda i lisica"-analiza i razumevanje teksta (čitanka, sveska)

Fizičko vaspitanje: bez opreme

Matematika: Zavisnost razlike od umanjenika i umanjioca (sveska)

Likovna kultura (dva časa): Naši tragovi za budućnost (glinamol ili glina, mušema, čačkalice ili štapići za obradu gline, tempere, četkice, paleta, čaša)


ČETVRTAK,29.11.2018.


Matematika: Stalnost zbira i razlike (sveska)

Srpski jezik: Pridevi (gramatika, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Priroda:  Naučili smo o našem nasleđu-kviz (vremenske odrednice, istorijski izvori, muzeji, znamenite ličnosti) (Radna sveska, sveska)

Muzeji u Beogradu       Znamenite ličnosti        Istorijski izvori

Sa decom oko sveta(sekcija): Kanada PETAK,30.11.2018.


Srpski jezik: Pridevi (gramatika, Radna sveska, sveska)

Matematika: Zavisnost zbira i razlike od članova računskih operacija (Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: Za milion godina (pevanje), Izgubljeno pile-glasno i tiho u muzici (sveska, udžbenik)

ČOS: Kornjača i zec iz našeg ugla (pripremljen materijal za pravljenje zajedničke-grupne pametne fascikle)12.NEDELJA (19.-23.11.2018.)


U toku vikenda odgovoriti na preostala pitanja u svesci iz srpskog jezika i naučiti pesmu. Rešiti zadatke iz matematike u Radnoj svesci. 

Obnoviti poslednje tri lekcije iz prirode i društva i napraviti plakat o odabranom muzeju (za četvrtak).

Obnoviti naučeno o imenicama i glagolima (predstoji nam provera znanja u petak).

Za čas likovne kulture pripremiti glinu i nekoliko čačkalica.


PONEDELJAK, 19.11.2018.


Srpski jezik: "Poštovana deco", Dušan Radović-analiza odgovora i recitovanje pesama (sveska, lektira)

Matematika: Pismeno sabiranje i oduzimanje naučenih oblika-vežbanje (Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Od igračke do računara: Priprema za takmičenje "Dabar"

Fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK,20.11.2018. Nastava počinje u 8 časova.


Srpski jezik: Potvrdni i odrični oblik glagola (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Matematika: Pismeno sabiranje - 186+258 (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Radionica "Vremeplov" (priroda i društvo i građansko vaspitanje):


Napomena: Povratak iz Muzeja nauke i tehnike očekuje se oko 12.15.


SREDA,21.11.2018. Nastava traje od 14 časova do 16.15.


Srpski jezik: "Vuk i jagnje", narodna basna (Čitanka, sveska)

Predavanje predstavnika MUP-a

Matematika: Pismeno oduzimanje-415-127 (udžbenik, Radna sveska, sveska)ČETVRTAK,22.11.2018.


Matematika: Pismeno sabiranje i oduzimanje brojeva (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Srpski jezik: Imenici i glagoli - obnavljanje (Radna sveska, sveska)

Priroda i društvo: Predstavljamo vam muzeje (plakati)

Napomena: Potrebno je drugarima predstaviti odabrani muzej kroz plakat i kratko zanimljivo predavanje o njemu.

Sa decom oko sveta: Indija (pročitati tekst o Indiji i informisati se o zanimljivostima Indije)


Prilog za one koji žele da saznaju više: Indija (Vikipedija)    Neverovatna Indija (emisija Mire Adanje Polak)  Indija (Google karta)PETAK,23.11.2018.


Srpski jezik: Naučili smo o imenicama i glagolima-PROVERA ZNANJA

Matematika: Pismeno sabiranje i oduzimanje-priprema za proveru znanja (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura:

ČOS:


11. NEDELJA (13.-16.11.2018.)


UTORAK, 13.11.2018.


Matematika: Pismeno oduzimanje brojeva (283-128) (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Glagoli-razlikovanje oblika za prošlost, sadašnjost i budućnost (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Priroda i društvo: Tragovi prošlosti (istorijski izvori) (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Građansko vaspitanje: Rad na zadatku projekta A Magical Intercultural Friendship Network

Dopunska nastava (Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem)/Dodatna nastava (matematika)


SREDA, 14.11.2018.


Srpski jezik: "Zamislite", Dušan Radović (Čitanka, sveska)

Matematika: Pismeno sabiranje i oduzimanje brojeva-vežbanje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura: Ornament (flomasteri)

Odlazak u pozorište


Povratak očekujemo oko 13.45.


ČETVRTAK, 15.11.2018.


Matematika: Pismeno sabiranje (482+354) (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka(Radna sveska), Lice i broj glagola (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Muzeji-čuvari prošlosti -predstavljanje muzeja u Beogradu (udžbenik, sveska)

Prilog: Muzeji Beograda

Sa decom oko sveta(sekcija): Kina


PETAK, 16.11.2018.


Srpski jezik: "Poštovana deco", Dušan Radović-lektira (knjiga, sveska)

Matematika: Pismeno oduzimanje (319-182) (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: Četvrtina i osmina note i pauze (udžbenik, notna sveska, sveska)

ČOS:

10.NEDELJA (5.-8.11.2018.) 


U toku vikenda čitati lektiru "Poštovana deco", Dušana Radovića. Dovršiti radove o tradicionalnim jelima odabranih zemalja (jela ili recepti - praćeni fotografijama, poslati na viber grupu). Ko želi, može doneti napravljeno jelo u ponedeljak. Za četvrtak pripremiti pametne fascikle o Japanu - rad u paru.

Za one koji žele više: Napisati pesmu ili sastav na temu " Imam slobodu" i poslati na meil basjelepobitidete@gmail.com  najkasnije do četvrtka, 8.11.2018. Pesme će biti poslate na literarni konkurs.


PONEDELJAK, 5.11.2018.


Građansko vaspitanje: A Magical Intercultural Friendship Network: Predstavljanje odabranih zemalja kroz tradicionalna jela i muziku (predstavljanje kroz jela ili plakate sa receptima)

Srpski jezik: "Ljutito meče", Branislav Crnčević (Čitanka, sveska)

Engleski jezik: 

Matematika: Mesna vrednost cifara (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK, 6.11.2018.


Dopunska nastava iz matematike (jednačine i nejednačine), Dodatna nastava iz matematike (priprema za školsko takmičenje-sveska za dodatnu)

Napomena: dopunski/dodatni čas počinje u 13.10


Matematika: Pismeno sabiranje i oduzimanje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Ljutito meče", Branislav Crnčević (Čitanka, sveska)

Priroda i društvo: Snalaženje u vremenu - vremenske odrednice (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Od igračke do računara: Učimo da pravimo prezentaciju (fascikla)


SREDA, 7.11.2018.


Srpski jezik: Vuk Karadžić i njegovo delo (sveska, pripremljeni podaci iz biografije Vuka Karadžića)

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Pismeno sabiranje i oduzimanje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Čudesan svet riba (list bloka br.4, vodene bojice, četkice za vodene boje, mušema, čaša, paleta, kuhinjska so (može i sitnija i krupnija-doneti je u kesici ili nekoj kutijici), tečni lepak (oho lepak ili neki sličan) primeri         Primer primene soli u slikanju


ČETVRTAK, 8.11.2018.


Matematika: Pismeno sabiranje - 158 + 127 (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Narodne umotvorine (sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Vremenske odrednice (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Sa decom oko sveta (sekcija): Predstavljanje pametnih fascikli o Japanu, Kina9. NEDELJA ( 29.10.-2.11.2018.) - Nastava počinje u 8 časova.


U toku vikenda dovršiti plakate o Keniji, kao i maske i zvečke (u zavisnosti ko je šta pravio) i obavezno doneti u ponedeljak. Dovršiti domaći zadatak iz matematike i uvežbati izražajno čitanje teksta "Nikad dva dobra". Obnoviti naučeno o stanovništvu, delatnostima, naseljima i saobraćaju. Do petka napisati započetu priču (početu na radionici "Pričamo ti priču") i poslati na meil basjelepobitidete@gmail.com. Priči dati naziv po želji.


Molba za roditelje: Molim vas da deci pomognete u zapisivanju priča.


PONEDELJAK, 29.10.2018.


Srpski jezik: Dramatizacija teksta "Nikad dva dobra" (Čitanka, sveska)

Matematika: Nejednačine sa oduzimanjem (udžbenik, sveska)

Engleski jezik:

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Rešavamo DABAR zadatke


UTORAK, 30.10.2018.


Matematika: Nejednačine sa oduzimanjem (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Pisanje naziva ulica (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Priroda i društvo: Naučili smo o zavičaju-stanovništvo, delatnosti, naselja, saobraćaj (udžbenik, Radna sveska, sveska)

A Magical Internacional Friendship Network (dva časa): Predstavljamo vam Keniju


KENIJA - prezentacija


SREDA, 31.10.2018.


Srpski jezik: Pisanje naziva praznika (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem (Radna sveska,sveska)

Likovna kultura (dva časa): Ćilim šare ( voštane bojice, blok br.4.)

Predlog: Pročitajte zbirku priča i pesama " Čarobni ćilim", vaših starijih drugara, sedmaka (priče i pesme su pisali kada su bili treći razred).


ČETVRTAK, 1.11.2018.


Matematika: Sabiranje i oduzimanje brojeva do 1000, jednačine i nejednačine sa sabiranjem i 

oduzimanjem-vežbanje (sveska)

Srpski jezik: Uvežbavamo pravopisna pravila (Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Naučili smo o zavičaju-stanovništvo, delatnosti, naselja, saobraćaj - PROVERA

Sa decom oko sveta (sekcija): Japan (pronaći materijal o Japanu-oblik zemlje, zastava, grb, glavni grad, zanimljivosti i sl.)


Prilog: Sa decom do Japana


Simi-e1   Sumi-e2 (japansko slikarstvo) Izgovor nekih japanskih reči


Bin sasara (kokoriko)

Napomena: O Japanu ćemo razgovarati na času, a za naredni čas ćete imati zadatak da napravite PAMETNU FASCIKLU - faasciklu ćete dobiti u školi.


PETAK, 2.11.2018.


Srpski jezik: Pričam ti moju priču (sveska-sastav učenika nastao na radionici "Pričamo ti priču")

Matematika: Sabiranje i oduzimanje brojeva do 1000, jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem-PROVERA

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: Četvrtina i osmina pauze (notna sveska, sveska, udžbenik)

ČOS:

8. NEDELJA (22.-26.10.2018.) - Nastava počinje u 14 časova.


U toku vikenda čitati knjige koje ste pozajmili iz odeljenjske biblioteke. Za utorak napraviti mrežu pojmova za lekciju Naselja mog zavičaja i odgovoriti na pitanja u Radnoj svesci (priroda i društvo).


Napomena: Raspored za ponedeljak i utorak će biti delimično promenjeni zbog aktivnosti vezanih za naš projekat "Radost čitanja i pisanja".


PONEDELJAK, 22.10.2018.


Srpski jezik: Druženje sa pesnikom (čas u biblioteci)- aktivnost u okviru našeg projekta "Radost čitanja i pisanja" (sveska, knjiga koju trenutno čitaš)

Matematika: Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem (udžbenik, sveska)

Engleski jezik:

Fizičko vaspitanje: oprema (vijače - ko ima)

Od igračke do računara: Kodiranje sa upotrebom računara (fascikla sa materijalom) UTORAK, 23.10.2018. Nastava počinje u 13.15, a završava se u 17.35


Priroda i društvo: Znam o naseljima- usmeno obnavljanje, Saobraćajnice u zavičaju (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Kako ispričati priču"(radionica) - aktivnost u okviru našeg projekta "Radost čitanja i pisanja" (sveska, flomasteri, drvene bojice)

Matematika: Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Glagoli - radnja, stanje, zbivanje (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Građansko vaspitanje: Dogovor oko pravljenja plakata o Keniji (rad u paru ili pojedinačno-svako prema svojim zadacima (temama))

Napomena: Poneti pripremljene materijale.


Sanza-instrument     Masai       Masai Mara      Dan nezavisnosti Kenije       Najrobi      Svahili jezik      Kikuju


Abdikadir Ismail, kenijski nastavnik-finalista Global Teacher Prize 


SREDA, 24.10.2018.


Srpski jezik: Upotreba velikog slova u pisanju imena naroda (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Matematika: Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura (tri časa):  Dovršavanje plakata o Keniji i pravljenje ukrasa za glavu - u paru (voštane bojice, list bloka br.4, potreban materijal za pravljenje ukrasa) ili kuglica za od testa za ogrlice (testo isto kao za reljef, samo mnogo manja količina, tempere, četkica, mušema, čačkalice)


ČETVRTAK, 25.10.2018.


Matematika: Nejednačine sa sabiranjem (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "Nikad dva dobra", Jovanka Jorgančević (Čitanka, sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Naučili smo o naseljima i saobraćajnicama ( udžbenik, Radna sveska, sveska)


PETAK, 26.10.2018.


Matematika: Nejednačine sa sabiranjem (Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Nikad dva dobra", Jovanka Jorgančević (Čitanka, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: sveska, udžbenik, notna sveska


7. NEDELJA ( 15.-19.10.2018.) - Nastava počinje u 8 časova.


PONEDELJAK, 15.10.2018.


Srpski jezik: "A zašto on vežba", Dušan Radović

Matematika: Sabiranje trocifrenih brojeva (Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Od igračke do računara (dva časa): Baš je lepo znati kodirati  (fascikla sa materijalima)


UTORAK, 16.10.2018.


Matematika: Oduzimanje trocifrenih brojeva (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "A zašto on vežba", Dušan Radović

Napomena: Izvođenje ovog dramskog teksta možete pogledati u video zapisu priredbe pod nazivom "Baš je lepo biti dete - priredba posvećena Dušanu Radovići" (od 11:40 do 13:36). Možete pogledati i celu priredbu vaših starijih drugara.

Priroda i društvo: Naučili smo o geografskoj karti, reljefu, vodama, stanovništvu i delatnostima ljudi (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Građansko vaspitanje:

Dopunska nastava (matematika): Sabiranje i oduzimanje brojeva do hiljadu


SREDA, 17.10.2018.


Srpski jezik: Upotreba velikog slova u pisanju višečlanih geografskih pojmova

Matematika: Oduzimanje trocifrenih brojeva (Radna sveska, sveska)

Od igračke do računara (dva časa): Pomažemo Marku da trči - programiramo i igramo se (tablet ili android telefon )

Napomena: Ko nema tablet ili telefon neka se ne brine jer imamo jedni druge, pa ćemo sigurno napraviti odgovarajuće parove.

Fizičko vaspitanje: opremaČETVRTAK, 18,10.2018.


Srpski jezik: Priča u slikama - pišemo priču (Čitanka, sveska)

Matematika: Sabiranje i oduzimanje trocifrenih brojeva (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Naselja mog kraja (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Sa decom oko sveta: Znamo o Egiptu, Južnoafričkoj Republici i Keniji (plakati i predmeti poreklom iz ovih zemalja (ko ima neka ponese) ). Grupni rad na pripremljenim kviz zadacima (prepoznati zastavu, grb, himnu, pojmove vezane za određenu zemlju, igračke, jela, instrumenti, igre i sl.)

Afričke države - igrica


PETAK, 19.10.2018.


Srpski jezik: Izvođenje dramskog teksta "A zašto on vežba", po ulogama (Čitanka)

Matematika: Sabiranje i oduzimanje trocifrenih brojeva - PROVERA ZNANJA

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: Narodna i umetnička muzika (udžbenik, sveska, notna sveska)

ČOS: Kako da učimo lekcije iz prirode i društva 

6. NEDELJA (8.-13.10.2018.) - Nastava počinje u 14 časova.

U toku vikenda dovršiti zadatke u Radnoj svesci iz matematike. Obnovite poslednje tri lekcije iz prirode i društva (geografska karta, reljef i vode). 
Dovršite plakat o Južnoafričkoj Republici i podsetite se zanimljivih detalja vezanih za ovu zemlju (za četvrtak). Ovog četvrtka nastavljamo putovanje i idemo Keniju. Potrudite se da i ovoga puta pronađete zanimljivosti vezane za ovu afričku državu i donesite ih na čas.

PONEDELJAK, 8.10.2018.

Srpski jezik: Rod i broj imenica (Gramatika, Radna sveska, sveska)
Matematika: Oduzimanje jednocifrenog broja od trocifrenog (udžbenik, Radna sveska, sveska)
Engleski jezik:
Od igračke do računara: Kodiranje bez upotrebe računara (fascikla sa materijalima)
Fizičko vaspitanje: oprema

UTORAK, 9.10.2018.

Matematika: Sabiranje i oduzimanje trocifrenog i jednocifrenog broja (udžbenik, Radna sveska, sveska)
Srpski jezik: "Vrapčić", Maksim Gorki (Čitanka, Radna sveska, sveska)
Priroda i društvo: Orijentacija kroz primere iz prakse-blic pitanja, Stanovništvo našeg zavičaja (udžbenik, Radna sveska, sveska)
Dopunska nastava (matematika): Sabiranje i oduzimanje (naučeni oblici)

SREDA,10.10.2018.

Srpski jezik: "Vrapčić", Maksim Gorki - provera razumevanja teksta(Čitanka, sveska)
Fizičko vaspitanje: oprema
Matematika: Sabiranje trocifrenog i dvocifrenog broja (udžbenik, Radna sveska, sveska)
Likovna kultura (dva časa): Naši reljefi - rad u paru ili grupi/po dogovoru (podloga-poklopac kutije od cipela, stare novine, domaći plastelin-oko boja plastelina se dogovaraju članovi para/grupe, tempere,četkice, materijal iz prirode, mušema ili stare novine).
Prilog: primeri dečjih radova 1 i 2

ČETVRTAK, 11.10.2018.

Matematika: Oduzimanje dvocifrenog od trocifrenog broja (udžbenik, Radna sveska, sveska)
Srpski jezik: Imenice, rod i broj - vežbanje (Radna sveska,sveska)
Engleski jezik:
Priroda i društvo: Delatnosti ljudi (udžbenik, Radna sveska, sveska)
Sa decom oko sveta (sekcija): Kenija

PETAK, 12.10.2018.

Srpski jezik: Izbor iz knjiga i časopisa za decu (Čitanka, sveska, omiljeni časopis za decu)
Matematika: Sabiranje i oduzimanje trocifrenog i dvocifrenog broja (udžbenik, Radna sveska, sveska)
Fizičko vaspitanje: oprema
Muzička kultura: Vežbamo da taktiramo, naglašen i nenaglašen taktov deo - vežbanje (notna sveska, sveska, udžbenik)

SUBOTA, 13.10.2018. RADNA SUBOTA - Nastava počinje u 9 časova i završava se oko 12.15 (čas matematike ćemo održati u biblioteci škole)

Matematika: Sabiranje trocifrenih brojeva (udžbenik, Radna sveska, sveska)
Radionica u Planetarijumu - povratak predviđem oko 12.15.


5. NEDELJA (1.-5.10.2018.) - Nastava počinje u 8 časova.


U toku vikenda se odmorite. Možete poigrati nove igrice koje sam napravila za vas i pomoću njih obnoviti naučeno o orijentaciji, planu naselja, geografskoj karti i reljefu( igrica1     igrica2   igrica3   igrica4).

Pošto ove nedelje putujemo u Južnoafričku Republiku, pročitajte tekst iz knjige "Sa decom oko sveta" ovde. Potrudite se da se pripremite za čas (izdvojte važne pojmove o ovoj državi i zanimljivosti i zabeležite ih). Plakat ćemo praviti na času.

Pošto nam predstoji Dečja nedelja, svakodnevno ćemo organizovati različite aktivnosti (u toku nastave) na zadatu temu - motiv ovogodišnje Dečje nedelje. Kod kuće možete, ako želite,  smisliti i zapisati stihove na temu "Moje je pravo da živim srećno i zdravo".


Napomena: U toku radne nedelje  pisaćemo pisanim slovima latinice kako bi ih što bolje obnovili.


Dečja nedelja pod motivom "MOJE JE PRAVO DA ŽIVIM SREĆNO I ZDRAVO - za odrastanje bez nasilja"


PONEDELJAK, 1.10.2018.


Srpski jezik: Pišemo stihove na temu "Moje je pravo da živim srećno i zdravo" (Radna sveska, sveska)

Matematika: Sabiranje i oduzimanje stotina (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Od igračke do računara: Primena algoritma u svakodnevnom životu - pravljenje plakata, grupni rad

Fizičko vaspitanje: Igramo se i pomažemo jedni drugima - odrastanje bez nasilja  (oprema)


UTORAK, 2.10.2018.


Matematika: Igramo igricu i ponavljamo naučeno, Sabiranje trocifrenog broja i desetica (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Imenice - pojam i vrste (Gramatika, sveska)

Priroda i društvo: Vode zavičaja (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Građansko vaspitanje: Svi imaju pravo na igru - živimo srećno i zdravo, bez nasilja

Dopunska nastava (srpski jezik): Pisanje sastava (za učenike koji žele da uvežbavaju pisanje sastava)


SREDA, 3.10.2018.


Srpski jezik: Zajedničke i vlastite imenice (Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Ponavljanje znanja kroz igricu, Oduzimanje desetica od trocifrenog broja (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Dovršavanje radova sa prethodnog časa, Živimo srećno i zdravo, bez nasilja (flomasteri, drvene bojice, voštane bojice (po izboru), blok br.4)


ČETVRTAK, 4.10.2918.


Matematika: Sabiranje i oduzimanje stotina i trocifrenog broja i desetica (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Pisanje naslova knjiga, časopisa i novina (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Naučili smo o geografskoj karti, reljefu i vodi - igramo igrice i pokazujemo svoje znanje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Sa decom oko sveta (sekcija): Južnoafrička Republika (pripremljen materijal za pravljenje plakata na listu bloka bl.4)

Prilog: Južnoafrička Republika (vikipedija)  

            Južnoafrička Republika (tekst iz knjige "Sa decom oko sveta")


PETAK, 5.10.2018.


Srpski jezik: Igra rečima (Radna sveska, sveska)

Matematika: Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: Takt, taktica, znaci za ponavljanje (udžbenik, sveska, notna sveska)

ČOS: Dečja nedelja "Moje je pravo da živim srećno i zdravo, bez nasilja"


SUBOTA,6.10.2018. - HUMANITARNA TRKA "ZA SREĆNIJE DETINJSTVO" - za učenike koji žele da učestvuju

Trka počinje u 10 časova (biti u sportskom centru oko 9.40 u sportskoj opremi - odeljenjska majica i trenerka ili helanke). Obavezno poneti kupljenu propusnicu. 

Adresa: Sportski centar Bežanijska kosa, Partizanske avijacije bb


4. NEDELJA (24.-28.9.2018.) - Nastava počinje u 14 časova.


U toku vikenda, ako već niste, 

- zapisati algoritam za pravljenje nekog jela ili napitka (za ponedeljak). 

- Dovršiti domaći zadatak iz srpskog jezika, vezan za pisanje suglasnika J  (ponedeljak)

- Domaći zadatak iz matematika - Radna sveska, str.12.-13.(ponedeljak)

- Ponoviti:pisanje pisanim slovima latinice, upravni govor -uočavanje i zapisivanje, pisanje suglasnika J (priprema za proveru znanja iz srpskog jezika - utorak).

- Obnoviti naučeno o orijentaciji u okruženju i na planu naselja (za one koji žele da poprave ocenu iz prirode i društva)-utorak

- pripremiti se za čas sekcije (četvrtak) kroz pravljenje plakata (list bloka br.4) na temu "Egipat". Informacije možete naći na internetu (link), u knjizi "Sa decom oko sveta 2"-Egipat, Tatjane Rosić ili drugim enciklopedijama ili časopisima. Kroz predstavljanje informacija do kojih ste došli o Egiptu, na času ćemo dopunjavati svoje plakate i učiti jedni od drugih. 


PONEDELJAK, 24.9.2018.


Srpski jezik: "Septembar", Dušan Kostić (Čitanka, sveska)

Matematika: Rimske cifre I, V i X - brojevi do 39 (Radna sveska, udžbenik, sveska)

Engleski jezik:

Od igračke do računara: Provera domaćeg zadatka (linijski algoritam - recept), Primenjujemo naučeno o algoritmu - grupni rad (fascikla, papir sa tekstom sa prethodnog časa i napisan algoritam)

Fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK, 25.9.2018.


Matematika: Provera domaćeg zadatka, Rimske cifre I, V i X - brojevi do 39 (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka(odgovori na pitanja u svesci i ilustracija), Provera znanja - pisanje ćiriličnim i latiničnim pismom, upravni govor i pisanje suglasnika J

Priroda i društvo: Orijentacija pomoću geografske karte (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Napomena: Učenici koji žele, moći će da u uvodnom delu časa poprave ocenu/pismeno/ koju su dobili na osnovu pokazanog znanja o orjentaciji u okruženju i planu naselja.

Građansko vaspitanje:  Kako biramo igre

Dopunska nastava (matematika)-čas počinje u 13.15 (za sve učenike koji žele da utvrde pravila pisanja rimskih brojeva i brojeva do 1000)


SREDA, 26.9.2018.


Srpski jezik: Boje i zvuci jeseni - govorna vežba, priprema za pisanje sastava (sveska)

Prilog: plan za pisanje sastava

Matematika: Rimske cifre L, C, D i M -brojevi do 1000 (udžbenik, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Likovna kultura (dva časa): Crtamo prirodu pomoću crtica (list bloka br.4, flomasteri) primeri dečjih radova


ČETVRTAK, 27.9.2018.


Matematika: Rimske cifre za pisanje brojeva do 1000 (Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Recitovanje pesme "Septembar",Dušana Kostića, Rana jesen - analiza domaćeg zadatka (sveska)

Prilog: Napomene u vezi sa komentarima teksta ("Kreativni centar")

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Upoznajemo reljef zavičaja (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Sa decom oko sveta (sekcija): Putujemo u Egipat (pripremljeni plakat sa zanimljivostima o Egiptu, )

Prilog : Egipat - vikipedija              Egipat (tekst iz knjige "Sa decom oko sveta")

            Egipat (Biljana Popović, učiteljica)


PETAK, 28.9.2018. (Nastava počinje u 13.15, a završava se u 16.40)


Sa decom oko sveta: Nastavak razgovora o Egiptu - zapažanja učenika kroz predstavljanje plakata

Matematika: Prirodni brojevi do 1000 i rimske cifre - PROVERA

Muzička kultura: Četvrtina i osmina note (udžbenik, sveska, notna sveska)

Srpski jezik: Brzalice i razbrajalice - ortoepske vežbe (Čitanka,str.18., 19., 57.,68., Radna sveska, sveska)

(čas srpskog jezika će se održati u biblioteci, sa bibliotekarkom škole)

3. NEDELJA (17.-21.9.2018.) - Nastava počinje u 8 časova.PONEDELJAK, 17.9.2018.


Srpski jezik: Upravni govor - uvežbavanje na primerima (Radna sveska, sveska)

Matematika: Upoređivanje stotina i desetica prve hiljade (Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Od igračke do računara: Algoritam - vežbanje (fascikla)

Fizičko vaspitanje: (oprema)


UTORAK, 18.9.2018.


Matematika: Čitanje i pisanje brojeva do hiljadu ( udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Vetar i sunce", narodna pripovetka (Čitanka, sveska )

Priroda i društvo: Orijentacija i snalaženje pomoću plana (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Građansko vaspitanje: Prihvatanje različitosti

Dopunska nastava (srpski jezik)


SREDA, 19.9.2018.


Srpski jezik: "Vetar i sunce", narodna pripovetka (Čitanka, sveska)

Fizičko vaspitanje: (oprema)

Matematika: Upoređivanje brojeva do 1000 (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Ram za slike (karton-veličine A4 ili manji (može poklopac od kutija za cipele, kartonske fascikle ili sl.), lepak, slamčice, vunica, školjkice, perlice i dr.)


ČETVRTAK, 20.9.2018.


Matematika: Čitanje, pisanje i upoređivanje brojeva do 1000 (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Vožnja", Desanka Maksimović (Čitanka, sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Naučili smo o orijentaciji u okruženju i na planu (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Sa decom oko sveta (sekcija): Naučili smo o kontinentima (fascikla sa materijalom)PETAK, 21.9.2018.


Srpski jezik: Pisanje suglasnika J (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Matematika: Brojevi do 1000 - čitanje, pisanje, upoređivanje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: (oprema)

Muzička kultura: Dugi i kratki tonovi (udžbenik, sveska)

ČOS: Ovo sam ja - predstavljanje sebe i koliko se međusobno poznajemo (papir  sa zapisom sa časa građanskog vaspitanja)

2. NEDELJA (10.-14.9.2018.) - Nastava počinje u 14 časova.


PONEDELJAK, 10.9.2018.

 

Srpski jezik: INICIJALNI TEST

Matematika: Množenje i deljenje brojeva do 100-obnavljanje (udžbenik, radna sveska, sveska)

Napomena: Obavezno utvrditi tablice množenja i deljenja.

Engleski jezik:

Od igračke do računara: Edukativne igre 

Fizičko vaspitanje: Hodanje i trčanje različitim tempom (oprema) i promocija sporta


UTORAK, 11.9.2018.


Matematika: Množenje i deljenje brojeva do 100-obnavljanje (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Svitac traži prijatelja", Sun Ju Đin (čitanka, sveska)

Priroda i društvo: Snalazimo se u okruženju (udžbenik, radna sveska, sveska)

Građansko vaspitanje: (fascikla)

  • Dopunska nastava (matematika)


SREDA, 12.9.2018.


Srpski jezik: "Svitac traži prijatelja", Sun Ju Đin (čitanka, sveska)

Fizičko vaspitanje: Bacanje loptica udalj (oprema)

Matematika: Merenje i mere-obnavljanje (udžbenik, radna sveska, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Rođendanska torta (blok br.4, drvene bojice, flomasteri)


ČETVRTAK, 13.9.2018.


Matematika: Stotine i desetice prve hiljade (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Prijatelji, ali pravi - govorna i pisana vežba (sveska)

Engleski jezik:

Priroda i društvo: Od crteža do plana (udžbenik, radna sveska, sveska)

Sa decom oko sveta-sekcija: Naučili smo o planetama Sunčevog sistema (fascikla-poneti materijal iz drugog razreda)


PETAK, 14.9.2018.


Srpski jezik: Upravni govor (gramatika, radna sveska, sveska)

Matematika: Upoređivanje stotina i desetica prve stotine (udžbenik, radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: Hodanje i trčanje različitim tempom i kombinacijom zadataka (oprema)

Muzička kultura: Karneval životinja (Marš lavova, Slon i Labud), Kamij Sen-Sans (sveska)

ČOS: Odeljenjski izbori

1. NEDELJA (3.-7.9.2018.) - Nastava počinje u 8 časova.


PONEDELJAK, 3.9.2018.


ČOS: Ponovo zajedno!

Matematika: Upoznavanje sa sadržajima predviđenim za III razred

Engleski jezik:


UTORAK, 4.9.2018.


Matematika: INICIJALNI TEST

Srpski jezik: Ortografske vežbe (sveska)

Priroda i društvo: Upoznavanje sa sadržajima predviđenim za III razred (sveska)

ČOS: Dogovor oko zajedničkih aktivnosti i pravila odeljenja


SREDA, 5.9.2018.


Srpski jezik: Pravilno izgovaranje glasova i njihovo zapisivanje (sveska, radna sveska)

Matematika: Brojevi do 100 - obnavljanje (sveska, udžbenik, radna sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Likovna kultura: Dogodilo mi se na letnjem raspustu (drvene bojice)


ČETVRTAK, 6.9. 2018.


Matematika: Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100 - obnavljanje (sveska, udžbenik, radna sveska)

Priroda i društvo: INICIJALNI TEST

Engleski jezik:

Srpski jezik: "Kakve je boje potok", Grigor Vitez (sveska, čitanka, radna sveska)PETAK, 7.9.2018.


Srpski jezik: Preporučujemo vam da pročitate - predstavljanje pročitanih knjiga putem plakata i pametne fascikle (sveska, plakati i pametna fascikla)

Matematika: Sabiranje i oduzimanje brojeva do 100 (tekstualni zadaci) - obnavljanje (sveska, udžbenik, radna sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Muzička kultura: Ponovo sa muzikom (sveska)