OPŠTI STANDARDI POSTIGNUĆA

OBRAZOVNI STANDARDI ZA KRAJ PRVOG CIKLUSA 

OBAVEZNOG OBRAZOVANJA

 ( ČETVRTI RAZRED )


RASPORED  ZVONJENJANASTAVNE  JEDINICE - PREDMETI16. NEDELJA (11.-15.12.2017.)


U toku vikenda odgovoriti na pitanja (listići za decu "Kako ja vidim sebe"  i  roditelje "Kako me vidi moja porodica") i doneti u ponedeljak. Obradom ovih, anonimnih odgovora, doći ćemo do važnih podataka koji će nam pomoći kako da poboljšamo svoj rad.

Deca koja nisu, a žele, mogu u toku vikenda napisati pismo ili čestitku našem Milančetu. Sve dečije poruke ću zajedno poslati našem drugaru kao novogodišnje poruke.

Srpski jezik - Dovršiti odgovore na pitanja (listić u svesci),ilustrovati pesmu i naučiti izražajno da je čitaš.

Matematika - uvežbavati precizno crtanje , obeležavanje i upoređivanje duži.

Svet oko nas - obnoviti naučene sadržaje o kretanju tela (koristiti udžbenik, mreže pojmova iz sveske i pitanja u Radnoj svesci). U utorak pravimo, grupno, objedinjene mreže pojmova i obnavljamo, a u sredu imamo proveru znanja.

Engleski jezik - obnavljati sadržaje ( zapisani u svesci) koji će se proveravati putem kontrolne vežbe.PONEDELJAK, 11.12.2017.


Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, Glagoli-reči koje označavaju radnju (Čitanka, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:PROVERA ZNANJA

Napomena: U vreme časa engleskog jezika - individualni razgovori sa roditeljima

Matematika: Jedinice mere  za dužinu duži (udžbenik, sveska, lenjir)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Igre za računanje,učenje i zabavu(predstavljanje Đoletove igrice)


UTORAK, 12.12.2017.


Matematika: Jedinice mere za dužinu duži (udžbenik,Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Pisanje odrične rečce NE (sveska)

Muzička kultura: Obrada pesme "Ala veje, veje",po sluhu (sveska, metalofon)

Napomena: U uvodnom delu časa pevaju i sviraju učenici koji nisu dobili ocene na prethodnom času.

Svet oko nas: Znam o kretanju - obnavljanje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Dopunska nastava: Srpski jezik - Prepoznavanje i uočavanje glagola u rečenicama


SREDA, 13.12.2017.


Srpski jezik: Pisanje štampanih slova latinice Ll, Lj lj (Latinica, sveska)

Svet oko nas: Naučili smo o kretanju - PROVERA ZNANJA

Matematika: Zadaci sa merama za dužinu (udžbenik, sveska)

Građansko v./verska n.: Čas sa psihologom


ČETVRTAK:,14.12.2017.


Matematika: Merenje dužine - zadaci (udžbenik,Radna sveska, sveska, lenjir)

Srpski jezik: Pisanje štampanih slova Cc, Čč, Ćć (Latinica, sveska)

Likovna kultura (2 časa): Zimski ambijent ( tempere, četkice za tempere, paleta, čaša, mušema)

Napomena: Radove ćemo realizovati na drvenim oblicama ( donosi učiteljica) ideje

Sa decom oko sveta (sekcija): Severna Amerika (biljni i životinjski svet)


PETAK, 15.12.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Merenje dužine - zadaci (udžbenik, Radna sveska, sveska, lenjir)

Srpski jezik: Čitamo i pišemo naučena slova latinice (Latinica, sveska)

Engleski jezik:

Napomena: U vreme časa engleskog jezika- individualni razgovori sa roditeljima

ČOS: Kako da rešim sukob

15. NEDELJA (4.-8.12.2017.)


U toku vikenda vežbati pevanje pesama "Dunje ranke" i "Višnjičica",a pesme "Na kraj sela" i "Dok mesec sja" izvoditi na metalofonu. 

Za utorak ponoviti naučeno o kretanju (dve lekcije) i pročitati priču "Riba vozarica", Desanke Maksimović, kao pripremu za ČITALAČKI ČAS.


PONEDELJAK, 4.12.2017.


Srpski jezik: Porodične narodne lirske pesme (Čitanka, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Duž, poluprava, prava (udžbenik,sveska, lenjir)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Mozak računara i pokretanje igrica (gost Lenkin tata)UTORAK, 5.12.2017.


ČITALAČKI ČAS: Riba vozarica,Desanka Maksimović (čitalački dnevnik)-čas počinje u 13.15.

Matematika: Merenje i merni broj duži (Udžbenik, sveska, lenjir)

Srpski jezik: Štampana slova latinice Uu, Vv (Latinica, sveska)

Muzička kultura: Pevam i sviram naučene pesme (sveska, metalofon)

Svet oko nas: Sredina kroz koju se telo kreće (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Dopunska nastava:SREDA, 6.12.2017.


Srpski jezik: Štampana slova latinice Pp, Rr (Latinica, sveska)

Svet oko nas: Šta još utiče na brzinu kretanja (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Matematika: Merenje i merni broj (Radna sveska, sveska, lenjir)

Građansko v./verska n.:

Fizičko vaspitanje: opremaČETVRTAK, 7.12.2017.


Matematika: Upoređivanje duži (Udžbenik, sveska, lenjir)

Srpski jezik: Čitamo i pišemo naučena slova latinice-diktat, čitanje, razumevanje teksta (Latinica, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Ambijent - Božić u porodici (list iz bloka br.4, voštane bojice/tempere (četkice, čaša, paleta/krede u biji -po izboru deteta, mušema)

Božić blagi dan       Božićne pesme za decu     Zvezda se zasja

Sa decom oko sveta-sekcija: Severna Amerika (oblik, položaj, reljef, zemlje)PETAK, 8.12.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Upoređivanje duži (udžbenik, sveska, lenjir)

Srpski jezik: "Lepo je sve što je malo", D. Radović (Čitanka, sveska) audio zapis

Engleski jezik:

ČOS: Različitosti i sukob

14. NEDELJA (27.11.-1.12.2017.)


U toku vikenda dovršiti zadatke u udžbeniku iz matematike (za ponedeljak) i u Latinici (za utorak). Podsetiti se naučenog o imenicama (pojam, vrste, rod i broj) jer u ponedeljak imamo proveru znanja. 

U ponedeljak obavezno poneti lenjir i dosad pripremljene modele geometrijskih tela (valjak, kocka, kvadar). Lopte imamo u školi i nisu obavezne.

Napomena: U četvrtak, 30.11.2017.  idemo u Muzej afričke umetnosti.

PONEDELJAK, 27.11.2017.


Srpski jezik: Znam o imenicama - PROVERA ZNANJA (sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Geometrijska tela (sveska, udžbenik, lenjir, modeli geometrijskih tela)

Fizičko vaspitanje: (oprema)

Od igračke do računara: Realizacija takmičenja "Dabar" - vežbanje 


UTORAK, 28.11.2017.


Matematika: Geometrijska tela (sveska, Radna sveska, lenjir, modeli geometrijskih tela)

Srpski jezik: Štampana svola latinice Ss i Šš (sveska, Latinica)

Muzička kultura: Sviramo "Na kraj sela" i učimo pesmu "Dok mesec sja",Ž.B.Lili (sveska, metalofon)

Svet oko nas: Miruješ ili se krećeš (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Dopunska nastava:


SREDA, 29.11.2017.


Srpski jezik: Čitamo i pišemo naučena štanpana slova latinice (Latinica, sveska)

Svet oko nas: Oblik tela i jačina njegovog pokretanja (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Matematika: Duž i poluprava (udžbenik, sveska, lenjir)

Građansko v./verska n.: Da li se čujemo? (fascikla)

Fizičko vaspitanje: (oprema)


ČETVRTAK, 30.11.2017.


Matematika: Duž i poluprava (Radna sveska, sveska, lenjir)

Srpski jezik: Merimo rast našeg znanja - novembar (Čitanka, Latinica, sveska)


Odlazak u Muzej afričke umetnosti ( poseta muzeja i likovna radionica u skladu sa nastavnim jedinicama iz likovne kulture i sekcije)


PETAK, 1.12.2017.


Fizičko vaspitanje: (oprema)

Matematika: Izlomljene linije (sveska, udžbenik, lenjir)

Srpski jezik: Majka Jovu u ruži rodila,narodna pesma (sveska, čitanka) audio zapis

Engleski jezik:

ČOS: Rugati se ne znači šaliti se

13. NEDELJA (20.-24.11.2017.)


U toku vikenda obnoviti naučeno o imenicama (zajedničke, vlastite, rod imenica) kroz uočavanje na primerima i samostalno sastavljanje primera na osnovu zadatka. Dovršiti zadatke u svesci iz srpskog jezika. Obnoviti učeno o neživoj prirodi ( zemljište, Sunce, voda i vazduh). U utorak ćemo obnavljati, a u sredu ćemo imati proveru znanja iz SON.

Napomena: U utorak doneti metalofon kako bi ga pripremili za sviranje. Od srede počinjemo sa učenjem latinice, tako da je potrebno doneti radni udžbenik "Latinica".


PONEDELJAK, 20.11.2017.


Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, Broj imenica (sveska, gramatika)

Engleski jezik:

Matematika: Analiza provere znanja (Jednačine) i rešavanje logičkih zadataka (sveska i list sa kontrolnom vežbom)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Crtamo godišnja doba (Paint) 


Napomena: Roditeljski sastanak (18.45). Poneti saglasnost za nastavu u prirodi (pozitivnu ili negativnu).


UTORAK, 21.11.2017. Časovi skraćeni. Počinju u 13.45, a završavaju se u 16.35.


ČITALAČKI ČAS: Poneti čitalački dnevnik i lektiru. Pročitati "Izokrenutu priču". (13.45)

Matematika: Lopta (sveska, udžbenik)

Srpski jezik: Imenice, rod i broj - vežbanje (sveska, Radna sveska) prilog

Muzička kultura: Poneti svesku i metalofon (primer metalofona sa bojama koje predstavljaju određene tonove)

Zanimljivo izvođenje na metalofonu

Svet oko nas: Neživa priroda - obnavljanje, pregled urednosti svezaka (sveska, knjiga, Radna sveska)SREDA, 22.11.2017.


Srpski jezik: Upoređujemo azbuku i abecedu - štampana slova latinice Aa, Ee, Jj, Oo (Latinica, sveska)

Svet oko nas: Naučili smo o neživoj prirodi i jeseni - PROVERA ZNANJA

Matematika: Valjak (sveska, udžbenik, predmet ili model valjka)

Građansko v./verska n.:

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK, 23.11.2017.


Matematika: Kocka (sveska, udžbenik, predmet ili model kocke)

Srpski jezik:  Štampana slova latinice Kk, Mm, Tt (sveska, Latinica)

Likovna kultura (dva časa): Afrički nakit na naš način ( 2 kartonska veća, okrugla tanjira, tempere, lepak, perlice, dugmići, perca, makarone (rigatone ili pene), vunica različitih boja, tračice i drugi materijal po izboru dece, makaze)  primeri

Sa decom oko sveta (sekcija): Afrika (istorija, stanovništvo, običaji)


PETAK, 24.11.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Kvadar (sveska, udžbenik, predmet ili model kvadra)

Srpski jezik: Štampana slova latinice Ii, Nn, Njnj (sveska, Latinica)

Engleski jezik:

Čas odeljenjskog starešine:

12. NEDELJA (13.-17.11.2017.)


- Ponoviti i primeniti u vežbanju naučeno o rečenicama prema značenju i obliku (provera znanja u utorak). 

- Obnoviti lekcije iz sveta oko nas o vodi i vazduhu. Rešiti zadatke u Radnoj svesci,str.35. (određivanje nepoznatog umanjenika). 

- U petak imamo proveru znanja iz matematike - Jednačine (određivanje nepoznatog sabirka, umanjenika i umanjioca).

PONEDELJAK, 13.11.2017.


Srpski jezik: "Stara slika na zidu", Dragan Lukić (Čitanka, sveska)

Domaći zadatak - primena znanja o rečenicama-nastavni listić (za utorak)

Engleski jezik:

Matematika: Provera domaćeg zadatka, Određivanje nepoznatog umanjioca (Radna sveska, udžbenik, sveska)

Fizičko vaspitanje: (oprema)

Od igračke do računara: Čas u računarskom kabinetu (obnavljamo naučeno o delovima računara, rukovanje mišem, uključivanje i isključivanje računara, pravljenje foldera)UTORAK, 14.11.2017.


Matematika: Određivanje nepoznatog umanjioca (Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Rečenice prema značenju i obliku - PROVERA ZNANJA

Muzička kultura: Pevanje pesme "Dunje ranke", obrada pesme "Višnjičica rod rodila", narodna pesma (sveska)

Svet oko nas: Kako znamo da je vazduh oko nas (udžbenik, sveska)

Napomena: Poneti po jedan balon i autić (ko ima) zbog ogleda "Trka autića".


Dopunsku nastavu nećemo imati ove nedelje.SREDA,15.11.2017.


Srpski jezik: Imenice (Gramatika,Radna sveska,sveska)

Matematika: Jednačine-priprema za proveru znanja (udžbenik, sveska)

Zadaci za dodatno vežbanje (nisu obavezni) ("Nova škola")

Svet oko nas(dva časa): Putovanje u svet nauke - realizacija časa u saradnji sa Naučno obrazovnim centrom

Fizičko vaspitanje: oprema


Napomena: Obavezno poneti odeljenjske majiceČETVRTAK, 16.11.2017.


Matematika: Jednačine-priprema za proveru znanja (Radna sveska, sveska)

Zadaci za dodatno vežbanje (nisu obavezni) ("Eduka")

Srpski jezik: Rod imenica (Gramatika, sveska)

Likovna kultura (dva časa):  Železnica očima deteta (voštane bojice, flomasteri, papir u boji (po izboru deteta) blok (ko ima blok br.5 neka ponese), mušema) primeri

Sekcija "Sa decom oko sveta": Afrika - biljni i životinjski svet

"Afrika protiv polova", Đorđe Jovanović VI/4PETAK, 17.11.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Jednačine - PROVERA ZNANJA

Srpski jezik: Scensko prikazivanje dramskog teksta "Stara slika na zidu" (Čitanka, sveska)

Engleski jezik:

Čas odeljenjskog starešine: Ja sam ti - empatija

11. NEDELJA (6. - 8.11.2017.)

PONEDELJAK, 6.11.2017. Nastava počinje u 13.15, a završava se u 17.10.

SPORTSKE MEĐUODELJENJSKE AKTIVNOSTI - oprema
Srpski jezik: Život i delo Vuka Karadžića (sveska) Oda Vuku
Napomena: Oni koji su uzeli časopis o Vuku Karadžiću da ga obavezno donesu.
Engleski jezik:
Matematika: Određivanje nepoznatog sabirka (Radna sveska, sveska)
Fizičko vaspitanje: oprema
Od igračke do računara: Čas u računarskom kabinetu (obnoviti naučeno o radnoj površini, ikonicama, uključivanju računara)

UTORAK, 7.11.2017. Nastava počinje u 13.15., a završava se u 16.35

ČITALAČKI ČAS: Vođenje čitalačkog dnevnika (sveska,format A4 - linije)
Matematika: Provera domaćeg zadatka, Određivanje nepoznatog umanjenika (udžbenik, sveska)
Srpski jezik: Rečenice prema značenju i obliku (Radna sveska, sveska)  vrste rečenica
Muzička kultura: sveska
Svet oko nas: Obnavljanje naučenog o vodi, Vazduh (udžbenik, sveska)

Dopunska nastava iz matematike ( čas se završava u 17.10)

SREDA, 8.11.2017., Nastava počinje u 14, a završava se u 17.10

Srpski jezik: "Iza zmajevih krila", Branko Ćopić (lektira, sveska),
Matematika: Određivanje nepoznatog umanjenika (Radna sveska, sveska)
Svet oko nas: Zagrevanje i hlađenje vazduha (udžbenik, sveska) ogled
Građansko v./Verska n.: 
Fizičko vaspitanje: nije potrebna oprema

JESENJI RASPUST OD 9. 11.  DO 12.11.2017. 

Prvi nastavni dan nakon raspusta je 13.11.2017. Nastava počinje u 8 časova.

10. NEDELJA (30.10.-4.10.2017.)


U toku vikenda uvežbavati izražajno čitanje odabrane uloge iz dramskog teksta "Zna on unapred". Ponoviti šta smo sve učili u toku oktobra iz srpskog jezika. 

U četvrtak ćemo imati proveru znanja iz matematike (Sabiranje i oduzimanje-sa prelaskom desetice)


Podsećam vas da je u subotu, 4.11.2017., na nivou škole predviđena nastavna subota. Tada ćemo predstavljati pročitane knjige.


PONEDELJAK, 30.10.2017.


Srpski jezik: Zna on unapred, G.Tartalja- čitanje po ulogama (Čitanka, sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Zadaci sa dve računske operacije (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Zadaci za dodatno vežbanje (nisu obavezni) ("Vežbalica")

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Pravilno uključivanje računara, upoznavanje radne površine i ikonicaUTORAK, 31.10.2017.


Matematika: Zadaci sa dve računske operacije (Radna sveska, sveska)

Zadaci za dodatno vežbanje (nisu obavezni) ("Vežbalica")

Srpski jezik: Merimo rast našeg znanja - oktobar (Čitanka, Radna sveska, sveska) prilog

Muzička kultura: Pevanje naučenih pesama (sveska, dečji instrument po želji)

Svet oko nas: Svojstva vode (udžbenik, Radna sveska, sveska)


Dopunska nastava iz srpskog jezika: Prepoznavanje i imenovanje vrste rečenicaSREDA, 1.11.2017.


Srpski jezik: Rečenice po značenju - obaveštajne, upitne, uzvične, zapovedne (sveska, Radna sveska)

Svet oko nas: Agregatna stanja vode (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Teku, teku, kapi tečne - Branko Kockica

Zašto se voda stalno pretvara - Branko Kockica

Matematika: Zadaci sa sabiranjem i oduzimanjem - vežbanje za proveru znanja (sveska)

Zadaci za dodatno vežbanje (nisu obavezni)

Građansko v./ Verska n.: 

Fizičko vaspitanje: oprema, vijača (ko ima)ČETVRTAK, 2.11.2017.


Matematika: Sabiranje i oduzimanje (sa prelaskom desetice)-PROVERA ZNANJA

Zadaci za one koji žele više (nisu obavezni)

Srpski jezik: Rečenice po obliku (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Obrađeno-neobrađeno-Zoološki vrt (plastelin-mogu koristiti plastelin kojim su pravili voće i povrće(u školi je), stare novine, mušemu)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Afrika (fascikla sa dosada korišćenim materijalom) PETAK, 3.11.2017.


Fizičko vaspitanje: igre u učionici

Matematika: Analiza provere znanja (udžbenik, sveska)

Napomena: U zavisnosti od postignutog rezultata (ako budu uspešni), uči ćemo Određivanje nepoznatog sabirka. U slučaju slabijih rezultata na testu, uvežbavaćemo primere kod kojih su se javljale učestale greške.

Srpski jezik: Izbor iz enciklopedija za decu (sveska)

Napomena: Čas ćemo održati u biblioteci i koristiti enciklopedije iz biblioteke.

Engleski jezik:

ČOS: Odeljenjsko drvo vrlinaSUBOTA, 4.11.2017. Nastavna subota - od 8 časova do 10.30. 


Srpski jezik: Predstavljamo pročitane knjige (plakat)

Svet oko nas: Naučili smo o vodi - kviz (sveska)

Matematika: Određivanje nepoznatog sabirka (udžbenik, sveska)

Fizičko vaspitanje: Igre po izboru učenika

9. NEDELJA (23.-27.10.2017.)


U toku vikenda se obnoviti naučeno iz pravopisa (srpski jezik); naučeno o Suncu i zemljištu (svet oko nas), za utorak; naučiti pesmicu iz engleskog (oni učenici koji nisu odgovarali); dovršiti zadatke u udžbeniku iz matematike.


PONEDELJAK, 23.10.2017.


Srpski jezik: Primenjujemo pravopis - vežbanje (Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Oduzimanje dvocifrenih brojeva, sa prelazom (Radna sveska, udžbenik, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Sastavni delovi računara-obnavljanje (fascipla sa materijalom)


UTORAK, 24.10.2017.


Matematika: Oduzimanje zbira od broja (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Naučili smo iz pravopisa - PROVERA ZNANJA

Muzička kultura:  (sveska)

Svet oko nas: Naučili smo o Suncu i zemljištu (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Pitanja kao pomoć pri obnavljanju naučenog


Dopunska nastava iz matematike: Sabiranje i oduzimanje dvocifrenih brojevaSREDA, 25.10.2017.


Srpski jezik: Uzvične rečenice (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Svet oko nas: Jesen (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Matematika: Oduzimanje zbira od broja (Radna sveska, sveska)

Građansko v./verska n.

Fizičko vaspitanje: opremaČETVRTAK, 26.10.2017.


Matematika: Zadaci sa jednom računskom operacijom (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Zapovedne rečenice (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura: Jednobojno-višebojno:Moje rukavice (flomasteri, drvene bojice, voštane bojice-po izboru učenika,makaze jedna štipaljka)

Interdisciplinarna radionica (Sa decom oko sveta, likovna kultura)-dva časa: KONTINENTI (pripremljen materijal o zanimljivostima vezanim za kontinent koji je dete izabralo(sličice, kraći tekst, ilustracije manjeg formata), flomasteri, makaze, lepak, mušema)


Pomoćni materijal za radionicu (zanimljivosti o kontinentima):

AFRIKA1   AFRIKA2   AFRIKA3     

AZIJA1   AZIJA2   AZIJA3   

EVROPA1  EVROPA2    EVROPA3

SEVERNA AMERIKA1   SEVERNA AMERIKA2    SEVERNA AMERIKA3

JUŽNA AMERIKA1    JUŽNA AMERIKA2   JUŽNA AMERIKA3

AUSTRALIJA1   AUSTRALIJA2   AUSTRALIJA3

ANTARKTIK1  ANTARKTIK2  ANTARKTIK3PETAK, 27.10.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Zadaci sa jednom računskom operacijom (Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Zna on unapred", Gvido Tartalja (Čitanka, sveska) audio zapis

Engleski jezik:

ČOS: Poštujemo se iako mislimo različito


8.NEDELJA (16.-20.10.2017.)


U toku vikenda uvežbavati sabiranje dvocifrenih brojeva (sa prelazom). U ponedeljak, 16.10.2017.godine je najavljena provera znanja iz engleskog jezika. Obavezno je da svako zna gde stanuje (naziv ulice i kućni broj ).

Napomena: Za čas srpskog jezika u četvrtak, potrebna  je koverta za pismo.

PONEDELJAK, 16.10.2017.


Srpski jezik: "Dva pisma", A. Popović (čitanka, sveska, Radna sveska)

Domaći zadatak: Radna sveska,str.49. (za sredu)

Engleski jezik: PROVERA ZNANJA

Matematika: Sabiranje dvocifrenih brojeva sa prelazom (udžbenik, sveska)

Domaći zadatak: Dovršiti zadatke u udžbeniku.

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Sastavni delovi računara i njihova namena (fascikla)


UTORAK, 17.10.2017. Po decu doći u 12.25.


Matematika: Sabiranje dvocifrenih brojeva sa prelazom (Radna sveska)

Srpski jezik: Pisanje pisma/razglednice - adresiranje (gramatika, sveska)

Domaći zadatak: Radna sveska,str.50.

Muzička kultura: Odlazak na koncert Beogradske filharmonije "Putovanje miša Mije"

Svet oko nas: Sunce (udžbenik, sveska, radna sveska) 

Video materijali: 

Mr. Sun

Rainbow song

Sunce i biljke

SREDA,18.10.2017.


Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka,"Dva pisma", A. Popović - izražajno čitanje dramskog teksta po ulogama (čitanka, sveska, Radna sveska)

Svet oko nas: Zemljište (udžbenik, sveska, radna sveska)

Matematika: Oduzimanje (40 - 17) (udžbenik, sveska)

Građansko v./Verska n.: O stidu i sramoti (fascikle) video zapis emisije o stidu i sramoti

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK, 19.10.2017.


Matematika: Oduzimanje (33-27) (Radna sveska,udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Pisanje pisma i razglednice - sadržaj (koverta za pismo, sveska, gramatika,Radna sveska)

Domaći zadatak: Moje prvo pismo

Likovna kultura (dva časa): Slaganje,razlaganje - Omiljena životinja ( stranice ilustrovanih časopisa ili dnevnih novina, krep papir, papir u boji, lepak, makaze, mušema) prilog

Sekcija "Sa decom oko sveta": Kontinenti i okeani (štampani materijal)


PETAK, 20.10.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Oduzimanje brojeva sa prelazom (Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Moje prvo pismo - analiza domaćeg zadatka (sveska)

Engleski jezik:

ČOS: Dobar prijatelj je...


7. NEDELJA (9.-13.10.2017.)


U toku vikenda uvežbavati sabiranje i oduzimanje dvocifrenih i jednocifrenih brojeva sa prelazom preko desetice (Radna sveska) Ponoviti naučeno o živoj prirodi (možete koristiti pitanja koja sam pripremila kao pomoć pri učenju - sveska). U sredu je provera znanja. Odgovoriti na preostalo pitanje i ilustrovati pesmu "Škola" u svesci za srpski jezik.

Napomena za roditelje:U vreme časa engleskog jezika možete doći na individualne razgovore, kao i u sredu od 18.30 do 19.15.

PONEDELJAK, 9.10.2017.


Srpski jezik: Pišemo pravilno - veliko slovo, dve tačke, zapeta, rečca li (sveska, radna sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Sabiranje i oduzimanje dvocifrenog i jednocifrenog broja ( sa prelazom ) (sveska, radna sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Upotreba električnih aparata u domaćinstvuUTORAK, 10.10.2017.


Matematika: Nula kao sabirak i umanjilac (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "Tajna", Miroslav Antić (sveska, čitanka) audio zapis

Muzička kultura: "Srce" i "Tik-tak" (sveska)

Svet oko nas: Živa priroda i mi - (radna sveska, sveska)


Dopunska nastava:SREDA, 11.10.2017.


Srpski jezik: "Tajna", Miroslav Antić (sveska, čitanka)

Svet oko nas: Naučili smo o živoj prirodi - PROVERA ZNANJA 

Matematika: Nula kao sabirak i umanjilac (radna sveska, sveska)

Građansko v./Verska n.:

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK, 12.10.2017.


Matematika: Sabiranje (26+24) (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Pisanje geografskih naziva (gramatika, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Kontrast, prirodni i veštački materijali - Moja kuhinjica (plastelin, stare novine, mušema)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Zemlja (kontinenti i okeani). Ko može neka ponese globus ili kartu sveta, ako ima.


The Seven Continents Song           Seven Continents Song         Seven Continents Song for ChildrenPETAK, 13.10.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Sabiranje (26+28) (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Pisanje naziva ulica (gramatika, sveska)

Engleski jezik:

ČOS: Naš simbol6. NEDELJA (2.-6.10.2017.) 


DEČJA NEDELJA - GRADIMO MOSTOVE MEĐU GENERACIJAMA ZA RADOST SVAKOG DETETA


U toku vikenda, koristeći tangram (pripremljene oblike) napraviti jedan od željenih oblika,zalepiti na list bloka   i doneti u ponedeljak na čas od igračke do računara. Uvežbavati recitovanje izabrane pesme Ljubivoja Ršumović. 

Pošto je u ponedeljak provera znanja iz matematike, u toku vikenda provežbati tipove zadataka koje teže rešavate. U radu koristite zadatke iz sveske i radne sveske.

Ko nije odgovarao pesmicu iz engleskog jezika, neka je obnovi.


Napomena za roditelje: U vreme časa engleskog jezika imate mogućnost za individualne razgovore.    Ovog ponedeljka ćemo imati gosta u vreme trećeg časa, pa stoga deca ne moraju nositi opremu za fizičko vaspitanje. 

Ukoliko ste u mogućnosti, biće nam drago da budete naši gosti na časovima koji su osmišljeni kao deo aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje.


PONEDELJAK, 2.10.2017.


Matematika: Sabiranje i oduzimanje (bez prelaza desetice) - provera znanja

Domaći zadatak: Obnoviti sabiranje jednocifrenih brojeva sa prelazom preko 10 (5 + 8). Možete koristiti igricu "Brdašce" iz elektronskog udžbenika za prvi razred.

Engleski jezik:

DRUŽENJE SA ĐOLETOVIM DEKOM - GOST POVODOM DEČJE NEDELJE (Kako živeti u skladu sa prirodom) (aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje)

Srpski jezik: Dve tačke i zapeta u nabrajanju (sveska, radna sveska) 

Domaći zadatak: Pročitati tekst o pojedinim igrama koje su se igrale nekada, a mogu i sada, kao priprema za čas. (Listić zalepljen u svesci).

Od igračke do računara: Moja lutka (igre Pozorište senki) (lutke su kod učiteljice)


UTORAK, 3.10.2017.


Matematika: Sabiranje (37 + 5) (sveska, udžbenik)

Svet oko nas: Čovek pripada prirodi (udžbenik, sveska) 

Srpski jezik: Igre iz detinjstva mojih prijatelja svih generacija (sveska) (aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje)

Muzička kultura: Obnavljamo pesmu Zvuk i ton (učenici koji nisu odgovarali); Srce (sveska)


SREDA, 4.10.2017.


Srpski jezik: U sobi knjiga - čas u biblioteci (sveska)

Svet oko nas: Znam o živoj prirodi-kviz, ekipe deca-odrasli (aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje)

Matematika: Sabiranje (37+5) (radna sveska, sveska)

Građansko v./verska n. Rečnik osećanja/

Fizičko vaspitanje: (oprema)


ČETVRTAK, 5.10.2017. Integrativni dan "Planete Sunčevog sistema" (Svi sadržaji koje ćemo obrađivati imaće zajedničku temu).


Matematika: Sabiranje sa prelazom-desetominutna vežba, Oduzimanje (32-5) (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Upitne rečenice i pisanje rečce li u upitnim rečenicama (sveska, radna sveska)

Likovna kultura ( 2 časa ): Siluete omiljene planete-zajednički rad odraslih i dece (blok br.4, tempere (boje, četkice, paleta, čaša) voštane boje, drvene bojice - po želji, mušema) (aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Planete Sunčevog sistema kao naša inspiracija (crtež, pitalica, rebus, zagonetka, matematički zadatak, pesma, priča i dr.)

Napomena: Učenici mogu pripremiti materijal po želji za realizaciju ovog časa.


PETAK, 6.2.2017.


TURNIR "NE LJUTI SE ČOVEČE" (aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje)

Matematika: Oduzimanje (35-7) (radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Škola", Dragan Lukić (čitanka, sveska, radna sveska)

Engleski jezik:

ČOS: Analiza ostvarenih aktivnosti povodom Dečje nedelje


SUBOTA, 7.10.2017. u 10 časova

TRKA ZA SREĆNIJE DETINJSTVO (za učenike koji žele učestvovati u humanitarnoj trci)                                                                                                                                       

5. NEDELJA (25. - 29.9.2017.) POPODNEVNA SMENA


U toku vikenda naučiti brojalicu,pesme iz engleskog jezika i napisati domaći. Iz matematike rešiti dogovorene zadatke u Radnoj svesci.Podsećam još jednom da ukoliko želite da učestvujete na likovnom konkursu "Hrani se i budi zdrav" do srede predate rad ( na listu bloka br.5). Obnovite gradivo o biljkama koje smo učili iz sveta oko nas. Vežbajte da pevate pesmu "Zvuk i ton".


Napomena za roditelje: U vreme časa engleskog jezika imate mogućnost za individualne razgovore, kao i sredom od 18.30 do 19.45 (u popodnevnoj smeni).

PONEDELJAK, 25.9.2017.


Od igračke do računara: Tangram - vežbanje (fascikla) primeri

Domaći zadatak: Za sledeći čas složi jedan od datih oblika i zalepi na list od bloka br.4.

Srpski jezik: Pisanje ličnih imena i imena životinja (gramatika, radna sveska, sveska)

Domaći zadatak: Pročitati pesme Lj. Ršumovića (Čitanka, str.18.-21.)

Engleski jezik:

Matematika: Provera domaćeg zadatka, desetominutna vežba-sabiranje, Oduzimanje ( 45 - 31 ) (udžbenik, radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK, 26.9.2017. 


Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka-pročitane pesme, Izbor iz poezije za decu Ljubivoja Ršumovića (radna sveska, čitanka, sveska)

Domaći zadatak: Pročitati pesme Ljubivoja Ršumovića zapisane na listiću.

Matematika: Sabiranje i oduzimanje (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Zvuk i tonDrugarstvo,M.Subota, Radost Evrope,A.Korać i pesme iz prvog razreda (dečji instrument, sveska)

Svet oko nas: Različite životinje - različita ishrana (udžbenik, radna sveska, sveska)

Dopunska nastava iz matematike: Veza sabiranja i oduzimanja.SREDA, 27.9.2017. DONETI PASULJ (bez obzira da li je i koliko porastao - upoređivaćemo ih)


Srpski jezik: Izbor iz poezije za decu Ljubivoja Ršumovića (sveska) materijal za rad (pesme)

korisni link ka pesmama Lj. Ršumovića

Domaći zadatak: Naučiti jednu od obrađenih pesama Ljubivoja Ršumovića po želji)

Svet oko nas: Živa bića u vodi, vazduhu i zemljištu (udžbenik, radna sveska, sveska)

Matematika: Sabiranje i oduzimanje bez prelaza desetica (radna sveska i sveska)

Građansko v./Verska n.: 

Fizičko Vaspitanje: oprema


ČETVRTAK, 28.9.2017. Nastava počinje u 13.15 do 17.30.


Sekcija "Sa decom oko sveta" i slobodne aktivnosti - Poseta Planetarijuma (čas u Planetarijumu od 12.30) - Tema predavanja je "Najlepše slike svemira i zvezdano nebo". Šetnja Kalemegdanom.

Matematika: Osobine jednakosti (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Kazivanje naučenih lirskih pesama (izbor iz pesama Ljubivoja Ršumovića)

Likovna kultura ( 2 časa ): Svetlost i senka; Senka moje igračke (deblji papir u boji, makaze, cevčica za sok ili štapić za roštilj, selotejp)PETAK, 29.9.2017. Doći u školu u 12.10 (u našu učionicu). Priredba počinje u 12.30. Deca  će imati nastavu do 16.40.


Engleski jezik: Učešće u priredbi ( predstavljanje engleskog jezika )

ČOS: Učim lako kad znam kako 

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Sabiranje i oduzimanje - bez prelaska desetice - priprema za proveru znanja (sveska)

Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, Merimo rast našeg znanja - obnavljamo obrađeno gradivo u toku septembra (radna sveska,sveska)4. NEDELJA (18.-22.9.2017.) 


U toku vikenda obnoviti odabrane stihove pesme "Jednoga dana" i napisati pesmu ili priču koja govori o važnosti zdrave ishrane za zdravlje dece. Naslov možete sami odabrati, samo da se odnosi na temu. Ukoliko neko želi, može nacrtati crtež na listu bloka br.5, na temu "Hrani se pravilno i budi zdrav". Tehnika je po želji. Važno je da rad bude kreativan, zanimljiv i da podstiče na zdrav način ishrane.


Ponoviti naučeno o zajedničkim karakteristikama živih bića i delovima biljaka.


PONEDELJAK (18.9.2017.); 


Srpski jezik: Izražajno recitovanje pesme "Jednoga dana", Naše pesme / priče  - Hrani se pravilno i budi zdrav - čitanje i analiza napisanog sastava ili pesme (čitanka, sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Veza sabiranja i oduzimanja, prethodnik i sledbenik (radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Materijali (fascikla)


UTORAK (19.9.2017.); 


Matematika: Sabiranje tipa 30 + 26 (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Reč i rečenica (gramatika, sveska)

Domaći zadatak: Ponoviti naučeno o glasovima, slogovima i slogovanju, rastavljanju reči na kraju reda, rečima i rečenicama (kao priprema za proveru znanja)

Muzička kultura: Zvuk i ton, Šaputanje (sveska)

Svet oko nas: Život biljaka (prethodno ponoviti: Zajedničke karakteristike živih bića i delovi biljke) (udžbenik, radna sveska, sveska)


Dopunska nastava iz srpskog jezika: Uvežbavamo izražajno čitanje i razumevanje pročitanog (završava se u 12.25)


SREDA (20.9.2017.); 


Srpski jezik: Glas, slovo, slog, reč i rečenica - PROVERA ZNANJA (sveska)

Svet oko nas: Zajedničke karakteristike živih bića i biljke - obnavljanje obrađenih lekcija iz SON (udžbenik, radna sveska, sveska)

Matematika: Oduzimanje tipa 47 - 30 (udžbenik, radna sveska, sveska)

Građansko v./verska n.: Ponosim se što...

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK (21.9.2017.); 


Matematika: Sabiranje i oduzimanje (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Patak i žabe", Jovan Jovanović Zmaj (čitanka, sveska) audio zapis   

Likovna kultura (2 časa): Planete Sunčevog sistema - grupni rad (materijal po izboru učenika, tempere, četkice, paleta, mušema)

ideje kao inspiracija za rad

Sa decom oko sveta: Planete Sunčevog sistema (fascikla)


PETAK (22.9.2017.); 


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Sabiranje tipa 23 + 33 (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Obaveštajne rečenice (gramatika, sveska)

Engleski jezik:

Čas odeljenjskog starešine: Tehnike učenja - učim da učim

3. NEDELJA (11.-15.9.2017.)


PONEDELJAK (11.9.2017.);  


Srpski jezik: Glas, slog, samoglasnici i suglasnici (Gramatika, radna sveska i sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Petnaestominutna vežba-provera sabiranja i oduzimanja, Zamena mesta sabiraka (udžbenik, radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Izbor i upotreba jednostavnog pribora i aparata (obeležena fascikla)


UTORAK (12.9.2017.); 


Matematika: Združivanje sabiraka (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, Podela reči na slogove u izgovaranju; Slogotvorno R (Gramatika, radna sveska, sveska)

Muzička kultura: Muzički podsetnik -pevanje pesme Bukvarci i pesama iz prvog razreda (sveska, po jedan dečji instrument - izbor deteta)

Svet oko nas: INICIJALNI TEST (radna sveska, sveska)


Dopunska nastava iz matematike: Uvežbavanje sabiranja i oduzimanja do 100 (poznatih oblika)

Napomena: Dopunska nastava počinje u 13.15.SREDA ( 13.9.2017.); 


Fizičko vaspitanje: oprema

Srpski jezik: Jednoga dana, Ljubivoje Ršumović (Čitanka,radna sveska, sveska),  

o piscu        audio zapis        "Fazoni i fore"-špica

Domaći zadatak: Naučiti deo pesme (pet dodeljenih strofa) napamet za ponedeljak.

Svet oko nas: Delovi biljke (udžbenik, radna sveska, sveska)

Matematika: Petnaestominutna vežba-provera sabiranja i oduzimanja,Zamena mesta i združivanje sabiraka (radna sveska, sveska)

Građansko v./verska nastava: 


ČETVRTAK (14.9.2017.); 


Sa decom oko sveta (sekcija): Planete Sunčevog sistema  - 

"Pesma planeta"     Planets Song Video

Matematika: Veza sabiranja i oduzimanja (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Rastavljanje reči na kraju reda (Gramatika, radna sveska, sveska)

Likovna kultura (2 časa): Svemirac / raketa / svemirski brod (kartonske rolne od ubrusa ili wc papira, alu folija, kolaž papir, papir u boji, lepak, makaze, dodatni materijal koji bi dete želelo da koristi)

zanimljivi primeri za pravljenje         raketa        nove idejePETAK (15.9.2017.); 


ČOS: Moje radne navike utiču na moj uspeh

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Prethodnik i sledbenik (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Bolesnik na tri sprata, Branko Ćopić (Čitanka, sveska)  o piscu      audio zapis

Domaći zadatak za ponedeljak: Naše pesme/priče - radni naslov "Hrani se pravilno i budi zdrav" (naslov može da bude i sličan, ali da tekst govori o zdravoj ishrani)

Engleski jezik:

2. NEDELJA (4.-8.9.2017.)


PONEDELJAK (4.9.2017.); 


Srpski jezik: "Dobri prijatelji",J.J.Zmaj - sveska

Matematika: Inicijalni test - pribor za rad - olovke, lenjir

Fizičko vaspitanje: oprema

Svet oko nas: Na početku drugog razreda - udžbenik, radna sveska, sveska

Od igračke do računara: UTORAK (5.9.2017.); 


Matematika: Geometrija i relacije (obnavljanje) - udžbenik, radna sveska, sveska, lenjir

Srpski jezik: Inicijalni test - pribor za rad

Muzička kultura: Bukvarci - sveska

Engleski jezik: udžbenik, radna sveska, sveska

Dopunska nastava:


SREDA (6.9.2017.); 


Srpski jezik: "Smešno čudo", narodna pesma - Čitanka, sveska (audio zapis)

Svet oko nas: Zajedničke karakteristike živih bića - udžbenik, radna sveska, sveska

Matematika: Brojevi do 100 (obnavljanje) - udžbenik, radna sveska, sveska

Građansko v./Verska n.:

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK (7.9.2017.); 


Matematika: Sabiranje i oduzimanje do 100 (obnavljanje) - udžbenik, radna sveska, sveska

Srpski jezik: Pročitao/la sam za vreme raspusta - plakate, sveska

Likovna kultura (2 časa): Kako se ko kreće - papir u boji (žuti, zeleni i beli),

Sa decom oko sveta (sekcija): Gde i kako ćemo putovati oko sveta


PETAK (8.9.2017.); 


Srpski jezik: Šaljive narodne pesme  Čitanka, radna sveska, sveska

Matematika: Tekstualni zadaci (obnavljanje)- udžbenik, radna sveska, sveska

Engleski jezik: udžbenik, radna sveska, sveska

Fizičko vaspitanje: oprema

ČOS:

1. NEDELJA (1.9.2017.)


PETAK (1.9.2017.) 


Prvi dan u školi ( od 14 do 16 časova )