BAŠ UČIMO IZ DANA U DANNASTAVNE NEDELJE, 1.-16.5.2020.Zadatke za sve organizovane aktivnosti u toku ovog perioda dobijaćete putem sajta ili viber grupe.


1.zadatak: Obrati se pozitivnom porukom svim drugarima iz odeljenja 


2.zadatak: Odaberi film koji voliš da gledaš, sport kojim se baviš ili želiš da se baviš, omiljenog pevača, glumca, sportistu, državu koju želiš da posetiš, omiljeno jelo ili slatkiš i dr. 


Pronađi na internetu zanimljivosti o izabranom i link podeli na odeljenjskoj viber grupi, kako bi i druga deca mogla pogledati i zainteresovati se.NASTAVNA NEDELJA, 25.-29.5.2020.

 

PONEDELJAK, 25.5.2020.


ČOS: Zajedno napred jer...  - Team Link u 12.30 (zašto je važno međusobno poštovanje različitosti po kojima je svako od nas karakterističan i poseban)


SRPSKI JEZIK: "Luckasta pesma", F.G.Lorka - TV čas (13.15 -13.45) Čitanka,str. 177.  - Pažljivo pratiti TV čas i beležiti potrebno, prema uputstvima dobijenim na času.


Domaći zadatak: Prepisati rečenice sa nastavnog listića i zaokružiti atribute.


Fotografiju rešenja domaćeg zadatka, poslati na ClassDojo, na aktivnost 25.5.2020. LUCKASTA PESMA-DOMAĆI ZADATAKMATEMATIKA: Izrazi sa više operacija (nastavni listić) - Rešiti zadatke


Fotografiju rešenih zadataka poslati na ClassDojo, na aktivnost 25.5.2020. IZRAZI SA VIŠE RAČUNSKIH OPERACIJA.


ENGLESKI JEZIK: Game on - TV čas (14.25-14.55) - Pažljivo pratiti TV čas i zapisivati potrebno, prema uputstvima dobijenim na času.


UTORAK, 26.5.2020.


MATEMATIKA: Jednačine i nejednačine (udžbenik,str.125) - Rešiti zadatke.


SRPSKI JEZIK: Pisanje suglasnika J - TV čas - 13.50-14.20 - Pažljivo pratiti TV čas i zapisivati potrebno, prema uputstvima dobijenim na času.


Fotografiju zapisa u svesci poslati na ClassDojo, na aktivnost 26.5.2020.PISANJE SUGLASNIKA J


PRIRODA I DRUŠTVO: Kretanje (2.deo) (udžbenik, str.120.-123.) Pažljivo pročitati lekcije i odgovoriti (u svesci) na pitanja iz udžbenika, str.121. i 123. 


Fotografiju odgovora poslati na ClassDojo, na aktivnost 26.5.2020.KRETANJE (2.DEO)SREDA, 27.5.2020.SRPSKI JEZIK: Pravopisna pravila - TV čas - 13.15-13.45. Pažljivo pratiti čas i zapisivati potrebno, prema uputstvima dobijenim na času.


Fotografiju zapisa poslati na ClassDojo, na aktivnost 27.5.2020.PRAVOPISNA PRAVILA


MATEMATIKA: Tekstualni zadaci (udžbenik,str.127) . Rešavati zadatke


Fotografiju rešenja zadataka, poslati na ClassDojo, na aktivnost 27.5.2020.TEKSTUALNI ZADACI


LIKOVNA KULTURA: Moda između dva svetska rata TV čas-13.50-14.20 Pratiti TV čas.ČETVRTAK, 28.5.2020.SRPSKI JEZIK: "Paukovo delo", Desanka Maksimović (čitanka, str.160.) - Preslušati i pročitati pesmu. Nakon toga, u svesci, napraviti strip, koristeći pesničke slike koje uočavau pesmi.


Fotografiju stripa poslati na ClassDojo, na aktivnost 28.5.2020.STRIP-PAUKOVO DELO


MATEMATIKA: Sabiranje i oduzimanje višecifrenih brojeva-TV čas RTS - 13.15 do 13.45


PRIRODA I DRUŠTVO: Kretanje - Napraviti mrežu pojmova za oblast "Kretanje". U radu možete koristiti mrežu pojmova iz udžbenika.


Fotografiju mreže pojmova poslati na ClassDojo, na aktivnost 28.5.2020.KRETANJE-MREŽA POJMOVAPETAK, 29.5.2020.ČOS: Još malo pa ... - Team Link u 12.30 časova (kako se snaći u petom razredu, na šta obratiti pažnju, kako se nositi sa većim brojem obaveza i više nastavnika i sl.)


MUZIČKA KULTURA: Muzički bonton-TV čas RTS - 13.50 do 14.20


MATEMATIKA: Množenje i deljenje višecifrenih brojeva-TV čas RTS - 14.25 do 14.55NASTAVNA NEDELJA, 18.-23.5.2020.

PONEDELJAK, 18.5.2020. (Sastav za pismeni i rešenja iz matematike poslati najkasnije do 16 časova)SRPSKI JEZIK: Četvrti pismeni zadatak iz srpskog jezikaMATEMATIKA: Razlomci (Radna sveska, str.93.) - Rešiti zadatke u radnoj svesci.


Fotografiju rešenja poslati na ClassDojo, na aktivnost 18.5.2020.RAZLOMCI-VEŽBANJEENGLESKI JEZIK: Picnic time - zadatak nastavnice Ivane TomanićDopunska nastava: Team Link od 17.30 (za one koji imaju nejasnoće vezane za razlomke).
UTORAK, 19.5.2020.PRIRODA I DRUŠTVO: Svojstva materijala - Google test (od 10 časova do 11.30)MATEMATIKA: Primena razlomaka na mere (radna sveska, str.94.)


U svesku prepisati zapis, a nakon toga rešiti zadatke iz radne sveske. Podsetite se naučenog o jedinicama mere za dužinu i površinu (prvo prepisati jedinice mere, pa zapis).


1m= 10dm = 100cm = 1 000mm (mere za dužinu)

1km = 1000m


1m2 = 100dm2=10 000cm2 = 1 000 000mm2 (mere za površinu)


1km2= 100ha = 10 000a = 1 000 000m2


1kg = 1 000g (mere za masu)

 

Fotografiju rešenja zadataka poslati najkasnije do 15 časova, na ClassDojo, na aktivnost 19.5.2020.PRIMENA RAZLOMAKA NA MERE


Dopunska nastava: Team Link, do 17.30

SREDA, 20.5.2020.SRPSKI JEZIK: Vrste reči i služba reči u rečenici - TV čas RTS (od 13.15 do 13.45 )- Pažljivo pratiti TV čas, zapisivati i rešavati zadatke


Zapis iz sveske poslati na ClassDojo,najkasnije do 14.30 časova, na aktivnost 20.5.2020.VRSTE REČI I SLUŽBA U REČENICI


MATEMATIKA: Tekstualni zadaci sa razlomcima (udžbenik, str.112.-113.). Rešiti zadatke iz udžbenika.


Fotografije rešenja poslati do 16 časova, na ClassDojo, na dve aktivnosti: 20.5.2020.RAZLOMCI,STR.112  i 20.5.2020.RAZLOMCI,STR.113.


Dopunska nastava: Team Link od 17.30
ČETVRTAK, 21.5.2020.MATEMATIKA: Razlomci - zadaci (provera) - Nastavni listić će biti postavljen u 10 časova. Vreme predviđeno za rad je do 11.30. 


Rešenja zadatak poslati na ClassDojo, najkasnije do 11.40, na aktivnost 21.5.2020.RAZLOMCI- PROVERA


PRIRODA I DRUŠTVO: Kretanje 1.deo (udžbenik,str.112.-119.). Pažljivo pročitati lekciju, podvući ključne pojmove i rečenice.     Zapis za svesku


Napomena: Vaš zadatak je da ovu aktivnost završite do utorka, sledeće nedelje.ENGLESKI JEZIK: My favourite subject is... - Zadatak nastavnice Ivane Tomanić
PETAK, 22.5.2020.
SRPSKI JEZIK: Razumem šta čitam (radna sveska,str.26.-27.) Odgovoriti na pitanja iz radne sveske.


MATEMATIKA: Izrazi sa više računskih operacija (nastavni listić) Prepisati zapis za svesku, a nakon toga rešiti zadatke sa nastavnog listića.   


Zapis za svesku:: Ako u izrazu postoji više računskih operacija, množenje i deljenje uvek imaju prednost nad sabiranjem i oduzimanjem.


25 + 3 x 100 = 25 + 300 = 325

70 - 3 x 15 + 55 = 70 - 45 + 55= 25 + 55 = 80


                   Ako postoji zagrada u izrazu, uvek prvo računamo ono što je u zagradi, bez obzira koja je računska operacija u njoj.


9 x ( 9 + 3 ) - 54 = 9 x 12 - 54 = 108 - 54 = 54


Fotografiju rešenja zadataka poslati najkasnije do 15 časova na Class Dojo, na aktivnost 23.5.2020. IZRAZI SA VIŠE RAČUNSKIH OPERACIJA


MUZIČKA KULTURA: Narodni muzički instrumenti (zadatak od prethodnog časa)  


Poslati plakat najkasnije do 15 časovana ClassDojo, na aktivnost NARODNI MUZIČKI INSTRUMENTI

SUBOTA, 23.5.2020.
NASTAVNA NEDELJA, 11.-15.5.2020.
Narode, podsećam vas na vaše obaveze, zadate prošle nedelje:

-do srede: poslati po 4-5 fotografija prolećne prirode, slikane kamerom telefona ili fotoaparatom, na viber.


PONEDELJAK, 11.5.2020.


NAPOMENA: Zadatke koji se šalju na ClassDojo poslati do 19 časova.


SRPSKI JEZIK: Naučili smo iz pravopisa - nastavni listić / Tekst pravilno prepisati u svesku.

Fotografiju poslati na ClassDojo, na aktivnost 11.5.2020. NAUČILI SMO IZ PRAVOPISAMATEMATIKA: Površina kvadra (udbenik,str.96.-97.). Pažljivo pratiti prezentaciju (dva-tri puta). U svesci, posle datuma i naslova:

-nacrtati mrežu kvadra i obeležiti je kao u prezentaciji;

-zapisati: 

Površ kvadra sastoji se iz tri para podudarnih pravougaonika.

Površina kvadra jednaka je zbiru površina svih njegovih stranica.

P=2·(a·b) + 2·(a·c) + 2·(b·c)

P=2·( a·b + a·c + b·c)

- Zadatke iz udžbenika,str.97 (1.-3.zadatka) rešiti u svesci. Pisati penkalom ili olovkom koja ostavlja jači trag. Posebno obratiti pažnju na zapisivanje poznatih podataka, formule za izračunavanje i zapisivanje odgovarajućih mernih jedinica.


Fotografiju sa rešenim zadacima u svesci, poslati na ClassDojo, na aktivnost 11.5.2v020.POVRŠINA KVADRA


Rešenja današnjih zadataka iz udžbenika,str.97.ENGLESKI JEZIK: What is your favourite place? Zadatak nastavnice Ivane TomanićUTORAK, 12.5.2020.


NAPOMENA: Zadatke koji se šalju na ClassDojo poslati do 16 časova. 


MATEMATIKA: Površina kvadra - nastavni listić  Rešiti zadatke zapisane na nastavnom listiću. Rešenja ću postaviti posle 17.časova.


Fotografiju rešenja zadataka, poslati na ClassDojo, na aktivnost 12.5.2020. POVRŠINA KVADRA-VEŽBANJESRPSKI JEZIK: Vrste reči - TV čas-RTS (od 13.50 - 14.20), Pratiti čas i zapisivati zadatke. Mapa uma VRSTE REČI1  MAPA UMA VRSTA REČI2(kao pomoć pri obnavljanju). Izaberite onu koja vam je zanimljivija i precrtajte je u svesku.


Fotografiju zapisa u svesci poslati na ClassDojo, na aktivnost 12.5.2020.VRSTE REČI - OBNAVLJANJEPRIRODA I DRUŠTVO: Materijali se mogu menjati - (udžbenik,str.140.-143.) Pažljivo pročitati lekciju.  Većinu informacija smo već usvojili. Pogledati prezentaciju i podsetiti se. Odgovoriti na pitanja iz udžbenika,str.143.


1.Kako se jednim imenom zovu materijali koji se posle istezanja, savijanja i uvrtanja vraćaju u prvobitni oblik?

2.Kako se materijali mogu ponašati u dodiru sa vodom ili vodenom parom?

3. Kako se materijali mogu ponašati kada se izlože toploti?

4.Koji sastojak vazduha potpomaže gorenje?


Fotografiju odgovora poslati na ClassDojo, na aktivnost 12.5.2020.MATERIJALI SE MOGU MENJATISREDA, 13.5.2020.NAPOMENA: Zadatak iz matematike poslati na ClassDojo najkasnije do 13 časova (zbog povratne informacije o uspešnosti rešenih zadataka)

                       Zadatak iz srpskog jezika poslati na ClassDojo najkasnije do 16 časova.MATEMATIKA: Površina kocke i kvadra (provera) - Rešiti zadatke zapisane na nastavnom listiću u svesci, bez prepisivanja teksta zadataka,penkalom, čitko i jasno fotografisano.


Nastavni listić               Rešenja zadataka (posle 19 časova)


Fotografiju rešenih zadataka poslati na ClasDojo, na aktivnost 13.5.2020.POVRŠINA KVADRA I KOCKE - PROVERA, najkasnije do 13 časova. Rezultate rada će svaki učenik dobiti putem komentara na ClassDojo.


NAPOMENA: Ovu mapu uma nacrtati u svesci.


SRPSKI JEZIK: Služba reči u rečenici-utvrđivanje TV čas-RTS (od 13.15 do 13.45) Pratiti čas i zapisivati zadatke.


Fotografiju sa zapisom sa časa poslati na ClassDojo, na aktivnost 13.5.2020.SLUŽBA REČI U REČENICI-UTVRĐIVANJE


LIKOVNA KULTURA: Muzeji kao čuvari kulturnog nasleđa - TV čas - RTS (od 13.50 do 14.20) - Pratiti čas i zapisati najvažnije informacije.ČETVRTAK, 14.5.2020. 


NAPOMENA: Zadatak iz matematike, koji se šalje na ClassDojo poslati do 16 časova. Domaći iz srpskog jezika, koji se šalje na meil, poslati do nedelje,17.5.2020.godine, do 17 časova.


MATEMATIKA: Razlomci, čitanje i pisanje razlomaka - TV čas - RTS (od 13.15 do 13.45)   Pažljivo pratiti čas i zapisivati primere u svesku. 


Fotografiju zapisa iz sveske (koji prati tv čas) poslati na ClassDojo, na aktivnost 14.5.2020.ČITANJE I PISANJE RAZLOMAKA


Domaći zadatak, udžbenik,str.106.-107. (1.,2. i 3.zadatak)SRPSKI JEZIK: "Mali Princ" (odlomak), Antoan de Sent Egziperi (čitanka,str.207.-213.) Pažljivo pročitati tekst iz čitanke, zapisati datum i naslov u svesci  i odgovoriti na sledeća pitanja:


1. Odakle potiče Mali Princ i kako izgleda njegova planeta?

2. Koga je ostavio na svojoj planeti?

3. Zašto je Mali Princ napustio svoju ružu i došao na Zemlju?

4. Koje misli i osećanja u njemu budi prvi susret sa vrtom ruža?

5. Koga je Mali Princ još upoznao na Zemlji?

6. Zašto je lisica želela da je Mali Princ pripitomi?

7. Šta je Mali Princ naučio od lisice o ljubavi i prijateljstvu?

8. Prepiši rečenice koje smatraš porukama teksta.


Napomena: Odgovore na ova pitanja prekucati u word-u i poslati na meil basjelepobitidete@gmail.com do 17.5.2020. (nedelja). Odgovore na ova pitanja ću ocenjivati kao razumevanje pročitanog teksta, tako da je važno da odgovori budu potpuni, smisleni i da se iz njih vidi da ste razmišljali o tekstu dok ste čitali. Pri odgovaranju, naravno, koristite tekst iz čitanke.


ENGLESKI JEZIK: My favourite place - Zadatak nastavnice Ivane Tomanić


PRIRODA I DRUŠTVO: Zapaljivi materijali i zaštita od požara: Pažljivo pročitati lekciju u udžbeniku i odgovoriti na pitanja u radnoj svesci.


Domaći zadatak za idući čas: Koristeći mape uma koje sam vam napravila, obnovite naučeno o materijalima i njihovim svojstvima  jer ćemo imati gugl test.


Magnetno svojstvo          Električna propustljivost      Svetlosna propustljivost        Rastvorljivost  


Toplotna propustljivost          Otpornost na uticaje

PETAK, 15.5.2020.   SVETSKI DAN  PORODICE


Porodice su nam veoma važne, a posebno u ovom periodu. Na ovaj značajan dan, sa članovima svojih porodica osmislite simbol svoje porodice (ono što je za vas kao porodicu karakteristično, šta najviše volite da radite zajedno i sl.), nacrtajte ga i pošaljite na ClassDojo, u aktivnost 15.5.2020. SIMBOL MOJE PORODICE


SRPSKI JEZIK: Mali Princ - gledanje video zapisa    


Pažljivo pogledati video Mudre misli Malog Princa i u svesku, posle naslova, prepisati deset misli koje su na vas ostavile najveći utisak. Na kraju ilustrovati.


Fotografiju sa zapisom u svesci poslati na ClassDojo, na aktivnost 15.5.2020. MUDRE MISLI MALOG PRINCAMUZIČKA KULTURA: Strani kompozitori-slušanje muzike - TV čas - RTS (od 13.50 do 14.20). Pažljivo pratiti čas i zabeležiti u svesku najvažnije informacije.Domaći zadatak za sledeći čas (petak,22.5.2020.): 


NARODNI MUZIČKI INSTRUMENTI - Odabrati jedan od narodnih muzičkih instrumetata i napraviti kreativan plakat. Materijal (podatke, slike, karakteristike) možete pronaći na ovim linkovima:

link1     link2    link3


Fotografiju plakata možete poslati do petka, 22.5.2020., na ClassDojo, na aktivnost NARODNI MUZIČKI INSTRUMENTI


MATEMATIKA: Upoređivanje razlomaka-TV čas-RTS (od 14.25 do 14.55)-  Pratiti TV čas. 


Nakon obaveznog zapisa u svesci, zapisati zadatke koji su postavljeni na tv času. 


Obavezan zapis u svesciNASTAVNA NEDELJA - 4.-9.5.2020.


Narode, podsećam vas na vaše obaveze, zadate prošle nedelje:


- do utorka - poslati fotografije zapisa iz sveske (Magnetna svojstva materijala i Svetlosna propustljivost materijala) na ClassDojo u odgovarajuće aktivnosti;


 - do petka uvežbati sviranje pesme "U aprilu", na metalofonu ili drugom muzičkom instrumentu, po želji. Video zapis izvođenja kompozicije poslati na ClassDojo, na aktivnost U APRILU - SVIRAM, najkasnije u četvrtak,7.5.2020.PONEDELJAK, 4.5.2020.


Napomena: Zadatke koje treba slati na ClassDojo, poslati do 19 časova.SRPSKI JEZIK: Građenje reči (materijal - zapis za svesku)  Domaći zadatak,radna sveska,str.139.


Fotografiju rešenih zadataka u radnoj svesci, poslati na ClassDojo, u aktivnost 4.5.2020.GRAĐENJE REČIMATEMATIKA: Osobine i elementi kocke (udžbenik, str.88.-89.). Pažljivo pročitati lekciju i analizirati crteže. Rešiti zadatke iz udžbenika.      Zapis za svesku


Domaći zadatak: rešiti zadatke - nastavni listić     REŠENJA


Fotografiju rešenih zadataka sa nastavnog listića, poslati na ClassDojo, u aktivnost 4.5.2020.OSOBINE I ELEMENTI KVADRA I KOCKEENGLESKI JEZIK: Show what  you can do - Zadatak nastavnice Ivane Tomanić


UTORAK, 5.5.2020. 

MATEMATIKA: Mreža modela kvadra i kocke (udžbenik,str.90.-91.) Rešiti zadatke iz udžbenika, str.91. 


U svesci zapisati naslov i datum, a nakon toga rešavati zadatke iz udžbenika u svesci.


Ukoliko budete imali problema sa rešavanjem ovih zadataka, tj. sa ovom lekcijom, pošaljite mi poruku i možemo se naći na Team Link-u u 17.30, da vam objasnim ono što vam nije jasno.


Igraj se i napravi sam ( ako želiš, koristeći informacije iz videa o dužinama strana kvadra (umesto 5inc-5cm i umesto 3inc-3cm) napravi modele kvadra i kocke): Kako napraviti kvadar     Kako napraviti kockuSRPSKI JEZIK (RTS): 13.50-14.20: "Ko to da bude", Stevan Raičković - pitanja za domaći zadatak

audio zapis


Ako ne budete bili u mogućnosti da pratite TV čas, biće dovoljno da pročitate pažljivo pesmu, a onda u svesci napišete datum, naslov i odgovorite na pitanja za domaći.


Fotografiju odgovora na pitanja za domaći zadatak, poslati na ClassDojo, na aktivnost 5.5.2020. KO TO DA BUDE, S. RAIČKOVIĆPRIRODA I DRUŠTVO: Toplotna svojstva materijala (udžbenik,str.134.-135.) Pažljivo pročitaj lekciju, podvuci ključne pojmove i rečenice. Odgovoriti na pitanja sa nastavnog listića, u svesci. 


Fotografiju odgovora na pitanja sa listića poslati na ClassDojo, na aktivnost 5.5.2020. TOPLOTNA SVOJSTVA MATERIJALA
SREDA, 6.5.2020.


Zadatke koje treba slati na ClassDojo, poslati najkasnije do 20 časova.MATEMATIKA: Površina kocke-obrada (udžbenik,str.92.-93.prezentacija


U svesci zapisati naslov, datum, nacrtati mrežu kocke (ivica a=2cm), kao u udžbeniku,str.92. i zapisati formulu za izračunavanje površine kocke. Zapisati: 


Kocka ima 6 jednakih strana (6 kvadrata). 

Površina kocke je jednaka zbiru površina njegovih strana . 

P = a · a + a · a + a · a + a · a + a · a + a · a

P = 6 · a · a 

P = 6 · a²  (čitamo a na kvadrat - broj pomnožen samim sobom)      


U svesci, nakon zapisa formule (koju sam vam zapisala crvenom bojom) rešiti zadatke iz udžbenika,str.93. (1.-3.)   Rešenja zadataka


Fotografije rešenih zadataka poslati na ClassDojo, na aktivnost 6.5.2020. POVRŠINA KOCKE


Napomena: Ukoliko nekome ne bude jano kako izračunavamo površinu, tj. kako rešavamo zadatke, neka mi pošalje poruku. Ako je potrebno, biću na Team Link-u u 17.30.
SRPSKI JEZIK: Osnovno i preneseno značenje reči (gramatikazapis za sveske


Domaći zadatak: Nađi i zapiši još najmanjr tri primera gde ista reč može imati osnovno i preneseno značenje.


Fotografiju zapisa iz sveske sa vašim primerima (domaći zadatak) poslati na ClassDojo, u aktivnost 6.5.2020. OSNOVNO I PRENESENO ZNAČENJE REČI-domaći zadatakLIKOVNA KULTURA: Fotografijom ću vam predstaviti proleće. Poslati četiri fotografije kojima ćete predstaviti lepote proleća u prirodi. Ukoliko bude loše vreme (kiša ili hladno), slikaćete prvih toplih, pravih prolećnih dana i poslati.


Fotografije poslati  učiteljici na viber najkasnije do 13.5.2020.


ČETVRTAK, 7.5.2020.

SRPSKI JEZIK: Služba reči u rečenici - obnavljanje  nastavni list      U svesci zapisati naslov, datum i prepisati i odgovoriti na zadatke.   Rešenja zadataka (posle 19 časova). Pažljivo rešavajte zadatke i na kraju ih proverite pomoću rešenja koje ću postaviti. Samo tako možete proveriti svoje znanje i obnoviti onu oblast koju niste u potpunosti savladali. 


Ako vam neko pitanje ne bude jasno, slobodno mi pošaljite poruku ili pozovite telefonom, kako bih vam objasnila. U 17.30 ću biti na Team Link_u, pa me i tada možete pitati sve što vam nije jasno.MATEMATIKA: Površina kocke (Radna sveska,str.91., zadaci 1.-4. i 6.-7.). Rešiti zadatke u svesci za matematiku. Pažljivo čitajte zadatke i zapisujte poznate podatke i formule za izračunavanje površine. Pišite penkalom ili olovkom koja se dobro vidi. Ako vam neki zadatak nije jasan, pošaljite mi poruku i tada se možemo videti preko Team Link-a, da vam objasnim.  Radove šaljite do 20 časova.


Rešenja zadataka


Fotografiju rešenja zadataka uposlati na ClassDojo, u aktivnost 7.5.2020. POVRŠINA KOCKEPRIRODA I DRUŠTVO: Smeše; Rastvaranje materijala (udžbenik). Pažljivo pročitati lekciju. Zapis za sveskuFotografije odgovora u radnoj svesci pošaljite na ClassDojo, u aktivnost 7.5.2020.SMEŠA I RASTVARANJE MATERIJALA-ZAPIS U SVESCI


BAŠ JE LEPO ZNATI O MATERIJALIMA I NJIHOVIM SVOJSTVIMA - kviz  

Ovaj kviz sam napravila za vas, kako bi mogli da obnovite sve što smo do sada učili o svojstvima materijala. Iduće nedelje nas očekuje porovera vezana za materijale (putem gugl testa)ENGLESKI JEZIK: What is your favourite - Zadatak nastavnice Ivane Tomanić
PETAK, .5.2020.


SRPSKI JEZIK: Osnovno i preneseno značenje reči (radna sveska)MATEMATIKA: Površina kocke - utvrđivanje - Pažljivo rešavajte zadatke sa nastavnog listića. Prepišite tekst u svesku i rešavajte. Pišite penkalom ili olovkom koja se dobro vidi i vodite računa da fotografija bude jasna.


Nastavni listić        Rešenja zadataka 


Važno!!! Obavezno prvo pišete podatke koje ste saznali iz teksta, onda ono što vam je nepoznato, a treba da rešite. OBAVEZNO PISATI FORMULU I KORISTITI MERNE JEDINICE ZA POVRŠINU!


Fotografiju sa rešenjima slati na ClassDojo, na aktivnost 8.5.2020. POVRŠINA KOCKE- UTVRĐIVANJEMUZIČKA KULTURA: U aprilu (sviranje na metalofonu ili drugom instrumentu, po želji)


Video zapis poslati na ClassDojo, na aktivnost U APRILU - SVIRAM


Virtual Piano - Sviramo naučene pesme i zabavljamo se. 

Koristeći tastaturu i miš, notni zapis pesme i svoju kreativnost, možemo muzicirati i bez instrumenata.NENASTAVNI DANI - DANI ZA DRUŽENJE SA PORODICOM - 1.5.-4.5.2020.


Narode moj, 


Želim vam da se lepo odmorite i družite sa vama dragim ljudima. Uživajte!


Voli vas učiteljica  Tanja
NASTAVNA NEDELJA - 27.-30.4.2020.

PONEDELJAK, 27.4.2020.FIZIČKO VASPITANJE -12 časova: Čas ćemo realizovati preko Team Link-a od 12 časova. 

Potrebna je sportska oprema, flašica vode i neka prostirka za pod (peškir, strunjača, sunđerasta prostirka i sl.). Važno je da oni koji iz nekog razloga ne mogu da nam se pridruže, vežbaju sami. Ovako održavamo svoje telo u formi i pomažemo mišićima da bolje održavaju kičmu.


SRPSKI JEZIK: Kratak osvrt na pismene sastave iz srpskog jezika - Komentare sastava i ocene, dobili ste u PDF formatu, putem meil.


MATEMATIKA: Priprema za pismeni zadatak -   nastavni listić       rešenja zadataka


Fotografije rešenja zadataka poslati na ClassDojo, na aktivnost 27.4.2020. PRIPREMA ZA PISMENI ZADATAK IZ MATEMATIKE, do 16 časova.


Napomena: Za učenike kojima nešto nije jasno iz ovih oblasti koje će biti obuhvaćene pismenim zadatkom biće organizovana dopunska nastava u 17.30 na Team Link-u.ENGLESKI  JEZIK: CAN I WATCH TV  Zadatak nastavnice Ivane TomanićUTORAK, 28.4.2020.


FIZIČKO VASPITANJE: od 12 do 12.30  - Čas ćemo realizovati putem Team Link-aMATEMATIKA: Treći pismeni zadatak iz matematike - listić sa zadacima (od 13 do 14.30 časova)                

Na papiru A4 formata (kvadratići) ili u svesci, napisati naslov i datum. Rešavati zadatke (bez prepisivanja teksta). Zadatke možete rešavati redom koji vam odgovara. Važno je naznačiti redni broj zadatka koji rešavate. Zadatke pisati penkalom i uredno (da bi se jasnije i bolje videli), a krajnje rešenje uokviriti. 


Treći pismeni zadatak iz matematike, 28.4.2020.


Fotografije rešenih zadatke poslati najkasnije do 14.40, na ClassDojo, na aktivnost 28.4.2020. TREĆI PISMENI ZADATAK IZ MATEMATIKEPRIRODA I DRUŠTVO: Magnetna svojstva materijala (udžbenik,str.128-129., radna sveska, str.79.) - Pažljivo pročitati lekciju, podvući najvažnije informacije iz teksta. U svesci napisati naslov, datum i odgovoriti na sledeća pitanja:

1. Zbog čega magneti mogu privući gvozdene predmete?

2. Na kojim delovima magneta je magnetno privlačenje najjače?

3. Nacrtati (primer iz udžbenika) privučene magnete i one magnete koji se odbijaju.

4. Kada je dejstvo magneta kroz neke materijale jače?

5.Kako se može smanjiti dejstvo magneta?

6. Navedi tri primera u kojima koristimo magnete u svakodnevnom životu.Domaći zadatak: Odgovoriti na pitanja u radnoj svesci.SREDA, 29.4.2020.MATEMATIKA: Kratak osvrt na rešenja zadataka sa pismenog zadatka  biće vam poslat na viber grupu.Komentare na rešenja zadataka dobićete putem ClassDojo.     Rešenja zadatakaSRPSKI JEZIK:  Rečenice (značenje, oblik) - zapis      nastavni listić


Fotografiju odgovora na zadatke sa nastavnog listića poslati do 19 časova na Class Dojo, na aktivnost 29.4.2020. REČENICE (ZNAČENJE I OBLIK)


FIZIČKO VASPITANJE: Igre u prirodi (uz mere predostrožnosti)ČETVRTAK, 30.4.2020.MATEMATIKA: Osobine i elementi kvadra  Čas  ćemo  održati  putem  Team Link-a u 10 časova.  


Prezentacija 


Napomena: U svesci zapisati samo ono što sam vam poslala putem viber grupe.PRIRODA I DRUŠTVO: Svetlosna propustljivost materijala (udžbenik,str.130.-133., radna sveska,str.80.). Pažljivo pročitati lekciju, podvući najvažnije informacije. U svesci napisati naslov, datum i pismeno odgovoriti na pitanja iz lekcije.


Fotografije uredno zapisanih odgovora na pitanja iz lekcije MAGNETNA SVOJSTVA MATERIJALA (na aktivnost ClassDojo) i lekcije SVETLOSNA PROPUSTLJIVOST MATERIJALA (na aktivnost ClassDojo).


Napomena: Potrebne fotografije možete poslati do utorka, 5.maja 2020.


Domaći zadatak: Odgovoriti na zadatke u radnoj svesci.ENGLESKI JEZIK: TVZadatak nastavnice Ivane Tomanić
NASTAVNA NEDELJA - 21.-24.4.2020.


UTORAK, 21.4.2020. (Četiri časa - matematika, dva časa prirode i društva i fizičko vaspitanje)


MATEMATIKA: Površina kvadrata - nastavni listić,   rešenja zadataka radi provere (samostalna provera zadataka)

Napomena: Zadatke sa listića prepisati u svesku i rešiti ih.


PRIRODA I DRUŠTVO (RTS2)- 14.25 - 14.55 - Materijali i njihova svojstva (Pratiti čas i napraviti zapis za svesku - mrežu pojmova kada pogledate video koji sam vam postavila)  

Domaći zadatak: Zapis iz sveske, uredno napisan, poslati u toku dana, na aktivnost 21.4.2020. MATERIJALI I NJIHOVA SVOJSTVA)

Naš čas prirode i društva: Drugi svetski rat (udžbenik, str.66.-69.) Pažljivo pročitajte lekciju i podvucite najvažnije.   Zapis za svesku

Fotografiju zapisa u svesci, uredno napisanu, poslati na ClassDojo, na aktivnost 21.4.2020. DRUGI SVETSKI RAT


FIZIČKO VASPITANJE (RTS2): Obavezno pratiti čas i vežbati.


Domaći zadatak: Napraviti set svojih vežbi zagrevanja(deset različitih vežbi zagravanja, snimiti i poslati na ClassDojo do narednog ponedeljka, 27.4.2020., na aktivnost MOJE VEŽBE ZAGREVANJA)
SREDA, 22.4.2020.


FIZIČKO VASPITANJE -12 časova: Čas ćemo realizovati preko Team Link-a od 12 časova. Potrebna je sportska oprema, flašica vode i neka prostirka za pod (peškir, strunjača, sunđerasta prostirka i sl.). Važno je da oni koji iz nekog razloga ne mogu da nam se pridruže, vežbaju sami. Ovako održavamo svoje telo u formi i pomažemo mišićima da bolje održavaju kičmu.


MATEMATIKA: Površina pravougaonika i kvadrata - nastavni listić     rešenja zadataka

Fotografiju rešenja zadataka poslati do 17 časova, na ClassDojo u aktivnost 22.4.2020.POVRŠINA PRAVOUGAONIKA I KVADRATALIKOVNA KULTURA(RTS2)-13.50-14.20: Kolaž, frotaž, dekolaž, asamblaž (pažljivo pratiti TV čas).


Tema: Dan planete Zemlje) - kolaž


Fotografiju rada poslati u toku dana (do 19 časova) na ClassDojo, na aktivnost 22.4.2020. DAN PLANETE ZEMLJE 


SRPSKI JEZIK: Vrste reči i služba u rečenici - obnavljanje naučenog - video čas  ZAPIS ZA SVESKE 


Za vas sam napravila ovaj video čas, pomoću koga ćete moći da obnovite dosad naučeno o vrstama reči i njihovim ulogama u rečenici. Pored videa, imate i sliku zapisa za sveske.
Važno je da dobro proučite zapis i primere, kako bi uspešno uradili vežbanje u četvrtak, 23.4.2020. 
ČETVRTAK, 23.4.2020.FIZIČKO VASPITANJE - ON LINE ČAS NA TEAM LINK ( od 12 časova) 


Potrebna je sportska oprema, flašica vode i neka prostirka za pod. Važno je da i oni koji iz nekog razloga ne mogu da nam se pridruže, vežbaju sami.


SRPSKI JEZIK:  


Vrste reči i služba reči u rečenici (google test - od 13 do 14.15 časova) 


MATEMATIKA: Površina pravougaonika i kvadrata - rešavanje zadataka zapisanih na nastavnom listiću   rešenja zadataka


Fotografiju rešenja zadataka poslati najkasnije do 16 časova, na ClassDojo, u aktivnost 23.4.2020. POVRŠINA PRAVOUGAONIKA I KVADRATA


PRIRODA I DRUŠTVO  -  Naelektrisanje i provođenje električne struje (udžbenik,str.126-127.)  Pažljivo pogledati video i odgovoriti na zadatke postavljene na kraju.

Domaći zadatak: Odgovoriti na zadatke u radnoj svesci.


PETAK, 24.4.2020.FIZIČKO VASPITANJE - ON LINE ČAS NA TEAM LINK ( od 12 časova) 


Potrebna je sportska oprema, flašica vode i neka prostirka za pod. Važno je da i oni koji iz nekog razloga ne mogu da nam se pridruže, vežbaju sami.

SRPSKI JEZIK: Pismeni zadatak iz srpskog jezika ( word dokument poslat na meil, popuniti tekstom sastava i poslati na meil basjelepobitidete@gmail.com ) Sastav poslati najkasnije do 14 časova.


MATEMATIKA: Jednačine, nejednačine, jedinice mere za površinu, površina pravougaonika i kvadrata-priprema za pismeni zadatak        nastavni listić         rešenja zadataka


Fotografiju sa rešenjima poslati do 17 časova na ClassDojo, u aktivnost 24.4.2020. PRIPREMA ZA PISMENI ZADATAK IZ MATEMATIKE.


MUZIČKA KULTURA(RTS2)-14.25 - 14.55: Domaći kompozitori-slušanje muzike (pažljivo pratiti TV čas i praviti zapis u svesci prema uputstvima)

Naš čas iz muzičke kulture: "U aprilu" - sviranje na metalofonu ili drugom instrumentu, po želji. 

Video zapis pošalji do narednog časa muzičke kulture, na ClassDojo,  U APRILU - SVIRAM

Virtual Piano - Sviramo naučene pesme i zabavljamo se. 

Koristeći tastaturu i miš, notni zapis pesme i svoju kreativnost, možemo muzicirati i bez instrumenata.

NASTAVNA NEDELJA - 13.-16.4.2020.


PONEDELJAK, 13.4.2020.MATEMATIKA: Pravougaonik i kvadrat - Radna sveska,str.87.


SRPSKI JEZIK: Reči suprotnog značenja (gramatika,str.146-148., radna sveska,str.142.). Iz gramatike u svesku zapisati naslov i nekoliko karakterističnih primera i odgovoriti na zadatke u radnoj svesci.

Fotografiju odgovora u radnoj svesci poslati na ClassDojo, u aktivnost 13.4.2020. REČI SUPROTNOG ZNAČENJA-RADNA SVESKA


ENGLESKI JEZIK:  Lee and his TV  Uraditi 6.zadatak


FIZIČKO VASPITANJE:  (RTS2)


UTORAK, 14.4.2020.

MATEMATIKA: Površina pravougaonika (video i udžbenik,str.76.-77.). Pažljivo pogledati pripremljeni video i zapisati u svesku njegov sadržaj i rešiti zadatke.
Napomena: U prezentaciji se umesto znaka puta koristi znak x, tako da ćete u zapisu koristiti standardni znak koji uvek koristimo.

Fotografije rešenja poslati na ClassDojo:

- poslednjeg zadatka iz videa ( 14.4.2020. VIDEO ZADATAK - POVRŠINA PRAVOUGAONIKA)
- 3.zadatka iz udžbenika (14.4.2020. UDŽBENIK, 3.ZADATAK-POVRŠINA PRAVOUGAONIKA)  

Domaći rad: Rešiti 3. zadatak u udžbeniku,str.77.

PRIRODA I DRUŠTVO: Srbija u Prvom svetskom ratu (udžbenik,str.63.-65.) - Pažljivo pročitati sadržaj iz udžbenika i još jednom pogledati prezentaciju. Pronaći odgovore na pitanja u udžbeniku ili prezentaciji i zapisati ih u svesku.


1. Preko koje države se povlačila srpska vojska sa svojim narodom?

2. Na koje ostrvo su preživelu vojsku prebacili saveznici?

3: Po čemu je karakteristično ostrvo Vido?

4. Šta se dogodilo u leto 1918.godine?

5. Kada je oslobođen Beograd?

6. Šta se računa kao kraj Prvog (Velikog) svestskog rata?

7. Koje godine je stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca?

8. Ko dolazi na čelo države 1921.godine?

9. Koje godine država menja ime u Kraljevina Jugoslavija?


Materijal koji govori o tom vremenu: Gde  cveta  limun  žut            Kreće se lađa Francuska            Tamo daleko   


Domaći zadatak (za četvrtak,16.4.2020.): Naučiti lekciju Srbija u Prvom svestkom ratu.


OSTRVO  VIDO - PLAVA GROBNICA

SREDA, 15.4.2020.

SRPSKI JEZIK: Reči koje se isto pišu, a različito znače (gramatika,str. 149-151., radna sveska,str.143.Iz gramatike u svesku zapisati naslov i nekoliko karakterističnih primera i odgovoriti na zadatke u radnoj svesci.
Poslati fotografiju rešenja zadataka iz radne sveske i poslati na ClassDojo u aktivnost 15.4.2020.REČI ISTOG OBLIKA, A RAZLIČITOG ZNAČENJA., najkasnije do 17 časova.

MATEMATIKA (VIDEO ČAS NA TEAM LINK od 12 časova): Provera domaćeg zadatka .Površina pravougaonika (udžbenik, str.78-79.). - Rešavati zadatke u užbeniku. Oni koji nemaju udžbenik, zadatke rešavaju u svesci, bez prepisivanja tekstova zadataka.

Ukoliko neko nije u prilici da u to vreme bude na Team Link, neka sam rešava zadatke u udžbeniku i pošalje mi na viber.


LIKOVNA KULTURA: Uskršnje jaje (u radu koristiti materijal po želji)

Fotografiju rada poslati na ClassDojo u aktivnost, 15.4.2020.USKRŠNJA JAJA, najkasnije do idućeg časa likovne kulture.ČETVRTAK, 16.4.2020.

ENGLESKI JEZIK: Time for bed - prilog koji je poslala nastavnica Ivana Tomanić

SRPSKI JEZIK (RTS2): Promenljive i nepromenljive vrste reči - Pratiti TV čas i zapisati najvažnije. 

Prilog za vežbanje


PRIRODA I DRUŠTVO: Srbija u Prvom svetskom ratu 


1. Provera znanja putem google testa (od 12 časova do 12.45). Rezultate provere ćete dobiti u toku dana.


2. Odgovaranje na pitanja u radnoj svesci, str.34.  

Odgovore poslati na ClassDojo, u aktivnost 16.4.2020.SRBIJA U PRVOM SVETSKOM RATU.MATEMATIKA: Površina kvadrata
Pažljivo pogledati pripremljeni video i zapisati u svesku njegov sadržaj i rešiti zadatke. Rešenje poslednjeg zadatka, poslaću vam na viber grupu.

NASTAVNA NEDELJA - 6.-10.4.2020.Narode moj, 


Veoma važno je da svakodnevno vežbate i budete fizički aktivni najmanje 30 min. 


dnevno!PONEDELJAK, 6.4.2020.


Naš čas iz matematike: Jedinice mere za površine (udžbenik, str.72.-73.) -Putem video linka u 12.30 (za one koji su u mogućnosti da se uključe)SRPSKI JEZIK (RTS2): Brojevi (osnovni i redni)

Naš čas srpskog jezika: "Beskrajna priča" (odlomak), Mihael Ende (čitanka, str.143.-147.). 

U svesci zapisati analizu teksta (tema, vreme i mesto radnje, likovi, osobine likova, poruka)

Fotografiju zapisa iz sveske poslati na ClassDojo, u aktivnost 6.4.2020. BESKRAJNA PRIČA


MATEMATIKA (RTS2): Redosled računskih operacija


ENGLESKI JEZIK (RTS2): Daily routines Part 2

Naš čas engleskog jezika: MY PHOTOS 


FIZIČKO VASPITANJE (RTS2)


UTORAK, 7.4.2020.MATEMATIKA (RTS2): Zamena mesta i združivanje činilaca

Naš čas matematike: Jedinice mere za površinu - nastavni listić (vežba traje 0d 11.30 do 11.45). Zadaci će biti postavljeni u 11.25.   

Fotografiju rešenih zadataka poslati na ClassDojo, u aktivnost 7.4.2020. Jedinice mere za površinu - nastavni listić, najkasnije do 11.50.


SRPSKI JEZIK (RTS2): "Ciganin hvali svoga konja", J.J.Zmaj (čitanka,str.94.-97.)

Naš čas srpskog jezika: "Beskrajna priča" (odlomak), Mihael Ende (čitanka,str.143.-147.), ilustracija

Prilog: video zapis


PRIRODA I DRUŠTVO (RTS2): Čovek deo prirode

Naš čas prirode i društva: Život u Srbiji krajem IXX i početkom XX veka (udžbenik,str.60.-61.)  zapis za svesku

Pažljivo pročitati lekciju i upoznati se sa životom ljudi u to doba, u gradovima i selima.


FIZIČKO VASPITANJE (RTS2)


SREDA, 8.4.2020.


 

Naš čas iz matematike: Jedinice mere za površinu veće od kvadratnog metra (udžbenik, str.74.-75.) - Putem video linka u 12.30 (za one koji su u mogućnosti da se uključe)

Pažljivo pratiti video i rešiti zadatke koji se nalaze na kraju.

ZAPIS ZA SVESKU

Zadaci za domaći rad (rešenja slati na ClassDojo)


SRPSKI JEZIK (RTS2): Lične zamenice (pojam, rod i broj)

Naš čas srpskog jezika: Čitamo dečiju štampu (po izboru učenika)


LIKOVNA KULTURA (RTS2): Osnovne i izvedene boje

Naš čas likovne kulture: Neobična lica

Fotografiju likovnog rada poslati na ClassDojo u aktivnost 8.4.2020. NEOBIČNA LICA


MATEMATIKA (RTS2): Zavisnost proizvoda od promene činilaca


FIZIČKO VASPITANJE (RTS2)


ČETVRTAK, 9.4.2020.Naš čas matematike: Jedinice mere za površinu veće od kvadratnog metra    nastavni listić     dodatni zadaci

Fotografiju rešenih zadataka pošalji na ClassDojo, u aktivnost 9.4.2020. Jedinice za merenje površine veće od kvadratnog metra - nastavni listić   i 9.4.2020. Dodatni zadaci


ENGLESKI JEZIK (RTS2): Do you speak English

Naš čas engleskog jezika: How often do you watch TV  prilog (5.zadatak)PRIRODA I DRUŠTVO naš čas: Srbija u Prvom svetskom ratu 1.deo (udžbenik,str. 62. (Kako je sve počelo?) i str.63. (Početni uspesi srpske vojske))  zapis u svesci

Pažljivo pročitati tekst lekcije (udžbenik,str.62.(Kako je sve počelo?) -63.(Početni uspesi srpske vojske)). Potruditi se da u tekstu pronađeš odgovore na pitanja (bez zapisivanja):


  1. Šta je posledica balkanskih ratova?
  2. Šta je povod za izbijanje Prvog svetskog rata?
  3. Ko je izvršio atentat?
  4. Kako su nazvane grupe suprotstavljenih zemalja u Prvom svetskom ratu?
  5. Koje države su predstavljale Centralne sile?
  6. Koje države su predstavljale grupu zemalja nazvane Antanta?
  7. Pronađi informacije o bitkama na Ceru i Kolubari.
  8. Pronađi informacije o vojvodi Stepi Stepanoviću i vojvodi Živojinu Mišiću.


OBAVEZNO PAŽLJIVO POGLEDAJ FILMOVE I PREZENTACIJU KOJU SAM POSTAVILA!


Dokumentarno-igrani film "Srbija u Velikom ratu" koji će ti detaljnije opisati danas naučeno, ali i uvesti u nastavak lekcije, idućeg časa.


Gavrilo Princip      Cerska bitka     Vojvoda  Stepa  Stepanović           Kolubarska bitka       Vojvoda Živojin Mišić


MOJA PREZENTACIJA ZA CEO PRVI SVETSKI RAT - NAJVAŽNIJE ŠTO TREBA ZAPAMTITIFIZIČKO VASPITANJE (RTS2)PETAK, 10.4.2020.  Zajedničko druženje počinjemo u 12 časova.


DOMAĆINSTVO ZA OVU NEDELJU:     UMEM DA UŠIJEM ČARAPE - putem video druženja, petak, od 12 časova (za one koji su u mogućnosti da se uključe)


Materijal za rad: pocepana čarapa, parče tkanine, igla za šivenje i konac.

SRPSKI JEZIK (RTS2): Vrste reči - utvrđivanje

Na listu bloka napraviti ovu mrežu pojmova


Naš čas srpskog jezika: "Aždaja svome čedu tepa", Ljubivoje Ršumović (čitanka,str.114.-115.)  audio zapis

Pesmu prepisati u svesku za srpski jezik pisanim slovima latinice i ilustrovati.


Naš čas matematike: Merenje površine i jedinice mere za površinu (nastavni listić

Zadatke poslati do 14.30.

Poslati na ClasDojo u aktivnost 10.4.2020. MERENJE POVRŠINE I JEDINICE MERE ZA POVRŠINU)    IGRICA

Naš čas muzičke kulture: Labudovo jezero, P.I.Čajkovski (ilustrovanje doživljaja slušane kompozicije u svesci za muzičku kulturu) 


Domaći zadatak (za naredne dve nedelje): Nauči da sviraš pesmu "U aprilu" na metalofonu ili drugom instrumentu, po želji. Video zapis pošalji do narednog časa muzičke kulture, na ClassDojo (aktivnost ću postaviti početkom naredne nedelje).NASTAVNA NEDELJA - 30.3. - 3.4.2020.


PONEDELJAK, 30.3.2020.


SRPSKI JEZIK (RTS2): Pridevi (opisni, prisvojni i gradivni)

Naš čas srpskog jezika: Pisanje skraćenica    domaći zadatak   (rešenja domaćeg zadatka poslati na ClassDojo u aktivnost 30.3.2020. Pisanje skraćenica)


MATEMATIKA (RTS2): Deljenje višecifrenih brojeva dvocifrenim brojem

Naš čas matematike: Nejednačine (radna sveska,str.81) domaći zadatak (rešenja domaćeg zadatka poslati na ClassDojo u aktivnost 30.3.2020. Nejednačine - domaći zadatak)


ENGLESKI JEZIK (RTS2): Lunch time, part2


FIZIČKO VASPITANJE: predlog vežbi (Pokrenimo našu decu)UTORAK, 31.3.2020.


MATEMATIKA (RTS2): Deljenje višecifrenih brojeva višecifrenim brojem 

Naš čas iz matematike: Jednačine i nejednačine - provera  (listić) - Od 12 do 13 časova. Fotografiju rada poslati najkasnije do 13.15 na ClassDojo, u aktivnost 31.3.2020. Jednačine i nejednačine-provera. Posle ovog vremena rad se neće računati.

Napomena: Ukoliko iz nekog razloga neko ne može da pošalje na ClassDojo, neka se ne brine. U tom slučaju može poslati i  na viber.


SRPSKI JEZIK (RTS2): Rod i broj prideva

Naša lekcija iz srpskog jezika: Redosled rečeničnih članova u rečenici - zapis za svesku  


Zadaci za samostalni rad . Rešenja zadataka za vežbanje fotografisati i poslati na ClassDojo, aktivnost 31.3.2020. Redosled rečeničnig članova u rečenici.


PRIRODA I DRUŠTVO (RTS2): Biljni i životinjski svet u Srbiji

Naša lekcija iz prirode i društva: Drugi srpski ustanak (udžbenik) - u svesku zapisati naslov i sve što je najbitnije za ovu lekciju (Zbog čega je podignut ustanak? Gde i koje godine? Ko je izabran za vođu? Koliko su trajale borbe sa Turcima? Koje osobine su krasile Miloša Obrenovića? Kako se znala novonastala država? Po čemu je značajan 15.februar 1835.godine?


GRAĐANSKO VASPITANJE: Ovako se moja porodica i ja družimo ovih dana (crtež, pesmica, sastav, video zapis)


SREDA, 1.4.2020.LIKOVNA KULTURA (RTS2): Slikarski materijali i tehnike   prilog

Tema: Prvoaprilsko biće iz moje mašte. Fotografiju poslati na ClassDojo, aktivnost 1.4.2020.Biće iz moje mašte.


APRILILILILILI - Uživajte u današnjem danu uz smeh i zabavu!!!!ČETVRTAK, 2.4.2020.


MATEMATIKA (RTS2): Deljenje

Naša lekcija iz matematike: Merenje površine Zapis u svesci , Udžbenik,1. i 2.zadatak (rešiti zadatke u udžbeniku ili svesci). Rešene zadatke iz udžbenika, slikati i poslati na ClassDojo, u aktivnost 2.4.2020. MERENJE POVRŠINE.


ENGLESKI JEZIK (RTS2): Daily rutines   Domaći zadatak


SRPSKI JEZIK (RTS2): Pisanje sastava - Opis drage ličnosti (poslati sastav pisan u okviru aktivnosti OPIS DRAGE LIČNOSTI na ClassDojo. U ovoj aktivnosti možete direktno pisati) - korelacija sa predmetom od igračke do računara


PRIRODA I DRUŠTVO (naša lekcija): Prvi i Drugi srpski ustanak -  vežba koja će trajati 20 minuta(google test), od 12.30 do 12.50  i odgovaranje na pitanja u radnoj svesci, str.33., BIGZ)

Domaći zadatak: Do 5.4.2020.(nedelja) poslati prezentaciju (po dogovoru Prvi ili Drugi srpski ustanak) na meil basjelepobitidete@gmail.com PETAK, 3.4.2020.


SRPSKI JEZIK (RTS2):Glagoli i glagolska vremena

Naša lekcija iz srpskog jezika: Reči istog ili sličnog značenja (radna sveska, str.141)


MATEMATIKA (RTS2): Množenje i deljenje

Naša lekcija iz matematike: Jedinice mere za površinu (udžbenik)

                      

Videopedija-Mere za površinu manje od kvadratnog metra


Zapis u svesci - Sve četiri slike postavljene ispod. 


samostalni rad - zadaci u udžbeniku (svi sa ove strane - do ponedeljka). Poslati na ClassDojo, u odgovarajuću aktivnost.

MUZIČKA KULTURA (RTS2): Violinski sistem, violinski ključ, trajanje tonove (pratiti TV čas i zapisivati potrebno)

NASTAVNA NEDELJA - 23.3. - 27.3.2020.


PONEDELJAK, 23.3.2020.


MATEMATIKA (RTS2): Množenje i deljenje dekadnim jedinicama i višestrukim dekadnim jedinicama (obnavljanje)RTS


Naša lekcija iz matematike: Jednačine sa množenjem i deljenjem


SRPSKI JEZIK (RTS2): Imenice (pojam i prepoznavanje) (obnavljanje)RTS


Naša lekcija iz srpskog jezika: Priloške odredbe i imenički i glagolski skup reči


ENGLESKI JEZIK (RTS2): Welcome to our school RTS


FIZIČKO VASPITANJE: Bacanje loptice u cilj (prilog)


Napomena: Igru prilagoditi prostoru u kome se nalazite.....UTORAK, 24.3.2020.

MATEMATIKA (RTS2): Množenje i deljenje višecifrenih brojeva jednocifrenim RTS

Naša lekcija iz matematike: Jednačine sa množenjem i deljenjem prilog (udžbenik)

SRPSKI JEZIK (RTS2): Imenice (rod i broj) RTS

Naša lekcija iz srpskog jezika:  Analiza tekstaAnaliza nepoznatog teksta2

PRIRODA I DRUŠTVO (RTS2): Moja domovina deo sveta RTS

Naša lekcija iz PID: Prvi srpski ustanak 

FIZIČKO VASPITANJE: Tvoje štafetne igre u zatvorenom prostoru  

SREDA, 25.3.2020.


SRPSKI JEZIK (RTS2): Imenice (zbirne i gradivne) RTS


Naša lekcija iz srpskog jezika: Obnovimo naučeno iz gramatike (google test)


LIKOVNA KULTURA (RTS2): Simboli naše domovine (tehnika po izboru) RTS


MATEMATIKA (RTS2): Množenje višecifrenog broja dvocifrenim RTS


Naša lekcija iz matematike: Jednačine sa množenjem i deljenjem (prilog-radna sveska)


FIZIČKO VASPITANJE: Knjiga kao razbibrigaČETVRTAK, 26.3.2020.


MATEMATIKA (RTS2): Množenje višecifrenog broja višecifrenim brojem RTS - zapis i zadaci sa TV časa


ENGLESKI JEZIK (RTS2): Lunch time RTS


SRPSKI JEZIK (RTS2): Bogaćenje rečnika (uvećano i umanjeno značenje reči) RTS


Naš čas iz srpskog jezika: Pesme Milovana Danojlića   pitanja (odgovore na pitanja poslati na meil)


PRIRODA I DRUŠTVO:  Prvi srpski ustanak    Bitke u Prvom srpskom ustanku


Za one koji žele da saznaju više: Prvi srpski ustanak-film 

 


PETAK, 27.3.2020.


SRPSKI JEZIK (RTS2): "Trešnja u cvetu", Milovan Danojlić RTS odgovoriti na zahteve sa TV časa (bez pisanja sastava)


Naš čas iz srpskog jezika: Recitovanje izabrane pesme Milovana Danojlića (video zapis poslati na CllasDojo, meil ili viber)


MATEMATIKA (RTS2): Množenje utvrđivanje RTS - domaći sa TV časa (zapisati naslov u svesku zadatke za domaći - ako ih ima)


Naš čas iz matematike:  Nejednačine sa množenjem      


Prilog: Zapis u svesci 1     zapis u svesci 2


MUZIČKA KULTURA (RTS2): Himna Republike Srbije  RTS SUBOTA, 21.3.2020.


JUTARNJA GIMNASTIKA: Pokrenimo našu decu


SRPSKI JEZIK: Upravni govor


MATEMATIKA: Sabiranje i oduzimanje


PETAK, 20.3.2020.

JUTARNJA GIMNASTIKA - Školska klupa sad nastupa (projekat "Pokrenimo našu decu")

Draga deco, sigurna sam da možete iskoristiti ove vežbe kako bi se pokrenuli i bili spremniji za dan pred vama.


SRPSKI JEZIK: Pišemo pravilno - uraditi zadatke koje je postavila učiteljica na RTS

MATEMATIKA: Tekstualni zadaci sa sabiranjem i oduzimanjem - uraditi zadatke koje je postavila učiteljica na RTS.

Naša lekcija iz matematike: Zavisnost proizvoda od činilaca i stalnost proizvoda (uvežbavanje na primerima iz radne sveske,str.79.)

LIKOVNA KULTURA: Prolećni svet oko nas (akvarel-vodene boje)   

prilog1      prilog 2ČETVRTAK, 19.3.2020.


MATEMATIKA: NEJEDNAČINE SA SABIRANJEM I ODUZIMANJEM (RTS)


Naša lekcija iz matematike: Zavisnost proizvoda od činilaca i stalnost proizvoda - video lekcija (za domaći zadatak, udžbenik, str.56-57.)


PRIRODA I DRUŠTVO:  ŽIVIMO ZDRAVO (RTS)


SRPSKI JEZIK: "Pepeljuga", Aleksandar Popović (dramski tekst)


MUZIČKA KULTURA: Slušanje kompozicije "U pećini gorskog kralja", Edgar Grig (radi lakšeg razumevanja tempa u muzici)IGRA ZA ZABAVU: MEMORY QUIZ - CLLASDOJO BIG IDEALSSREDA, 18.3.2020.      


Draga deco, nastavićemo da pratimo lekcije na RTS 3, ali ćemo i ići dalje, da ne bi zaostajali sa gradivom. Nećemo žuriti i radićemo svojim tempom. Zbog toga što mnogi od vas nisu iz škole poneli udžbenike i radne sveske

 slaću vam priloge, kako bi lakše mogli da pratite.


SRPSKI JEZIK: Veliko slovo RTS - rešavanje zadataka postavljenih na RTS 3


MATEMATIKA: Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem (rešavanje postavljenih zadataka na RTS 3)


Naša lekcija: Izrazi sa množenjem i deljenjem koji sadrže slovo

Analizirati lekciju i u svesci rešavati  zadatke, tako što ćete ih rešavati u svesci. Ne prepisujte tekst zadatka, već samo primere koje rešavate.Oni koji imaju udžbenik kod sebe, zadatke rešavaju u njemu. Ukoliko vam nešto ne bude jasno, slobodno me pozovite, kako bih vam objasnila. Kada završite, proverite. U tome vam mogu pomoći i roditelji. 


FIZIČKO VASPITANJE: Vesela stolica (projekat "Pokrenimo našu decu")
UTORAK, 17.3.2020.       


MATEMATIKA: Skup prirodnih brojeva (RTS)


Napomena: Sledeće zadatke sa listića ne morate da prepisujete, već samo da prođete usmeno.


Prilog1      Prilog2     Prilog3


SRPSKI JEZIK: Dnevnik čitanja - napisaćemo dnevnik čitanja vezan za tekst "Od pašnjaka do naučenjaka". 

1. Pronađi i zapiši u svesku kratku biografiju Mihajla Pupina.

2. Obrada teksta, kao na časovima (vrsta teksta, tema, mesto i vreme radnje, likovi i osobine, poruka, utisci o tekstu, najzanimljiviji detalj - citat). 

Slikaj tekst koji napišeš i pošalji ga na meil. Možeš poslati sliku i putem poruke na ClassDojo.


PRIRODA I DRUŠTVO: Od dolaska Slovena na Balkan do pobune protiv Turaka - kviz igra


Napomena: Ponoviti sadržaje naučene iz prirode i društva, a vezanih za istorijske sadržaje (usmeno), kako bi krenuli dalje.


Kako upoznajemo prošlost i dolazak Slovena na Balkan Nastanak države i dinastija Nemanjića


Slabljenje države Pobune protiv TurakaGRAĐANSKO VASPITANJE: Da se čuje naš glas (Kako se deca bore protiv virusa)

FIZIČKO VASPITANJE: Uradi vežbe oblikovanja koje radimo na časovima, koristeći i ove sa slike.