OPŠTI STANDARDI POSTIGNUĆA

OBRAZOVNI STANDARDI ZA KRAJ PRVOG CIKLUSA 

OBAVEZNOG OBRAZOVANJA

 ( ČETVRTI RAZRED )


RASPORED  ZVONJENJANASTAVNE  JEDINICE - PREDMETI25.NEDELJA (26.2.- 2.3.2018.)


U toku vikenda obnoviti pravopisna pravila (upotreba velikog slova u pisanju imena, naziva gradova, sela, država, planina, reka, jezera, naziva ulica i trgova; pisanje rečce ne uz glagole i izuzeci, pisanje upitne rečce li uz upitne rečenice, dve tačke i zapeta kod navođenja). Obratiti pažnju na pravilno oblikovanje i povezivanje pisanih slova ćirilice i pisanje štampanim slovima latinice. U ponedeljak ćemo imati diktat.

Obnoviti tablicu množenja i sabiranje i oduzimanje brojeva do 100. 

U utorak i sredu ćemo obnavljati (usmeno) gradivo vezano za materijale, obrađeno u drugom polugodištu i izvoditi eksperimente.

Napomena: U ponedeljak doneti plakat ( papir A4) vezan za zdravlje  dece ( na temu koju ste dobili - ishrana, sportske aktivnosti ili higijena).


Obaveštenje za roditelje: Individualni razgovori sa roditeljima, u utorak, 27.2.2018. od 18.30 do 19.30.


PONEDELJAK, 26.2.2018. (Početak u 8 časova. Po decu doći u 12.25.). Nastavu ćemo realizovati u školskoj biblioteci.


Srpski jezik: Diktat - primena pravopisnih pravila (sveska)

Matematika: Množenje - tablica (Radna sveska,sveska)

Odlazak na predstavu "Stanovanje baš je lako kada vas uči Heroj Stanko", u organizaciji JP"Gradsko stambeno".


UTORAK, 27.2.2018. Popodnevna smena


PRIPREMA ZA MATEMATIČKA TAKMIČENJA (pretčas, od 13.15): Poneti sav materijal za "Mislišu" i "Kengura". 


Matematika: Množenje - zadaci (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "Pas i njegova senka", Dositej Obradović (Čitanka, sveska)

Muzička kultura: "Pače i pčela"-obrada pesme po sluhu, "Bumbar"-slušanje (sveska, metalofon)

Svet oko nas: Naučili smo o naelektrisanju, struji, provodnicima i izolatorima struje (sveska, udžbenik, materijal za izvođenje ogleda, kao za prethodni čas)

Dopunska nastava iz matematike: Tablica množenja i zadaci sa množenjem


SREDA, 28.2.2018. Popodnevna smena (PAPUČA DAN)


Srpski jezik: Merimo rast našeg znanja - januar i februar (Čitanka, sveska, Radna sveska)

Svet oko nas: Naučili smo o materijalima - kombinovanje materijala, reciklaža, naelektrisanje i električna struja (Radna sveska, sveska)

Matematika: Množenje - zadaci (udžbenik, sveska)

Građansko v./Verska n.: Moja odgovornost /


ČETVRTAK, 1.3.2018. Popodnevna smena


Matematika: Množenje - PROVERA

Srpski jezik: Subjekat (Gramatika, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Bio jednom jedan zmaj/Moj zmaj (list bloka br.4, tempere, četkice za tempere, čaša, paleta, mušema)

Sa decom oko sveta (sekcija): Azija (fascikla sa materijalom za sekciju)


PETAK, 2.3.2018. Popodnevna smena


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Analiza provere znanja (sveska)

Srpski jezik: Predikat (Gramatika, sveska)

Engleski jezik:

ČOS: Opasne igre - igre koje ugrožavaju zdravlje i život15.-18.2 2018. - NERADNI DANI


Draga deco, 


Obnovite naučeno o imenicama (zajedničke i vlastite, veliko slovo za pisanje vlastitih imenica, rod i broj imenica) i glagolima-radnja (prepoznavanje, zapisivanje, pisanje rečce ne iz glagole, prošlo, sadašnje i buduće vreme-prepoznavanje i zapisivanje). Utvrdite tablicu množenja.

Za učenike koji su se prijavili za Čitalačku značku - do srede(21.2.) doneti svesku na pregled.

Za učenike koji su se prijavili za matematička takmičenja - Do petka (23.2.) doneti rešene zadatke na pregled. Potrudite se da samostalno popunjavate kodne liste kako bi ste bolje uvežbali.


Za učenike koji žele pisati pesme, sastave ili crtati (likovni i literarni konkursi) -   teme:


- Bori se za svoja krila jer nebo nije granica (pesma, sastav, crtež) - rok do 25.februara

- Lepo je voleti (pesma ili sastav) - rok do 25.februara

- Na tabli je pisalo jedno ime (može i crtež - blok br.4., tehnika po izboru) - rok do 10.marta

- Prijatelj (ica) mi je zato što (može i crtež - blok br.4., tehnika po izboru) - rok do 10.matra

- Hoću da vidim daleku zemlju (može i srtež - blok br.4., tehnika po izboru) - rok do 10.marta


Napomena: Crteže predati učiteljici (na pozadini napisati svoje ime i prezime-olovkom), a pesme ili sastave poslati na [email protected] (tekst prekucan u ćiriličnom fontu , sa imenom i prezimenom autora).

24.NEDELJA (19.2. - 23.2.2018.)


PONEDALJAK, 19.2.2018.


Srpski jezik: Uvežbavanje čitanja i pisanja naučenih pisanih slova latinice (Latinica, sveska)

Domaći zadatak: Obnoviti naučeno o imenicama i glagolima-priprema za proveru znanja

Engleski jezik:

Matematika: Desetominutna vežba, Množenje broja 9 i brojem 9 (Radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Rad sa delovima crteža 


UTORAK, 20.2.2018.


Matematika: Množenje broja 7 i brojem 7 (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Znam o imenicama i glagolima-PROVERA ZNANJA (sveska)

Muzička kultura: Izvođenje naučenih pesama i razbrajalica i slušanje kompozicija (sveska)

Svet oko nas: Materijali koji se mogu naelektrisati (udžbenik, sveska, balon, plastični lenjir, papirići-sitni, vunena ili sintetička tkanina,kuglice od stiropora-ko može da nabavi) prilog1  prilog2

Napomena: Čas ćemo realizovati u grupnom radu, tako da materijal za čas zajedno donose.

Dopunska nastava iz srpskog jezika: Razumevanje pročitanog teksta


SREDA, 21.2.2018.


Srpski jezik: Pisana slova latinice Nn, Nj nj, Vv (Latinica, sveska)

Svet oko nas: Električna struja, provodnici i izolatori (udžbenik, sveska, plastična kašičica, gumica)   prilog1    prilog2   prilog3   prilog4

Napomena: Čas ćemo realizovati u grupnom radu, tako da materijal za čas zajedno donose.

Matematika: Množenje broja 7 i brojem 7 (Radna sveska, sveska)

Građansko v./Verska n.: Dečja prava (pravljenje plakata u paru - sličice i materijal po dogovoru) 

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK, 22.2.2018.


Matematika: 0 i 1 u zadacima sa množenjem (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Vežbamo čitanje i pisanje naučenih pisanih slova latinice (Latinica, sveska)

Likovna kultura (2 časa): Pohod na Mesec, Slika sa Meseca (tempere, četkice, čaša, mušema, list bloka br.4)

Sa decom oko sveta (sekcija): Azija


PETAK, 23.2.2018.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: 0 i 1 u zadacima sa množenjem (Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Ortografske vežbe (sveska)

Engleski jezik:

ČOS: Odgovornost za zdravlje i odgovorno ponašanje (sličice ili tekstovi o zdravlju, zdravim navikama-ishrana, fizičko vežbalje i dr., kao i odgovornom ponašanju prema svom okruženju-čuvanje prirode, čistoća prostora i okruženja u kome živimo)

1.-11.2.2018. RASPUST


Draga deco, 


Verujem da ćete se odmoriti i družiti za vreme raspusta. Nadam se da ćete pronaći vremena i da obnovite tablicu množenja dok se igrate i zabavljate. Zamolite roditelje da mi pošalju vaše priče nastale od datih reči, kako bih napravila zbirku do kraja raspusta.

Ko želi, može se baviti i pisanjem pesama. Teme ste zapisali u sveskama iz srpskog jezika. Još jedna tema može vas zainteresovati. To je tema "Lepo je voleti", u čast Mike Antića.


Pozdrav, učiteljica Tanja

23.NEDELJA (12.-14.1.2018.) Popodnevna smena


PONEDELJAK, 12.2.2018.


Srpski jezik: Zagonetke i poslovice (sveska, radna sveska)

Narodne zagonetke i poslovice        Narodne poslovice

Engleski jezik:

Matematika: Znam da množim-desetominutna vežba,Zamena mesta činilaca (udžbenik, sveska)

Domaći zadatak: dovršiti zadatke u udžbeniku

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Slobodoručno crtanje, crtanje i bojenje linija i oblika


UTORAK, 13.2.2018.


PRIPREMA ZA MATEMATIČKA TAKMIČENJA (pretčas) od 13.15 - Doneti komplet zadataka "Misliša" (rešeni) i zadatke "Kengur bez granica" (komplete koje ste dobili).

Napomena: Času prisustvuju samo učenici koji su se prijavili za ova takmičenja.


Matematika: Zamena mesta činilaca (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Učimo pisana slova latinice Kk, Mm (Latinica, sveska)

Muzička kultura: (sveska, dečji instrunti, metalofon)

Svet oko nas: Kombinovanje različitih materijala (udžbenik, radna sveska, sveska) 

Napomena: Za čas doneti neku manju igračku koja je napravqena kombinacijom više materijala.

Domaći zadatak: dovršiti zadatke u radnoj svesci

Dopunska nastava iz matematike: Uvežbavanje zadataka sa množenjem


SREDA, 14.2.2018.


Srpski jezik: Učimo pisana slova latinice Ii, Tt (Latinica, sveska)

Svet oko nas: Reciklaža - od starog novo (udžbenik, radna sveska, sveska, slike različitih proizvoda-isečene iz novina)  Prljavo ili čisti nije isto  Reciklaža,crtani film   Kako izgleda reciklaža kartonske ambalaže

Za one koji žele da saznaju više o recikliranju.

Matematika: Množenje broja 9 i brojem 9 (udžbenik, sveska)

Domaći zadatak: dovršiti zadatke u udžbeniku

Građansko v./Verska n.: (fascikla)

Fizičko vaspitanje: oprema


15. - 16.2.2018. NERADNI DANI - DRŽAVNI PRAZNIK


22. NEDELJA (29.-31.1.2018.)


U toku vikenda dovršiti zadatke iz matematike (udžbenik) i obnoviti tablicu množenja. Iz srpskog jezika obnoviti: imenice (definicija), vrste imenica (zajedničke i vlastite), rod i broj imenica, glagoli (radnja), glagolska vremena (prošlo, sadašnje i buduće vreme), pisanje odrične rečce ne uz imenice i glagole.

U ponedeljak doneti komplet zadataka "Misliša" da bi proverili uspešnost rešenih zadataka.


OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE: Individualni razgovori sa roditeljima - ponedeljak (u vreme časa engleskog jezika i od 18.30 do 19.30) i utorak (od 18.30 do 19.30)


PONEDELJAK, 29.1.2018.


Srpski jezik: Znam o imenicama i glagolima -kviz (sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Množenje - vežbanje (udžbenik, radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: Ritmičko-plesni sastav - uz kompoziciju Orkestar (oprema )

Od igračke do računara: Crtanje i bojenje linija i oblika


UTORAK, 30.1.2018.


ČITALAČKI DNEVNIK (čas počinje u 13.15 časova). Poneti svesku za Čitalačku značku.

Matematika: Množenje - vežbanje (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Pričanje i pisanje priče na osnovu datih reči (sveska)

Muzička kultura: Veseli smo mi(sveska)

Svet oko nas: Zima (udžbenik, radna sveska, sveska) "Ala veje, veje"


Dopunska nastava iz srpskog jezika: Pišem na zadatu temu


SREDA, 31.1.2018.


Srpski jezik: Čitanje sastava(domaći zadatak),Vežbe izražajnog recitovanja i dramatizacije (Čitanka, sveska)

Svet oko nas: Naučili smo o živoj i neživoj prirodi, kretanju i materijalima-kviz (radna sveska)

Matematika: Naučili smo iz matematike u prvom polugodištu (sveska, lenjir)

Građansko v./Verska n.: Dramatizacija zmijske i žirafeće učionice, Šta se kome dopada?

Fizičko vaspitanje: Igre loptom (oprema)


PETAK,2.2.2018. u 12 časova - DODELA ĐAČKIH KNJIŽICA (u našoj učionica)21. NEDELJA (22.-26.1.2018.)


U toku vikenda uvežbavati tablicu množenja, sabiranje i oduzimanje brojeva. Rešiti matematičke zadatke u udžbeniku. U ponedeljak imamo diktat iz srpskog jezika, štampanim slovima latinice. Obnoviti upotrebu velikog slova i sastavljenjo i rastavljeno pisanje rečce ne. Obnoviti naučeno o materijalima (možete koristiti pitanja iz Radne sveske, str.52.-61.)


Do petka doneti sveske za čitalačku značku na pregled. U svesci dodati zapis za priči "Slikarka Zima".


Napomena: U vreme časova engleskog jezika - individualni razgovori sa roditeljima.


NAPOMENA ZA UČENIKE ZA UČENIKE KOJI ŽELE DA UČESTVUJU NA MATEMATIČKIM TAKMIČENJIMA: Doneti novac za kotizaciju ( "Kengur bez granica"-200 din., "Misliša"-150 din.) do srede.PONEDELJAK, 22.1.2018. Nastava do 12.25


Srpski jezik: Pišemo štampana slova latinice - diktat (sveska)

Domaći zadatak: Podsetiti se sadržaja priče "Sedam prutova" i odnosa među braćom.

Engleski jezik:

Matematika: Množenje (udžbenik, radna sveska, sveska)

Zadaci za vežbanje (nisu obavezni)

Fizičko vaspitanje: (oprema)

Od igračke do računara: Crtanje u Paint-u


UTORAK, 23.1.2018. Nastava do 12.25


Matematika: Množenje brojevima 2,4,5,8 i 10 (sveska) 

Srpski jezik: Braća Grim "Tri brata" (Čitanka, sveska)

Domaći zadatak: Usmeno se pripremiti za prepričavanje "Tri brata".


Odlazak u pozorište

Svet oko nas: Naučili smo o promenama, upotrebi i zagrevanju materijala, provodnicima i izolatorima toplote - obnavljanje (udžbenik, radna sveska, sveska)SREDA, 24.1.2018. Nastava do 12.25


Srpski jezik: "Tri brata"-prepričavanje (Čitanka, sveska)

Svet oko nas: Naučili smo o upotrebi i zagrevanju materijala i provođenju toplote - PROVERA

Matematika: Množenje broja 3 i brojem 3 (udžbenik, sveska)

Građansko v./verska n.: Žirafe u učionici (žirafeće i zmijske uši)

Fizičko vaspitanje: (oprema)ČETVRTAK, 25.1.2018. Nastava do 12.25


Srpski jezik: Prošlo, sadašnje i buduće vreme-vežbanje kroz primere (radna sveska, sveska)

Matematika: Množenje (udžbenik, radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: MEĐUODELJENJSKO TAKMIČENJE (oprema)

Likovna kultura: Daleki predeli Južne Amerike (list bloka br.4.,krede u boji / voštane bojice)

Sa decom oko sveta (sekcija): Južna Amerika PETAK, 26.1.2018. Nastava do 12.25


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Množenje broja 6 i brojem 6 (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Sveti Sava, otac i sin",narodna priča (Čitanka, sveska)

Sveti Sava (u izvođenju hora "Čarolija")

Engleski jezik:

ČOS: 

20. NEDELJA (15.-19.1.2018.) - popodnevna smena


Draga deco, u toku vikenda uvežbavati tablicu množenja sa 2, 10 i 5 i obnoviti sabiranje i oduzimanje do 100. Čitati  tekstove napisane latinicom ( koristiti Čitanku ili druge knjige za decu ili dečje časopise) i uvežbavati pisanje štampanim slovima latinice.


NAPOMENA ZA SVE UČENIKE: Pripremiti i u toku nedelje doneti u školu đačke knjižice.


NAPOMENA ZA UČENIKE KOJI ŽELE DA UČESTVUJU NA TAKMIČENJU "KENGUR BEZ GRANICA": Primere zadataka za vežbanje možete pronaći ovdePONEDELJAK, 15.1.2018.


Srpski jezik: Čitamo i pišemo latinicom (sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Množenje brojevima 2, 10 i 5 - vežbanje (udžbenik,radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: opremaUTORAK, 16.1.2018.


Matematika: Množenje brojevima 2, 10 i 5 - vežbanje (udžbenik, radna sveska, sveska)

Muzička kultura: Igre prepoznavanja-izvođenje razbrajalice "Da li neko zna", pevanje pesme po sluhu "Čvorak" i slušanje kompozicije "Za Elizu(sveska, štapići ili zvečka)

Srpski jezik: Različovanje osnovnih glagolskih oblika-prošlo, sadašnje i buduće vreme (Gramatika, radna sveska,sveska)

Svet oko nas: Zagrevanje materijala (udžbenik, radna sveska, sveska)
SREDA, 17.1.2018.


Srpski jezik: "Slikarka Zima", Desanka Maksimović (Čitanka, sveska)

Svet oko nas: Provodnici i izolatori toplote (udžbenik, radna sveska, sveska)

Materijal za grupni rad: kašičice (metalna, drvena, plastična), podmetači ( različitog materijala )

Matematika: Množenje broja 4 i brojem 4 (udžbenik, radna sveska, sveska)

Građansko v./Verska n.:

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK, 18.1.2018.


Matematika: Množenje broja 4 i brojem 4-vežbanje (radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Slikarka Zima", Desanka Maksimović (Čitanka, sveska)

Domaći zadatak: Napisati sastav ili pesmu inspirisanu tekstom "Slikarka Zima"(naslov sami birate)

Likovna kultura (2 časa): Neobične ptice (list bloka br.4, voštane bojice) prilog

Flamingo - ptice plesačice

Sa decom oko sveta (sekcija): Južna Amerika


PETAK, 19.1.2018.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Petominutna vežba,Množenje broja 8 i brojem 8 (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Naše zimske priče i pesme-analiza domaćeg zadatka (sveska, alufolija)

Engleski jezik:

ČOS:

19. NEDALJA (9.-12.1.2018.) - prepodnevna smena


Draga deco, nadam se da se za vreme raspusta družite sa porodicom i drugarima. Verujem i da čitate priče napisane ćirilicom i latinicom i prepričavate ih svojim bakama i dekama. Očekujem vas u utorak, 9.1.2018.godine, da nastavimo sa našim osvajanjem sveta znanja!


UTORAK, 9.1.2018.


Matematika: Množenje broja 2 i brojem 2 (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Praznično  veče u mojoj porodici - govorna vežba (sveska)

Muzička kultura: Pevamo i sviramo naučene pesme (sveska, metalofon) 

Svet oko nas: Provera domaćeg zadatka;Uočavanje promena materijala (udžbenik, radna sveska, sveska)

Dopunska nastava (matematika): Povezanost sabiranja i množenja


SREDA, 10.1.2018.


Srpski jezik: Štampana slova latinice Ff, Hh (Latinica, sveska)

Svet oko nas: Upotreba materijala i promene na njima (udžbenik, radna sveska, sveska)

Matematika: Množenje broja 2 i brojem 2 (udžbenik, radna sveska, sveska)

Građansko v./Verska n.: ČETVRTAK, 11.1.2018.


Matematika: Množenje broja 10 i brojem 10 (udžbenik,radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Čitamo i pišemo naučena slova latinice (Latinica, sveska)

Likovna kultura (2 časa): Na krilima mašte-Daleki predeli Južne Amerike (list bloka, tempere/krede u boji, voštane bojice(po izboru učenika) četkice, čaša, paleta, mušema) Neka od najlepših mesta Južne Amerike - prilogPETAK, 12.1.2018.Matematika:  (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: 

Engleski jezik:


18.NEDELJA (25.- 29.12.2017.)


U toku vikenda provežbati zadatke vezane za jedinice mere za dužinu, uočavanje i crtanje duži, kvadrata i pravougaonika. Dovršiti zadatke u Latinici. Pripremiti plakate kojima predstavljate zanimanja roditelja.

Napomena: Od utorka, iz matematike, treba nositi udžbenik (drugi deo) jer počinjemo novu oblast - množenje.


O tačnom vremenu koje će deca provesti u školi u petak bićete blagovremeno obavešteni.


PONEDELJAK, 25.12.2017. Nastava traje do 12.25.


Srpski jezik: Štampana slova latinice Zz i Žž (Latinica, sveska)

Engleski jezik:

Matekatika: Duž, jedinice mere za dužinu, crtanje duži, kvadrata i pravougaonika (sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: 


UTORAK, 26.12.2017. Nastava traje do 12.25.


Matematika: Znak puta.Proizvod dva broja (udžbenik (2.deo), sveska)

Srpski jezik: Čitamo i pišemo naučena slova latinice (Latinica, sveska)

Muzička kultura: (sveska)

Svet oko nas: Predstavljanje zanimanja roditelja (udžbenik, Radna sveska,sveska, plakat)

DAN NAUKE (hemijska predstava učenika VII i VIII razreda)


SREDA, 27.12.2017. Nastava traje do 12.25.


Srpski jezik: Štampana slova latinice Dd, Đđ i Dž dž (Latinica, sveska)

Svet oko nas: Materijali (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Matematika: Množenje kao sabiranje jednakih sabiraka (udžbenik(2.deo), sveska)

Fizičko vaspitanje:Odlazak u plesnu školu "Cha-cha Moon" (obavezna oprema - majica, patike)

GRAĐANSKO V./VERSKA N.


ČETVRTAK, 28.12.2017. Nastava traje do 12.25.


Matematika: Množenje kao sabiranje jednakih sabiraka (Radna sveska, udžbenik(2.deo), sveska

Srpski jezik: Čitamo i pišemo naučena slova latinice (Latinica, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Novogodišnje kreacije i predstavljanje zanimanja,modni kreator (gost roditelj Predrag Nerić, Larin tata)

Sa decom oko sveta (sekcija): Severna Amerika kao inspiracija  (doneti materijal za rad potreban za realizaciju izabrane ideje za rad)

Ideje za rad: Indijanci      Indijanski šator


Napomena: Učiteljica obezbeđuje rebrasti karton.


PETAK, 29.12.2017. Od 8 do 10.30


MERIMO RAST NAŠEG ZNANJA - srpski jezik, matematika, engleski jezik - kviz 

RAZMENA NOVOGODIŠNJIH POKLONA (Doneti poklon za tajnog prijatelja)

NOVOGODIŠNJA ŽURKA (maskirani)


Napomena: Svako dete može da donese slatkiš ili slaniš po želji (koji može da podeli sa drugarima) i sokić ili vodu.


NOVOGODIŠNJI RASPUST TRAJE DO 8.1.2018. PRVI NASTAVNI DAN JE UTORAK,9.1.2018. TE NEDELJE IDEMO U ŠKOLU OD 8 ČASOVA.


17. NEDELJA (17. - 22.12.2017.)

U toku vikenda dovršiti zadatke  u svesci (matematika). Vežbati crtanje i obeležavanje duži i merenje.Pročitati tekst zalepljen u svesci  (srpski jezik) i naučiti da ga jasno prepričaš. 

Porazgovarati sa roditelima o njihovim zanimanjima. Bilo bi poželjno da zajedno sa roditeljima osmislite predstavljanje njihovih zanimanja drugarima. Možete odabrati samo jedno zanimanje ( ili mamino ili tatino). Predstavljanje može biti uz korišćenje plakata (ne većeg od lista bloka br.5), alata koje koriste u poslu ili dovesti roditelja koji je raspoložen da kratko predstavi svoje zanimanje (u sredu). Ukoliko bude potrebno, predstavljanje može trajati i dva časa (u toku drugog i trećeg časa).

Za ponedeljak, obavezno poneti odeljenjske majice.


Napomena: Podsećam vas da se polako približava naša razmena novogodišnjih poklona. Potrudite se da obradujete vašeg tajnog prijatelja prigodnim poklonima! Nije važno da pokloni budu skupi  već da budu od srca i tako usrećiš prijatelja! Važan je lični pečat po kome će vas uvek pamtiti!


NEDELJA, 17.12.2017. - NOVOGODIŠNJI KONCERT DEČJE HILHARMONIJE (okupljanje u 18.30 - 18.40.  u holu Sava centra. Po decu doći na isto mesto oko 20.45) 


PONEDELJAK, 18.12.2017.


RADIONICA-ZIMSKI MAGNETI ( od 13 do 14 časova) - Deca koja žele da učestvuju , donose pribor za likovno (tempere, četkice, mušemu, makaze, lepak,perlice, šljokice, lakovi za nokte i sl.)

Srpski jezik: Čitam i razumem pročitano (sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Uočavanje i merenje duži na geometrijskim figurama (Radna sveska, udžbenik, sveska, lenjir)

Odlazak u Ušće na novogodišnju radionicu. 

Napomena: Roditelji koji su se prijavili za prevoz dece treba da budu ispred škole u 15.25. Radionica počinje u 16 časova i traje od 45 do 60 min.. Verujem da ćemo biti ispred škole između 17 - 17.15.


UTORAK, 19.12.2017. Nastava počinje u 12 časova, a završava se u 14.40.


Matematika: Crtanje duži, pravougaonika i kvadrata (udžbenik, sveska, lenjir i trougao)

Srpski jezik: "Sedam prutova", narodna pripovetka (Čitanka, sveska)

Svet oko nas: Zanimanja ljudi (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: "Ala veje, veje"-pevanje, "Januarske zvezde bele"-slušanje (sveska)


SREDA, 20.12.2017.


Srpski jezik: "Sedam prutova", narodna pripovetka (Čitanka, sveska)

Svet oko nas: Predstavljam vam zanimanja mojih roditelja - gost Milan Gromilić (baletski igrač i koreograf)

Matematika: Jedinice za dužinu, merenje i crtanje duži, pravougaonika i kvadrata (udžbenik, sveska, lenjir i trougao)

Građansko v./verska n.: Radionica sa pedagogom škole

Fizičko vaspitanje: oprema


Otvorena vrata - 18.30 - 19.30


ČETVRTAK, 21.12.2017.


Srpski jezik: Uspeli smo jer smo bili složni - govorna i pisana vežba (sveska)

Matematika: Jedinice za dužinu, merenje i crtanje duži, pravougaonika i kvadrata (udžbenik, Radna sveska, sveska, lenjir i trougao)

Likovna kultura (dva časa): NOVOGODIŠNJE KUTIJE I SVEĆNJACI(kutija za cipele, ukrasni papir, papir u boji, trake, makaze, lepak i sve što deca misle da im je potrebno da ukrase kutiju, perlice, šljokice, vata )

Napomena: Ove kutije deca koristiti da spakuju poklone za svog tajnog prijatelja. Sa uređivawem kutije mogi početi i kod kuće, pa završnicu uraditi u školi.


Sa decom oko sveta (sekcija): Severna Amerika (istorija, stanovništvo, običaji) 

interaktivna bojanka        Asteci, Inke, Maje      Stvaranje carstva - Maje


Napomena: Ko želi, može pripremiti kraći tekst o biljkama ili životinjama karakterističnim za Severnu Ameriku.

 

PETAK, 22.12.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Duž, jedinice mere za dužinu, crtanje duži, pravougaonika i kvadrata- (Radna sveska, sveska, lenjir i trougao)

Srpski jezik: Štampana slova latinice Bb, Gg (Latinica, sveska)

Engleski jezik:

ČOS: NOVOGODIŠNJI BAZAR

16. NEDELJA (11.-15.12.2017.)


U toku vikenda odgovoriti na pitanja (listići za decu "Kako ja vidim sebe"  i  roditelje "Kako me vidi moja porodica") i doneti u ponedeljak. Obradom ovih, anonimnih odgovora, doći ćemo do važnih podataka koji će nam pomoći kako da poboljšamo svoj rad.

Deca koja nisu, a žele, mogu u toku vikenda napisati pismo ili čestitku našem Milančetu. Sve dečije poruke ću zajedno poslati našem drugaru kao novogodišnje poruke.

Srpski jezik - Dovršiti odgovore na pitanja (listić u svesci),ilustrovati pesmu i naučiti izražajno da je čitaš.

Matematika - uvežbavati precizno crtanje , obeležavanje i upoređivanje duži.

Svet oko nas - obnoviti naučene sadržaje o kretanju tela (koristiti udžbenik, mreže pojmova iz sveske i pitanja u Radnoj svesci). U utorak pravimo, grupno, objedinjene mreže pojmova i obnavljamo, a u sredu imamo proveru znanja.

Engleski jezik - obnavljati sadržaje ( zapisani u svesci) koji će se proveravati putem kontrolne vežbe.PONEDELJAK, 11.12.2017.


Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, Glagoli-reči koje označavaju radnju (Čitanka, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:PROVERA ZNANJA

Napomena: U vreme časa engleskog jezika - individualni razgovori sa roditeljima

Matematika: Jedinice mere  za dužinu duži (udžbenik, sveska, lenjir)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Igre za računanje,učenje i zabavu(predstavljanje Đoletove igrice)


UTORAK, 12.12.2017.


Matematika: Jedinice mere za dužinu duži (udžbenik,Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Pisanje odrične rečce NE (sveska)

Muzička kultura: Obrada pesme "Ala veje, veje",po sluhu (sveska, metalofon)

Napomena: U uvodnom delu časa pevaju i sviraju učenici koji nisu dobili ocene na prethodnom času.

Svet oko nas: Znam o kretanju - obnavljanje (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Dopunska nastava: Srpski jezik - Prepoznavanje i uočavanje glagola u rečenicama


SREDA, 13.12.2017.


Srpski jezik: Pisanje štampanih slova latinice Ll, Lj lj (Latinica, sveska)

Svet oko nas: Naučili smo o kretanju - PROVERA ZNANJA

Matematika: Zadaci sa merama za dužinu (udžbenik, sveska)

Građansko v./verska n.: Čas sa psihologom


ČETVRTAK:,14.12.2017.


Matematika: Merenje dužine - zadaci (udžbenik,Radna sveska, sveska, lenjir)

Srpski jezik: Pisanje štampanih slova Cc, Čč, Ćć (Latinica, sveska)

Likovna kultura (2 časa): Zimski ambijent ( tempere, četkice za tempere, paleta, čaša, mušema)

Napomena: Radove ćemo realizovati na drvenim oblicama ( donosi učiteljica) ideje

Sa decom oko sveta (sekcija): Severna Amerika (biljni i životinjski svet)


PETAK, 15.12.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Merenje dužine - zadaci (udžbenik, Radna sveska, sveska, lenjir)

Srpski jezik: Čitamo i pišemo naučena slova latinice (Latinica, sveska)

Engleski jezik:

Napomena: U vreme časa engleskog jezika- individualni razgovori sa roditeljima

ČOS: Kako da rešim sukob

15. NEDELJA (4.-8.12.2017.)


U toku vikenda vežbati pevanje pesama "Dunje ranke" i "Višnjičica",a pesme "Na kraj sela" i "Dok mesec sja" izvoditi na metalofonu. 

Za utorak ponoviti naučeno o kretanju (dve lekcije) i pročitati priču "Riba vozarica", Desanke Maksimović, kao pripremu za ČITALAČKI ČAS.


PONEDELJAK, 4.12.2017.


Srpski jezik: Porodične narodne lirske pesme (Čitanka, Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Duž, poluprava, prava (udžbenik,sveska, lenjir)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Mozak računara i pokretanje igrica (gost Lenkin tata)UTORAK, 5.12.2017.


ČITALAČKI ČAS: Riba vozarica,Desanka Maksimović (čitalački dnevnik)-čas počinje u 13.15.

Matematika: Merenje i merni broj duži (Udžbenik, sveska, lenjir)

Srpski jezik: Štampana slova latinice Uu, Vv (Latinica, sveska)

Muzička kultura: Pevam i sviram naučene pesme (sveska, metalofon)

Svet oko nas: Sredina kroz koju se telo kreće (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Dopunska nastava:SREDA, 6.12.2017.


Srpski jezik: Štampana slova latinice Pp, Rr (Latinica, sveska)

Svet oko nas: Šta još utiče na brzinu kretanja (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Matematika: Merenje i merni broj (Radna sveska, sveska, lenjir)

Građansko v./verska n.:

Fizičko vaspitanje: opremaČETVRTAK, 7.12.2017.


Matematika: Upoređivanje duži (Udžbenik, sveska, lenjir)

Srpski jezik: Čitamo i pišemo naučena slova latinice-diktat, čitanje, razumevanje teksta (Latinica, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Ambijent - Božić u porodici (list iz bloka br.4, voštane bojice/tempere (četkice, čaša, paleta/krede u biji -po izboru deteta, mušema)

Božić blagi dan       Božićne pesme za decu     Zvezda se zasja

Sa decom oko sveta-sekcija: Severna Amerika (oblik, položaj, reljef, zemlje)PETAK, 8.12.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Upoređivanje duži (udžbenik, sveska, lenjir)

Srpski jezik: "Lepo je sve što je malo", D. Radović (Čitanka, sveska) audio zapis

Engleski jezik:

ČOS: Različitosti i sukob

14. NEDELJA (27.11.-1.12.2017.)


U toku vikenda dovršiti zadatke u udžbeniku iz matematike (za ponedeljak) i u Latinici (za utorak). Podsetiti se naučenog o imenicama (pojam, vrste, rod i broj) jer u ponedeljak imamo proveru znanja. 

U ponedeljak obavezno poneti lenjir i dosad pripremljene modele geometrijskih tela (valjak, kocka, kvadar). Lopte imamo u školi i nisu obavezne.

Napomena: U četvrtak, 30.11.2017.  idemo u Muzej afričke umetnosti.

PONEDELJAK, 27.11.2017.


Srpski jezik: Znam o imenicama - PROVERA ZNANJA (sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Geometrijska tela (sveska, udžbenik, lenjir, modeli geometrijskih tela)

Fizičko vaspitanje: (oprema)

Od igračke do računara: Realizacija takmičenja "Dabar" - vežbanje 


UTORAK, 28.11.2017.


Matematika: Geometrijska tela (sveska, Radna sveska, lenjir, modeli geometrijskih tela)

Srpski jezik: Štampana svola latinice Ss i Šš (sveska, Latinica)

Muzička kultura: Sviramo "Na kraj sela" i učimo pesmu "Dok mesec sja",Ž.B.Lili (sveska, metalofon)

Svet oko nas: Miruješ ili se krećeš (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Dopunska nastava:


SREDA, 29.11.2017.


Srpski jezik: Čitamo i pišemo naučena štanpana slova latinice (Latinica, sveska)

Svet oko nas: Oblik tela i jačina njegovog pokretanja (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Matematika: Duž i poluprava (udžbenik, sveska, lenjir)

Građansko v./verska n.: Da li se čujemo? (fascikla)

Fizičko vaspitanje: (oprema)


ČETVRTAK, 30.11.2017.


Matematika: Duž i poluprava (Radna sveska, sveska, lenjir)

Srpski jezik: Merimo rast našeg znanja - novembar (Čitanka, Latinica, sveska)


Odlazak u Muzej afričke umetnosti ( poseta muzeja i likovna radionica u skladu sa nastavnim jedinicama iz likovne kulture i sekcije)


PETAK, 1.12.2017.


Fizičko vaspitanje: (oprema)

Matematika: Izlomljene linije (sveska, udžbenik, lenjir)

Srpski jezik: Majka Jovu u ruži rodila,narodna pesma (sveska, čitanka) audio zapis

Engleski jezik:

ČOS: Rugati se ne znači šaliti se

13. NEDELJA (20.-24.11.2017.)


U toku vikenda obnoviti naučeno o imenicama (zajedničke, vlastite, rod imenica) kroz uočavanje na primerima i samostalno sastavljanje primera na osnovu zadatka. Dovršiti zadatke u svesci iz srpskog jezika. Obnoviti učeno o neživoj prirodi ( zemljište, Sunce, voda i vazduh). U utorak ćemo obnavljati, a u sredu ćemo imati proveru znanja iz SON.

Napomena: U utorak doneti metalofon kako bi ga pripremili za sviranje. Od srede počinjemo sa učenjem latinice, tako da je potrebno doneti radni udžbenik "Latinica".


PONEDELJAK, 20.11.2017.


Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, Broj imenica (sveska, gramatika)

Engleski jezik:

Matematika: Analiza provere znanja (Jednačine) i rešavanje logičkih zadataka (sveska i list sa kontrolnom vežbom)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Crtamo godišnja doba (Paint) 


Napomena: Roditeljski sastanak (18.45). Poneti saglasnost za nastavu u prirodi (pozitivnu ili negativnu).


UTORAK, 21.11.2017. Časovi skraćeni. Počinju u 13.45, a završavaju se u 16.35.


ČITALAČKI ČAS: Poneti čitalački dnevnik i lektiru. Pročitati "Izokrenutu priču". (13.45)

Matematika: Lopta (sveska, udžbenik)

Srpski jezik: Imenice, rod i broj - vežbanje (sveska, Radna sveska) prilog

Muzička kultura: Poneti svesku i metalofon (primer metalofona sa bojama koje predstavljaju određene tonove)

Zanimljivo izvođenje na metalofonu

Svet oko nas: Neživa priroda - obnavljanje, pregled urednosti svezaka (sveska, knjiga, Radna sveska)SREDA, 22.11.2017.


Srpski jezik: Upoređujemo azbuku i abecedu - štampana slova latinice Aa, Ee, Jj, Oo (Latinica, sveska)

Svet oko nas: Naučili smo o neživoj prirodi i jeseni - PROVERA ZNANJA

Matematika: Valjak (sveska, udžbenik, predmet ili model valjka)

Građansko v./verska n.:

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK, 23.11.2017.


Matematika: Kocka (sveska, udžbenik, predmet ili model kocke)

Srpski jezik:  Štampana slova latinice Kk, Mm, Tt (sveska, Latinica)

Likovna kultura (dva časa): Afrički nakit na naš način ( 2 kartonska veća, okrugla tanjira, tempere, lepak, perlice, dugmići, perca, makarone (rigatone ili pene), vunica različitih boja, tračice i drugi materijal po izboru dece, makaze)  primeri

Sa decom oko sveta (sekcija): Afrika (istorija, stanovništvo, običaji)


PETAK, 24.11.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Kvadar (sveska, udžbenik, predmet ili model kvadra)

Srpski jezik: Štampana slova latinice Ii, Nn, Njnj (sveska, Latinica)

Engleski jezik:

Čas odeljenjskog starešine:

12. NEDELJA (13.-17.11.2017.)


- Ponoviti i primeniti u vežbanju naučeno o rečenicama prema značenju i obliku (provera znanja u utorak). 

- Obnoviti lekcije iz sveta oko nas o vodi i vazduhu. Rešiti zadatke u Radnoj svesci,str.35. (određivanje nepoznatog umanjenika). 

- U petak imamo proveru znanja iz matematike - Jednačine (određivanje nepoznatog sabirka, umanjenika i umanjioca).

PONEDELJAK, 13.11.2017.


Srpski jezik: "Stara slika na zidu", Dragan Lukić (Čitanka, sveska)

Domaći zadatak - primena znanja o rečenicama-nastavni listić (za utorak)

Engleski jezik:

Matematika: Provera domaćeg zadatka, Određivanje nepoznatog umanjioca (Radna sveska, udžbenik, sveska)

Fizičko vaspitanje: (oprema)

Od igračke do računara: Čas u računarskom kabinetu (obnavljamo naučeno o delovima računara, rukovanje mišem, uključivanje i isključivanje računara, pravljenje foldera)UTORAK, 14.11.2017.


Matematika: Određivanje nepoznatog umanjioca (Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Rečenice prema značenju i obliku - PROVERA ZNANJA

Muzička kultura: Pevanje pesme "Dunje ranke", obrada pesme "Višnjičica rod rodila", narodna pesma (sveska)

Svet oko nas: Kako znamo da je vazduh oko nas (udžbenik, sveska)

Napomena: Poneti po jedan balon i autić (ko ima) zbog ogleda "Trka autića".


Dopunsku nastavu nećemo imati ove nedelje.SREDA,15.11.2017.


Srpski jezik: Imenice (Gramatika,Radna sveska,sveska)

Matematika: Jednačine-priprema za proveru znanja (udžbenik, sveska)

Zadaci za dodatno vežbanje (nisu obavezni) ("Nova škola")

Svet oko nas(dva časa): Putovanje u svet nauke - realizacija časa u saradnji sa Naučno obrazovnim centrom

Fizičko vaspitanje: oprema


Napomena: Obavezno poneti odeljenjske majiceČETVRTAK, 16.11.2017.


Matematika: Jednačine-priprema za proveru znanja (Radna sveska, sveska)

Zadaci za dodatno vežbanje (nisu obavezni) ("Eduka")

Srpski jezik: Rod imenica (Gramatika, sveska)

Likovna kultura (dva časa):  Železnica očima deteta (voštane bojice, flomasteri, papir u boji (po izboru deteta) blok (ko ima blok br.5 neka ponese), mušema) primeri

Sekcija "Sa decom oko sveta": Afrika - biljni i životinjski svet

"Afrika protiv polova", Đorđe Jovanović VI/4PETAK, 17.11.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Jednačine - PROVERA ZNANJA

Srpski jezik: Scensko prikazivanje dramskog teksta "Stara slika na zidu" (Čitanka, sveska)

Engleski jezik:

Čas odeljenjskog starešine: Ja sam ti - empatija

11. NEDELJA (6. - 8.11.2017.)

PONEDELJAK, 6.11.2017. Nastava počinje u 13.15, a završava se u 17.10.

SPORTSKE MEĐUODELJENJSKE AKTIVNOSTI - oprema
Srpski jezik: Život i delo Vuka Karadžića (sveska) Oda Vuku
Napomena: Oni koji su uzeli časopis o Vuku Karadžiću da ga obavezno donesu.
Engleski jezik:
Matematika: Određivanje nepoznatog sabirka (Radna sveska, sveska)
Fizičko vaspitanje: oprema
Od igračke do računara: Čas u računarskom kabinetu (obnoviti naučeno o radnoj površini, ikonicama, uključivanju računara)

UTORAK, 7.11.2017. Nastava počinje u 13.15., a završava se u 16.35

ČITALAČKI ČAS: Vođenje čitalačkog dnevnika (sveska,format A4 - linije)
Matematika: Provera domaćeg zadatka, Određivanje nepoznatog umanjenika (udžbenik, sveska)
Srpski jezik: Rečenice prema značenju i obliku (Radna sveska, sveska)  vrste rečenica
Muzička kultura: sveska
Svet oko nas: Obnavljanje naučenog o vodi, Vazduh (udžbenik, sveska)

Dopunska nastava iz matematike ( čas se završava u 17.10)

SREDA, 8.11.2017., Nastava počinje u 14, a završava se u 17.10

Srpski jezik: "Iza zmajevih krila", Branko Ćopić (lektira, sveska),
Matematika: Određivanje nepoznatog umanjenika (Radna sveska, sveska)
Svet oko nas: Zagrevanje i hlađenje vazduha (udžbenik, sveska) ogled
Građansko v./Verska n.: 
Fizičko vaspitanje: nije potrebna oprema

JESENJI RASPUST OD 9. 11.  DO 12.11.2017. 

Prvi nastavni dan nakon raspusta je 13.11.2017. Nastava počinje u 8 časova.

10. NEDELJA (30.10.-4.10.2017.)


U toku vikenda uvežbavati izražajno čitanje odabrane uloge iz dramskog teksta "Zna on unapred". Ponoviti šta smo sve učili u toku oktobra iz srpskog jezika. 

U četvrtak ćemo imati proveru znanja iz matematike (Sabiranje i oduzimanje-sa prelaskom desetice)


Podsećam vas da je u subotu, 4.11.2017., na nivou škole predviđena nastavna subota. Tada ćemo predstavljati pročitane knjige.


PONEDELJAK, 30.10.2017.


Srpski jezik: Zna on unapred, G.Tartalja- čitanje po ulogama (Čitanka, sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Zadaci sa dve računske operacije (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Zadaci za dodatno vežbanje (nisu obavezni) ("Vežbalica")

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Pravilno uključivanje računara, upoznavanje radne površine i ikonicaUTORAK, 31.10.2017.


Matematika: Zadaci sa dve računske operacije (Radna sveska, sveska)

Zadaci za dodatno vežbanje (nisu obavezni) ("Vežbalica")

Srpski jezik: Merimo rast našeg znanja - oktobar (Čitanka, Radna sveska, sveska) prilog

Muzička kultura: Pevanje naučenih pesama (sveska, dečji instrument po želji)

Svet oko nas: Svojstva vode (udžbenik, Radna sveska, sveska)


Dopunska nastava iz srpskog jezika: Prepoznavanje i imenovanje vrste rečenicaSREDA, 1.11.2017.


Srpski jezik: Rečenice po značenju - obaveštajne, upitne, uzvične, zapovedne (sveska, Radna sveska)

Svet oko nas: Agregatna stanja vode (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Teku, teku, kapi tečne - Branko Kockica

Zašto se voda stalno pretvara - Branko Kockica

Matematika: Zadaci sa sabiranjem i oduzimanjem - vežbanje za proveru znanja (sveska)

Zadaci za dodatno vežbanje (nisu obavezni)

Građansko v./ Verska n.: 

Fizičko vaspitanje: oprema, vijača (ko ima)ČETVRTAK, 2.11.2017.


Matematika: Sabiranje i oduzimanje (sa prelaskom desetice)-PROVERA ZNANJA

Zadaci za one koji žele više (nisu obavezni)

Srpski jezik: Rečenice po obliku (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Obrađeno-neobrađeno-Zoološki vrt (plastelin-mogu koristiti plastelin kojim su pravili voće i povrće(u školi je), stare novine, mušemu)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Afrika (fascikla sa dosada korišćenim materijalom) PETAK, 3.11.2017.


Fizičko vaspitanje: igre u učionici

Matematika: Analiza provere znanja (udžbenik, sveska)

Napomena: U zavisnosti od postignutog rezultata (ako budu uspešni), uči ćemo Određivanje nepoznatog sabirka. U slučaju slabijih rezultata na testu, uvežbavaćemo primere kod kojih su se javljale učestale greške.

Srpski jezik: Izbor iz enciklopedija za decu (sveska)

Napomena: Čas ćemo održati u biblioteci i koristiti enciklopedije iz biblioteke.

Engleski jezik:

ČOS: Odeljenjsko drvo vrlinaSUBOTA, 4.11.2017. Nastavna subota - od 8 časova do 10.30. 


Srpski jezik: Predstavljamo pročitane knjige (plakat)

Svet oko nas: Naučili smo o vodi - kviz (sveska)

Matematika: Određivanje nepoznatog sabirka (udžbenik, sveska)

Fizičko vaspitanje: Igre po izboru učenika

9. NEDELJA (23.-27.10.2017.)


U toku vikenda se obnoviti naučeno iz pravopisa (srpski jezik); naučeno o Suncu i zemljištu (svet oko nas), za utorak; naučiti pesmicu iz engleskog (oni učenici koji nisu odgovarali); dovršiti zadatke u udžbeniku iz matematike.


PONEDELJAK, 23.10.2017.


Srpski jezik: Primenjujemo pravopis - vežbanje (Radna sveska, sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Oduzimanje dvocifrenih brojeva, sa prelazom (Radna sveska, udžbenik, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Sastavni delovi računara-obnavljanje (fascipla sa materijalom)


UTORAK, 24.10.2017.


Matematika: Oduzimanje zbira od broja (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Naučili smo iz pravopisa - PROVERA ZNANJA

Muzička kultura:  (sveska)

Svet oko nas: Naučili smo o Suncu i zemljištu (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Pitanja kao pomoć pri obnavljanju naučenog


Dopunska nastava iz matematike: Sabiranje i oduzimanje dvocifrenih brojevaSREDA, 25.10.2017.


Srpski jezik: Uzvične rečenice (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Svet oko nas: Jesen (udžbenik, Radna sveska, sveska)

Matematika: Oduzimanje zbira od broja (Radna sveska, sveska)

Građansko v./verska n.

Fizičko vaspitanje: opremaČETVRTAK, 26.10.2017.


Matematika: Zadaci sa jednom računskom operacijom (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Zapovedne rečenice (Gramatika, Radna sveska, sveska)

Likovna kultura: Jednobojno-višebojno:Moje rukavice (flomasteri, drvene bojice, voštane bojice-po izboru učenika,makaze jedna štipaljka)

Interdisciplinarna radionica (Sa decom oko sveta, likovna kultura)-dva časa: KONTINENTI (pripremljen materijal o zanimljivostima vezanim za kontinent koji je dete izabralo(sličice, kraći tekst, ilustracije manjeg formata), flomasteri, makaze, lepak, mušema)


Pomoćni materijal za radionicu (zanimljivosti o kontinentima):

AFRIKA1   AFRIKA2   AFRIKA3     

AZIJA1   AZIJA2   AZIJA3   

EVROPA1  EVROPA2    EVROPA3

SEVERNA AMERIKA1   SEVERNA AMERIKA2    SEVERNA AMERIKA3

JUŽNA AMERIKA1    JUŽNA AMERIKA2   JUŽNA AMERIKA3

AUSTRALIJA1   AUSTRALIJA2   AUSTRALIJA3

ANTARKTIK1  ANTARKTIK2  ANTARKTIK3PETAK, 27.10.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Zadaci sa jednom računskom operacijom (Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Zna on unapred", Gvido Tartalja (Čitanka, sveska) audio zapis

Engleski jezik:

ČOS: Poštujemo se iako mislimo različito


8.NEDELJA (16.-20.10.2017.)


U toku vikenda uvežbavati sabiranje dvocifrenih brojeva (sa prelazom). U ponedeljak, 16.10.2017.godine je najavljena provera znanja iz engleskog jezika. Obavezno je da svako zna gde stanuje (naziv ulice i kućni broj ).

Napomena: Za čas srpskog jezika u četvrtak, potrebna  je koverta za pismo.

PONEDELJAK, 16.10.2017.


Srpski jezik: "Dva pisma", A. Popović (čitanka, sveska, Radna sveska)

Domaći zadatak: Radna sveska,str.49. (za sredu)

Engleski jezik: PROVERA ZNANJA

Matematika: Sabiranje dvocifrenih brojeva sa prelazom (udžbenik, sveska)

Domaći zadatak: Dovršiti zadatke u udžbeniku.

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Sastavni delovi računara i njihova namena (fascikla)


UTORAK, 17.10.2017. Po decu doći u 12.25.


Matematika: Sabiranje dvocifrenih brojeva sa prelazom (Radna sveska)

Srpski jezik: Pisanje pisma/razglednice - adresiranje (gramatika, sveska)

Domaći zadatak: Radna sveska,str.50.

Muzička kultura: Odlazak na koncert Beogradske filharmonije "Putovanje miša Mije"

Svet oko nas: Sunce (udžbenik, sveska, radna sveska) 

Video materijali: 

Mr. Sun

Rainbow song

Sunce i biljke

SREDA,18.10.2017.


Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka,"Dva pisma", A. Popović - izražajno čitanje dramskog teksta po ulogama (čitanka, sveska, Radna sveska)

Svet oko nas: Zemljište (udžbenik, sveska, radna sveska)

Matematika: Oduzimanje (40 - 17) (udžbenik, sveska)

Građansko v./Verska n.: O stidu i sramoti (fascikle) video zapis emisije o stidu i sramoti

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK, 19.10.2017.


Matematika: Oduzimanje (33-27) (Radna sveska,udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Pisanje pisma i razglednice - sadržaj (koverta za pismo, sveska, gramatika,Radna sveska)

Domaći zadatak: Moje prvo pismo

Likovna kultura (dva časa): Slaganje,razlaganje - Omiljena životinja ( stranice ilustrovanih časopisa ili dnevnih novina, krep papir, papir u boji, lepak, makaze, mušema) prilog

Sekcija "Sa decom oko sveta": Kontinenti i okeani (štampani materijal)


PETAK, 20.10.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Oduzimanje brojeva sa prelazom (Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Moje prvo pismo - analiza domaćeg zadatka (sveska)

Engleski jezik:

ČOS: Dobar prijatelj je...


7. NEDELJA (9.-13.10.2017.)


U toku vikenda uvežbavati sabiranje i oduzimanje dvocifrenih i jednocifrenih brojeva sa prelazom preko desetice (Radna sveska) Ponoviti naučeno o živoj prirodi (možete koristiti pitanja koja sam pripremila kao pomoć pri učenju - sveska). U sredu je provera znanja. Odgovoriti na preostalo pitanje i ilustrovati pesmu "Škola" u svesci za srpski jezik.

Napomena za roditelje:U vreme časa engleskog jezika možete doći na individualne razgovore, kao i u sredu od 18.30 do 19.15.

PONEDELJAK, 9.10.2017.


Srpski jezik: Pišemo pravilno - veliko slovo, dve tačke, zapeta, rečca li (sveska, radna sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Sabiranje i oduzimanje dvocifrenog i jednocifrenog broja ( sa prelazom ) (sveska, radna sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Upotreba električnih aparata u domaćinstvuUTORAK, 10.10.2017.


Matematika: Nula kao sabirak i umanjilac (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "Tajna", Miroslav Antić (sveska, čitanka) audio zapis

Muzička kultura: "Srce" i "Tik-tak" (sveska)

Svet oko nas: Živa priroda i mi - (radna sveska, sveska)


Dopunska nastava:SREDA, 11.10.2017.


Srpski jezik: "Tajna", Miroslav Antić (sveska, čitanka)

Svet oko nas: Naučili smo o živoj prirodi - PROVERA ZNANJA 

Matematika: Nula kao sabirak i umanjilac (radna sveska, sveska)

Građansko v./Verska n.:

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK, 12.10.2017.


Matematika: Sabiranje (26+24) (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Pisanje geografskih naziva (gramatika, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Kontrast, prirodni i veštački materijali - Moja kuhinjica (plastelin, stare novine, mušema)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Zemlja (kontinenti i okeani). Ko može neka ponese globus ili kartu sveta, ako ima.


The Seven Continents Song           Seven Continents Song         Seven Continents Song for ChildrenPETAK, 13.10.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Sabiranje (26+28) (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Pisanje naziva ulica (gramatika, sveska)

Engleski jezik:

ČOS: Naš simbol6. NEDELJA (2.-6.10.2017.) 


DEČJA NEDELJA - GRADIMO MOSTOVE MEĐU GENERACIJAMA ZA RADOST SVAKOG DETETA


U toku vikenda, koristeći tangram (pripremljene oblike) napraviti jedan od željenih oblika,zalepiti na list bloka   i doneti u ponedeljak na čas od igračke do računara. Uvežbavati recitovanje izabrane pesme Ljubivoja Ršumović. 

Pošto je u ponedeljak provera znanja iz matematike, u toku vikenda provežbati tipove zadataka koje teže rešavate. U radu koristite zadatke iz sveske i radne sveske.

Ko nije odgovarao pesmicu iz engleskog jezika, neka je obnovi.


Napomena za roditelje: U vreme časa engleskog jezika imate mogućnost za individualne razgovore.    Ovog ponedeljka ćemo imati gosta u vreme trećeg časa, pa stoga deca ne moraju nositi opremu za fizičko vaspitanje. 

Ukoliko ste u mogućnosti, biće nam drago da budete naši gosti na časovima koji su osmišljeni kao deo aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje.


PONEDELJAK, 2.10.2017.


Matematika: Sabiranje i oduzimanje (bez prelaza desetice) - provera znanja

Domaći zadatak: Obnoviti sabiranje jednocifrenih brojeva sa prelazom preko 10 (5 + 8). Možete koristiti igricu "Brdašce" iz elektronskog udžbenika za prvi razred.

Engleski jezik:

DRUŽENJE SA ĐOLETOVIM DEKOM - GOST POVODOM DEČJE NEDELJE (Kako živeti u skladu sa prirodom) (aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje)

Srpski jezik: Dve tačke i zapeta u nabrajanju (sveska, radna sveska) 

Domaći zadatak: Pročitati tekst o pojedinim igrama koje su se igrale nekada, a mogu i sada, kao priprema za čas. (Listić zalepljen u svesci).

Od igračke do računara: Moja lutka (igre Pozorište senki) (lutke su kod učiteljice)


UTORAK, 3.10.2017.


Matematika: Sabiranje (37 + 5) (sveska, udžbenik)

Svet oko nas: Čovek pripada prirodi (udžbenik, sveska) 

Srpski jezik: Igre iz detinjstva mojih prijatelja svih generacija (sveska) (aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje)

Muzička kultura: Obnavljamo pesmu Zvuk i ton (učenici koji nisu odgovarali); Srce (sveska)


SREDA, 4.10.2017.


Srpski jezik: U sobi knjiga - čas u biblioteci (sveska)

Svet oko nas: Znam o živoj prirodi-kviz, ekipe deca-odrasli (aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje)

Matematika: Sabiranje (37+5) (radna sveska, sveska)

Građansko v./verska n. Rečnik osećanja/

Fizičko vaspitanje: (oprema)


ČETVRTAK, 5.10.2017. Integrativni dan "Planete Sunčevog sistema" (Svi sadržaji koje ćemo obrađivati imaće zajedničku temu).


Matematika: Sabiranje sa prelazom-desetominutna vežba, Oduzimanje (32-5) (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Upitne rečenice i pisanje rečce li u upitnim rečenicama (sveska, radna sveska)

Likovna kultura ( 2 časa ): Siluete omiljene planete-zajednički rad odraslih i dece (blok br.4, tempere (boje, četkice, paleta, čaša) voštane boje, drvene bojice - po želji, mušema) (aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Planete Sunčevog sistema kao naša inspiracija (crtež, pitalica, rebus, zagonetka, matematički zadatak, pesma, priča i dr.)

Napomena: Učenici mogu pripremiti materijal po želji za realizaciju ovog časa.


PETAK, 6.2.2017.


TURNIR "NE LJUTI SE ČOVEČE" (aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje)

Matematika: Oduzimanje (35-7) (radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Škola", Dragan Lukić (čitanka, sveska, radna sveska)

Engleski jezik:

ČOS: Analiza ostvarenih aktivnosti povodom Dečje nedelje


SUBOTA, 7.10.2017. u 10 časova

TRKA ZA SREĆNIJE DETINJSTVO (za učenike koji žele učestvovati u humanitarnoj trci)                                                                                                                                       

5. NEDELJA (25. - 29.9.2017.) POPODNEVNA SMENA


U toku vikenda naučiti brojalicu,pesme iz engleskog jezika i napisati domaći. Iz matematike rešiti dogovorene zadatke u Radnoj svesci.Podsećam još jednom da ukoliko želite da učestvujete na likovnom konkursu "Hrani se i budi zdrav" do srede predate rad ( na listu bloka br.5). Obnovite gradivo o biljkama koje smo učili iz sveta oko nas. Vežbajte da pevate pesmu "Zvuk i ton".


Napomena za roditelje: U vreme časa engleskog jezika imate mogućnost za individualne razgovore, kao i sredom od 18.30 do 19.45 (u popodnevnoj smeni).

PONEDELJAK, 25.9.2017.


Od igračke do računara: Tangram - vežbanje (fascikla) primeri

Domaći zadatak: Za sledeći čas složi jedan od datih oblika i zalepi na list od bloka br.4.

Srpski jezik: Pisanje ličnih imena i imena životinja (gramatika, radna sveska, sveska)

Domaći zadatak: Pročitati pesme Lj. Ršumovića (Čitanka, str.18.-21.)

Engleski jezik:

Matematika: Provera domaćeg zadatka, desetominutna vežba-sabiranje, Oduzimanje ( 45 - 31 ) (udžbenik, radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK, 26.9.2017. 


Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka-pročitane pesme, Izbor iz poezije za decu Ljubivoja Ršumovića (radna sveska, čitanka, sveska)

Domaći zadatak: Pročitati pesme Ljubivoja Ršumovića zapisane na listiću.

Matematika: Sabiranje i oduzimanje (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Zvuk i tonDrugarstvo,M.Subota, Radost Evrope,A.Korać i pesme iz prvog razreda (dečji instrument, sveska)

Svet oko nas: Različite životinje - različita ishrana (udžbenik, radna sveska, sveska)

Dopunska nastava iz matematike: Veza sabiranja i oduzimanja.SREDA, 27.9.2017. DONETI PASULJ (bez obzira da li je i koliko porastao - upoređivaćemo ih)


Srpski jezik: Izbor iz poezije za decu Ljubivoja Ršumovića (sveska) materijal za rad (pesme)

korisni link ka pesmama Lj. Ršumovića

Domaći zadatak: Naučiti jednu od obrađenih pesama Ljubivoja Ršumovića po želji)

Svet oko nas: Živa bića u vodi, vazduhu i zemljištu (udžbenik, radna sveska, sveska)

Matematika: Sabiranje i oduzimanje bez prelaza desetica (radna sveska i sveska)

Građansko v./Verska n.: 

Fizičko Vaspitanje: oprema


ČETVRTAK, 28.9.2017. Nastava počinje u 13.15 do 17.30.


Sekcija "Sa decom oko sveta" i slobodne aktivnosti - Poseta Planetarijuma (čas u Planetarijumu od 12.30) - Tema predavanja je "Najlepše slike svemira i zvezdano nebo". Šetnja Kalemegdanom.

Matematika: Osobine jednakosti (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Kazivanje naučenih lirskih pesama (izbor iz pesama Ljubivoja Ršumovića)

Likovna kultura ( 2 časa ): Svetlost i senka; Senka moje igračke (deblji papir u boji, makaze, cevčica za sok ili štapić za roštilj, selotejp)PETAK, 29.9.2017. Doći u školu u 12.10 (u našu učionicu). Priredba počinje u 12.30. Deca  će imati nastavu do 16.40.


Engleski jezik: Učešće u priredbi ( predstavljanje engleskog jezika )

ČOS: Učim lako kad znam kako 

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Sabiranje i oduzimanje - bez prelaska desetice - priprema za proveru znanja (sveska)

Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, Merimo rast našeg znanja - obnavljamo obrađeno gradivo u toku septembra (radna sveska,sveska)4. NEDELJA (18.-22.9.2017.) 


U toku vikenda obnoviti odabrane stihove pesme "Jednoga dana" i napisati pesmu ili priču koja govori o važnosti zdrave ishrane za zdravlje dece. Naslov možete sami odabrati, samo da se odnosi na temu. Ukoliko neko želi, može nacrtati crtež na listu bloka br.5, na temu "Hrani se pravilno i budi zdrav". Tehnika je po želji. Važno je da rad bude kreativan, zanimljiv i da podstiče na zdrav način ishrane.


Ponoviti naučeno o zajedničkim karakteristikama živih bića i delovima biljaka.


PONEDELJAK (18.9.2017.); 


Srpski jezik: Izražajno recitovanje pesme "Jednoga dana", Naše pesme / priče  - Hrani se pravilno i budi zdrav - čitanje i analiza napisanog sastava ili pesme (čitanka, sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Veza sabiranja i oduzimanja, prethodnik i sledbenik (radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Materijali (fascikla)


UTORAK (19.9.2017.); 


Matematika: Sabiranje tipa 30 + 26 (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Reč i rečenica (gramatika, sveska)

Domaći zadatak: Ponoviti naučeno o glasovima, slogovima i slogovanju, rastavljanju reči na kraju reda, rečima i rečenicama (kao priprema za proveru znanja)

Muzička kultura: Zvuk i ton, Šaputanje (sveska)

Svet oko nas: Život biljaka (prethodno ponoviti: Zajedničke karakteristike živih bića i delovi biljke) (udžbenik, radna sveska, sveska)


Dopunska nastava iz srpskog jezika: Uvežbavamo izražajno čitanje i razumevanje pročitanog (završava se u 12.25)


SREDA (20.9.2017.); 


Srpski jezik: Glas, slovo, slog, reč i rečenica - PROVERA ZNANJA (sveska)

Svet oko nas: Zajedničke karakteristike živih bića i biljke - obnavljanje obrađenih lekcija iz SON (udžbenik, radna sveska, sveska)

Matematika: Oduzimanje tipa 47 - 30 (udžbenik, radna sveska, sveska)

Građansko v./verska n.: Ponosim se što...

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK (21.9.2017.); 


Matematika: Sabiranje i oduzimanje (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Patak i žabe", Jovan Jovanović Zmaj (čitanka, sveska) audio zapis   

Likovna kultura (2 časa): Planete Sunčevog sistema - grupni rad (materijal po izboru učenika, tempere, četkice, paleta, mušema)

ideje kao inspiracija za rad

Sa decom oko sveta: Planete Sunčevog sistema (fascikla)


PETAK (22.9.2017.); 


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Sabiranje tipa 23 + 33 (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Obaveštajne rečenice (gramatika, sveska)

Engleski jezik:

Čas odeljenjskog starešine: Tehnike učenja - učim da učim

3. NEDELJA (11.-15.9.2017.)


PONEDELJAK (11.9.2017.);  


Srpski jezik: Glas, slog, samoglasnici i suglasnici (Gramatika, radna sveska i sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Petnaestominutna vežba-provera sabiranja i oduzimanja, Zamena mesta sabiraka (udžbenik, radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Izbor i upotreba jednostavnog pribora i aparata (obeležena fascikla)


UTORAK (12.9.2017.); 


Matematika: Združivanje sabiraka (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, Podela reči na slogove u izgovaranju; Slogotvorno R (Gramatika, radna sveska, sveska)

Muzička kultura: Muzički podsetnik -pevanje pesme Bukvarci i pesama iz prvog razreda (sveska, po jedan dečji instrument - izbor deteta)

Svet oko nas: INICIJALNI TEST (radna sveska, sveska)


Dopunska nastava iz matematike: Uvežbavanje sabiranja i oduzimanja do 100 (poznatih oblika)

Napomena: Dopunska nastava počinje u 13.15.SREDA ( 13.9.2017.); 


Fizičko vaspitanje: oprema

Srpski jezik: Jednoga dana, Ljubivoje Ršumović (Čitanka,radna sveska, sveska),  

o piscu        audio zapis        "Fazoni i fore"-špica

Domaći zadatak: Naučiti deo pesme (pet dodeljenih strofa) napamet za ponedeljak.

Svet oko nas: Delovi biljke (udžbenik, radna sveska, sveska)

Matematika: Petnaestominutna vežba-provera sabiranja i oduzimanja,Zamena mesta i združivanje sabiraka (radna sveska, sveska)

Građansko v./verska nastava: 


ČETVRTAK (14.9.2017.); 


Sa decom oko sveta (sekcija): Planete Sunčevog sistema  - 

"Pesma planeta"     Planets Song Video

Matematika: Veza sabiranja i oduzimanja (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Rastavljanje reči na kraju reda (Gramatika, radna sveska, sveska)

Likovna kultura (2 časa): Svemirac / raketa / svemirski brod (kartonske rolne od ubrusa ili wc papira, alu folija, kolaž papir, papir u boji, lepak, makaze, dodatni materijal koji bi dete želelo da koristi)

zanimljivi primeri za pravljenje         raketa        nove idejePETAK (15.9.2017.); 


ČOS: Moje radne navike utiču na moj uspeh

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Prethodnik i sledbenik (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Bolesnik na tri sprata, Branko Ćopić (Čitanka, sveska)  o piscu      audio zapis

Domaći zadatak za ponedeljak: Naše pesme/priče - radni naslov "Hrani se pravilno i budi zdrav" (naslov može da bude i sličan, ali da tekst govori o zdravoj ishrani)

Engleski jezik:

2. NEDELJA (4.-8.9.2017.)


PONEDELJAK (4.9.2017.); 


Srpski jezik: "Dobri prijatelji",J.J.Zmaj - sveska

Matematika: Inicijalni test - pribor za rad - olovke, lenjir

Fizičko vaspitanje: oprema

Svet oko nas: Na početku drugog razreda - udžbenik, radna sveska, sveska

Od igračke do računara: UTORAK (5.9.2017.); 


Matematika: Geometrija i relacije (obnavljanje) - udžbenik, radna sveska, sveska, lenjir

Srpski jezik: Inicijalni test - pribor za rad

Muzička kultura: Bukvarci - sveska

Engleski jezik: udžbenik, radna sveska, sveska

Dopunska nastava:


SREDA (6.9.2017.); 


Srpski jezik: "Smešno čudo", narodna pesma - Čitanka, sveska (audio zapis)

Svet oko nas: Zajedničke karakteristike živih bića - udžbenik, radna sveska, sveska

Matematika: Brojevi do 100 (obnavljanje) - udžbenik, radna sveska, sveska

Građansko v./Verska n.:

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK (7.9.2017.); 


Matematika: Sabiranje i oduzimanje do 100 (obnavljanje) - udžbenik, radna sveska, sveska

Srpski jezik: Pročitao/la sam za vreme raspusta - plakate, sveska

Likovna kultura (2 časa): Kako se ko kreće - papir u boji (žuti, zeleni i beli),

Sa decom oko sveta (sekcija): Gde i kako ćemo putovati oko sveta


PETAK (8.9.2017.); 


Srpski jezik: Šaljive narodne pesme  Čitanka, radna sveska, sveska

Matematika: Tekstualni zadaci (obnavljanje)- udžbenik, radna sveska, sveska

Engleski jezik: udžbenik, radna sveska, sveska

Fizičko vaspitanje: oprema

ČOS:

1. NEDELJA (1.9.2017.)


PETAK (1.9.2017.) 


Prvi dan u školi ( od 14 do 16 časova )