OBAVEŠTENJA  ZA  RODITELJEPoštovani roditelji,


Podsećam vas da je prolećni raspust u periodu od 31.3. do 9.4.2018., radi vaše lakše organizacije vremena.


Učiteljica Tanja Vrečko

17.11.2017.


Poštovani roditelji,


U ponedeljak, 20.11.2017. godine, od 18.45, održaćemo Roditeljski sastanak sa sledećim dnevnim redom:


1. Upoznavanje sa uspehom i vladanjem učenika na kraju prvog klasifikacionog perioda.

2. Izostanci učenika

3. Ostvarene i planirane nastavne i vannastavne aktivnosti - ostvarene aktivnosti (film)

4. Prevencija nasilja, posebni rizici i mere zaštite

5. Reagovanje u slučaju kada se nasilje desi


Napomena: Članovi Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja koji se odnose na 4. i 5. tačku.


6. Izveštaj odeljenjskog predstavnika u Savetu roditelja

7. Razno (Nastava u prirodi)


Učiteljica Tanja Vrečko2.11.2017.


Poštovani roditelji,


Učenici su u toku oktobra kontinuirano radili na uvežbavanju sabiranja i oduzimanja brojeva, kao i na rešavanju tekstualnih zadataka. Gotovo svi su svakodnevno uspešno rešavali predviđene zadatke iz matematike, a veliki broj se trudio i da reši logičke zagonetke. Retko se dešavalo da neko ne uradi predviđen domaći zadatak. 

Danas smo imali proveru znanja vezanu za sabiranje i oduzimanje brojeva (sa prelazom desetice). Rezultati ove provere: odlični - 12, vrlo dobri - 4, dovoljni - 2, prosečna ocena 4,44. 

Učenici su dobili i ocene na celokupan rad u toku oktobra (aktivnost, zalaganje, uspešno rešavanje zadataka, domaći zadaci, rešavanje dodatnih-logičkih zadataka).


Učiteljica Tanja Vrečko

17. 10. 2017.


Poštovani roditelji,


Želela bih da pohvalim našu decu. Rastu u ozbiljne đake koji razmišljaju svojom glavom, pametno zaključuju, imaju svoje mišljenje i fine manire. Ovih dana su pokazali da uspešno rešavaju matematičke zadatke, primenjuju stečena znanja iz književnosti, ali i iz gramatike i pravopisa. Danas je većina učenika brzo i sa lakoćom, uz pomoć mreže pojmova usvojila lekciju o Suncu kao delu nežive prirode i povezala njegov uticaj na živa bića.

Na koncertu Beogradske filharmonije su se odlično ponašali i verujem da su uživali. 

Zaista sam ponosna na njih!

Učiteljica Tanja Vrečko 

11.10.2017.


Poštovani roditelji,


Rezultati današnje provere znanja iz SON su pokazali visok stepen znanja učenika. Prosečn ocena na nivou odeljenja je 4,78 (15 odličnih, 2 vrlo dobra i 1 dobar).

Čas srpskog jezika smo realizovali kroz izražajno recitovanje i kroz procenu uspešnosti recitovanja drugara.


Učiteljica Tanja Vrečko2.10.2017.


Poštovani roditelji,


Rezultati današnje provere znanja iz matematike pokazali su visok stepen primenljivog znanja učenika. Prosečna ocena na nivou odeljenja je 4,84. (17 odličnih, 1 vrlo dobar i 1 dobar).

Ovu Dečju nedelju započeli smo druženjem sa Đoletovim dekom koji je deci objasnio kako se pravi kompost, sade biljke, brine o njima. I deca su pokazala šta su sve naučila o biljkama, ali su mu ispričali i kako provode vreme sa svojim bakama i dekama. Sladili smo se i neprskanim jabukama. Verujem da ćemo u istom raspoloženju nastaviti druženje sa odraslima i ostalih dana.


Učiteljica Tanja Vrečko

26.9.2017.


Poštovani roditelji,


Današnji dan je bio izuzetno uspešan, pozitivan i pun vrednog rada. 

- Pohvala za decu što se tiče sabiranja i oduzimanja brojeva, kao i određivanja pripadnosti broja određenoj desetici. Brzo i tačno su rešavali zadatke. 

- Na srpskom jeziku smo čitali pesme Ljubivoja Ršumovića i svako je u paru odgovarao na postavljena pitanja o određenoj pesmi. Ostalo je da dovrše ilustraciju druge pesme i za sutra pročitaju pesme sa lista koji im je u svesci iz srpskog jezika. 

- Gotovo svi su zaslužili odlične ocene iz muzičke kulture, pevanje pesme "Zvuk i ton" po sluhu. Deca koja nisu naučila tekst pesme, imaće priliku da odgovaraju narednog časa muzičke kulture. 

- Iz sveta oko nas su deca zalepila u svojim sveskama pitanja kao pomoć pri obnavljanju sadržaja vezanog za zajedničke karakteristike živih bića i biljke. Verujem da će i vamo i njima to pomoći pri preslišavanju. Današnju lekciju treba da obnove koristeći mrežu pojmova koju imaju u svesci.


Učiteljica Tanja Vrečko

25.9.2017.


Poštovani roditelji,


Rezultati petnaestominutne vežbe iz matematike (sabiranje brojeva bez prelaza desetice): 14 odličnih i 4 vrlo dobra. Izuzetno sam zadovoljna  brzinom i tačnošću rešavaju zadatke. Uvežbavaćemo i dalje određivanje pripadnosti brojeva određenim deseticama. Sutra nastavljamo rad.


Čas od igračke do računara je bio posvećem tangramu. Deca su se odlično snašla u praćenju šema za pravljenje različitih oblika životinja i predmeta.


Učiteljica Tanja Vrečko

24.9.2017.


Poštovani roditelji,


Obaveštavam vas da je za sada raspored časova za predmetne nastavnike konkretizovan, tako da je bilo potrebno da se i mi prilagodimo. Postoje male izmene u rasporedu za prepodnevnu i popodnevnu smenu. Naime, jedina izmena je kod časova engleskog jezika i sveta oko nas. U prepodnevnoj smeni ćemo ponedeljkom imati svet oko nas, a utorkom engleski jezik, a u popodnevnoj smeni ponedeljkom engleski jezik, a utorkom svet oko nas. Raspored ostalih predmeta ostaje isti po danima kao i do sada. Rasporede časova za obe smene možete pogledati ovde.

Izvinjavam se zbog promena, ali sam morala da se prilagodim rasporedu časova na nivou škole. Unapred hvala na razumevanju.


Učiteljica Tanja Vrečko


20.9.2017.


Poštovani roditelji,


Rezultati današnje provere znanja iz srpskog jezika pokazali su visok stepen primenljivog znanja. Ukupan broj poena koji su učenici mogli da osvoje na testu je 40. Prosečna ocena odeljenja je 4,82 ( 15 odličnih, 1 vrlo dobar, 1 dobar ). Molim vas da mi potpisane provere znanja vretite sutra po deci.

Gost na današnjem času fizičkog vaspitanja bio je trener KK "Šampion". Učestvovao je u radu i deci pokazao igre spretnosti koristeći košarkaške lopte kao rekvizite.

Sabiranje i oduzimanje obrađenih olika im ide odlično. Lekcije koje smo učili na časovima sveta oko nas su dosta dobro savladali. I dalje ćemo raditi na tehnici učenja i kvalitetnijeg izlaganja gradiva. Stigle su i prve petice iz ovog predmeta.


Učiteljica Tanja Vrečko

18.9.2017.


Poštovani roditelji.


Deca su danas bila vredna i aktivna na časovima. Uspešno su recitovali pesmu "Jednoga dana" i čitali svoje pesme i priče o zdravom životu i zdravoj ishrani. Molim vas da do četvrtka prekucate tekst sog deteta i pošaljete mi na [email protected]  da bih ih poslala na nagradni konkurs. Uvežbavali smo vezu sabirawa i oduzimawa kroz rešavanje zadataka, kao i znanje o prethodniku i sledbeniku broja. Na času fizičkog vaspitanja igrali smo igre za razvoj spretnosti. O materijalima i postupku obrade materijala govorili smo na času od igračke do računara. List sa tekstom lekcije dobili su i ostavili u svojim fasciklama.

U sredu, 20.9.2017.godine, imaćemo proveru znanja iz srpskog jezika ( Glas, slovo, slog, reč i rečenica).


11.9.2017.


Poštovani roditelji,


Rezultati petnaestominutne vežbe iz matematike: Od 17 učenika odlično je uradilo 15 učenika, vrlo dobar 1 i dobar 1. Prosečna ocena odeljenja je 4,82. Pohvala za 9 učenika koji su zadatke rešili bez greške.


Učiteljica Tanja Vrečko

8.9.2017.


Poštovani roditelji,


Pošto je došlo do promena u rasporedu časova kod nastavnika i nama se promenio raspored za engleski jezik. To je takođe uticalo i na manje zamene kad su drugi predmeti u pitanju. Rotirali su se časovi engleskog jezika i sveta oko nas (engleski jezik imamo ponedeljkom, a svet oko nas utorkom). Novi raspored možete videti na strani nastavne jedinice.

Inicijalni test iz sveta oko nas ćemo imati u utorak, 12.9.2017.


Učiteljica Tanja Vrečko

7.9.2017.


Poštovani roditelji,


Čast mi je i zadovoljstvo da kažem koliko sam ponosna na našu decu. Danas su pokazali da su napredovali u izražavanju. Odlično su prezentovali knjige koje su pročitali. Plakate su jedinstvene i kreativno osmišljene. Srećne nam prve petice!


Učiteljica Tanja Vrečko

6.9.2017.


Poštovani roditelji,


zamolila bih vas da pomognete deci da zasade 2-3 zrna pasulja u plastičnoj čaši. Uputstvo sam vam već poslala na viber grupu. To će svakako biti dragoceni trenuci koje ćete provesti sa svojom decom, a oni će se osećati važno zbog obavljenog zadatka. Kao i uvek, hvala vam na razumevanju i saradnji.


Učiteljica Tanja Vrečko

5.9.2017.


Poštovani roditelji,


Rezultati inicilajnog testa iz srpskog jezika su pokazali prilično visok stepen primenljivog znanja učenika iz pravopisa, gramatike i književnosti. Prosečan broj poena osvojenim na ovom testu je 16,24, što je 86,18%. (12 učenika - 20 poena, 2 učenika - 19 poena, 2 učenika - 18 poena, 2 učenika - 16 poena, 1 učenik - 3 poena). 

U daljem radu treba obratiti pažnju na pažljivije čitanje zadataka i uvežbavati rukopis.

Pohvaljujem učenike koji su osvojili maksimalan broj poena.

Radove učenika ćete sutra dobiti na uvid. Bilo bi poželjno da ih potpišete pre nego što ih vratite nazad.


Učiteljica Tanja Vrečko

4.9.2017.


Poštovani roditelji,


Rezultati današnjeg inicijalnog testa iz matematike su pokazali izuzetno visok stepen primenljivog znanja učenika pri  rešavanju matematičkih zadataka. Nekim učenicima je bio potreban mali podstrek u radu, ali su pokazali da znanje stečeno u prvom razredu umeju da primene. Prosečan broj poena osvojenim na ovom testu je 18,2 od 20, što je 91%.

(13 učenika - 20 poena, 1 učenik - 19 poena, 1 učenik - 18 poena, 1 učenik - 17 poena, 1 učenik - 13 poena, 1 učenik - 12 poena, 1 učenik - 7)

Posebno pohvaljujem Laru Nerić, Laru Gromilić i Elenu Jevtić.

Sutra ćemo imati inicijalni test iz srpskog jezika.


Učiteljica Tanja Vrečko

26.8.2017.


Poštovani roditelji,


Početak školske godine nam je na pragu i povodom toga želim da vam dam neke informacije.


- Školska godina počinje u petak, 1.9.2017. godine, a časovi počinju u 14. Ove školske godine redovna nastava u popodnevnoj smeni počinje uvek u to vreme (do sada je počinjala u 13.45). Prepodnevna smena počinje kao i do sada u 8 časova.


- U petak ćemo imati nastavu do 16 časova. Ispunjavam im želju da to  budu časovi grljenja, razgovora i igre (uči ću ih kako se igraju klikeri). Nema potrebe da nose pribor za rad, ni knjige. Mogu poneti sendviče i vodu.


- Raspored časova ćete dobiti naknadno, putem sajta, a kada bude jasno preciziran, podeliću ga deci.


- Molim vas da knjige obavezno uvijete i vidno naznačite ime i prezime deteta, razred i odeljenje  na koricama udžbenika i radnih svezaka. Sveske ne morate uvijati, ali je obavezno naznačiti ime i prezime, razred i odeljenje.


- Roditeljski sastanak ćemo imati u ponedeljak, 4.9.2017. u 18 časova, u našoj učionici.


DNEVNI RED:

1. Plan i program rada predviđen za učenike 2. razreda

2. Informacije u vezi brojčanog ocenjivanja

3. Kalendar vaspitno-obrazovnog rada za školsku 2017/18.

4. Izbor predstavnika roditelja II/4 za člana Saveta roditelja

5. Izborni predmeti i informacije o sekciji

6.Informacije o udžbenicima koje ćemo koristiti u 2. razredu

7. Raspored časova i individualnih razgovora sa roditeljima

8. Planirane posete, jednodnevna ekskurzija i nastava u prirodi

9. Podaci o učenicima, saglasnosti u vezi saa fotografisanjem učenika i posete van škole

10. Prava i obaveze učenika, roditelja i nastavnika

11. Uvođenje elektronskog dnevnika

12. Razno


- Inicijalne testove ćemo imati: matematika - 4.9.2017., srpski jezik - 5.9.2017., a svet oko nas -11.9.2017. Ovi testovi će nam pokazati koliko je naučenog u prvom razredu deca umeju i sada da primene na konkretnim zadacima. Ne ocenjuju se već rezultate evidentiram kao početno stanje znanja na početku školske  godine.


- Predstavljanje pročitanih knjiga kroz plakate i priču o pročitanom imaćemo u četvrtak, 7.9.2017, tako da imaju dovoljno vremena da se pripreme.


- Ove godine startujemo sa novim  predmetom - Od igračke do računara, kao i sekcijom (koja nije obavezna) - Sa decom oko sveta.


- U drugom razredu učenici će imati dva časa likovne kulture nedeljno. 


- O terminima individualnih razgovora sa roditeljima ( "Otvorena vrata" ) dogovorićemo se na roditeljskom sastanku.


- Podsećam vas da će nam i ove školske godine biti potreban wc papir, ubrus i fotokopir papir.


- O sadržajima koje ćemo obrađivati u toku nedelje, kao i do sada, obaveštavaću vas blagovremeno (nastavne jedinice). Novina će biti jedino to da ćete dobijati kratak izveštaj o rezultatima pismenih provera znanja.Učiteljica Tanja Vrečko