MOJI  PRVACI  I  NASTAVA
NASTAVNE  JEDINICE  PO DANIMA I 


MATERIJAL  KOJI  JE  POTREBAN  


ZA  RAD

15. NEDELJA (grupa B, 8.00 do 10.30, grupa A, 11.00 do 13.15


U toku vikenda uvežbavati čitanje (priča "Modna revija Žute Vile" i dramskog teksta "Prvidan u školi") i odgovoriti na pitanja u svesci. Dovršiti započete zadatke u udžbeniku iz matematike i u svesci - listić ( gotovo svi učenici su rešili sve zadatke u udžbeniku, a neki i na listiću).


Predlog za one koji mogu i hoće više: Pročitajte, u toku nedelje, e-zbirku pesama i priča "Naše zimske pesme i priče", mojih starijih đaka, petaka, koje su pisali kada su bili drugi razred. Uživajte!


Važno za:


a) ponedeljak:


- Srpski jezik: Čitanje teksta "Modna revija Žute Vile" i odgovaranje na pitanja vezana za tekst.


- Likovna kultura: Poneti materijal za rad. Obavezno poneti mušemu približne površine klupe.


b) četvrtak:


- Matematika: Rešavanje zadataka (sabiranje i oduzimanje brojeva do 9)


v) petak:


- Srpski jezik: Naučiti izražajno čitanje uloga u dramskom tekstu "Prvi dan u školi"PONEDELJAK, 7.12.2020.


SRPSKI JEZIK: Čitamo, pišemo, razumemo (čitanje teksta "Modna revija Žute Vile" i odgovora na pitanja-domaći zadatak) (sveska)


MATEMATIKA: Broj 8 (udžbenik, sveska)


LIKOVNA KULTURA (2 časa): Novogodišnje čarapice (mušema-za zaštitu klupe, papir u boji, vata, makaze, lepak, perlice, sjajni papir i drugi materijal po želji, za ukrašavanje)  prilog


Napomena: Šablon za čarapicu dobićete u školi.


UTORAK, 8.12.2020.


ENGLESKI JEZIK:


MATEMATIKA: Broj 8 (upoređivanje, sabiranje i oduzimanje do 8) (udžbenik, sveska)


SRPSKI JEZIK: "Nije lako biti dete", Dragomir Đorđević (Čitanka, sveska)


LIKOVNA KULTURA: Novogodišnje čarapice (isti materijal kao na prethodnom času)SREDA, 9.12.2020.


SRPSKI JEZIK: Naša azbuka (Bukvar,sveska)


MATEMATIKA: Broj  9  (udžbenik, sveska)


SVET OKO NAS: Snalaženje u vremenu (Radna sveska, sveska)


ZABAVNI ČAS: Igramo se i uživamo


ČETVRTAK, 10.12.2020.


ENGLESKI JEZIK:


MATEMATIKA: Upoređivanje, sabiranje i oduzimanje brojeva do 9 (sveska)


SRPSKI JEZIK: "Deca su ukras sveta", Ljubivoje Ršumović (Čitanka, sveska)


MUZIČKA KULTURA: Medvedova ženidba-obnavljanje, Avanture maloga Ju - Ju (udžbenik, sveska)PETAK, 11.12.2020.


SRPSKI JEZIK: Prvi dan u školi - dramatizacija teksta (izvođenje po ulogama) (Čitanka)


MATEMATIKA: Prethodnik i sledbenik (sveska)


GRAĐANSKO V./ VERSKA N.


DIGITALNI SVET : Umetnost u digitalnom svetu


14. NEDELJA (grupa B, 14.00 do 15.50, grupa A,  16.15 do 17.50)


U toku vikenda uvežbavati čitanje, na priči "Naočari Plavog Čarobnjaka" i osmisliti i napisati četiri pitanja na osnovu teksta. Primere za pitanja smo već zapisali u sveske, tako da će biti lakše. 

Nacrtati crtež "Neobične, zanimljive glave". Fotografiju ovog crteža poslati na Microsoft Teams", na postavljeni zadatak (NEOBIČNE, ZANIMLJIVE GLAVE) u okviru kanala Likovna kultura I/4. Originalne crteže treba doneti u školu.

Podsećam vas da do petka, a najbolje u toku ovog vikenda (jer imate najviše vremena), nacrtate Simbol odeljenja u Paint-u i poslati na Microsoft Teams (zadatak "SIMBOL NAŠEG ODELJENJA")  do petka.


Važno za:


a) ponedeljak:


Srpski jezik: Osmisliti i zapisati četiri pitanja vezana za tekst "Naočari Plavog Čarobnjaka".


Likovna kultura: Nacrtati rad "Neobične, zabavne glave" (inspiracija u radu Pola Klea), (poneti u ponedeljak, a fotografiju rada poslati na Microsoft Teams) prilog1   prilog2


b)četvrtak


Muzička kultura: poslušati kompoziciju-muzičku priču "Medvedova ženidba" i nacrtati medveda i sve životinje koje je sreo na svom putu.


v petak:


Digitalni svet: Nacrtati Simbol našeg odeljenja u Paint-u i poslati na Microsoft Teams.


PONEDELJAK, 30.11.2020.


Matematika: Brojevi do 5, sabiranje i oduzimanje brojeva do 5 - naučili smo... (udžbenik)


Domaći zadatak: Dovršiti zadatke u udžbeniku (str.23.-25) u zavisnosti od toga ko je koliko rešio u školi.


Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska


Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, "Naočari Plavog Čarobnjaka" - čitanje i analiza teksta (sveska)


Domaći zadatak: Bukvar, str.64.


  • Likovna kultura (nastava na daljinu) - fotografije crteža poslati na Microsoft Teams, zadatak na kanalu Likovna kultura I/4, a originalne crteže doneti u školu.


UTORAK, 1.12.2020.


Srpski jezik: Glasovi i slova Đ i Dž (Bukvar,str.64.-65. sveska)


Matematika: Broj 6 (udžbenik, sveska)


Svet oko nas: Praznici i običaji (udžbenik, sveska)


Fizičko i zdravstveno vaspitanje (nastava na daljinu): Zdrava stopalca - vežbe koje se mogu izvoditi kod kuće


SREDA, 2.12.2020.


Matematika: Broj 6(udžbenik, sveska)   I/4 ZNA DA SABIRA I ODUZIMA BROJEVE DO 6 - igrica


Srpski jezik:  "Priča o čiča Mićinim brčinama" i "Džinovski odžak" - čitam i razumem (Bukvar,str.66.-67., sveska)


Engleski jezik: udžbenički komplet, sveska


Fizičko i zdravstveno vaspitanja (nastava na daljinu):  Pokrenimo našu decu vežbe - vežbe koje se mogu izvoditi kod kuće


ČETVRTAK, 3.12.2020.


Srpski jezik: Čitam i pišem naučena slova (sveska, Radni listovi)


Matematika: Broj 7 (udžbenik, sveska)


Svet oko nas: Praznici i običaji (Radna sveska, sveska)


  • Muzička kultura (nastava na daljinu): Medvedova ženidba - muzička priča: slušanje i ilustrovanje kompozicije (napisati naslov kompozicije i nacrtati sve životinje na koje je meda nailazio)

PETAK, 4.12.2020.

Matematika: Broj 7 (udžbenik, sveska)   Sabiranje i oduzimanje brojeva do 7

Srpski jezik: "Prvi dan u školi", Bora Oljačić (Čitanka, sveska)

Verska nastava/Građansko vaspitanje:

Digitalni svet (nastava na daljinu):  Crtanje u programu za crtanje Paint- poslati rad Simbol našeg odeljenja na zadatak u okviru kanala Likovna kultura I/413. NEDELJA (grupa A, 8.00 do 10.30, grupa B, 11.00 do 13.15)


U toku vikenda uvežbavati pisanje diktata od dosad naučenih slova. Nacrtati crtež u programu za crtanje Paint i poslati najkasnije do srede, 25.11.2020., na Microsoft Teams, kanal Digitalni svet I4.


Važno za:


a) ponedeljak:


Srpski jezik: Dovršiti ilustraciju jeseni (sveska za srpski jezik)

Matematika: Rešiti zadatke zapisane na listiću zalepljenom u svesci.


b)utorak:


Svet oko nas: Zajednički, porodični rad, na pravljenju PORODIČNOG STABLAPONEDELJAK, 23.11.2020.

Matematika: Oduzimanje - vežbanje (sveska)

Engleski jezik:

Srpski jezik: Provera čitanja i pisanja (diktat)  naučenih slova (sveska, bukvar, Nastavni listovi)

Domaći zadatak : Pismeno odgovoriti na pitanja vezana za tekst "Slon i miš" (listić dobijate na času)

Likovna kultura: Dvorac i sunce (upoznajemo slikara Pola Klea) (blok, voštane bojice)

UTORAK, 24.11.2020.


Srpski jezik: Dete, Ljubivoje Ršumović (sveska, Čitanka)  


Matematika: Sabiranje i oduzimanje (udžbenik, sveska)


Svet oko nas: Moj dom (sveska, udžbenik)


Napomena: Porodični rad "Porodično stablo" doneti u školu na pregled.


Likovna kultura: blok i voštane bojice (dovršavanje radova sa prethodnog časa)


SREDA, 25.11.2020.

Matematika: Sabiranje i oduzimanje (sveska, udžbenik)


Srpski jezik: Glasovi i slova C i Nj (sveska, Bukvar)


Fizičko i zdravstveno vaspitanje: opremu ne nosite 


Engleski jezik:

ČETVRTAK, 26.11.2020.

Srpski jezik: Čitam i pišem naučena štampana slova (sveska, Bukvar)


Matematika: Sabiranje i odizimanje - provera (sveska)


Svet oko nas: Moj dom (sveska, nastavni listovi)


Muzička kultura: "Ivin voz", pesma, slušanje pesme "Dete" (sveska)


PETAK, 27.11.2020.

Matematika: Nula (sveska, udžbenik)


Srpski jezik: Recitovanje pesme "Dete", Lj. Ršumovića (sveska, Čitanka)


Građansko vaspitanje/ Verska nastava:


Digitalni svet: Simbol našeg odeljenja (nacrtati u programu za crtanje Paint ) - 


Objašnjenje: Zadatak je postavljen na Microsoft Teams i rok za predaju rada je 3.decembar.12. NEDELJA (grupa A, 14 do 16.15, grupa B 16.30 do 18.30)

PONEDELJAK, 16.11.2020.


Matematika: Sabiranje, sabirci, zbir (sveska, udžbenik)

Engleski jezik:


Srpski jezik: "Noćni ćošak", V. Ć. Butrić (sveska, Čitanka)


Likovna kultura: Moja mama/tata/baka/deka i ja (blok, drvene bojice, flomasteri)UTORAK, 17.11.2020.


Srpski jezik: Glasovi i štampana slova Č i Ć (sveska, Bukvar)


Matematika: Sabiranje, sabirci, zbir (udžbenik 2.deo, sveska)   

Svet oko nas: Porodica (udžbenik, sveska)  "Porodica, šta je to", pesma iz TV emisije "Kukuriku šou"

SREDA, 18.11.2020.ČOS: Oživeli brojevi (korelacija sa matematikom)


Engleski jezik: sveska i udžbenički komplet

Srpski jezik: Čitam i pišem naučenim štampanim slovima (sveska, Bukvar)     Krijem se iza slike - igrica

Matematika: Sabiranje - vežbanje (sveska)


ČETVRTAK, 19.11.2020.

Matematika: Oduzimanje, umanjenik, umanjilac, razlika (sveska)

Srpski jezik: "Jesenja pesma", Dušan Radović, (sveska, Nastavni listovi)  tekst pesme


Slušanje pesme "Ide jesen", B. Stančić, (CD Muzička kultura 1)

Svet oko nas: Porodica (sveska, Radna sveska)


Napomena: Poneti karticu iz udžbenika "Kako se vezuju pertle" i jednu pertlu.

Muzička kultura: Izvođenje pokreta uz pesmu "Rođendanska pesma" i  "Učimo da brojimo" - slušanje muzike  (sveska)

PETAK, 20.11.2020.

Matematika: Oduzimanje (sveska, udžbenik 2.deo)
Srpski jezik: Opisujem jesen - govorna vežba (sveska, Nastavni listovi)   Jesen - pesma

Građansko vaspitanje/ Verska nastava:

Digitalni svet: Učenje, rad i stvaranje u digitalnom svetu 1 ( video čas) / sveska
Učenje, rad i stvaranje u digitalnom svetu 2 ( video čas)


JESENJI RASPUST (11.- 15.11.2020.)

U toku raspusta uvežbavati čitanje na tekstu " Noćni ćošak" i ilustrovati ga u svesci za srpski jezik. Usmeno, kroz primere (sa roditeljima) uvežbavati pravilnu upotrebu znakova plus (+) i minus (-). U ponedeljak, 16.11.2020. doneti završeni crtež na temu "Plus ili minus" - siluete životinja na Mondrianov način. Uvežbavati izvođenje brojalice "Moj šešir na tri ćoška".

ZABAVA ZA RASPUST

  •       Četrdeset najpoznatijih Mondrianovih slika                                            Zabavna igra uz brojalicu                                     

11. NEDELJA (B grupa od 8.00 do 10.30; A grupa 11.00 do 13.15)


U toku vikenda odgovoriti na zadatke u Bukvaru, str.   . U svesci napisati naslov "Kod frizera" i ispod njega odgovoriti na pitanja vezana za istoimeni tekst iz Bukvara.


Važno za:


a)ponedeljak: 


Srpski jezik: domaći zadatak

Likovna kultura: Obavezno poneti blok, žutu, crvenu, plavu i crnu voštanu bojicu.


ZABAVI SE I SLOŽI SLAGALICU!!!

PONEDELJAK, 9.11.2020.


Matematika: Znak minus (-) (udžbenik, sveska)


Nekada minus, a nekada plus - igrica


Engleski jezik: sveska i udžbenički komplet

Likovna kultura (dva časa): "Plus ili minus" (blok, lenjir, žuta, crvena, plava i crna voštana bojica)


Dela Pita Mondriana kao inspiracija za naša umetnička dela

UTORAK, 10.11.2020.


Srpski jezik (dva časa): "Noćni ćošak", V. Ć. Butrić (sveska)

Moj šešir na tri ćoška - brojalica


Matematika: Znaci +, -, = (sveska, udžbenik)

Svet oko nas: Opasnosti u kući (radna sveska)10. NEDELJA (B grupa 14 d0 16.15; A grupa 16.30 do 18)


U toku vikenda igrati igrice koje sam napravila za decu.


Baš se razumem u skupove i brojeve    Deca I/4 umeju da slažu reči u rečenice


Baš umem da brojim      Baš povezujem sliku i rečenice


Napomena: Od utorka ćemo koristiti udžbenik 2 za matematiku (udžbenici su u školi)


Važno za:


a) ponedeljak:


Matematika: Pripremiti se za proveru znanja - Brojevi do 5 (pogledati zadatke koje smo radili - listić zalepljen u svesci) 


Napomena: Deca su već odlično rešavala zadatke (petak, 30.10.2020.), tako da sam sigurna da će provera znanja za njih biti lagana.


likovna kultura: Obojiti list (na papiru koji su stavili u svesku iz srpskog jezika ili matematike) flomasterima ili drvenim bojicama, pa oivičiti flomasterom. Bojiti pažljivo.

Doneti obojene siluete (važi za đake koji još nisu predali rad)


Srpski jezik: Uvežbavati čitanje i pisanje naučenim štampanim slovima.


b) utorak:


Svet oko nas: pripremiti (naći, iseći i doneti) slike ili crteže manjeg formata vezane za održavanje lične higijene. Zadatak će nam biti pravljenje plakata kroz grupni rad.


v)  sredu:


Poneti društvenu igru "Čoveče ne ljuti se" (ko ima i može neka ponese)


PONEDELJAK, 2.11.2020.


Matematika: Brojevi do 5 - provera (sveska)


Engleski jezik: sveska i udžbenički komplet


Srpski jezik: Glas i slovo K (sveska, Bukvar)  I/4 te baš izaziva - Mi slova, ti reči i rečenice - igrica


Likovna kultura: Veseli šareni jesenji list (doneti obojene listove)UTORAK, 3.11.2020.


Srpski jezik : Čitam i pišem naučena štampana slova - tekstovi "Beograd" i "Kraljevo" (razumevanje tekstova) (sveska i Bukvar)


Matematika: Upoređivanje brojeva do 5 - veće , manje, jednako (>, <, =) - sveska


Svet oko nas: Čuvajmo svoje zdravlje (doneti sličice ili crteže manjeg formata, vezane za održavanje lične higijene - pravljenje grupnog plakata)


Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Čas će biti realizovan u zavisnosti od vremenskih uslova (pravovremeno ćete biti informisani o načinu realizacije časa)


SREDA, 4.11.2020.


Matematika: Upoređivanje brojeva do 5 - veće,manje, jednako (sveska, udžbenik)


I/4 zna šta je veće, šta manje, a šta jednako! Znaš li i ti? - igrica


Srpski jezik: Glasovi i štampano slovo H i Ž (sveska, Bukvar)


H kao ..., Ž kao ... - igrica


ČOS: Igranje društvenih igara - Ne ljuti se čoveče (doneti društvenu igru - po dogovoru)


Engleski jezik: sveska i udžbenički kompletČETVRTAK, 5.11.2020.

Srpski jezik: Čitam i pišem naučenim štampanim slovima - diktat (sveska, Bukvar) 


Matematika: Znak plus   (sveska)

Svet oko nas: Opasnosti u kući (sveska, udžbenik)

Muzička kultura: Rođendanska pesma - slušanje i izvođenje pokreta (sveska, štapići, zvečka, udžbenik, CD1, 12.,13.) (eudžbenik,str.32.-33.)


PETAK, 6.11.2020.


Matematika:  Znak plus (sveska, udžbenik)


Srpski jezik: Glas i štampano slovo F  (sveska, Bukvar)


Građansko vaspitanje/ Verska nastava: Kako prevazilazim ljutnju - Igranje društvene igre "Ne ljuti se čoveče"


Zabavni čas:  (u vreme časa Digitalni svet, nastavićemo igranje igre "Ne ljuti se čoveče").


Digitalni svet : Digitalni svet i zanimanja ljudi (iz udžbenika izdavača Vulkan znanje)   TV čas9.NEDELJA (A grupa 8.00  do 10.30; B grupa 10.45 do 13.15)


Napomena: U toku ove nedelje nećemo imati dopunsku nastavu.


Važno za:


a) ponedeljak:


Srpski jezik: Uvežbavanje čitanja na rečenicama zapisanim ili zalepljenim u svesci, kao i u Bukvaru.


Matematatika: Udžbenik, str.51-53. (većina je već rešila zadatke na 52. i 53.strani)


b) utorak:


Svet oko nas: Obnoviti naučene lekcije (usmeno, koristeći zapise iz sveske)


v) četvrtak: 


Muzička kultura: Uvežbavati izvođenje brojalica "Pliva patka preko Save" i "En-ten-tini" pomoću zvečki i štapića.


Svet oko nas: Poneti jednu bluzu sa dugim rukavima.


PONEDELJAK, 26.10.2020.


Matematika: Broj 4 (sveska, udžbenik) prilog


Engleski jezik: sveska i udžbenički komplet


Srpski jezik: Čitam i pišem naučena slova - napredujem u čitanju i pisanju (sveska, Nastavni listovi)


Baš povezujem sliku i rečenicu jer sam deo tima I/4 - igrica


Likovna kultura: Naše siluete (list bloka br.3, drvene bojice, flomasteri, voštane bojice)


UTORAK, 27.10.2020.

Srpski jezik: Glasovi i slova Z i V (sveska, Bukvar)

Matematika: Broj 4 (sveska, udžbenik) 

Svet oko nas: Ja i drugi - obnavljanje naučenog gradiva (Radna sveska)

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Knjiga kao razbibrigaČuvam zdravlje - vodim računa o čistoći  


SREDA, 28.10.2020.


Matematika: Broj 5 (sveska, udžbenik) prilog


Baš umem da brojim - igrica


Srpski jezik: Čitam i pišem naučena slova (sveska, Bukvar, Nastavni listovi)


ČAS IGRANJA: Poneti igračku po želji


Napomena: Ukoliko nam vremenski uslovi dozvole, igraćemo se u školskom dvorištu.


Engleski jezik: sveska i udžbenički komplet


ČETVRTAK, 29.10.2020.


Srpski jezik: Glasovi i slova G i B (sveska, Bukvar)


Matematika: Broj 5 (sveska, udžbenik)


Svet oko nas: Vodim računa o svojim stvarima - Kako se slaže bluza (poneti jednu bluzu sa dugim rukavima)


Muzička kultura: Sviramo na ritmičkim instrumentima-Pliva patka preko Save, En-ten-tini (štapići i zvečke), Sve je pošlo naopačke, pesma (sveska)


PETAK, 30.10.2020.


Srpski jezik: Čitam i pišem naučena slova - provera čitanja i pisanja po diktatu (sveska, Bukvar, Nastavni listovi)


Deca I/4 umeju da slažu reči u rečenice - igrica  (Objašnjenje: Promeni raspored reči kako bi dobio/la rečenicu.)


Matematika: Brojevi do 5 (sveska, udžbenik)


Baš se razumem u skupove i brojeve - igrica


Građansko vaspitanje / verska nastava: Strah i bes i kako ih prevazići


Digitalni svet: Digitalni svet i zanimanja ljudi (sveska)


8. NASTAVNA NEDELJA (A grupa  14 do 16.00; B grupa 16.30 do 18.15)


Napomena: Od 16 do 16.30 - dopunska nastava iz srpskog jezika: čitanje i pisanje dosad naučenih slova

Važno za:


a) ponedeljak:


Srpski jezik: Uvežbavanje čitanja i pisanja rečenica od dosad naučenih slova.    prilog


Likovna kultura: prazne flašice vode 0.5 l, isečeni različiti oblici samolepljivog kolaž papira, zrnevlje po želji (pasulj, pšenica, pirinač i sl.)


b) utorak:


Svet oko nas: Pripremeti (pronaći, iseći ili nacrtati različite vrste zdravih namirnica (primer u udbeniku Svet oko nas, str.28))


v) sredu: 


ČOS: Poneti omiljenu igračku


g) četvrtak: 


Muzička kultura: Poneti štapiće i zvečku 


PONEDELJAK, 19.10.2020.

Matematika: Broj 1 (udžbenik, sveska) prilog

Domaći zadatak: udžbenik,str.47.

Engleski jezik: sveska i udžbenički komplet

Srpski jezik: Glasovi i slova N i P ( sveska)  prilog

Domaći zadatak: Bukvar, str.38.-39. (važi za đake koji nisu završili u školi) i uvežbavati čitanje na rečenicama (listić zalepljen u svesci i tekst u Bukvaru,str.39."Nanin paun")

Likovna kultura: Naše zvečke (flašica za vodu od 0.5 l, kolaž papir - isečeni različiti oblici - za ukrašavanje flašice, različite vrste zrnevlja (pasulj, pšenica, pirinač i sl.))


UTORAK, 20.10.2020.

Srpski jezik: Čitanje i pisanje naučenih slova (Bukvar, sveska)  prilog

Matematika: Broj 2 (udžbenik, sveska)  prilog

Svet oko nas: Naše osnovne životne potrebe (sveska, Radna sveska)  prilog


Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Zdrava hrana - zdrav život - piramida ishrane (sličice ili crteži različitih vrsta zdrave hrane)

Domaći zadatak: Napravi voćnu salatu sam ili u društvu svojih roditelja, fotografiši je ( na fotografiji mogu biti i svi koji su učestvovali u pravljenju) i pošalji učiteljici na viber grupu.

SREDA, 21.10.2020.

Matematika: Broj 1 i 2 (sveska)

Srpski jezik: Priča po nizu slika "Na kiši" (Bukvar, sveska)

ČOS: Igramo se i vežbamo (poneti omiljenu igračku)

Engleski jezik: sveska i udžbenički komplet


ČETVRTAK, 22.10.2020.

Srpski jezik: Glasovi i slova L i Lj (sveska)  prilog

Domaći zadatak: Bukvar, str.40.-41.

Matematika: Broj 3 (sveska, udžbenik)  prilog

Svet oko nas: Sličnosti i razlike među nama (sveska, Radna sveska)

Muzička kultura: Naučene pesme i brojalice (štapići i zvečke)   Slušanje muzike:  Brojalica, Kolibri


PETAK, 23.10.2020.

Matematika: Brojevi 1, 2, 3 (udžbenik)

Srpski jezik: Čitanje i pisanje naučenih štampanih slova - priprema za odeljenjsko takmičenjee u čitanju (Bukvar, sveska)

Građansko vaspitanje/verska nastava:

Digitalni svet: Učenje u digitalnom svetu (obrazovne igre, materijali, udžbenici) Ran Marco 

7. NASTAVNA NEDELJA (B grupa 8.00 do 10.30; A grupa 11 do 13.15)


Domaći zadatak za:


a) ponedeljak:


Srpski jezik: 

- Uvežbavanje čitanja tekstova od naučenih štampanih slova, kao i zapisivanje reči i rečenica po diktatu.

- Osmišljavanje priče prema likovima koje smo pravili od semenki.


b) utorak:

Svet oko nas: Ponoviti naučeno o naselju i nacrtati ili zalepiti sličice ( u svesci) koje opisuju život u selu i gradu.


c) četvrtak: Ilustrovanje pesme "Deca".


Napomena: Pripremiti dva štapića kao ritmički instrument za izvođenje brojalica.


PONEDELJAK, 12.10.2020.


10.30 - 11.00 - Dopunska nastava iz srpskog jezika: uvežbavanje čitanja.


Napomena: Važi za učenike obe grupe koji žele da uvežbavaju pravilno čitanje.


Matematika: Skupovi sa istim brojem elemenata (udžbenik, sveska)


Engleski jezik: sveska i udžbenički komplet


Srpski jezik: Glasovi i štampana slova J i U (Bukvar, Nastavni listivi uz Bukvar, sveska)


Likovna kultura: Pričamo naše nacrtane priče (poneti crtež-pozadinu i likove-semenke)


UTORAK, 13.10.2020.


Srpski jezik: Čitamo i pišemo  (vežbe čitanja)


Matematika: Skupovi sa različitim brojem elemenata ( sveka)


Svet oko nas: Naselje (udžbenik, sveska, radni listovi)


Fizičko vaspitanje: oprema (ukoliko nam vremenski uslovi dozvole)SREDA, 14.10.2020.


Matematika: Brojanje (sveska)


Srpski jezik (dva časa): Slovo i glas R, uvežbavanje čitanja i pisanja naučenim štampanim slovima (sveska i Bukvar)


Engleski jezik: sveska i udžbenički kompletČETVRTAK, 15.10.2020.


Srpski jezik: Joca vozi trolejbus, Dragan Lukić (Čitanka, Bukvar, sveska)


Matematika: Brojanje i skupovi (sveska)


Svet oko nas: Imam i pokazujem osećanja (udžbenik, radni listovi, sveska)


Muzička kultura: Brojalice - izvođenje, Ja posejah lan, narodna pesma (dva drvena štapića, sveska i udžbenik)PETAK, 16.10.2020.


EVROPSKA  NEDELJA  KODIRANJA (matematika, digitalni svet) 


Srpski jezik: Čitanje i pisanje naučenim štampanim slovima (Bukvar, Nastavni listovi uz Bikvar, sveska)


Građansko vaspitanje/ verska nastava: Strah i načini prevazilaženja6. NASTAVNA NEDELJA (B grupa 14.00 do 16.15; A grupa 16.45 do 18.30)


Domaći zadatak za:


a) Ponedeljak:


Srpski jezik: Prepisati označene rečenice (listić u svesci) i nastaviti sa uvežbavanjem pravilnog čitanja.

Matematike: Rešiti pripremljene zadatke u svesci (listići).


b) Utorak:


Popričati sa bakama i dekama o igrama koje su igrali u detinjstvu i kako se one igraju.


v) Petak:

Doneti 20 do 30 semenki bundeve.U čast najlepše ovogodišnje nedelje, DEČIJE NEDELJE, koja se ove godine obeležava od 5. do 11.oktobra, pod sloganom "PODELJENA SREĆA, DVA PUTA JE VEĆA#, radićemo po malo modifikovanom rasporedu.

I dalje nismo u mogućnosti da obe grupe zajedno obeleže ovu deci važnu nedelju, ali ću se potruditi da je po lepom zapamte.

PONEDELJAK, 5.10.2020.


JA SAM DETE, IMAM PRAVA DA MI SREĆA BUDE DUPLO VEĆA!


Matematika: Dečija sreća viša, duža i šira (sveska iz matematike)


Srpski jezik/Likovna kultura: Moja prava u reči, stihu i slici -Bukvar dečijih prava (preuzeto sa "Zelena učionica") (sveska,Nastavni listovi uz Bukvar, blok, voštane bojice)


SREDA, 7.10.2020.


SREĆNI SMO JER UMEMO DA SE RADUJEMO MALIM STVARIMA - KLIKERIJADA!


Srpski jezik: Slovo E kao EKSKURZIJA i Š kao ŠUMA (sveska, Bukvar


Domaći zadatak: Nastavni listovi uz Bukvar,str.20.-21.


Matematika: Prepoznajem i upoređujem svojstva predmeta-kviz (sveska)


ČOS /Fizičko i zdravstveno vaspitanje: Klikeri su prava fora (klikere donosi učiteljica, a mogu i đaci ukoliko ih imaju)
PETAK, 9.10.2020.


Prva grupa od 14 do 16.30 časova. Druga grupa od 15.45 do 17.30 časova.


Druženje dece obe grupe od 15.45 do 17.30


NAŠE PRIČE ZA UVEĆANJE SREĆE!


Srpski jezik (dva časa): Naše priče, naša sreća jer je pamet veća

(sveska,semenke bundeve, flomasteri, sveska)


Napomena: Za čas je potrebno doneti semenke bundeve (20 do 30 semenki)


Matematika: Samo kad smo skupa (zajedno), srećni smo! (sveska, udžbenik)


UTORAK, 6.10.2020.


LEPE PORUKE ZA STARE I NOVE DRUGARE!


Srpski jezik: Mi smo jedan tim - Pišem im da ih obradujem (sveska, Bukvar, Slovarica)


Matematika: Upoređujemo predmete, ali ne i prijatelje (sveska, udžbenik)


SON: Podeli sreću sa svojim komšijama i brini o njima - dogovor o akciji  prilog


Molba: Ako ste u prilici, bilo bi lepo da se fotografišete sa komšijom koga ste obradovali i fotografiju pošaljete učiteljici na viber. Od tih fotografija ćemo napraviti pano pod nazivom SREĆNE KOMŠIJE.


FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE: Bili su srećni kada su kao deca igrali ove igre


Napomena: Razgovarati sa roditeljima i bakama i dekama, koje su im igre bile najdraže u detinjstvu. Neka te nauče, kako bi i ti naučio/la nas.ČETVRTAK, 8.10.2020.ČLANOVI SMO VAŽNOG SKUPA SREĆNE DECE!Matematika: Mi smo članovi skupa I/4 (sveska, udžbenik)


Srpski jezik: Čitam i pišem naučena slova (sveska, Bukvar

Nastavni listovi uz Bukvar)

Domaći zadatak: Prepisati rečenice sa listića 1 (već zalepljenog u svesci), a nakon toga rešiti zadatke na listiću 2 i zalepiti u svesku.


Muzička kultura: Dete, Ljubivoje Ršumović (sveska)5.NASTAVNA NEDELJA (A grupa 8.00 do 10.30; B grupa 11.00 do 13.15)


Domaći zadatak za:


a) ponedeljak:


Matematika: udžbenik,str.68.

Srpski jezik: prepisati reči i rečenice sa listića (sveska) i vežbati čitanje.

Likovna kultura: Doneti završen crtež "Ogrlica"


b) utorak:


Svet oko nas: Radni sveska, 46.str.


c) četvrtak:

Muzička kultura: Ilustrovanje pesme "Bukvarci" i uvežbavanje pevanja pesme.

PONEDELJAK, 28.9.2020.

MATEMATIKA: Provera domaćeg zadatka, Linija i oblast (udžbenik, sveska, lenjir)

ENGLESKI JEZIK: sveska i udžbenički komplet

SRPSKI JEZIK: Provera domaćeg zadatka, Čitamo i pišemo naučena štampana slova Aa, Mm, Ii, Tt (sveska, Nastavni listovi uz Bukvar)

Domaći zadatak: Dovršiti zadatke u Nastavnim listovima uz Bukvar ( važi za one koji nisu završili)

LIKOVNA KULTURA: Oživimo brojeve i slova (materijal po želji (flomasteri, voštane bojice, perlice, papir u boji, lepak, blok)
Prilog: dečiji radovi kao primeri

ČETVRTAK, 1.10.2020.

SRPSKI JEZIK: Glasovi i štampana slova Oo i Ss  - (Bukvar, sveska)

MATEMATIKA: Poređenje po dužini i visini (sveska, udžbenik)

SVET OKO NAS: Živimo u naselju (udžbenik, sveska)

MUZIČKA KULTURA: Provera domaćeg zadatka (ilustracija),  Saobraćajac, N. Hiba 
Napomena: Korelacija sa časom fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

UTORAK, 29.9.2020.


SRPSKI JEZIK: Veliko slovo na početku rečenice, zapeta, tačka na kraju rečenice - uvežbavanje na primerima (sveska, Radna sveska,Slovarica)


MATEMATIKA: Predmeti istih i različitih oblika i boja (udžbenik 1.deo- u školi je, sveska)


SVET OKO NAS: Provera domaćeg zadatka, Škola - sistematizacija


FIZIČKO VASPITANJE: oprema za fizičko ( u zavisnosti od vremenskih prilika)

Prilog: Vesele stolice
SREDA, 30.9.2020.


SRPSKI JEZIK: Mi smo tim (Bukvar, sveska)  Prilog


Domaći zadatak: dovršiti zadatke na 27.str. u Bukvaru i u svesci napisati nazive preostalih sportova. U radu koristiti Slovaricu (ukoliko ne poznajete sva slova), a ako znate da pišete, možete napisati i rečenice.


MATEMATIKA: Predmeti istih i različitih oblika i boja (udžbenik 1.deo, sveska)


Domaći zadatak: dovršiti zadatke u udžbeniku, str.35.


ČOS: Mi smo tim

Napomena: Korelacija sa časom srpskog jezika


Engleski jezik: Domaći zadatak, udžbenik,str.13

ENGLESKI JEZIK: sveska i udžbenički komplet

PETAK, 2.10.2020.

MATEMATIKA: Poređenje po dužini i visini (udžbenik, sveska)

SRPSKI JEZIK: Čitamo i pišemo dosad naučena slova  (sveska, Bukvar, Slovarica)

GRAĐANSKO VASPITANJE/VERSKA NASTAVA: 

DIGITALNI SVET: Komunikacija u digitalnom svetu (sveska)

4. NASTAVNA NEDELJA (A grupa  14 do 16.15; B grupa 16.45 do 18.30)


Domaći zadatak za:


a) ponedeljak:


Matematika: dovršiti rad na zadacima u udžbeniku (2.deo) na str.57 i str.63;

Srpski jezik: Rešiti zadatak zapisan na listiću (sveska).


b) za petak:

Digitalni svet: Nacrtati jednu digitalnu igračku.


Napomena: Danima koji nisu predviđeni za časove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, kod kuće, vežbati trčanje različitim načinima i tempom. kao i dobacivanje loptom.


PONEDELJAK, 21.9.2020.


MATEMATIKA: Provera domaćeg zadatka, Tačka. Spajanje tačaka pravim i krivim linijama (sveska, udžbenik 2.deo, lenjir)

Domaći zadatak: udžbenik, str.58


ENGLESKI JEZIK: Sveska i udžbenički komplet


SRPSKI JEZIK: Provera domaćeg zadatka, Glas, slovo, reč, rečenica (sveska, Nastavni listovi uz Bukvar, Slovarica)


Domaći zadatak: Rešavanje predviđenih zadataka (u svesci)


LIKOVNA KULTURA: Celina-deo, veliko-malo (blok, drvene bojice i flomasteri)

Domaći zadatak za naredni čas: Ogrlica za mamuSREDA, 23.9.2020.


SRPSKI JEZIK: Provera domaćeg zadatka, Glasovi i štampana slova Mm i Ii (Bukvar, sveska, Slovarica)


Domaći zadatak: Zadaci na listiću u svesci. Uvežbavati čitanje i pisanje.


MATEMATIKA: Duž, crtanje duži (sveska, udžbenik 2.deo, lenjir)


Domaći zadatak: Udžbenik, str.61., zadatak 5.,6. i 7.ČOS: Pomažemo jedni drugima-tangram (dodatni materijal uz udžbenik Svet oko nas)

Napomena: Iseći delove slagalice kod kuće i doneti ih.


ENGLESKI JEZIK: Sveska i udžbenički komplet
PETAK, 25.9.2020.


MATEMATIKA: Provera domaćeg zadatka, Linija i oblast (sveska, , lenjir)


SRPSKI JEZIK: Glas i slovo Tt (Bukvar, sveska)


GRAĐANSKO VASPITANJE/VERSKA NASTAVA: Moja osećanja


FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE: Jednonožni poskoci u mestu i kretanju - "školice" - Korelacija sa matematikom - crtanje kvadrata, pravih i krivih linija.


Napomena: Doneti svesku iz predmeta Digitalni svet na pregled (domaći zadatak - nacrtati digitalnu igračku) jer je predviđena nastavna jedinica obnavljanje naučenog, a to smo već uradili.UTORAK, 22.9.2020.


SRPSKI JEZIK: Provera domaćeg zadatka, Glas i štampano slovo Aa (Bukvar, sveska)


Domaći zadatak: Dovršavanje predviđenih zadataka iz Bukvara.


MATEMATIKA:Tačka. Spajanje tačaka pravim i krivim linijama (sveska, udžbenik 2.deo, lenjir)


Domaći zadatak: Rešiti 10. zadatak iz udžbenika,str.59 (u svesci)


SVET OKO NAS: Snalaženje u prostoru (udžbenik, sveska)


Domaći zadatak (za četvrtak): Pronaći put do zakopanog blaga (listić u svesci)


FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE: Snalazimo se u prostoru, trčimo i hodamo (bela majica, helanke / trenerka)

Napomena: Čas je u korelaciji sa  Svetom oko nas - Snalaženje u prostoru.

Poneti belu majicu , kako bi deca mogla da se presvuku za čas i da ne bi posle časa nosila vlažne majice.


ČETVRTAK, 24.9.2020.


SRPSKI JEZIK: Provera domaćeg zadatka, Glasovi i štampana slova Aa, Mm i Ii - čitanje i zapisivanje reči i rečenica (Bukvar,sveska, Slovarica)   Prilog


MATEMATIKA: Duž, crtanje duži (sveska, udžbenik 2.deo, lenjir)

Domaći zadatak: rešavanje zadataka zapisanih na nastavnom listiću (sveska)


SVET OKO NAS: Snalaženje u prostoru (Radna sveska)

Domaći zadatak ( za utorak, 29.9.2020.): Radna sveska, str.49.


MUZIČKA KULTURA: "Bukvarci", B. Stančić (udžbenik, sveska)

Napomena: Upoznati se (kod kuće preslušati) sa:


a) razlikom između muških, ženskih i dečijih glasova (CD1, redni broj 11.)


b) pesmom "Bukvarci",  (CD1, redni broj pesme 9.)


Domaći zadatak: Ilustrovati pesmu "Bukvarci" i naučiti da je pevaš.

3. NASTAVNA NEDELJA (B grupa 8 do 10.30;   A grupa 11 do 13.15)Domaći zadatak za ponedeljak:


Matematika: udžbenik, str.34

Srpski jezik: Naučiti pesmicu "Važne reči" (listić sa pesmicom zalepljen u svesci)


PONEDELJAK, 14.9.2020.


MATEMATIKA: Provera domaćeg zadatkaGeometrijski oblici ili figure i tela - vežbanje (udžbenik, sveska)


ENGLESKI JEZIK: Sveska i udžbenički komplet


SRPSKI JEZIK: Recitovanje pesmice "Važne reči"Gledamo i pričamo - "Tri praseta"-Bukvar, Novi Logos (Bukvar, Nastavni listovi uz Bukvar, sveska)


LIKOVNA KULTURA: Ilustrujemo bajke (blok, drvene bojice)


Napomena: Druga grupa ima treći integrativni čas - međupredmetni pristup (srpski jezik / likovna kultura)

UTORAK, 15.9.2020.


SRPSKI JEZIK: Šta čujemo u prirodi - Bukvar, Novi Logos (Bukvar, Nastavni listovi uz Bukvar, sveska)


MATEMATIKA: Predmeti u prostoru i odnosi među njima - provera naučenog (udžbenik, sveska)


SVET OKO NAS: Od kuće do škole (udžbenik, sveska)


ТV čas "Od kuće do škole" - pogledati čas i ponoviti ono o čemu smo razgovarali na času.


FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE: Hodanje, trčanje i poskoci (sportska oprema bela majica i felanke/trenerka)


Napomena: Druga grupa ima treći integrativni čas - međupredmetni pristup (svet oko nas / fizičko i zdravstveno vaspitanje


SREDA, 16.9.2020.


MATEMATIKA: U, na, van (udžbenik, sveska)


SRPSKI JEZIK: Brinemo o zdravlju (sveska)


Prilog: Higijena   


ČOS: Igramo se i družimo (sportska oprema - bela majica i helanke/trenerka)


ENGLESKI JEZIK: Sveska i udžbenički komplet


Napomena: Druga grupa ima integrativni čas - međupredmetni pristup (srpski jezik / ČOS)


ČOS - čas odeljenjskog starešine


ČETVRTAK, 17.9.2020.


SRPSKI JEZIK: Neko živi u selu, neko u gradu (sveska)

Prilog: Seoski i gradski miš


MATEMATIKA: Prave, krive i izlomljene linije; Otvorene i zatvorene linije (udžbenik, sveska)


SVET OKO NAS: Od kuće do škole (sveska, nastavni listovi)


MUZIČKA KULTURA: Provera domaćeg zadatka - ilustrovanje pesme "Šaputanje", Muzika je svuda oko nas (sveska)


Napomena: Druga grupa ima integrativni čas - međupredmetni pristup (srpski jezik /muzička kultura)


PETAK, 18.9.2020.


MATEMATIKA: Prave, krive i izlomljene linije; Otvorene i zatvorene linije (udžbenik, sveska)


SRPSKI JEZIK: Glas i slovo (sveska, slovarica)


GRAĐANSKO VASPITANJE / VERSKA NASTAVA: Sličnosti i razlike među nama /


DIGITALNI SVET: Digitalni uređaji i digitalne igračke (sveska)


Napomena: Druga grupa će imati četiri časa (u okviru predviđenog vremena za nastavu)
2. NASTAVNA NEDELJA (B grupa 14 do 16.10;    A grupa  16.45 do 18.30 )

Napomena: Bilo bi dobro da deca u utorak i sredu budu sportski obučena, kako bi, ako vreme dozvoli izašli u školsko dvorište i igrali se (poligon)

PONEDELJAK, 7.9.2020.


MATEMATIKA: Obnavljanje dosad obrađenih relacija (sveska, udžbenik)


ENGLESKI JEZIK: sveska i udžbenički komplet


SRPSKI JEZIK: Na igralištu (sveska, Bukvar, Nastavni listovi uz Bukvar)


LIKOVNA KULTURA: Oblici (flomasteri i drvene bojice; ne treba nositi blok) - Klovn


Napomena: druga grupa ima treći integrisani čas - međupredmetni pristup (srpski jezik / likovna kultura)SREDA, 9.9.2020.
MATEMATIKA: Geometrijska tela (sveska, udžbenik)

ENGLESKI JEZIK: sveska i udžbenički komplet


SRPSKI JEZIK: Reči  i rečenice (sveska, Bukvar, Nastavni listovi uz Bukvar)


ČOS: Međusobno se upoznajemo (obeležena (ime i prezime) kartonska fascikla)


Napomena: druga grupa ima treći integrisani čas - međupredmenti pristup (srpski jezik / ČOS)


UTORAK, 8.9.2020.


SRPSKI JEZIK: Slova - znakovi za glasove (sveska, slovarica)

Prepoznajemo slova i igramo se:

Detektivka Sara1   Detektivka Sara2  Detektivka Sara3


MATEMATIKA: Sa iste strane, sa suprotnih strana; Uspravno - vodoravno (sveska, udžbenik)


SVET OKO NAS: Škola (sveska, nastavni listovi uz udžbenik) 


FIZIČKO VASPITANJE: majica za fizičko (najbolje bi bilo da deca budu sportski obučena)


Napomena: Druga grupa ima treći integrisani čas - međupredmetni pristup (SON i fizičko vaspitanje)
ČETVRTAK, 10.9.2020.


MATEMATIKA: Geometrijska tela (sveska, udžbenik)


SRPSKI JEZIK: Omiljena igračka(sveska, Bukvar, Nastavni listovi uz Bukvar)


SVET OKO NAS: Pravila ponašanja u školi i druženje (sveska)


MUZIČKA KULTURA: "Šaputanje", N. Hercigonja, D. Lukić - slušanje muzike (sveska)


Napomena: druga grupa ima treći integrisani čas - međupredmetni pristup (SON / muzička kultura)

PETAK, 11.9.2020.


MATEMATIKA: Predmeti oblika kruga, pravougaonika, kvadrata i trougla (sveska i udžbenik)


SRPSKI JEZIK: Od kuće do škole (sveska, Bukvar, slovarica, Nastavni listovi uz Bukvar)


VERSKA NASTAVA / GRAĐANSKO VASPITANJE: upoznavanje sa predmetom 


DIGITALNI SVET: Digitalni uređaji u mom domu (sveska)
PONEDELJAK, 31.8.2020. - Prijem prvaka i kratak roditeljski sastanak, održaće se od 17.45, uz potrebne mere zdravstvene zaštite.

1. NASTAVNA NEDELJA ( A grupa  8.15 - 10.15;      B grupa   11.00 -13.00 )

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE

Obe grupe su ove nedelje u prepodnevnoj smeni.

Učenici iz grupe A, u školskom dvorištu, tokom ove nedelje, treba da budu najkasnije do 8.10, kada ću ih prozvati i u koloni, uz poštovanje rastojanja, uvesti u učionicu.  Nastava za ovu grupu traje do 10.15.
Isto važi i za učenike grupe B, a nastava za njih, ove nedelje, počinje u 11 časova (sa detetom, treba biti ispred škole u 10.55), a završava se u 13 časova.
Nakon završetka nastave, učenike ću izvesti u školsko dvorište, gde ih preuzimaju roditelji.  

Najlepše bih vas zamolila da se pridržavate dogovorene satnice i da u dogovoreno vreme dovodite i odvodite decu, kako ne bismo remetili organizaciju nastave i kućni red škole.

Napomena: Deca sa sobom nose flašicu sa vodom, užinu, masku ili vizir.
 
UTORAK, 1.9.2020. Nastava od:

A grupa - 8.15 do 10.15
B grupa - 11.00 do 13.00

ČOS: Upoznavanje, predstavljanje učenika i razgovor o važnosti mera zaštite za zdravlje 

MATEMATIKA / SRPSKI JEZIK/ SVET OKO NAS: Upoznavanje sa predmetima, udžbenicima, potrebnim priborom za rad.

Potreban pribor: sveske iz srpskog jezika i matematike,  pernica (olovka, drvene bojice i flomasteri, makaze, lepak, tanki crveni flomaster)

SREDA, 2.9.2020. Nastava od:


A grupa - 8.15 do 10.15

B grupa - 11.00 do 13.00


MATEMATIKA: Gore, dole,  ispod, iznad,  ispred - iza, između;  (užbenik 1.deo, sveska)


SRPSKI JEZIK: "Prvak", Desanka Maksimović (bukvar,sveska)


LIKOVNA KULTURA: Nalazim se... korelacija sa matematikom (blok br.3, drvene bojice, flomasteri)


ENGLESKI JEZIK: upoznavanje sa nastavnicom i predmetom.ČETVRTAK, 3.9.2020.

A grupa - 8.15 do 10.15
B grupa - 11.00 do 13.00

SRPSKI JEZIK: Radni dan, dnevni raspored (Bukvar, Nastavni listovi uz bukvar, sveska)

MATEMATIKA: Levo - desno, nalevo - nadesno (udžbenik 1.deo, sveska)

SVET OKO NAS: Škola ( sveska)

DIGITALNI SVET: Šta ćemo i kako raditi - upoznavanje sa predmetom

PETAK, 4.9.2020.


A grupa - 8.15 do 10.15

B grupa - 11.00 do 13.00


MATEMATIKA: Napred, nazad, nagore, nadole,  (sveska)


SRPSKI JEZIK: Moj dom, moja škola ( Bukvar, Nastavni listovi uz Bukvar, sveska)


MUZIČKA KULTURA: "Deca su ukras sveta", Minja Subota - slušanje muzike (sveska)


ZABAVNI ČAS (IGRA): Čas se realizuje u korelaciji sa časom matematike