MOJI  PRVACI  I  NASTAVA
NASTAVNE  JEDINICE  PO DANIMA I 


MATERIJAL  KOJI  JE  POTREBAN  


ZA  RAD

4. NASTAVNA NEDELJA (A grupa  14 do 16.15; B grupa 16.45 do 18.30)


Domaći zadatak za:


a) ponedeljak:


Matematika: dovršiti rad na zadacima u udžbeniku (2.deo) na str.57 i str.63;

Srpski jezik: Rešiti zadatak zapisan na listiću (sveska).


b) za petak:

Digitalni svet: Nacrtati jednu digitalnu igračku.


Napomena: Danima koji nisu predviđeni za časove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, kod kuće, vežbati trčanje različitim načinima i tempom. kao i dobacivanje loptom.


PONEDELJAK, 21.9.2020.


MATEMATIKA: Provera domaćeg zadatka, Tačka. Spajanje tačaka pravim i krivim linijama (sveska, udžbenik 2.deo, lenjir)

Domaći zadatak: udžbenik, str.58


ENGLESKI JEZIK: Sveska i udžbenički komplet


SRPSKI JEZIK: Provera domaćeg zadatka, Glas, slovo, reč, rečenica (sveska, Nastavni listovi uz Bukvar, Slovarica)


Domaći zadatak: Rešavanje predviđenih zadataka (u svesci)


LIKOVNA KULTURA: Celina-deo, veliko-malo (blok, drvene bojice i flomasteri)

Domaći zadatak za naredni čas: Ogrlica za mamuSREDA, 23.9.2020.


SRPSKI JEZIK: Provera domaćeg zadatka, Glasovi i štampana slova Mm i Ii (Bukvar, sveska, Slovarica)


Domaći zadatak: Uvežbavanje čitanja i pisanja reči i rečenica sastavljenih od slova A, M i I (Bukvar)


MATEMATIKA: Duž, crtanje duži (sveska, udžbenik 2.deo, lenjir)


Domaći zadatak: Rešavanje pripremljenih zadataka.ČOS: Pomažemo jedni drugima-tangram (dodatni materijal uz udžbenik Svet oko nas)

Napomena: Iseći delove slagalice kod kuće i doneti ih.


ENGLESKI JEZIK: Sveska i udžbenički komplet
PETAK, 25.9.2020.


MATEMATIKA: Linija i oblast (sveska, , lenjir)


SRPSKI JEZIK: Glas i slovo Tt (Bukvar, sveska)


GRAĐANSKO VASPITANJE/VERSKA NASTAVA: Moja osećanja


FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE: Jednonožni poskoci u mestu i kretanju - "školice" - Korelacija sa matematikom - crtanje kvadrata, pravih i krivih linija.


Napomena: Doneti svesku iz predmeta Digitalni svet na pregled (domaći zadatak - nacrtati digitalnu igračku) jer je predviđena nastavna jedinica obnavljanje naučenog, a to smo već uradili.UTORAK, 22.9.2020.


SRPSKI JEZIK: Provera domaćeg zadatka, Glas i štampano slovo Aa (Bukvar, sveska)


Domaći zadatak: Dovršavanje predviđenih zadataka iz Bukvara.


MATEMATIKA:Tačka. Spajanje tačaka pravim i krivim linijama (sveska, udžbenik 2.deo, lenjir)


Domaći zadatak: Rešiti 10. zadatak iz udžbenika,str.59 (u svesci)


SVET OKO NAS: Snalaženje u prostoru (udžbenik, sveska)


Domaći zadatak (za četvrtak): Pronaći put do zakopanog blaga (listić u svesci)


FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE: Snalazimo se u prostoru, trčimo i hodamo (bela majica, helanke / trenerka)

Napomena: Čas je u korelaciji sa  Svetom oko nas - Snalaženje u prostoru.

Poneti belu majicu , kako bi deca mogla da se presvuku za čas i da ne bi posle časa nosila vlažne majice.


ČETVRTAK, 24.9.2020.


SRPSKI JEZIK: Provera domaćeg zadatka, Glasovi i štampana slova Aa, Mm i Ii - čitanje i zapisivanje reči i rečenica (Bukvar,sveska, Slovarica)   Prilog


MATEMATIKA: Duž, crtanje duži (sveska, udžbenik 2.deo, lenjir)


Domaći zadatak: Dovršavanje započetih zadataka.


SVET OKO NAS: Snalaženje u prostoru (Radna sveska)


MUZIČKA KULTURA: "Bukvarci", B. Stančić (udžbenik, sveska)

Napomena: Upoznati se (kod kuće preslušati) sa:


a) razlikom između muških, ženskih i dečijih glasova (CD1, redni broj 11.)


b) pesmom "Bukvarci",  (CD1, redni broj pesme 9.)3. NASTAVNA NEDELJA (B grupa 8 do 10.30;   A grupa 11 do 13.15)Domaći zadatak za ponedeljak:


Matematika: udžbenik, str.34

Srpski jezik: Naučiti pesmicu "Važne reči" (listić sa pesmicom zalepljen u svesci)


PONEDELJAK, 14.9.2020.


MATEMATIKA: Provera domaćeg zadatkaGeometrijski oblici ili figure i tela - vežbanje (udžbenik, sveska)


ENGLESKI JEZIK: Sveska i udžbenički komplet


SRPSKI JEZIK: Recitovanje pesmice "Važne reči"Gledamo i pričamo - "Tri praseta"-Bukvar, Novi Logos (Bukvar, Nastavni listovi uz Bukvar, sveska)


LIKOVNA KULTURA: Ilustrujemo bajke (blok, drvene bojice)


Napomena: Druga grupa ima treći integrativni čas - međupredmetni pristup (srpski jezik / likovna kultura)

UTORAK, 15.9.2020.


SRPSKI JEZIK: Šta čujemo u prirodi - Bukvar, Novi Logos (Bukvar, Nastavni listovi uz Bukvar, sveska)


MATEMATIKA: Predmeti u prostoru i odnosi među njima - provera naučenog (udžbenik, sveska)


SVET OKO NAS: Od kuće do škole (udžbenik, sveska)


ТV čas "Od kuće do škole" - pogledati čas i ponoviti ono o čemu smo razgovarali na času.


FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE: Hodanje, trčanje i poskoci (sportska oprema bela majica i felanke/trenerka)


Napomena: Druga grupa ima treći integrativni čas - međupredmetni pristup (svet oko nas / fizičko i zdravstveno vaspitanje


SREDA, 16.9.2020.


MATEMATIKA: U, na, van (udžbenik, sveska)


SRPSKI JEZIK: Brinemo o zdravlju (sveska)


Prilog: Higijena   


ČOS: Igramo se i družimo (sportska oprema - bela majica i helanke/trenerka)


ENGLESKI JEZIK: Sveska i udžbenički komplet


Napomena: Druga grupa ima integrativni čas - međupredmetni pristup (srpski jezik / ČOS)


ČOS - čas odeljenjskog starešine


ČETVRTAK, 17.9.2020.


SRPSKI JEZIK: Neko živi u selu, neko u gradu (sveska)

Prilog: Seoski i gradski miš


MATEMATIKA: Prave, krive i izlomljene linije; Otvorene i zatvorene linije (udžbenik, sveska)


SVET OKO NAS: Od kuće do škole (sveska, nastavni listovi)


MUZIČKA KULTURA: Provera domaćeg zadatka - ilustrovanje pesme "Šaputanje", Muzika je svuda oko nas (sveska)


Napomena: Druga grupa ima integrativni čas - međupredmetni pristup (srpski jezik /muzička kultura)


PETAK, 18.9.2020.


MATEMATIKA: Prave, krive i izlomljene linije; Otvorene i zatvorene linije (udžbenik, sveska)


SRPSKI JEZIK: Glas i slovo (sveska, slovarica)


GRAĐANSKO VASPITANJE / VERSKA NASTAVA: Sličnosti i razlike među nama /


DIGITALNI SVET: Digitalni uređaji i digitalne igračke (sveska)


Napomena: Druga grupa će imati četiri časa (u okviru predviđenog vremena za nastavu)
2. NASTAVNA NEDELJA (B grupa 14 do 16.10;    A grupa  16.45 do 18.30 )

Napomena: Bilo bi dobro da deca u utorak i sredu budu sportski obučena, kako bi, ako vreme dozvoli izašli u školsko dvorište i igrali se (poligon)

PONEDELJAK, 7.9.2020.


MATEMATIKA: Obnavljanje dosad obrađenih relacija (sveska, udžbenik)


ENGLESKI JEZIK: sveska i udžbenički komplet


SRPSKI JEZIK: Na igralištu (sveska, Bukvar, Nastavni listovi uz Bukvar)


LIKOVNA KULTURA: Oblici (flomasteri i drvene bojice; ne treba nositi blok) - Klovn


Napomena: druga grupa ima treći integrisani čas - međupredmetni pristup (srpski jezik / likovna kultura)SREDA, 9.9.2020.
MATEMATIKA: Geometrijska tela (sveska, udžbenik)

ENGLESKI JEZIK: sveska i udžbenički komplet


SRPSKI JEZIK: Reči  i rečenice (sveska, Bukvar, Nastavni listovi uz Bukvar)


ČOS: Međusobno se upoznajemo (obeležena (ime i prezime) kartonska fascikla)


Napomena: druga grupa ima treći integrisani čas - međupredmenti pristup (srpski jezik / ČOS)


UTORAK, 8.9.2020.


SRPSKI JEZIK: Slova - znakovi za glasove (sveska, slovarica)

Prepoznajemo slova i igramo se:

Detektivka Sara1   Detektivka Sara2  Detektivka Sara3


MATEMATIKA: Sa iste strane, sa suprotnih strana; Uspravno - vodoravno (sveska, udžbenik)


SVET OKO NAS: Škola (sveska, nastavni listovi uz udžbenik) 


FIZIČKO VASPITANJE: majica za fizičko (najbolje bi bilo da deca budu sportski obučena)


Napomena: Druga grupa ima treći integrisani čas - međupredmetni pristup (SON i fizičko vaspitanje)
ČETVRTAK, 10.9.2020.


MATEMATIKA: Geometrijska tela (sveska, udžbenik)


SRPSKI JEZIK: Omiljena igračka(sveska, Bukvar, Nastavni listovi uz Bukvar)


SVET OKO NAS: Pravila ponašanja u školi i druženje (sveska)


MUZIČKA KULTURA: "Šaputanje", N. Hercigonja, D. Lukić - slušanje muzike (sveska)


Napomena: druga grupa ima treći integrisani čas - međupredmetni pristup (SON / muzička kultura)

PETAK, 11.9.2020.


MATEMATIKA: Predmeti oblika kruga, pravougaonika, kvadrata i trougla (sveska i udžbenik)


SRPSKI JEZIK: Od kuće do škole (sveska, Bukvar, slovarica, Nastavni listovi uz Bukvar)


VERSKA NASTAVA / GRAĐANSKO VASPITANJE: upoznavanje sa predmetom 


DIGITALNI SVET: Digitalni uređaji u mom domu (sveska)
PONEDELJAK, 31.8.2020. - Prijem prvaka i kratak roditeljski sastanak, održaće se od 17.45, uz potrebne mere zdravstvene zaštite.

1. NASTAVNA NEDELJA ( A grupa  8.15 - 10.15;      B grupa   11.00 -13.00 )

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE

Obe grupe su ove nedelje u prepodnevnoj smeni.

Učenici iz grupe A, u školskom dvorištu, tokom ove nedelje, treba da budu najkasnije do 8.10, kada ću ih prozvati i u koloni, uz poštovanje rastojanja, uvesti u učionicu.  Nastava za ovu grupu traje do 10.15.
Isto važi i za učenike grupe B, a nastava za njih, ove nedelje, počinje u 11 časova (sa detetom, treba biti ispred škole u 10.55), a završava se u 13 časova.
Nakon završetka nastave, učenike ću izvesti u školsko dvorište, gde ih preuzimaju roditelji.  

Najlepše bih vas zamolila da se pridržavate dogovorene satnice i da u dogovoreno vreme dovodite i odvodite decu, kako ne bismo remetili organizaciju nastave i kućni red škole.

Napomena: Deca sa sobom nose flašicu sa vodom, užinu, masku ili vizir.
 
UTORAK, 1.9.2020. Nastava od:

A grupa - 8.15 do 10.15
B grupa - 11.00 do 13.00

ČOS: Upoznavanje, predstavljanje učenika i razgovor o važnosti mera zaštite za zdravlje 

MATEMATIKA / SRPSKI JEZIK/ SVET OKO NAS: Upoznavanje sa predmetima, udžbenicima, potrebnim priborom za rad.

Potreban pribor: sveske iz srpskog jezika i matematike,  pernica (olovka, drvene bojice i flomasteri, makaze, lepak, tanki crveni flomaster)

SREDA, 2.9.2020. Nastava od:


A grupa - 8.15 do 10.15

B grupa - 11.00 do 13.00


MATEMATIKA: Gore, dole,  ispod, iznad,  ispred - iza, između;  (užbenik 1.deo, sveska)


SRPSKI JEZIK: "Prvak", Desanka Maksimović (bukvar,sveska)


LIKOVNA KULTURA: Nalazim se... korelacija sa matematikom (blok br.3, drvene bojice, flomasteri)


ENGLESKI JEZIK: upoznavanje sa nastavnicom i predmetom.ČETVRTAK, 3.9.2020.

A grupa - 8.15 do 10.15
B grupa - 11.00 do 13.00

SRPSKI JEZIK: Radni dan, dnevni raspored (Bukvar, Nastavni listovi uz bukvar, sveska)

MATEMATIKA: Levo - desno, nalevo - nadesno (udžbenik 1.deo, sveska)

SVET OKO NAS: Škola ( sveska)

DIGITALNI SVET: Šta ćemo i kako raditi - upoznavanje sa predmetom

PETAK, 4.9.2020.


A grupa - 8.15 do 10.15

B grupa - 11.00 do 13.00


MATEMATIKA: Napred, nazad, nagore, nadole,  (sveska)


SRPSKI JEZIK: Moj dom, moja škola ( Bukvar, Nastavni listovi uz Bukvar, sveska)


MUZIČKA KULTURA: "Deca su ukras sveta", Minja Subota - slušanje muzike (sveska)


ZABAVNI ČAS (IGRA): Čas se realizuje u korelaciji sa časom matematike