Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

ISTANBUL SA LICA MESTA - PUTOPIS LARE NERIĆ IV/4

Istanbul se još naziva ili nazivao Carigrad, Stambol ili Stambul. Grad je smešten na Bosforskom moreuzu, nekadašnja je prestolnica triju velikih carstava - rimskog, vizantinskog i otomanskog. Nakon osnivanja moderne Republike Turske, Ankara je proglašena njenim glavnim gradom.


BOSFOR

AYA SOFIA

MISIR - EGIPATSKA PIJACA ZAČINA U TURSKOJ

NOĆNA PANORA

MUZEJ TURSKE I ISLAMSKE ISTORIJE I UMETNOSTI

TOPKAPI

PLAVA DŽAMIJA