OPŠTI STANDARDI POSTIGNUĆA

OBRAZOVNI STANDARDI ZA KRAJ PRVOG CIKLUSA 

OBAVEZNOG OBRAZOVANJA

 ( ČETVRTI RAZRED )


RASPORED  ZVONJENJANASTAVNE  JEDINICE - PREDMETI8.NEDELJA (16.-20.10.2017.)


U toku vikenda uvežbavati sabiranje dvocifrenih brojeva (sa prelazom). U ponedeljak, 16.10.2017.godine je najavljena provera znanja iz engleskog jezika. Obavezno je da svako zna gde stanuje (naziv ulice i kućni broj ).

Napomena: Za čas srpskog jezika u četvrtak, potrebna  je koverta za pismo.

PONEDELJAK, 16.10.2017.


Srpski jezik: "Dva pisma", A. Popović (čitanka, sveska, Radna sveska)

Domaći zadatak: Radna sveska,str.49. (za sredu)

Engleski jezik: PROVERA ZNANJA

Matematika: Sabiranje dvocifrenih brojeva sa prelazom (udžbenik, sveska)

Domaći zadatak: Dovršiti zadatke u udžbeniku.

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Sastavni delovi računara i njihova namena (fascikla)


UTORAK, 17.10.2017. Po decu doći u 12.25.


Matematika: Sabiranje dvocifrenih brojeva sa prelazom (Radna sveska)

Srpski jezik: Pisanje pisma/razglednice - adresiranje (gramatika, sveska)

Domaći zadatak: Radna sveska,str.50.

Muzička kultura: Odlazak na koncert Beogradske filharmonije "Putovanje miša Mije"

Svet oko nas: Sunce (udžbenik, sveska, radna sveska) 

Video materijali: 

Mr. Sun

Rainbow song

Sunce i biljke

SREDA,18.10.2017.


Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka,"Dva pisma", A. Popović - izražajno čitanje dramskog teksta po ulogama (čitanka, sveska, Radna sveska)

Svet oko nas: Zemljište (udžbenik, sveska, radna sveska)

Matematika: Oduzimanje (40 - 17) (udžbenik, sveska)

Građansko v./Verska n.: O stidu i sramoti (fascikle) video zapis emisije o stidu i sramoti

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK, 19.10.2017.


Matematika: Oduzimanje (33-27) (Radna sveska,udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Pisanje pisma i razglednice - sadržaj (koverta za pismo, sveska, gramatika,Radna sveska)

Domaći zadatak: Moje prvo pismo

Likovna kultura (dva časa): Slaganje,razlaganje - Omiljena životinja ( stranice ilustrovanih časopisa ili dnevnih novina, krep papir, papir u boji, lepak, makaze, mušema) prilog

Sekcija "Sa decom oko sveta": Kontinenti i okeani (štampani materijal)


PETAK, 20.10.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Oduzimanje brojeva sa prelazom (Radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Moje prvo pismo - analiza domaćeg zadatka (sveska)

Engleski jezik:

ČOS: Dobar prijatelj je...


7. NEDELJA (9.-13.10.2017.)


U toku vikenda uvežbavati sabiranje i oduzimanje dvocifrenih i jednocifrenih brojeva sa prelazom preko desetice (Radna sveska) Ponoviti naučeno o živoj prirodi (možete koristiti pitanja koja sam pripremila kao pomoć pri učenju - sveska). U sredu je provera znanja. Odgovoriti na preostalo pitanje i ilustrovati pesmu "Škola" u svesci za srpski jezik.

Napomena za roditelje:U vreme časa engleskog jezika možete doći na individualne razgovore, kao i u sredu od 18.30 do 19.15.

PONEDELJAK, 9.10.2017.


Srpski jezik: Pišemo pravilno - veliko slovo, dve tačke, zapeta, rečca li (sveska, radna sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Sabiranje i oduzimanje dvocifrenog i jednocifrenog broja ( sa prelazom ) (sveska, radna sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Upotreba električnih aparata u domaćinstvuUTORAK, 10.10.2017.


Matematika: Nula kao sabirak i umanjilac (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: "Tajna", Miroslav Antić (sveska, čitanka) audio zapis

Muzička kultura: "Srce" i "Tik-tak" (sveska)

Svet oko nas: Živa priroda i mi - (radna sveska, sveska)


Dopunska nastava:SREDA, 11.10.2017.


Srpski jezik: "Tajna", Miroslav Antić (sveska, čitanka)

Svet oko nas: Naučili smo o živoj prirodi - PROVERA ZNANJA 

Matematika: Nula kao sabirak i umanjilac (radna sveska, sveska)

Građansko v./Verska n.:

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK, 12.10.2017.


Matematika: Sabiranje (26+24) (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Pisanje geografskih naziva (gramatika, sveska)

Likovna kultura (dva časa): Kontrast, prirodni i veštački materijali - Moja kuhinjica (plastelin, stare novine, mušema)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Zemlja (kontinenti i okeani). Ko može neka ponese globus ili kartu sveta, ako ima.


The Seven Continents Song           Seven Continents Song         Seven Continents Song for ChildrenPETAK, 13.10.2017.


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Sabiranje (26+28) (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Pisanje naziva ulica (gramatika, sveska)

Engleski jezik:

ČOS: Naš simbol6. NEDELJA (2.-6.10.2017.) 


DEČJA NEDELJA - GRADIMO MOSTOVE MEĐU GENERACIJAMA ZA RADOST SVAKOG DETETA


U toku vikenda, koristeći tangram (pripremljene oblike) napraviti jedan od željenih oblika,zalepiti na list bloka   i doneti u ponedeljak na čas od igračke do računara. Uvežbavati recitovanje izabrane pesme Ljubivoja Ršumović. 

Pošto je u ponedeljak provera znanja iz matematike, u toku vikenda provežbati tipove zadataka koje teže rešavate. U radu koristite zadatke iz sveske i radne sveske.

Ko nije odgovarao pesmicu iz engleskog jezika, neka je obnovi.


Napomena za roditelje: U vreme časa engleskog jezika imate mogućnost za individualne razgovore.    Ovog ponedeljka ćemo imati gosta u vreme trećeg časa, pa stoga deca ne moraju nositi opremu za fizičko vaspitanje. 

Ukoliko ste u mogućnosti, biće nam drago da budete naši gosti na časovima koji su osmišljeni kao deo aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje.


PONEDELJAK, 2.10.2017.


Matematika: Sabiranje i oduzimanje (bez prelaza desetice) - provera znanja

Domaći zadatak: Obnoviti sabiranje jednocifrenih brojeva sa prelazom preko 10 (5 + 8). Možete koristiti igricu "Brdašce" iz elektronskog udžbenika za prvi razred.

Engleski jezik:

DRUŽENJE SA ĐOLETOVIM DEKOM - GOST POVODOM DEČJE NEDELJE (Kako živeti u skladu sa prirodom) (aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje)

Srpski jezik: Dve tačke i zapeta u nabrajanju (sveska, radna sveska) 

Domaći zadatak: Pročitati tekst o pojedinim igrama koje su se igrale nekada, a mogu i sada, kao priprema za čas. (Listić zalepljen u svesci).

Od igračke do računara: Moja lutka (igre Pozorište senki) (lutke su kod učiteljice)


UTORAK, 3.10.2017.


Matematika: Sabiranje (37 + 5) (sveska, udžbenik)

Svet oko nas: Čovek pripada prirodi (udžbenik, sveska) 

Srpski jezik: Igre iz detinjstva mojih prijatelja svih generacija (sveska) (aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje)

Muzička kultura: Obnavljamo pesmu Zvuk i ton (učenici koji nisu odgovarali); Srce (sveska)


SREDA, 4.10.2017.


Srpski jezik: U sobi knjiga - čas u biblioteci (sveska)

Svet oko nas: Znam o živoj prirodi-kviz, ekipe deca-odrasli (aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje)

Matematika: Sabiranje (37+5) (radna sveska, sveska)

Građansko v./verska n. Rečnik osećanja/

Fizičko vaspitanje: (oprema)


ČETVRTAK, 5.10.2017. Integrativni dan "Planete Sunčevog sistema" (Svi sadržaji koje ćemo obrađivati imaće zajedničku temu).


Matematika: Sabiranje sa prelazom-desetominutna vežba, Oduzimanje (32-5) (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Upitne rečenice i pisanje rečce li u upitnim rečenicama (sveska, radna sveska)

Likovna kultura ( 2 časa ): Siluete omiljene planete-zajednički rad odraslih i dece (blok br.4, tempere (boje, četkice, paleta, čaša) voštane boje, drvene bojice - po želji, mušema) (aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje)

Sekcija "Sa decom oko sveta": Planete Sunčevog sistema kao naša inspiracija (crtež, pitalica, rebus, zagonetka, matematički zadatak, pesma, priča i dr.)

Napomena: Učenici mogu pripremiti materijal po želji za realizaciju ovog časa.


PETAK, 6.2.2017.


TURNIR "NE LJUTI SE ČOVEČE" (aktivnosti povodom obeležavanja Dečje nedelje)

Matematika: Oduzimanje (35-7) (radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Škola", Dragan Lukić (čitanka, sveska, radna sveska)

Engleski jezik:

ČOS: Analiza ostvarenih aktivnosti povodom Dečje nedelje


SUBOTA, 7.10.2017. u 10 časova

TRKA ZA SREĆNIJE DETINJSTVO (za učenike koji žele učestvovati u humanitarnoj trci)                                                                                                                                       

5. NEDELJA (25. - 29.9.2017.) POPODNEVNA SMENA


U toku vikenda naučiti brojalicu,pesme iz engleskog jezika i napisati domaći. Iz matematike rešiti dogovorene zadatke u Radnoj svesci.Podsećam još jednom da ukoliko želite da učestvujete na likovnom konkursu "Hrani se i budi zdrav" do srede predate rad ( na listu bloka br.5). Obnovite gradivo o biljkama koje smo učili iz sveta oko nas. Vežbajte da pevate pesmu "Zvuk i ton".


Napomena za roditelje: U vreme časa engleskog jezika imate mogućnost za individualne razgovore, kao i sredom od 18.30 do 19.45 (u popodnevnoj smeni).

PONEDELJAK, 25.9.2017.


Od igračke do računara: Tangram - vežbanje (fascikla) primeri

Domaći zadatak: Za sledeći čas složi jedan od datih oblika i zalepi na list od bloka br.4.

Srpski jezik: Pisanje ličnih imena i imena životinja (gramatika, radna sveska, sveska)

Domaći zadatak: Pročitati pesme Lj. Ršumovića (Čitanka, str.18.-21.)

Engleski jezik:

Matematika: Provera domaćeg zadatka, desetominutna vežba-sabiranje, Oduzimanje ( 45 - 31 ) (udžbenik, radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema


UTORAK, 26.9.2017. 


Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka-pročitane pesme, Izbor iz poezije za decu Ljubivoja Ršumovića (radna sveska, čitanka, sveska)

Domaći zadatak: Pročitati pesme Ljubivoja Ršumovića zapisane na listiću.

Matematika: Sabiranje i oduzimanje (udžbenik, sveska)

Muzička kultura: Zvuk i tonDrugarstvo,M.Subota, Radost Evrope,A.Korać i pesme iz prvog razreda (dečji instrument, sveska)

Svet oko nas: Različite životinje - različita ishrana (udžbenik, radna sveska, sveska)

Dopunska nastava iz matematike: Veza sabiranja i oduzimanja.SREDA, 27.9.2017. DONETI PASULJ (bez obzira da li je i koliko porastao - upoređivaćemo ih)


Srpski jezik: Izbor iz poezije za decu Ljubivoja Ršumovića (sveska) materijal za rad (pesme)

korisni link ka pesmama Lj. Ršumovića

Domaći zadatak: Naučiti jednu od obrađenih pesama Ljubivoja Ršumovića po želji)

Svet oko nas: Živa bića u vodi, vazduhu i zemljištu (udžbenik, radna sveska, sveska)

Matematika: Sabiranje i oduzimanje bez prelaza desetica (radna sveska i sveska)

Građansko v./Verska n.: 

Fizičko Vaspitanje: oprema


ČETVRTAK, 28.9.2017. Nastava počinje u 13.15 do 17.30.


Sekcija "Sa decom oko sveta" i slobodne aktivnosti - Poseta Planetarijuma (čas u Planetarijumu od 12.30) - Tema predavanja je "Najlepše slike svemira i zvezdano nebo". Šetnja Kalemegdanom.

Matematika: Osobine jednakosti (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Kazivanje naučenih lirskih pesama (izbor iz pesama Ljubivoja Ršumovića)

Likovna kultura ( 2 časa ): Svetlost i senka; Senka moje igračke (deblji papir u boji, makaze, cevčica za sok ili štapić za roštilj, selotejp)PETAK, 29.9.2017. Doći u školu u 12.10 (u našu učionicu). Priredba počinje u 12.30. Deca  će imati nastavu do 16.40.


Engleski jezik: Učešće u priredbi ( predstavljanje engleskog jezika )

ČOS: Učim lako kad znam kako 

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Sabiranje i oduzimanje - bez prelaska desetice - priprema za proveru znanja (sveska)

Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, Merimo rast našeg znanja - obnavljamo obrađeno gradivo u toku septembra (radna sveska,sveska)4. NEDELJA (18.-22.9.2017.) 


U toku vikenda obnoviti odabrane stihove pesme "Jednoga dana" i napisati pesmu ili priču koja govori o važnosti zdrave ishrane za zdravlje dece. Naslov možete sami odabrati, samo da se odnosi na temu. Ukoliko neko želi, može nacrtati crtež na listu bloka br.5, na temu "Hrani se pravilno i budi zdrav". Tehnika je po želji. Važno je da rad bude kreativan, zanimljiv i da podstiče na zdrav način ishrane.


Ponoviti naučeno o zajedničkim karakteristikama živih bića i delovima biljaka.


PONEDELJAK (18.9.2017.); 


Srpski jezik: Izražajno recitovanje pesme "Jednoga dana", Naše pesme / priče  - Hrani se pravilno i budi zdrav - čitanje i analiza napisanog sastava ili pesme (čitanka, sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Veza sabiranja i oduzimanja, prethodnik i sledbenik (radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Materijali (fascikla)


UTORAK (19.9.2017.); 


Matematika: Sabiranje tipa 30 + 26 (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Reč i rečenica (gramatika, sveska)

Domaći zadatak: Ponoviti naučeno o glasovima, slogovima i slogovanju, rastavljanju reči na kraju reda, rečima i rečenicama (kao priprema za proveru znanja)

Muzička kultura: Zvuk i ton, Šaputanje (sveska)

Svet oko nas: Život biljaka (prethodno ponoviti: Zajedničke karakteristike živih bića i delovi biljke) (udžbenik, radna sveska, sveska)


Dopunska nastava iz srpskog jezika: Uvežbavamo izražajno čitanje i razumevanje pročitanog (završava se u 12.25)


SREDA (20.9.2017.); 


Srpski jezik: Glas, slovo, slog, reč i rečenica - PROVERA ZNANJA (sveska)

Svet oko nas: Zajedničke karakteristike živih bića i biljke - obnavljanje obrađenih lekcija iz SON (udžbenik, radna sveska, sveska)

Matematika: Oduzimanje tipa 47 - 30 (udžbenik, radna sveska, sveska)

Građansko v./verska n.: Ponosim se što...

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK (21.9.2017.); 


Matematika: Sabiranje i oduzimanje (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: "Patak i žabe", Jovan Jovanović Zmaj (čitanka, sveska) audio zapis   

Likovna kultura (2 časa): Planete Sunčevog sistema - grupni rad (materijal po izboru učenika, tempere, četkice, paleta, mušema)

ideje kao inspiracija za rad

Sa decom oko sveta: Planete Sunčevog sistema (fascikla)


PETAK (22.9.2017.); 


Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Sabiranje tipa 23 + 33 (udžbenik, radna sveska, sveska)

Srpski jezik: Obaveštajne rečenice (gramatika, sveska)

Engleski jezik:

Čas odeljenjskog starešine: Tehnike učenja - učim da učim

3. NEDELJA (11.-15.9.2017.)


PONEDELJAK (11.9.2017.);  


Srpski jezik: Glas, slog, samoglasnici i suglasnici (Gramatika, radna sveska i sveska)

Engleski jezik:

Matematika: Petnaestominutna vežba-provera sabiranja i oduzimanja, Zamena mesta sabiraka (udžbenik, radna sveska, sveska)

Fizičko vaspitanje: oprema

Od igračke do računara: Izbor i upotreba jednostavnog pribora i aparata (obeležena fascikla)


UTORAK (12.9.2017.); 


Matematika: Združivanje sabiraka (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Provera domaćeg zadatka, Podela reči na slogove u izgovaranju; Slogotvorno R (Gramatika, radna sveska, sveska)

Muzička kultura: Muzički podsetnik -pevanje pesme Bukvarci i pesama iz prvog razreda (sveska, po jedan dečji instrument - izbor deteta)

Svet oko nas: INICIJALNI TEST (radna sveska, sveska)


Dopunska nastava iz matematike: Uvežbavanje sabiranja i oduzimanja do 100 (poznatih oblika)

Napomena: Dopunska nastava počinje u 13.15.SREDA ( 13.9.2017.); 


Fizičko vaspitanje: oprema

Srpski jezik: Jednoga dana, Ljubivoje Ršumović (Čitanka,radna sveska, sveska),  

o piscu        audio zapis        "Fazoni i fore"-špica

Domaći zadatak: Naučiti deo pesme (pet dodeljenih strofa) napamet za ponedeljak.

Svet oko nas: Delovi biljke (udžbenik, radna sveska, sveska)

Matematika: Petnaestominutna vežba-provera sabiranja i oduzimanja,Zamena mesta i združivanje sabiraka (radna sveska, sveska)

Građansko v./verska nastava: 


ČETVRTAK (14.9.2017.); 


Sa decom oko sveta (sekcija): Planete Sunčevog sistema  - 

"Pesma planeta"     Planets Song Video

Matematika: Veza sabiranja i oduzimanja (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Rastavljanje reči na kraju reda (Gramatika, radna sveska, sveska)

Likovna kultura (2 časa): Svemirac / raketa / svemirski brod (kartonske rolne od ubrusa ili wc papira, alu folija, kolaž papir, papir u boji, lepak, makaze, dodatni materijal koji bi dete želelo da koristi)

zanimljivi primeri za pravljenje         raketa        nove idejePETAK (15.9.2017.); 


ČOS: Moje radne navike utiču na moj uspeh

Fizičko vaspitanje: oprema

Matematika: Prethodnik i sledbenik (udžbenik, sveska)

Srpski jezik: Bolesnik na tri sprata, Branko Ćopić (Čitanka, sveska)  o piscu      audio zapis

Domaći zadatak za ponedeljak: Naše pesme/priče - radni naslov "Hrani se pravilno i budi zdrav" (naslov može da bude i sličan, ali da tekst govori o zdravoj ishrani)

Engleski jezik:

2. NEDELJA (4.-8.9.2017.)


PONEDELJAK (4.9.2017.); 


Srpski jezik: "Dobri prijatelji",J.J.Zmaj - sveska

Matematika: Inicijalni test - pribor za rad - olovke, lenjir

Fizičko vaspitanje: oprema

Svet oko nas: Na početku drugog razreda - udžbenik, radna sveska, sveska

Od igračke do računara: UTORAK (5.9.2017.); 


Matematika: Geometrija i relacije (obnavljanje) - udžbenik, radna sveska, sveska, lenjir

Srpski jezik: Inicijalni test - pribor za rad

Muzička kultura: Bukvarci - sveska

Engleski jezik: udžbenik, radna sveska, sveska

Dopunska nastava:


SREDA (6.9.2017.); 


Srpski jezik: "Smešno čudo", narodna pesma - Čitanka, sveska (audio zapis)

Svet oko nas: Zajedničke karakteristike živih bića - udžbenik, radna sveska, sveska

Matematika: Brojevi do 100 (obnavljanje) - udžbenik, radna sveska, sveska

Građansko v./Verska n.:

Fizičko vaspitanje: oprema


ČETVRTAK (7.9.2017.); 


Matematika: Sabiranje i oduzimanje do 100 (obnavljanje) - udžbenik, radna sveska, sveska

Srpski jezik: Pročitao/la sam za vreme raspusta - plakate, sveska

Likovna kultura (2 časa): Kako se ko kreće - papir u boji (žuti, zeleni i beli),

Sa decom oko sveta (sekcija): Gde i kako ćemo putovati oko sveta


PETAK (8.9.2017.); 


Srpski jezik: Šaljive narodne pesme  Čitanka, radna sveska, sveska

Matematika: Tekstualni zadaci (obnavljanje)- udžbenik, radna sveska, sveska

Engleski jezik: udžbenik, radna sveska, sveska

Fizičko vaspitanje: oprema

ČOS:

1. NEDELJA (1.9.2017.)


PETAK (1.9.2017.) 


Prvi dan u školi ( od 14 do 16 časova )